Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Реферат
Индия - одна из самых прекрасных стран мира. Пожалуй, никакая страна не может сравниться с ее богатейшей культурой, ее обычаями. Уже с детства каждый ...полностью>>
География->Доклад
Местоположение Северо -Запад России. Государственная граница России - с Финляндией и Эстонией. Административная граница - с пятью субъектами Российско...полностью>>
География->Реферат
Австралия, отделенная с мелового периода от южных материков и Юго-Восточной Азии, имеет крайне своеобразный состав флоры и фауны. Флора ее очень бедна...полностью>>
География->Реферат
Климат Камчатского края влажный, муссонный. Тихоокеанское побережье Камчатки находится под непосредственным влиянием Тихого океана. Средняя температур...полностью>>

Главная > Конспект >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань. Четвертий розділ розкриває питання розробки проектів зокремленого землевпорядкування, в п’ятому розділі йдеться про регіональні особливості землевпорядного проектування і останній розділ присвячений організації і плануванню землевпорядних робіт.

Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної підготовки студентів.

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ

План (зміст)……………………………………………………………….................................................…………..4

Вступ……………………………………………………………………………………………….………………….7

Основний текст………………………………………………………………………………………….…………..14

Висновок .………………………………………………………………………………………………………… 135

Література……….………………………………………………………………………………………..………..136

Рецензія конкурсної комісії навчального закладу………………......................................................…………..137

План (зміст)

Вступ ………………………………………………………………………………………………………………….7

Розділ 1. Теоретичні основи землевпорядного проектування..............................................................14 1. Методологічні основи землевпорядного проектування .....................................................................14

1.1.Поняття і сутність землевпорядного проектування.........................................................................................14

1.2. Мета і функції землевпорядного проектування...............................................................................................15

1.3. Об’єкти і напрями проектування землекористування.....................................................................................16

1.4. Принципи землевпорядного проектування.......................................................................................................17

1.5. Предмет землевпорядного проектування..........................................................................................................18

2. Методика і технологія землевпорядного проектування......................................................................19

2.1. Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель................................................19

2.2. Стадійність у землевпорядному проектуванні..................................................................................................24

2.3. Класифікація документації із землеустрою. Види проектів землеустрою.....................................................28

Розділ 2. Територіальний землеустрій..............................................................................................30

1. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою ..................................................................30

1.1. Поняття про територіальний землеустрій........................ .....................................................................30

1.2. Завдання і мета складання схем землеустрою ......................................................................................30

1.3. Основні вимоги до складання схем землеустрою ...........................................................................................32

1.4. Основні вимоги до складання проектів установлення і зміни меж адміністративно-територіальних

утворень ......................................................................................................................................................................32

1.5. Особливості формування землекористування та організації об’єктів природно-заповідного фонду,

природоохоронного, рекреаційного та оздоровчого призначення ........................................................................33

2. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, організацій, установ і громадян

у власність і користування..................................................................................................................35

2.1. Методика складання проектів формування (зміни) меж територій реалізації земельних та

економічних інтересів сільських, селищних і міських рад................................................................35

2.2. формування землеволодінь і землекористувань з різними формами господарювання на основі

приватної власності на землю і оренди земельних і майнових паїв...................................................37

2.3. Методологічні основи розроблення проектів упорядкування існуючих землеволодінь

землекористувань сільськогосподарських підприємств та створення нових .....................................40

2.4. Організація території сільськогосподарських землеволодінь землекористувань на різному

праві.....................................................................................................................................................43

2.5. Особливості проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського

та фермерського господарств, садівницьких товариств, городництва та для сінокосу і випасання

худоби .................................................................................................................................................45

3. Впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств .................47

3.1. Поняття удосконалення землеволодінь і землекористувань ..........................................................................47

3.2. Поняття і види недоліків землеволодінь і землекористувань ........................................................................47

3.3. Зміст проекту і способи усунення недоліків землеволодінь і землекористувань ........................................48

3.4. Формування обмежень та земельних сервітутів ..............................................................................49

3.5. Розгляд і затвердження проекту .......................................................................................................50

