Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Например, при записи вашего голоса на магнитофон за непрерывными колебаниями мембраны микрофона записывающая головка плавно (непрерывно) создаёт конту...полностью>>
Информатика->Реферат
Одним з найважливіших методів вивчення стану природи та її окремих компонентів сьогодні є еколого-географічне картографування, застосування якого спри...полностью>>
Информатика->Реферат
CD-R имеют некоторые важные отличия от стандартных CD, выпускаемых массовыми тиражами. Хотя CD-R и является чистым, на нем уже есть спиральная канавка...полностью>>
Информатика->Реферат
С древнейших времен любая деятельность людей основывалась на получении и владении информацией, т.е. на информационном обеспечении. Именно информация я...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт з контрольної роботи

На тему:

«Робота в MS Excel як в базі даних»

Зміст

Вступ 3

Панелі інструментів 4

Постановка задачі 6

Створення довідника 6

Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці 7

Впорядкування таблиці 7

Встановлення автофільтра 8

Встановлення розширеного фільтра 9

Розроблення електронної таблиці 17

Список використаної літератури 25

Вступ

Електронні таблиці – це будь-який набір даних, організованих у формі двомірної таблиці, над якими можна проводити двомірні обчислення, а їх результати представляти як в числовому, так і в графічному вигляді. В електронну таблицю можуть входити текстові фрагменти, числові дані, графічні зображення. Відмінність електронної таблиці від звичайної полягає в тому, що над даними, які знаходяться в ній, можна проводити обчислення за спеціально виведеними формулами. Результати обчислення формул можна представити у вигляді графіків та діаграм, що значно полегшує сприйняття числових даних. Для обробки електронних таблиць використовуються спеціальні прикладні програми. Їх називають табличними процесорами. До найбільш популярного на даний час табличного процесора можна віднести Microsoft Excel. Даний програмний продукт має досить велику історію розвитку, починаючи з 1984 року, від примітивних перших версій для операційної системи MS-DOS до світового лідерства в даній галузі використання комп’ютерної техніки. Широкої популярності Microsoft Excel набув починаючи з версії 4.0. В 1993 році створено Microsoft Excel 5.0, яка стала значним етапом в розвитку програм для обробки електронних таблиць. В цій версії вперше введено структуру робочої книги. Раніше файл електронних таблиць являв собою одну велику таблицю, в якій розміщувалась вся інформація. При великій кількості даних така структура значно ускладнює пошук та обробку потрібної інформації. До основних призначень Microsoft Excel належать: обробка табличних даних, вирішення науково-технічних задач, відображення даних у табличному вигляді, робота з базами даних, імпорт та експорт даних в інші системи та мережі.

Microsoft Excel складається з «Робочої книги», яка представляє собою набір декількох електронних таблиць, об’єднаних в одному файлі. Кожна така таблиця називається робочим аркушем.

Загальні відомості. Структура електронної таблиці

Усі робочі файли Excel мають тип *.xls і зображуються у вигляді книг Excel, кожна із яких складається із визначеної кількості аркушів Excel (але не більше ніж 255). На кожному аркуші розміщується електронна таблиця, котра може мати 65536 рядків та 256 стовпців. Одночасно може бути відкрито декілька книг Excel, кожна з яких знаходиться в окремому вікні. Вікна системи та книг є вікнами системи Windows із всіма їх елементами управління й параметрами (властивостями). Кожному файлу та аркушу-Excel присвоюються деякі стандартні імена. Ім’я файла можна змінити при його записі на диск через меню Файл та команду Сохранить как. Стандартне ім’я аркуша-Excel змінюється при використанні правої клавіші «миші», коли курсор знаходиться на імені аркуша. Переміщення від одного робочого аркуша до іншого виконується вибором відповідного ярлика аркуша лівою клавішею «миші».

Аналогічно до звичайної таблиці, електронна таблиця (ЕТ) містить рядки і стовпці, на перетині яких знаходяться клітинки. Рядки позначаються числами від 1 до 65536, а стовпці – однією або двома літерами латинського алфавіту від А, В, С …до IU (256 стовпців) (рис. 1).

Клітинка характеризується адресою (ім’ям), вмістом, значенням, форматом. В одній клітинці можна записати до 32000 символів. Адреса клітинки визначається рядком і стовпцем, у яких вона знаходиться. Для запису адреси спочатку записується назва стовпця, а потім – рядка. Наприклад: A1, E13, AF1099.

Панелі інструментів

Для швидкого доступу до найпоширеніших команд передбачені так звані панелі інструментів. У випадку, коли панель відсутня на екрані, її можна викликати, використовуючи меню Вид / Панели_инструментов. Для виведення панелі на екран необхідно ввімкнути індикатор, що знаходиться зліва від назви відповідної панелі. Серед найбільш часто вживаних є панель інструментів Стандартная та Форматирование. Панель інструментів Стандартная має вигляд:

Рис. 1. Вікно Excel із відкритою книгою

Головними операціями у роботі з кнопками цієї панелі є: створення нового файла, відкриття вже створеного, збереження активної книги, операції простого копіювання та ін. При переміщенні покажчиком «миші» по кнопках панелі інструментів система автоматично виводить підказку про функцію кожної кнопки.

