Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Геология->Реферат
В России до середины тридцатых годов комплекс работ по созданию карт по фотоснимкам местности, полученным с летательного аппарата называли аэрофотосъё...полностью>>
Геология->Реферат
Почвоведение – достаточно молодая наука. Люди всегда взаимодействовали с почвой, но углубить знания и систематизировать оказалось не просто. Предметом...полностью>>
Геология->Реферат
АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ГОРНЫХ ПОРОД — возраст, выраженный в абсолютных единицах времени (годах, миллионах лет и т. д.) Определение абсолютного возраста го...полностью>>
Геология->Реферат
Механическое или физическое выветривание протекает в результате воздействия солнечной энергии, колебаний температуры, воздействия ветра, воды. Все выш...полностью>>

Главная > Лекция >Геология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Державний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства

Кафедра загальнотехнічних дисциплін

ГІДРАВЛІКА

Конспект лекцій

Житомир 2004

УДК 514.18:681.3.067(075.8)

Розглянуто кафедрою

загально технічних дисциплін,

протокол № _ від ________ р.

і методичною комісією факультету

механізації сільського господарства,

протокол № _ від ________ р.

Рецензенти:

Кучеров С.Ф., Кухарець С.М. Гідравліка. Конспект лекцій. – Житомир: Державний агроекологічний університет, 2004. – 116с.:іл.

Конспект лекцій висвітлює основні питання курсу “Гідравліка”. Призначений для студентів факультету механізації. Особливо корисним буде для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання.

 Державний агроекологічний університет, 2004 р.

ЗМІСТ

ВСТУП 49

1 Рідини і їх фізико-механічні властивості 50

1.1 Рідина 50

1.2 Основні властивості краплинних рідин 50

1.2.1 Густина. Для однорідної рідини густина 50

1.2.2 Питома вага однорідної рідини 50

1.2.3 Стисливість 51

1.2.4 Пружність рідини 51

1.2.5 Температурне розширення 51

1.2.6 В’язкість 52

1.2.7 Ідеальна рідина 53

1.2.8 Сили, що діють в рідині 54

2.1 Гідростатичний тиск і його властивості 55

2.2 Диференціальні рівняння рівноваги рідини 57

2.3 Основне рівняння гідростатики 60

2.4 Закон Паскаля 64

2.5 Сила тиску рідини на плоску стінку. Центр тиску 65

2.6 Сила тиску рідини на криволінійні поверхні 67

3 Основи кінематики і динаміки рідини 70

3.1 Основні поняття і визначення 70

3.2 Рівняння нерозривності для усталеного руху рідини 74

3.3 Рівняння Бернуллі при усталеному русі ідеальної рідини 75

3.4 Рівняння Бернуллі для елементарної струминки і потоку в’язкої рідини 78

3.5 Гідравлічні опори і втрати енергії (напору) при русі рідини 80

3.6 Режими руху рідини. Критерій Рейнольдса 82

3.7 Визначення втрат енергії при ламінарному режимі течії рідини в трубі круглого поперечного перерізу 83

3.8 Турбулентний режим і визначення втрат енергії потоку в трубах круглого поперечного перерізу 86

