Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Предметом исследования моей работы стал такой финансовый инструмент как факторинг Факторинг, как и многие другие финансовые инструменты пришел в Росси...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Стабілізація національної економіки – це одна з найголовніших проблем економічної політики України на сучасному етапі розвитку ЇЇ вирішення тісно пов'...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Налоговая система России представлена совокупностью налогов, сборов, пошлин и других видов платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Перехід економіки України до нового якісного стану супроводжується активізацією процесів приватизації державної власності, створенням акціонерних підп...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Враховуючи перелічені проблеми, можна дійти таких висновків. На нинішньому етапі розвитку фінансової системи України ризики нестабільності перебувають, насамперед, у площині бюджетно-боргової сфери. Проте найвірогіднішим є виникнення внутрішньої кризи, яка за походженням матиме випадковий характер, що відбудеться через зростання спекулятивного ризику та стадної поведінки, які не завжди корельовані з реальним станом базових макроекономічних показників. А ще можлива криза буде характеризуватись моноаспектністю, адже нині вести мову про можливість розгортання кризи відразу в декількох сферах економіки передчасно.

2. Наслідки фінансової кризи

фінансова криза економіка валютний

Щоб визначити вплив фінансової кризи на українську економіку треба проаналізувати макроекономічні показники. Розглянути вплив кризових явищ на сектори економіки України, а також виділити фактори вразливості економіки. У таблиці 2.1 представлені макроекономічні показники за 2000-2010 рр.

Таблиця 2.1 – Макроекономічні показники за 2000-2010 рр.

2000-2007, середнє

2008

2009

2010 (прогноз)

ВВП, % зміни

7,5

2,3

-15,9

3,0

Дефіцит бюджету, % ВВП

-0,8

-1,5

-7,0

-4,0

Рівень інфляції, %, на кінець року

11,3

22,3

12,3

10,0-13,0

Обмінний курс, грн./дол., на кінець року

5,2

7,7

8,0-9,0

8,0

Рахунок поточних операцій, % ВВП

5,7 (2000-2005)

-2,6 (2006-2007)

-7,1

-1,0

0,5

Валові міжнародні резерви, млрд. дол.

1,5 (2000)
32,5 (2007)

31,5

25,0

28,0

Зовнішній борг уряду, % ВВП

21,3 (2003)
8,7 (2007)

9,2

25,8

24,0

Світова криза ліквідності мала сильний негативний вплив на Україну.

1. Індекс фондового ринку ПФТС у 2008 році впав на 74%.

2. В останньому кварталі 2008 року девальвація гривні відносно долара склала 58%.

3. ВВП у 2009 року впав на 15,9%.

4. У січні-липні 2009 року обсяги експорту українських товарів скоротилися на 49% у річному численні.

5. У січні-липні 2009 року обсяг промислового виробництва зменшився на 30% у річному численні.

6. На кінець першого півріччя 2009 року рівень безробіття склав 9% порівняно з 6% у 2008 році.

7. У першому півріччі 2009 року реальні доходи громадян знизилися на 10%.

Вплив кризи на Україну показано у таблиці 2.2. Криза вплинула на Україну сильніше, ніж на інші держави. ВВП за 1 квартал 2009 року знизився та став -20,3 %.

Таблиця 2.2 – Вплив кризи на Україну в порівнянні з іншими державами

Країна

ВВП, % до попереднього року, 1 квартал 2009 року

Девальвація місцевої валюти до долара, %

Україна

-20,3

58, 4 квартал 2008 року

Латвія

-18,0

7,5, 1 квартал 2009 року

Естонія

-15,1

3,4, 1 квартал 2009 року

Литва

-13,6

6,8, 1 квартал 2009 року

Тайвань

-10,2

3,2, 1 квартал 2009 року

Сінгапур

-10,1

5,6, 1 квартал 2009 року

Росія

-9,5

35,0 жовтень 2008 року - березень 2009 року

Мексика

-8,2

26,0 4 квартал 2008 року

Угорщина

-6,7

23,0 жовтень 2008 року - березень 2009 року

Румунія

-6,2

38,0 жовтень 2008 року - березень 2009 року

Проаналізувавши показники реального сектору економіки у 2009 році можна зробити висновки.

