Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширен...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала эт...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых. Существует довольно...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальна вартість майна підприємства на кінець 2008 р. порівняно з його початком збільшується на 5922 тис грн.. і складає 60940 тис. грн., це говорить про те, що збільшується господарський оборот.

Прибутки та витрати підприємства

Дохід як економічна категорія, представляє собою грошовий вираз вартості реалізованої продукції, основну форму грошових накопичень господарюючих суб'єктів. Вона характеризує фінансовий результат діяльності підприємств і є показником, який найбільш ширше виражає ефективність виробництва.

Основним джерелом доходів підприємства є виторг від реалізації вугілля. Однак, шахта не в змозі окупити всі витрати на виробництво, тому що є планово - збитковою, і тому більшу частина доходів вугільного підприємства займає бюджетне фінансування. Підприємство фінансується з бюджету по наступних напрямках:

 1. Держпідтримка на часткове покриття витрат за собівартістю вугільної продукції;

 2. Охорона праці і підвищення техніки безпеки;

 3. Часткове покриття витрат на виплату заборгованості заробітної плати шахтарям;

 4. Держпідтримка на погашення заборгованості по зарплаті минулих років працівникам вуглевидобувних підприємств;

 5. Держпідтримка будівництва і техпереозброєння, у тому числі на придбання:

 • устаткування лав;

 • прохідницького устаткування;

 • стаціонарного устаткування.

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток визначається як перевищення доходів підприємства над його витратами.

В таблиці 2.4 надана структура доходів і витрат підприємства за даними Ф. №2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток Б).

Таблиця 2.4

Структура доходів і витрат на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» за 2006-2008 рр.

Стаття

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення

(+/-)

Відхилення

(%)

сума, тис. грн.

% в загаль. обсязі

сума, тис. грн.

% в загаль. обсязі

сума, тис. грн.

% в загаль. обсязі

2006-2008 рр.

2007-2008 рр.

2006-2008 рр.

2007-2008 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Д о х о д и

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10925

42,8

16611

43,0

7106

18,7

-3819

-9505

-35

-57,2

Інші операційні доходи

11507

45,1

18616

48,2

26878

70,6

15371

8262

133,6

44,4

Інші доходи

3096

12,1

3360

8,7

4091

10,7

995

731

32,1

21,8

Разом

25528

100

38587

100

38075

100

12547

-512

49,1

-1,3

Витрати

ПДВ

1646

3,9

2275

3,9

1014

1,6

-632

-1261

-38,4

-55,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

33608

79,4

45230

78,3

48220

76,2

14612

2990

43,5

6,6

Адміністративні витрати

1994

4,7

2234

3,9

2740

4,3

746

506

37,4

22,6

Витрати на збут

134

0,3

274

0,5

85

0,1

-49

-189

-36,6

-69

Інші операційні витрати

3408

8,1

6570

11,4

10225

16,2

6817

3655

200

55,6

Інші витрати

576

1,4

144

0,2

1018

1,6

442

874

76,7

607

Податок на прибуток від звичайної діяльності

952

2,2

1064

1,8

-

-

-952

-1064

-100

-100

Разом

42318

100

57791

100

63302

100

20984

5511

49,6

9,5

Аналізуючи структуру доходів і витрат на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» за 2006-2008 рр. можна зробити такий висновок: у загальній сумі виручка від реалізації у 2006 році займає 42,8%, у 2007 році збільшилась до 43,0% (на 0,2 відсоткових пункти), а у 2008 р. зменшилась до 18,7% (на 24,3 відсоткових пункти у порівнянні з 2007 р.), інші операційні доходи збільшились з 48,2% до 70,6%, інші доходи також зросли з 8,7% до 10,7%.У загальній сумі витрат собівартість продукції займає 79,4 % у 2006 році, у 2007 році 78,3%, а у 2008 р. 76,2%. У цілому витрати залежать від обсягів продукції і в залежності від обсягів змінюються витрати. Адміністративні витрати скоротилися на 0,4% в порівнянні з 2006 р, інші операційні витрати у порівнянні з 2007 р. у 2008 р. збільшилися на 4,8%. Витрати на збут зменшилися на 0,4%.

Перевищення витрат над доходами у 2008 році складає:

Rв = 63302 : 38075 = 1,7

У 2007 році він був:

Rв = 57791 : 38587 = 1,5

Витрати вугільного підприємства - це витрати шахти на придбання матеріалів, виплату заробітної плати та інші соціальні виплати, пов'язані із заробітною платою, оплату робіт і послуг, оплату енергоносіїв, погашення податків і податкових платежів та інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: планова собівартість продукції; аналітичні розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів.

В таблиці 2.5 показан аналіз витрат за економічними елементами на підприємстві за даними Ф. №2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток Б).

Таблиця 2.5

Аналіз витрат за економічними елементами на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» за 2006-2008

Показник

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення

Відхилення

сума,

тис. грн.

питома вага, %

сума,

тис. грн.

питома вага, %

сума,

тис. грн.

питома вага, %

+/-

%

2006-2008 рр.

2007-2008 рр.

2006-2008 рр.

2007-2008 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Матеріальні витрати

13144

34

14833

29

15950

26

2806

1117

21,3

7,5

Витрати на оплату праці

8497

22

14268

27

18350

30

9853

4082

116

28,6

Відрахування на соціальні заходи

4075

10

6874

13

8798

14

4723

1924

116

28

Амортизація

4177

11

3981

8

4885

8

708

904

17

22,7

Інші операційні витрати

8999

23

12386

23

12985

22

3986

599

44,3

4,8

Разом операційних витрат

38892

100

52342

100

60968

100

22076

8626

56,8

16,5
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015161037445068