3.6. Виготовлення і видача проектної документації ...............................................................................51

4. Формування землекористувань та землеволодінь несільськогосподарського призначення...........................52

4.1. Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб ...............................................52

4.2. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою ................................................54

4.3. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для

несільськогосподарських потреб...............................................................................................................................55

Розділ 3. Внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і

землекористувань...................................................................................................................................57

1. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського землеустрою. Складові частини і елементи

проекту.......................................................................................................................................................................57

1.1. Поняття, завдання і зміст внутрігосподарського землеустрою .....................................................................57

1.2. Складові частини і елементи проекту внутрігосподарського землеустрою .................................................57

2. Підготовчі і обмежувальні роботи при внутрішньогосподарському землеустрою........................................59

3. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів..........................................60

3.1. Задачі, зміст та загально методичні питання розміщення виробничих підрозділів і господарських

центрів........................................................................................................................................................60

3.2. Кількість і розміри виробничих підрозділів.......................................................................................61

4. Планування використання земель у населених пунктах....................................................................................63

5. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і об'єктів...................................................64

6. Організація вгідь і системи сівозмін.....................................................................................................................66

6.1. Поняття про земельні угіддя ..............................................................................................................................66

6.2. Основні вимоги до організації угідь. Трансформація угідь ............................................................................66

6.3. Типи і види сівозмін ...........................................................................................................................................67

6.4. Проектування системи сівозмін ........................................................................................................................68

6.5. організація кормових сівозмін ...........................................................................................................................69

6.6. Організація спеціальних сівозмін .....................................................................................................................70

6.7. Організація польових сівозмін ..........................................................................................................................71

6.8. Проектування поза сівозмінних ділянок ..........................................................................................................72

6.9. Економічне обґрунтування системи сівозмін та позасівозмінних ділянок ..................................................72

7. Впорядкування території сівозмін........................................................................................................................73

7.1. Розміщення полів сівозмін і робочих ділянок ..................................................................................................73

7.2. Проектування полів з врахуванням рельєфу ....................................................................................................74

7.3. Проектування полів з врахуванням ґрунтів......................................................................................................74

7.4. Довжина, ширина і форма поля.........................................................................................................................75

7.5. Рівно великість полів .........................................................................................................................................75

7.6. Розміщення полезахисних лісосмуг .................................................................................................................76

7.7. Розміщення польових шляхів ...........................................................................................................................77

7.8. Розміщення польових станів .............................................................................................................................78

8. Влаштування території природних кормових угідь................................................................................78Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  ... і: Історія землеустрою Теоретичні основи землеустрою Землевпорядне проектування Геодезичні роботи при землеустрої Економ ... , 2003. – 18 с., Р.А.Третяк. К – ІЗ УААН, 2003 Землевпорядне проектування. Теоретичні основи і територіальний землеустр ...
 2. Топографічне земельне креслення

  Реферат >> Педагогика
  ... альними предметами: геодезією, фотограмметрією, землевпорядним проектуванням, сільськогосподарським картографуванням, земельним кадастром ... язок з геодезією, фотограмметрією, землевпорядним проектуванням, сільськогосподарським картографуванням, навчальними ...
 3. Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с Лісний Хлібичин

  Реферат >> Астрономия
  ... сівозмін. 1.Вступ Землевпорядне проектування – складова частина землевпорядної діяльності та землевпорядного процесу, що об ... і ефективного використання земель. Результатом землевпорядного проектування є землевпорядний проект – сукупність документів ...
 4. Фотометрія (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... аерознімків при проведенні землевпорядних робіт? Взаємоз’язок ... їх використання при проведенні землевпорядних робіт. Монтування фотопланів. Дешифрування ... важливе джерело інформації під час землевпорядного проектування і перенесення проекту в натуру. ...
 5. Містобудівне проектування

  Курсовая работа >> Строительство
  ... шень у вигляді: - правил і норм проектування; - стереотипних елементів містобудівних ... народногосподарська концепція розвитку міста; б) проектування, завдання якої полягає у визначенн ... підприємствами, які проводять землевпорядні та кадастрові роботи, включаючи ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00099802017211914