Панель інструментів Форматирование призначена для виконання основних операцій зміни формату виведення інформації на екран. Під час практичних занять необхідно добре ознайомитися та вивчити можливості кожної панелі.

Постановка задачі

Розробити книгу Microsoft Excel для підрахування реалізації товарів торгівельного центру «Театральний». Створити довідник товарів, продавців, відділів, творити авто фільтр, розширений фільтр, упорядкувати таблицю, створити форму для введення та редагування даних, обчислити проміжні та кінцеві результати, створити діаграми на основі таблиці.

Способи запуску Microsoft Excel:

 1. Пуск / Програми / Microsoft Excel;

 2. Запустити будь-яку книгу Microsoft Excel;

 3. За допомогою ярлика;

Для того, щоб створити книгу Microsoft Excel потрібно обрати «Файл / Создать /Книга». Книга складається з окремих аркушів, кількість яких визначена шаблоном. Для того, щоб додати аркуш потрібно обрати «Вставка / Лист», а щоб видалити аркуш « Правка / Удалить».

Створення довідника

Довідник створюється задля системного продажу товарів. Ця таблиця складається з 7 стовпців: № п/п, товар, ціна, продано, кількість, продавець, відділ (мал. 2).

Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці

В Microsoft Excel результати обчислень можна представляти як в звичайному, числовому, вигляді так і в графічному. Таке наочне представлення числових даних значно краще сприймається людиною. Крім цього, за допомогою діаграми легше оцінювати та обґрунтовувати результати обчислень. Для того, щоб за даними електронної таблиці створити діаграму, потрібно виконати наступну послідовність дій:

 1. Виділити діапазон комірок, в якому знаходяться дані для створюваної діаграми.

 2. Потрібно обрати «Вставка»/ «Диаграмма».

 3. Далі в діалогових вікнах потрібно обрати потрібні параметри діаграми або графіка.

Впорядкування таблиці

Для того, щоб впорядкувати дані в таблиці за одним або кількома полями потрібно обрати пункт меню «Данные – Сортировка» (мал. 3), в наступному діалоговому вікні обрати потрібні параметри сортування (мал. 4).

Мал. 3

Мал. 4

Встановлення автофільтра

Для того, щоб встановити для таблиці автофільтр за певними критеріями, потрібно встановити курсор в будь-якій комірці таблиці. Після цього в пункті меню «Данные» вибрати підпункт «Фильтр», а в ньому команду «Автофильтр» (мал. 6). В результаті чого поряд із назвами полів з’являться кнопки розкриття списку. Для вибору критерію фільтрування потрібно у відповідному полі натиснути ліву клавішу миші на кнопці автофільтрування, тоді вибрати значення, яке повинно містити дане поле. В результаті, в списку залишаться лише записи із вказаним вмістом поля.

мал. 6

Встановлення розширеного фільтра

Для того, щоб встановити для таблиці розширений фільтр потрібно обрати «Данные / Фильтр / Расширенный фильтр», а потім:

Скопіювати шапку таблиці вище або нижче основної таблиці, так щоб між ними було декілька вільних таблиць.

Ввести умову у клітинку за змістом (якщо умови з`єднані між собою сполучником «і», то умову записуємо в один рядок, якщо «або» – в різні строки). У вікні, що з`явилось, необхідно вказати: вихідний діапазон (адреса клітинки) та діапазон умов. Добавити вільну клітинку в діапазон умов, в яку записати необхідну формулу. Формули для розширення фільтру я використала такіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Робота з таблицями баз даних в MS Excel Алгоритм створення

  Практическая работа >> Информатика
  ... ни „Інформатика” на тему: “Робота з таблицями баз даних в MS Excel” Індивідуальний план №09256 ... 2010 Зміст Вступ База даних – це сукупність даних, яка організована у ... списку – це функції, які обробляють дані таблиць. Для роботи з ними достатньо помістити ...
 2. База даних Теорія та практика прикладного програмування

  Курсовая работа >> Информатика
  ... відомості про роботу з базами даних та їх супроводження у середовищі MS Access. Практична ... даних У базі даних можуть перебувати дані, що повторюються, які призводять до надмірності даних ... Microsoft Office Excel. Визначення структури бази даних потрібно ...
 3. Робота з базами даних в MS Excel

  Реферат >> Информатика, программирование
  Робота з базами даних в MS Excel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних ... льтрована) частина записів з бази даних. 2.Створення бази даних Базу даних, як і будь-яку книгу Excel, створюють коман дою Файл ...
 4. Загальні відомості про табличний процесор MS Excel

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... MS Excel визначається його надзвичайно широкими можливостями, основними з яких вважаються: Створення таблиць даних ... баз даних, тобто наборів даних великого обсягу, в яких ... роботи з табличним процесором Перш ніж завантажувати табличний процесор MS Excel, ...
 5. Перше ознайомлення з базами даних. СКБД. Моделі, об'єкти баз даних. СКБД Ассеss

  Конспект урока >> Информатика, программирование
  ... редакторі Microsoft Excel, які можливості редактора вони використовували під час роботи з таблицями. ... . Додаток MS Access є системою управління базами даних, яка входить до ... складу пакету Microsoft Office і призначена для роботи ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012550354003906