 1. Падіння ВВП у першому півріччі 2009 року склало 19%.

 2. Було зафіксовано суттєве зниження економічної активності у секторах, орієнтованих на експорт, і у секторах, що залежать від кредитних ресурсів(Додаток 1).

Показники експорту та промисловості показують :

 1. Протягом серпня-вересня 2008 року ціни на товари на світових ринках різко впали.

 2. У січні-липні 2009 року обсяги експорту українських товарів скоротилися на 49% у річному численні.

 3. У січні-липні 2009 року обсяг промислового виробництва скоротився на 30% у річному численні(Додаток 2).

Структура експорту України за товарами за 2009 рік(Додаток 3).

Чому вплив кризи на Україну був сильнішим.

1. Відкрита, але не диверсифікована економіка:

- частка експорту у ВВП становить близько 50%,

- продукція металургійної та хімічної промисловості займає 60% загального обсягу експорту товарів з України,

- вузька географія експорту.

2. Висока залежність від притоку іноземного капіталу.

3. Комбінація чинників вразливості, описаних нижче.

Перший фактор вразливості - великий дефіцит рахунку поточних операцій.

За даними про валовий зовнішній борг за секторами економіки за 2004-2009 рр. можна зробити висновки(Додаток 4).

 1. Зовнішній борг приватного сектора у 2006-2008 роках виріс утричі, що значною мірою було викликане стрімким зростанням споживання та інвестицій.

 2. На кінець червня 2008 року близько 40 мільярдів доларів зовнішнього боргу необхідно було виплатити протягом одного року.

 3. Міжнародні резерви Національного банку України становили 35 мільярдів доларів.

 4. Рефінансування зовнішнього боргу стало більш проблематичним в умовах світової кризи ліквідності, що створило додатковий тиск на курс національної валюти.

Другий фактор вразливості - проблеми банківського сектора України.

До проблем банківського сектору України треба віднести(Додаток 5):

1. Світова криза ліквідності змусила банки зіткнутися з наступними проблемами:

- збільшення частки НКК у кредитних портфелях установ,

- відсутність доступу до міжнародних ринків кредитних ресурсів,

- необхідність значних виплат за зовнішніми боргами,

- високі ризики несприятливих коливань валютного курсу.

2. Комбінація перерахованих проблем викликала відтік депозитів з банківського сектора.

3. З жовтня 2008 року по квітень 2009 року клієнти фінансових установ вилучили майже чверть усіх депозитів.

Різке ослаблення кредитування економіки України банками.

З даних про темпи росту обсягів кредитів комерційних банків робимо висновок, що:

1. До початку кризи відношення обсягу виданих позик до ВВП збільшилося з 20% у 2000 році до 77% у 2008 році.

2. Світова криза ліквідності викликала суттєве уповільнення банківського кредитування на тлі:

- ускладнення доступу до міжнародних ринків капіталу та внутрішніх фінансових ресурсів,

- відтоку депозитів з банківського сектора,

- збільшення частки НКК,

- дефіциту грошових ресурсів в економіці.

3. Нацбанк виділив додаткові кошти на підтримку ліквідності установ, однак значна частка цих ресурсів не була спрямована на збільшення банківського кредитування(Додаток 6).

Девальвація гривні була однією з найбільших у світі.

Така різка девальвація була викликана(додаток 7):

- високим ступенем вразливості економіки - дефіцитом поточного рахунку, суттєвими виплатами за зовнішніми боргами, проблемами у банківському секторі,

- недоліками грошово-кредитної політики,

- значною політичною невизначеністю,

- відсутністю спільного бачення органами влади параметрів курсоутворення,

- втратою конкурентоспроможності української економіки.

