Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Контрольная работа
Источники риска: деловой риск, финансовый риск, указывает сразу же и виды риска, риск, связанный с покупательной способностью, процентный риск, риск л...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
В каждый данный период в хозяйстве страны имеется определенная сумма временно свободных денежных средств у одних субъектов экономики и в то же время у...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банковская система является неотъемлемой составляющей экономической системы любой страны Банки являются связующим звеном между промышленностью и торго...полностью>>
Банковское дело->Дипломная работа
Предмет дипломного дослідження – сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України та неб...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Захищений

з оцінкою ____________

ЗВІТ

про переддипломну практику із спеціальності 7.050104 – «ФІНАНСИ»

спеціалізації «СТРАХОВА СПРАВА»

студента курсу ____5_____ групи _______________________

база практики – ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО»

керівник практики від СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ _____________________

керівник практики від ДДФА

Дніпропетровськ 2006р.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ОРАНТА ДНІПРО»

1.1 Законодавчі основи страхової справи в Україні

1.2 Загальна характеристика страхового ринку України

1.3 Страхова компанія ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО» на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

1.4 Павлоградська міська філія ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО» на ринку страхових послуг Павлоградського району та м. Павлограда

2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

2.1 Сутність та зміст фінансової діяльності страхової компанії

2.2 Організація та теорія управління фінансами страхової компанії

2.3 Служби фінансового менеджменту страхової компанії

3. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

3.1 Порядок ведення касових операцій в страховій компанії

3.2 Форми безготівкових розрахунків в страховій компанії

3.3 Порядок відкриття банківського рахунку страхової компанії

4. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

4.1 Принципи прогнозування, планування, економічного зростання та створення прибутку в страховій компанії

4.2 Методи аналізу розподілу та використання прибутку

5. ВІДНОСИНИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ КРАЇНИ

5.1 Законодавчі та нормативні акти щодо визначення податків, зборів та платежів страхової компанії

5.2 Способи утримання окремих податків в страховій компанії

5.3 Порядок і методи формування державних доходів від страхового бізнесу через податкову систему

6. ВІДНОСИНИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

6.1 Законодавче та нормативне регулювання відносин страхової компанії з банківською системою в Україні

6.2 Банківські послуги для страхових компаній

6.3 Взаємодія банків та страхових компаній

7. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

7.1 Нормативні вимоги до розмірів статутного капіталу страхової компанії в Україні

7.2 Принципи формування та структуризації капіталу страхової компанії

8. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

8.1 Сутність інвестиційних операцій на фінансовому ринку України

8.2 Види інвестиційних цінних паперів, визначення їх номінальної та ринкової вартостей

9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНУ

9.1 Сутність та принципи формування страхового ринку

9.2 Форми організації страхового захисту діяльності підприємств

9.3 Механізм надання страхових послуг юридичним та фізичним особам

9.4 Методика страхування майнових інтересів юридичних та фізичних осі

9.5 Методика страхування кредитних та фінансових ризиків

10. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

10.1 Система показників оцінки фінансового стану страхової компанії

10.2 Методика розрахунку показників фінансового стану страхової компанії

10.3 Оцінка фінансового стану Павлоградської міської філії страхової компанії ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів(страхових внесків, страхових премій).

Страхування є системою особливих грошових відносин, що є проміжною ланкою між фінансовими і кредитними відносинами, оскільки в страхуванні реалізується не постійний , а ймовірний характер грошових зобов'язань, що залежить від послідовності :

 • сплати страхового внеску на обумовлений період часу ;

 • Варіант 1 - не реалізації в обумовлений період часу страхового випадку і переходу страхового внеску в страхову премію - зароблений прибуток страхувальника;

 • Варіант 2 - ймовірною реалізацією заздалегідь обумовленого страхового випадку і сплатою страхувальником обумовленої страхової суми, що набагато перевищує страховий внесок (реалізація збитку страхувальника за рахунок використання зароблених у Варіантах 1 страхових премій);

Об’єкт досліджень роботи: діяльність страхової компанії ВАТ «ОРАНТА» та її Павлоградської міської філії самостійного обласного територіального підрозділу ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО» на ринках майнового страхування та страхування відповідальності.

Мета досліджень роботи: підготовкам матеріалів для написання дипломної роботи

Задачі досліджень роботи :

 • аналіз сучасної системи страхування в Україні;

 • аналіз структури та організації діяльності філії страхової компанії; Інформаційне забезпечення : статистичні дані Держфінпослуг України по роботі страхової системи України в 2003 – 2005 роках, інформація з офіційного Інтернет-сайту страхової компанії ВАТ «ОРАНТА», фінансова та податкова звітність Павлоградської міської філії страхової компанії ВАТ «ОРАНТА-ДНІПРО» за 2003 –2005 роки.

Матеріалу звіту підготовлені згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю страхової компанії в дипломному проекті.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ОРАНТА-ДНІПРО»

1.1 Законодавчі основи страхової справи в Україні

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Згідно з законом України «Про страхування» Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Забезпечення рентабельності страхової діяльності

  Реферат >> Астрономия
  ... про ліквідність активів страхових компаній, мають на ... страхового ринку. Лідерами страхового ринку за показником обсягів премій є компанії "Лемма", НАСК "Оранта" ... на ринку страхових послуг. На ринку склалася парадоксальна ситуація — часом у страхову компанію ...
 2. Страховий ринок. Економічна необхідність та сутність страхового ринку.

  Реферат >> Астрономия
  ... і товариства — страхові компанії: ВАТ СК, ВАТ, АСТВТ, ВАСТ, АТВТ ... Оранта». Як уже відзначалося, основними продавцями страхових послуг на ринку є акціонерні страхові компан ... страхове медичне АТ “Надія”, АСТ “Астро-Дніпро”, АСК “Грантсервіс”, ЗАСТ “ Новий Дніпро ...
 3. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  ... Компанія входить в першу 20 лідерів страхового ринку з надання страхових послуг по всім групам страхування. НАСК „Оранта ... дображає дохідність суб’єкта ... про перевищення в активі частки необоротних активів на оборотними. До необоротних активів ВАТ НАСК «Оранта» ...
 4. Законодавче регулювання страхової діяльності

  Реферат >> Астрономия
  ... ВАТ УСК «ГарантАВТО» цей термін складає 3 дні) повідомити страховика про настання страхового ... на страхові послуги і страховиків, здатних задовольнити ці потреби. Важливим елементом, ядром страхового ринку є страхова компанія. Саме на рівні страхової компан ...
 5. Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на українському ринку перестрахування є: НАСК «Оранта» ... ВАТ «Півничний ГЗК», ВАТ «ЦентральнийГЗК», ВАТ «Суха Балка», ВАТ ... на ринок страхових послуг. Основним елементом платоспроможності страховика є страховий ... дчить про загрозу банкрутства страхової компанії. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019760131835938