Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Реферат
В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве закона и приоритете прав человека ...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Лицами, ответственными за уплату таможенных сборов за таможенное оформление, являются те же лица, что отвечают и за уплату таможенных пошлин и налогов...полностью>>
Таможенная система->Закон
В мировой и отечественной практике основным видом ставок таможенных пошлин являются адвалорные, которые начисляются в процентах к таможенной стоимости...полностью>>
Таможенная система->Реферат
«Таможенный режим – таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок применения в отношении товаров и транспор...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

По причині того що у других країнах ставка мита не зміниться, тобто імпорт буде більш дешевим підвищення ставки тарифу уже ніяк не зможе позитивно впливати на економіку країни, оскільки імпорту просто не буде. Оптимальний тариф має наступні риси:

– Ставка оптимального тарифу завжди позитивна та знаходиться у проміжку 0 та заборонною ставкою тарифу

– Ставка відносно невелика.

– Ставка оптимального тарифу обернена еластичності імпорту – обсяг імпорту істото не змінюється при коливанні цін на нього.

3.6 Рішення економічної задачі з допомогою програмних засобів Місrosoft Excel

На прикладі ВАТ «Херсонські комбайни» можна розглянути процес встановлення ставок імпортного мита з метою захисту продукції даного підприємства від конкуренції.

На основі формул, які наведені у 2 пункті можна прослідити як саме регулюється імпорт зернозбиральних комбайнів Dominator виробництва Німеччини.

На основі розрахунків з допомогою програми Місrosoft Excel розрахуємо ефективний рівень захисту (Те), та оптимальну ставку митного тарифу (То).

Для цього введемо дані, з допомогою яких ми зможемо провести розрахунки (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Знаходження ефективної ставки митного захисту

Показник

Значення

2003

2004

2005

2006

Pd

Внутрішня ціна товару (тис. грн.)

300

310

310

312

Рd'

Середня внутрішня ціна товару (тис. грн.)

290

295

295

298

Ріm

Імпортна ціна (тис. грн.)

280

280

295

270

Рх

Експортна ціна (тис. грн.)

305

305

308

314

Тs

Специфічна ставка

20040

30000

15000

42004

Таv

Адвалерна (%)

7

11

5

14

Тv

Перемінний тариф

10000

15000

0

18000

Тn

Номінальна ставка (%)

6

10

7

9

Тіm

Номінальна ставка на імпортні частини (%)

4

7

6

8

Те

Ефективний рівень захисту

10.6

14.2

11

10.5

А

Доля імпортованих частин у готовій продукції

0.7

0.7

0.8

0.6

Із проведених вище розрахунків можемо сказати, що зі збільшенням номінальної ставки тарифу збільшується і ефективний рівень митного захисту, при зміні долі імпортованих частин у готовій продукції змінюється і Те.

Згідно з парадоксом Метцлера рівень митного захисту ефективний до певної межі, тому для правильного впровадження митної ставки треба розрахувати оптимальний рівень митного захисту.

Згідно з визначенням оптимального митного (То) захисту він дорівнює середньому арифметичному між номінальною та ефективною ставкою тарифу. Тобто, вставивши необхідні обмеження одержимо наступні дані (табл. 3.6), розрахунок яких ми одержимо за формулою:

То = Тп – (Тіm*А)/1 – А (3.1),

При цьому Тп = Таv* 10%

Таблиця 3.6. Розрахунок оптимальної ставки митного тарифу

Показник

2003

2004

2005

2006

Тn

6

10

7

9

Тіm

4

7

6

8

Те

10.6

14.2

11

10.5

А

0.7

0.7

0.8

0.6

То

8.3

12.1

9.3

9.75

Розрахуємо, як впливає ставка мита при імпорті на поповнення держбюджету, та методи максимізації поповнення.

Таблиця 3.7. Вплив ставки мита на поповнення держбюджету

Найменування

Вартість одного виробу (тис, грн)

Адвалерна ставка проценту при імпорті продукції

Поповнення бюджету від стягнення мита (тис, грн)

кондиціонери

4

15%

0,6

Приставка до зернозбирального комбайну КМЗ

12

15%

1,8

Культиватор КПСП-4

20

7%

1,4

Сівалка СЗ – 5,4

14

7%

0,98

Двигун JmS

45

14%

6,3

Приставка до кукурудзозбирального комбайну ККМ

22

4%

0,88

Дозатори КП – 2

78

6%

4,68

Передня підвіска

3,5

6%

0,21

Всього

198,5

16,85

А також проаналізуємо, як максимізувати імпортеру товару ціну, щоб вона не перевищувала ліміту і при цьому давала прибуток країні імпортеру за допомогою табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Максимізація ціни товару при її обмеженнях

Найменування товару

Вартість одного виробу

адвалерна ставка мита

Поповнення бюджету

Кондиціонери

3000

15%

450

Приставка КМЗ

12004

15%

1800

Дозатори КП-2

13000

7%

910

Сівалка

10000

14%

1400

Всього

38000

4560

Висновки

На основі проведеного аналізу митної діяльності України треба відмітити, що вона являється основним регулятором зовнішньоекономічної діяльності країн, та при правильному її веденні має позитивний вплив на економіку України. Тобто митна політика являється однією із складових зовнішньої політики України. Але в умовах формування розвитку ринкових відносин митна політика поступово стає інструментом і засобом рішення внутрішньо-економічних задач: по перше вона призвана стимулювати всебічний розвиток вітчизняної економіки, придавати їй нові імпульси, по друге – захищати її від проникнення деструктивних елементів та руйнівного впливу.