Втрата конкурентоспроможності української економіки, виходячи з паритету купівельної спроможності.

Таблиця 2.3 – Обчислення обмінного курсу гривні до долара США на основі паритету купівельної спроможності (ПКС)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Індекс інфляції в Україні

-0.6

8.2

12.2

10.3

11.6

16.6

22.3

15.0

13.0

Індекс інфляції в США

2.6

1.9

3.2

3.7

2.2

4.1

0.8

-0.1

0.1

Індекс інфляції в країнах – основних торг. партнерах (ОТП)

9.7

7.4

7.2

6.4

5.9

8.0

7.6

5.5

4.4

Індекс інфляції в країнах ВТЗ*

5.0

3.8

4.7

4.7

3.1

5.0

2.6

1.4

1.3

Фактичний обмінний курс гривні до дол. США

5.33

5.33

5.31

5.05

5.05

5.05

7.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

індексів інфляції в Україні та США

-3.1

6.2

8.7

6.3

9.2

12.0

21.4

15.1

12.9

індексів інфляції в Україні та країнах ОТП

-9.4

0.8

4.7

3.7

5.4

7.9

13.6

8.9

8.2

індексів інфляції в Україні та країнах ВТЗ

-5.3

4.3

7.2

5.4

8.3

11.1

19.2

13.4

11.6

ПКС 2002=100

Співвідносний рівень цін в Україні та США

100

106.2

115.5

122.7

134.1

150.1

182.2

209.8

236.9

Реальний обмінний курс – США

5.7

6.2

6.5

7.1

8.0

9.7

11.2

12.6

Співвідносний рівень цін в Україні та країнах ОТП

100

100.8

105.5

109.3

115.2

124.4

141.3

154.0

166.6

Реальний «ефективний» обмінний курс країни – ОТП

5.4

5.6

5.8

6.1

6.6

7.5

8.2

8.9

Співвідносний рівень цін в Україні та країнах ВТЗ

100

104.3

111.8

117.8

127.5

141.6

168.8

191.4

213.6

Реальний «ефективний» обмінний курс країни – ВТЗ

5.6

6.0

6.3

6.8

7.6

9.0

10.2

11.4

*ВТЗ – країни, валюта яких є основною в зовнішньоторговельних опціях України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

  Курсовая работа >> Экономика
  ... соціальна криза 90-их років в Україні Фінансова криза в Україні пов'язана ... виробленої продукції. Під час фінансової кризи в Україні поширюються такі методи фінансування ... рівень доходів. Отже, фінансова криза в Україні характеризується насамперед ослабленням ...
 2. Фінансова криза 2008-2009 рр. та її вплив на банківську систему України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... вже відчула на собі фінансову кризу, українська банківська система ще ... і незначні, проте певні зрушення у подоланні фінансової кризи в Україні [7]. Якщо на початку нинішнього ... ії банківської системи України в період фінансової кризи // Україна: Аспекти прац ...
 3. Шляхи подолання фінансової кризи в країнах СНД

  Реферат >> Астрономия
  ... . Період посилення фінансової кризи в Росії та Україні співпав з розвитком ... бність основних причин фінансової кризи в Росії та Україні, проте певні особливост ... року. “Вісник НБУ” №1,1999. Причини фінансової кризи в Україні і можливі методи її подолання. “Ві ...
 4. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... нансової кризи». В роботі надається власне бачення варіантів подолання фінансової кризи в Укра ... економічну. Характеризуючи першопричини фінансової кризи, Н. Веллінк, президент ... із важливих чинників подолання фінансової кризи стала відмова від фактичної прив ...
 5. Інстутиційна фінансова інфраструктура України

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оц ... істотним і опосередкованим впливом на зародження фінансової кризи в Україні можна вважати те, що сво ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018019676208496