3.8.1 Деякі відомості про структуру турбулентного потоку 86

3.8.2 Поняття про гідравлічно гладкі і шорсткі труби 87

3.8.3 Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі 88

3.8.4 Місцеві гідравлічні опори 89

4 Витікання рідини через отвори і насадки при сталому напорі 92

4.1 Витікання через малі отвори в газове середовище 92

4.2 Витікання рідини через малі затоплені отвори 94

4.3 Витікання рідини через насадки 94

5 Гідравлічний удар в трубах 96

6 Гідравлічний розрахунок напірних трубопроводів 99

6.1 Класифікація трубопроводів 99

6.2 Розрахунок простих трубопроводів 99

6.2.1 Розрахункові рівняння 99

6.2.2 Характеристика трубопроводу. Потрібний напір 101

6.3 З’єднання трубопроводів 103

6.3.1 Послідовне з’єднання 103

6.3.2 Паралельне з’єднання 104

6.3.3 Розгалужений трубопровід 105

7 Водопостачання 107

7.1 Джерела водопостачання 107

7.2 Системи водопостачання 108

7.3 Водозабірні споруди 110

7.3.1 Споруди для забирання поверхневих вод 110

7.3.2 Споруди для забирання підземних вод 112

7.4 Фільтрація 118

7.4.1 Фільтрація ґрунтових вод 118

7.4.2 Приплив води до дренажних колодязів 120

7.5 Водоочисні споруди 124

7.6 Водопровідна мережа 125

7.7 Режим водоспоживання і визначення розрахункових об’єкмів водоспоживання 128

7.8 Основи розрахунку водопровідної мережі і її елементів 131

8 Каналізація 138

8.1 Загальні відомості 138

8.2 Склад стічних вод 140

8.3 Методи очищення стічних вод 141

143

8.4 Основні відомості з розрахунку каналізаційних мереж 143

9 Гідромашини 146

9.1 Відцентрові, лопатеві 146

9.1.1 Принцип дії лопатевого насоса 146

9.1.2 Основні технічні і експлуатаційні показники відцентрових насосів 147

9.1.3 Насосна установка і її характеристика 152

9.1.4 Робота насоса на мережу 155

9.1.5 Послідовна і паралельна робота насосів на мережу 156

9.2.1 Загальні зауваження 158

На відміну від динамічних гідромашин робоча камера об’ємної гідромашини являє собою обмежений простір усередині гідромашини, який періодично змінює свій об’єм за рахунок руху робочих органів(поршня, плунжера, пластини, зуба шестерні, тощо) і навперемінно сполучається з місцями входу потоку рідини в гідромашину і виходу з неї. 158

9.2.2 Основні параметри, що оцінюють роботу об’ємних гідромашин 160

9.2.3 Поршневі насоси, силові і моментні гідроциліндри 163

ВСТУП 49

1 Рідини і їх фізико-механічні властивості 50

1.1 Рідина 50

1.2 Основні властивості краплинних рідин 50

1.2.1 Густина. Для однорідної рідини густина 50

1.2.2 Питома вага однорідної рідини 50

1.2.3 Стисливість 51

1.2.4 Пружність рідини 51

1.2.5 Температурне розширення 51

1.2.6 В’язкість 52

1.2.7 Ідеальна рідина 53

1.2.8 Сили, що діють в рідині 54

2.1 Гідростатичний тиск і його властивості 55

2.2 Диференціальні рівняння рівноваги рідини 57

2.3 Основне рівняння гідростатики 60

2.4 Закон Паскаля 64

2.5 Сила тиску рідини на плоску стінку. Центр тиску 65

2.6 Сила тиску рідини на криволінійні поверхні 67

3 Основи кінематики і динаміки рідини 70

3.1 Основні поняття і визначення 70

3.2 Рівняння нерозривності для усталеного руху рідини 74

3.3 Рівняння Бернуллі при усталеному русі ідеальної рідини 75

3.4 Рівняння Бернуллі для елементарної струминки і потоку в’язкої рідини 78

3.5 Гідравлічні опори і втрати енергії (напору) при русі рідини 80

3.6 Режими руху рідини. Критерій Рейнольдса 82

3.7 Визначення втрат енергії при ламінарному режимі течії рідини в трубі круглого поперечного перерізу 83

3.8 Турбулентний режим і визначення втрат енергії потоку в трубах круглого поперечного перерізу 86