Але на практиці, на основі детального аналізу митної політики ця тенденція не спостерігається. Порівнюючи рівень ефективної митної діяльності країн – учасниць ЗЕД та України, можна відмітити, що рівень митної діяльності України не відповідає світовим стандартам та показникам ефективної митної політики країн – учасниць ЗЕД, тому треба всебічно дотримуватись встановлених в усьому світі порядків ведення митної політики. Одним із вирішенням цієї проблеми являється зниження ставок на імпорт товару на 20 – 30%, встановлення та введення нових методів митного огляду, контролю та перевірки товарів, встановлення сталих стандартів щодо обчислення митної вартості товару та методу його визначення (класифікації).

На основі досліджень політики лібералізму можна сказати, що вона відбувається тільки у напрямку вивезення товару, що має позитивний вплив на торговий баланс України. Негативною стороною являється те, що у напрямку імпорту товару ця політика зводиться до мінімуму. Зрозуміло, що перенасичення імпортним товаром ринку України веде до витіснення національного товаровиробника з аналогічним товаром, але треба враховувати, що при підвищенні ставок з країнами – партнерами можуть з'явитися конфлікти, як це було у ситуації з українським цукром, коли при підвищенні ввізного мита на транспортні засоби з боку України, з боку Німеччини та Угорщини провелися заходи щодо підвищення ставок на український цукор. Тобто у напрямку імпорту на сучасному етапі основним методом митної політики являється протекціонізм, при чому максимізація даної політики, що суперечить усім стандартам та правилам її ведення заганяє Україну у глухий кут, так як захищаючи свій ринок від заповнення імпортної продукції та зачиняючи його. вона й сама втрачає доступ на внутрішні ринки країн – учасниць ЗЕД.

Також на сучасному етапі становлення ринкових відносин треба приділити увагу нетарифному методові регулювання ЗЕД, так як його роль у світі зростає.

Аналізуючи транзитні операції можна визначити, що і у цьому випадку Україна проводить некоректну політику, так як встановлює високі ставки на даний вид режиму. Треба враховувати, що при проведенні через свою територію нафто – та газопроводів при нижчих тарифах бюджет України буде поповнюватися на 7–10% більше, чим при існуючих ставках для режиму транзит.

Також треба враховувати, що митні тарифи мають ряд негативних аспектів:

– вони уповільнюють економічний розвиток країни

– економічний благоустрій понижається у всіх випадках, окрім випадків, коли ефект покращення торгівлі перекриває економічні втрати, які виникають від введення тарифу.

– Одностороннє введення тарифу нерідко приводить до торгових війн

– Тариф приводить до збільшення податкового обкладення громадян

– Тариф на імпортні товари підриває у непрямому впливі експорт країни

Але існують і позитивні риси:

– Тариф – це захист тих галузей, які розвиваються

– Тариф стимулює виробництво товарів вітчизняними товаровиробниками

– Тариф сприяє надходженню доходу у бюджет країни

Отже перспективною формою реалізації планів щодо подальшого удосконалення роботи митної служби є уніфікація вітчизняного митного законодавства і його поступове наближення до світових норм.

В центрі уваги повинен бути пошук найбільш спрощених варіантів оформлення товарів і вантажів, що переміщуються через митний кордон України. Це певною мірою могло б стати чинником розвитку вітчизняного товаровиробника, бо саме підвищення рівня організації та якості здійснення митного контролю покликане створювати усі необхідні для вітчизняного товаровиробника умови для широкого виходу на зовнішній ринок.

Загалом пройдений шлях дає підстави констатувати, що незважаючи на певні недоліки в розробці та удосконаленні правового поля в нашій державі починає свій розвиток і існує динамічна, організована та досить ефективна для свого рівня розвитку митна служба, здатна вирішувати складні завдання, які ставлять перед нею життя і розвиток нашої економіки.

Література

1. Закони. Митний кодекс України. Постанова КМУ від 08.09.2000.

2. Закон України від 5 лютого 1992 р. №2098 -10. «Про Єдиний митний тариф України».

3. Закон України «Про ЗЕД» від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №18.

4. Закон України від 03.04.97. №170/97 – ВР «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, які ввозяться на митну територію України».

5. Закон України від 16 травня 2005 року «Про митний тариф України».

6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1994 року // Все про бухгалтерський облік. – 1999. – 28 квітня.-с. 5–12.

7. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4 – 93 «Про Єдиний митний тариф України».

