Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
В формировании и развитии экономической структуры современного общества ведущую, определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемо...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Бюджетная система является одним из важнейших институтов государства На протяжении тысячелетий существования государств финансовые ресурсы, мобилизуем...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
В формировании и развитии экономической структуры любого современного общества ведущую, определяющую роль играет государственное регулирование, осущес...полностью>>
Финансы->Реферат
Финансовая система Германии включает федеральный бюджет, бюджеты 16 земель, бюджеты общин (коммун), специальные правительственные и внебюджетные фонды...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості”

Робота містить 89 сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань, 3 додатки.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Сміла.

Дата

підпис

Реферат

Реферат

Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості”

Робота містить сторінки, таблиць, рисунків, перелік використаної літератури – найменувань, 3 додатки.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Сміла.

Дата

підпис

1

Реферат

Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості”

Робота містить 89 сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань, 3 додатки.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Сміла.

Дата

Підпис

Зміст

Вступ 4

1. Бюджетний процес на Україні 1995-1998 рр. 6

1.1.Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів 6

1.2.Суть і значення доходів бюджету 16

1.3.Суть і значення розподілу видатків бюджету 20

1.4.Роль місцевого та регіонального самоврядування у вирішенні проблеми формування дохідної та видаткової частини бюджету 32

1.5.Порядок складання розгляду і затвердження місцевого бюджету по м. Сміла та контролю за виконанням бюджету позабюджетних фондів. 47

2. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету по м. Сміла 1995-1998 рр. 49

2.1.Аналіз дохідної частини місцевого бюджету по м. Сміла за 1995 – 1998 рр. 49

2.2.Аналіз основних показників видатків місцевого бюджету по м. Сміла за 1995-1998 рр. 59

2.2.1. Особливості фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Сміла за 1995-1998 рр. 59

2.2.2. Видатки на соціальний захист населення 63

2.2.3. Фінансування соціально-культурної сфери 66

2.2.4. Фінансування органів місцевого самоврядування 71

3. Напрямки вдосконалення до заповнення дохідної частини місцевого бюджету м. Сміла 76

3.1.Модель фінансового забезпечення соціальної сфери 79

Висновок 84

Використана література 86

Вступ

Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають:

 • виділення ланок бюджетної системи;

 • наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між окремими бюджетами;

 • напрямки використання коштів окремих бюджетів;

 • питання збалансованості бюджетів;

 • внутрібюджетні відносини.

Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету в перерозподілі фінансових ресурсів є об’єктивною реальністю. Це зумовлено тим, що бюджет є тим інструментом за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів.

Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави в розподільних процесах має зростати, і бюджет у цьому плані є найдосконалішим засобом для здійснення державою вказаної функції. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% валового внутрішнього продукту.

В умовах переходу до ринкових відносин кошти державного бюджету України повинні перш за все скеровуватися на фінансування структурної перебудови економіки, комплексних цільових програм, нарощування науково-технічних програм, прискорення соціального розвитку і соціального захисту населення. В умовах розбудови Української держави у належних обсягах є об’єктивно необхідним процесом.

Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід відзначити, що він є складовою грошових відносин, пов’язаних із розподілом і перерозподілом внутрішнього продукту і національного доходу України.без належної організації цих відносин відповідний обсяг бюджету сформувати неможливо. В Україні, економіка якої базувалася на командно-адміністративних методах управління, система бюджетних відносин мала недосконалий характер, тому що держава регламентувала зміст цих відносин без урахування інтересів виробника та населення.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення.

У зв’язку з цим необхідно вирішити слідуюче завдання – вивчення ролі, значення та сутності місцевих податків і зборів у сучасних умовах; ознайомлення з системою місцевого оподаткування зарубіжних країн; аналіз справляння місцевих податків та зборів; і фінансування заходів передбачених бюджетом і внесення пропозицій до збільшення надходжень до бюджету по м. Сміла.

В умовах реформування економіки України, пов’язаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. У такій ситуації командно-адміністративні методи управління повністю не вдалося усунути, а нові перебувають на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.

 1. Бюджетний процес на Україні 1995-1998 рр.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державне казначейство України повноважний учасник бюджетного процесу

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу 1.1 Бюджетний процес і його учасники Бюджетний ... контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Держказначейства України в частині виконання державного бюджету за видатками ...
 2. Державні видатки у системі фінансового регулювання

  Курсовая работа >> Финансы
  ... державного контролю за використанням бюджетних коштів зведемо в табл. 1.2. Таблиця 1.2 - Нормативно-правове забезпечення фінансових відносин з державними видатками ... із бюджету за умов ринку має свої особливості. Держава втручається в процес фінансово- ...
 3. Бюджетний процес (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... суперечності його в процесі реалізації. Наприклад, розробка прогнозних показників щодо видатків державного бюджету в Укра ... ії бюджету, його складові, етапи його формування, проблеми затвердження розподілу бюджетних коштів, контроль за ними ...
 4. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... перевищує 17 грн. 1.3 Бюджетний процес, його особливості на локальному рівні Бюджетний процес – це регламентована нормами права ... визначених цілей. Бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули ...
 5. Бюджетний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... .2003 ) ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ II ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ Глава 5 ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ... ійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного бюджету, так ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002190113067627