3.8.1 Деякі відомості про структуру турбулентного потоку 86

3.8.2 Поняття про гідравлічно гладкі і шорсткі труби 87

3.8.3 Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі 88

3.8.4 Місцеві гідравлічні опори 89

4 Витікання рідини через отвори і насадки при сталому напорі 92

4.1 Витікання через малі отвори в газове середовище 92

4.2 Витікання рідини через малі затоплені отвори 94

4.3 Витікання рідини через насадки 94

5 Гідравлічний удар в трубах 96

6 Гідравлічний розрахунок напірних трубопроводів 99

6.1 Класифікація трубопроводів 99

6.2 Розрахунок простих трубопроводів 99

6.2.1 Розрахункові рівняння 99

6.2.2 Характеристика трубопроводу. Потрібний напір 101

6.3 З’єднання трубопроводів 103

6.3.1 Послідовне з’єднання 103

6.3.2 Паралельне з’єднання 104

6.3.3 Розгалужений трубопровід 105

7 Водопостачання 107

7.1 Джерела водопостачання 107

7.2 Системи водопостачання 108

7.3 Водозабірні споруди 110

7.3.1 Споруди для забирання поверхневих вод 110

7.3.2 Споруди для забирання підземних вод 112

7.4 Фільтрація 118

7.4.1 Фільтрація ґрунтових вод 118

7.4.2 Приплив води до дренажних колодязів 120

7.5 Водоочисні споруди 124

7.6 Водопровідна мережа 125

7.7 Режим водоспоживання і визначення розрахункових об’єкмів водоспоживання 128

7.8 Основи розрахунку водопровідної мережі і її елементів 131

8 Каналізація 138

8.1 Загальні відомості 138

8.2 Склад стічних вод 140

8.3 Методи очищення стічних вод 141

143

8.4 Основні відомості з розрахунку каналізаційних мереж 143

9 Гідромашини 146

9.1 Відцентрові, лопатеві 146

9.1.1 Принцип дії лопатевого насоса 146

9.1.2 Основні технічні і експлуатаційні показники відцентрових насосів 147

9.1.3 Насосна установка і її характеристика 152

9.1.4 Робота насоса на мережу 155

9.1.5 Послідовна і паралельна робота насосів на мережу 156

9.2.1 Загальні зауваження 158

На відміну від динамічних гідромашин робоча камера об’ємної гідромашини являє собою обмежений простір усередині гідромашини, який періодично змінює свій об’єм за рахунок руху робочих органів(поршня, плунжера, пластини, зуба шестерні, тощо) і навперемінно сполучається з місцями входу потоку рідини в гідромашину і виходу з неї. 158

9.2.2 Основні параметри, що оцінюють роботу об’ємних гідромашин 160

9.2.3 Поршневі насоси, силові і моментні гідроциліндри 163

ВСТУП

Гідравліка – прикладна наука, яка вивчає закони рівноваги і механічного руху рідини і розробляє на основі теорії і експерименту способи використання цих законів для розв’язання різних задач інженерної практики.

Слово “гідравліка” походить від сполучення двох грецьких слів – hydor (вода) і aulos (труба) – і означає течію води по трубах.

Зміст сучасної гідравліки незрівнянно ширший. Питання, що вивчаються в гідравліці, охоплюють рух води не тільки в трубах, але і у відкритих руслах (каналах, річках ), в різних гідротехнічних спорудах і системах, а також рух інших рідин (нафта, масла, розчини) в трубопроводах і гідромашинах. На підставі цього сучасну гідравліку розглядають як одну з галузей механіки – механіку рідини.

Математичний апарат гідравліки спирається на такі науки, як математика, фізика, теоретична механіка. В свою чергу, вона є базовою дисципліною при вивченні курсів: гідроприводи, насосні, вентиляційні установки, гідромашини, водопостачання, каналізація та інші.

Гідравліку поділяють на дві частини: гідростатику і гідродинаміку, причому остання містить у собі і кінематику рідині. Гідростатика вивчає закони рівноваги рідин і їх силову дію на тверді стінки, що обмежують об’єми рідин; гідродинаміка – закони руху рідин і їх взаємодію з твердими стінками або тілами, які знаходяться в потоці рідини.Похожие страницы:

 1. Основи гідравліки та гідравлічних приводів

  Лекция >> Промышленность, производство
  ... і машин – механічний; - пневматичний,- гідравлічний;- електричний. Гідравлічним приводом називається ... механічної енергії в гідравлічну та гідравлічної в механічну гідроприводи ... затвори переборок; особливих областях техніки опори для телескопів; механізми ...
 2. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та виробничої санітарії; основи техніки безпеки; пожежна безпека. Методологі ... ідів пропусків у зварних і клепаних з′єднаннях. Гідравлічне випробування посудин проводиться тільки ... ість трубопроводу. Якщо під час гідравлічного випробування тиск у трубопроводі не ...
 3. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... тектуру, механіку, гідростатику, гідравліку, геометрію, оптику, географію, ... тектура, механіка, гідростатика, гідравліка, оптика, астрономія, гідрографія, ... – 1968. – 539с. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. – К.: ...
 4. Основи охорони праці (5)

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... 384 с. Додаткова 7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с. 8. Методичні ... умови безпеки – 7; Положення, статути – 4; Переліки та ін.. – 8. З 1993 р. в Укра ... Повне – доповнюється ще гідравлічним випробуванням кожні 8 років. ...
 5. Історична роль інженерної діяльності у створенні техніки генерації і використовування електроенергії

  Реферат >> Физика
  ... теорії Максвела, яка і стала основою розвитку електротехніки в кінці XIX - початку ... дала можливість використовувати дешеву гідравлічну енергію річок, ... приводиться в рух окремим електродвигуном, основою розвитку електроприводу є розвиток автоматичного управл ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011990070343018