8. Декрет Кабінету Міністрів України №255/96 «Про трансформацію митного тарифу України на 2000–2005 рр., згідно з системою ГАТТ/СОТ».

9. Постанова КМУ від 03.08. 98. №1213 «Про порядок внесення змін до ставки ввізного мита».

10. Україна. КМУ. 04.05.97 р. Постанова: «Про міри по спрощенню та упорядкуванню митного оформлення вантажів».

11. Україна. КМУ. 14.07.98 р. Постанова: «Про створення регіональних митних управлінь».

12. Указ президента України від 6 квітня 2000 року №250/96 «Про створення та трансформацію митного тарифу України на 2000–2005 р.р., згідно з системою ГАТТ/СОТ».

13. Лист ДСМУ від 16.07.99 р. №11/1–6489 та ДПАУ від 16.06.99 р. №8677 «Щодо застосування норм Закону України про податок на додану вартість».

14. Буглай В.Б., Ливенцев Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

15. Бурда Б.Н. Таможня: Факты. Страны. Века. // Оficсе. 2001. – №2.-с. 80 – 82.

16. Вовненко В.Н. З 15 вересня можна тимчасово ввозити лише один автомобіль. // Галицькі контракти. – 2000. – №39.-вересень. – с. 70 – 72.

17. Зотова Н.В. Митниця: митне оформлення при ввезенні та вивезенні товарів // Приватний бізнес. – 2000. – №8. – с. 10 – 14.

18. Загребельний Ю.М. Кого лишают льгот неоправданные льготы // Плюс-минус.– №45 – 46. -29 ноября с. 1. – 3.

19. Киреев К.Н. Международная экономика: Учебное пособие. - М.: Наука, 2004. – 540 с.

20. Копач В.С. Фіскальні функції митних органів України, Німеччини та Росії: порівняльний аналіз // Фінанси України. -2004. – №3. – с. 47 – 50.

21. Митюков О.В. Правила таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украини // Бизнес. -1999. – 29 августа.-с. 22 – 25.

22. Морков А.Г. Аналіз впливу ставки мита на економіку країни // Митний брокер. – 2003. №4. – с, 18 – 22.

23. Макаренко О.В. Сучасне державне регулювання // Ехіm. Rероrt. – 2004. №6-с25

24. Нікішенко М.П. Про спрощення процедур митного оформлення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій // Бізнес. – 1999. – 16 травня.-с. 10–18.

25. Павлов С.П. Створення та вдосконалення фінансово – правової бази митних органів // Фінанси України. – 2004. – №3. – с. 10 – 17.

26. Петров И.Н. Практика таможенного регулирования. - Москва: Наука, 1994 г. – 506 с.

27. Радионов М.П. Ставки ввозных таможенных пошлин // Внешняя торговля. – 2002. – №11.-С. 46 – 50.

28. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – Киев: «Демос». – 1999. – 355 с.

29. Хейес Т.Л. Таможня в 2005–2010 гг. // Митна газета. – 2001. – травень №10.-с. 1–3.

30. Хейес Т.Л. Таможня в 2005–2010 гг. // Свое дело. – 1999. 12 октября с. 7. – 9.

31. Щербина Б.С. Проблеми митно-тарифного регулювання // Митна справа. 2003. – №5.-с. 6 – 14.

32. Яковенко М.І. Митно-тарифне регулювання – аналіз та перспективи. Київ: Наука. – 2003. – 488 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ємств поліграфії, отриманого ними від діяльності З виготовлення книжкової продукції на території України. За суб’єктами впливу податков ... ,08 тис. грн. по 3 пільговиках. Здійснений аналіз податкових пільг наданих в Чернівецьк ...
 2. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на прикладі ВАТ ... суб’єктами ... України з питань страхового регулювання, здійснення міжнародних розрахунків та здійснення зовнішньоекономічної діяльност ... на формулювання національної політики з цього питання і формування відповідних установ. Основний вплив на ...
 3. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... політика в Укра ... суб’єктам ... митні обмеження впливають на ... приклад, тільки у даному випадку будемо анал ... здійснення міжнародних лізингових операцій досить позитивно впливає на ... яльності. 3.2 Напрям (розширення) лізингу на підприємствах України Лізингові операції ВАТ ...
 4. Покращення процесу планування діяльності митного органу на прикладі митного поста Керч Кримськ

  Реферат >> Таможенная система
  ... митного поста «Керч» із суб‘єктами господарювання, акредитованими на здійснення експортно-імпортних операцій в зоні його діяльності 2) Здійснення ... ї політики, шляхів її реалізації та поповненні Державного бюджету України. Прогнози діяльності митного поста ...
 5. Податкова політика держави

  Реферат >> Астрономия
  ... впливу різних засобів податкової політики на ... прикладу візьмемо країни ... на митну територію України. Об`єктами ... суб'єкти під­приємницької діяльності, котрі ввозять (пересилають) товари (предмети) на митну територію України ... 2.3 Аналіз структури ... на здійснення ... ЗЕД та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018808841705322