Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Учебное пособие
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития п...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Центральным звеном организации любого дела является планирование Оно позволяет выбрать самый рациональный и эффективный способ достижения целей Прораб...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Переход российских предприятий от централизованно-плановой системы хозяйствования к рыночной ставит вопрос о необходимости нового подхода к финансовом...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Одним из функциональных элементов управления финансами является финансовое планирование и прогнозирование Оно используется в основном для определения ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Визначимо витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві ковдр та подушок. Витрати на оплату праці розраховується шляхом множення кількості працівників, зайнятих у виробництві ковдр (подушок), на оклад певного працівника.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.4 та 1.5.

Таблиця 1.4 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві ковдр

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

10

2607

26070

312840

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата

30690

368280

Додаткова зарплата

3069,0

36828,0

Сума основної та додаткової зарплати

33752

405024

Нарахування на зарплату

12657

151884

Загальний обсяг витрат на оплату праці

46409

556908

Таблиця 1.5 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві подушок

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

8

2607

20852

250272

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата

25472

305664

Додаткова зарплата

2547,2

30566,4

Сума основної та додаткової зарплати

28019,2

336230,4

Нарахування на зарплату

10507,2

126086,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці

38526,4

462316,8

Визначимо величину річних загальновиробничих витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Прасувальник

2

1980

3960

47520

Прибиральниця

1

803

803

9636

Основна зарплата

4763

57156

Додаткова зарплата

476,3

5715,6

Сума основної і додаткової зарплати

5239,3

62871,6

Нарахування на зарплату

1964,7

23576,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці

7204

86448

Знос малоцінних і швиднозношувальних предметів

Визначимо річну величину зносу малоцінних і швидкозношувальних предметів та інвентарю, яка визначається за формулою:

Зііі (1.7)

Зі - річна величина зносу і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн..;

кі - кількість і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, шт.;

Ці - ціна і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.7.

Таблиця 1.7 Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Кількість

Ціна, грн./шт.

Загальна вартість, грн.

1. Ножиці для швачок

18

7,7

138,6

2. Ножиці закрійника

4

66,0

264,0

3. Голки, упаковка

200

5,5

1100,0

4. Праска

2

132,0

264,0

5. Інший виробничий інвентар

-

440,0

-

Усього

1766,6

Для визначення загальної суми зносу виберемо метод списання витрат на знос МШП виходячи з терміну їхньої служби:

1) списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби - 1 рік);

2) списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби близько 2 років);

3) рівномірний метод списання.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.8.

Таблиця 1.8 Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Термін служби, років

Метод списання витрат

Загальна вартість зносу на рік, грн.

1. Ножиці для швачок

5

3

138,6/5=27,72

2. Ножиці закрійника

2

2

264,0/2=132,0

3. Голки, упаковка

1

1

1100

4. Праска

4

3

264,0/4=66,0

5. Інший виробничий інвентар

2

-

-

Усього

225,72

Визначимо річні витрати на електроенергію (в кВт) за формулою:

Еі=(Час роботи-Простій)*Споживання електроенергіі*кі (1.8)

і - вид МШП та інвентарю;

кі - кількість певного виду МШП та інвентарю.

Е1=(2160-100)*0,5*18=18540 (кВт)

Е2=(2160-100)*0,4*2=1648 (кВт)

Е3=(1890-150)*0,15*1=261 (кВт)

Е4=(1620-50)*1*2=3140 (кВт)

Річні витрати на електроенергію (в грн.) визначаються за наступною формулою:

Е=Еі*0,2436 грн. (1.9)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.9.

Таблиця 1.9 Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид Обладнання

Час роботи, год./рік

Простій, год./рік

Споживання енергії, кВт/год.

Кількість

обладнання, шт

Витрати

кВт

грн

1. Швацька ма-шина

2160

100

0,5

18

18540

4516,34

2. Оверлок

2160

100

0,4

2

1648

401,45

3, Комп'ютер

1890

150

0,15

1

261

63,58

4. Праска

1620

50

1

2

3140

764,90

Усього за рік

5746,27

Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції складають 5932,85 грн.

Сума витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати дорівнюють 67728,6 грн.

Річні загальновиробничі витрати (ЗВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ЗВ = 86448,0+225,72+5746,27+5932,85+67728,6=166081,44 (грн.)

Визначимо виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції. Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основна, додаткова заробітна плата, ві-драхування на соціальні заходи виробничих працівників вносимо у табл. 10 за прямою належністю до відповідних видів продукції.Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0066168308258057