Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В розділі 1 “Огляд літератури і задачі досліджень” проаналізовано стан вивчення елементів технології вирощування культури вітчизняними і зарубіжними а...полностью>>
Астрономия->Реферат
До найбільш важливих біологічних процесів, які мають глобальну післядію для біосфери відносять фотосинтез і азотофіксацію. Від фіксації молекулярного ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Програма досліджень охоплювала широке коло питань. Вивчалася добова періодичність росту і розвитку як інтегрального продукційного процесу залежно від ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Експериментальні дослідження проводили протягом 1998-2 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва Уманської державної аграрної академії (УДАА), розта...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Книги, брошури, статті:

 1. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.

 2. Алмаші Л. Інвестиційні процеси (досвід Угорщини) // Регіональна економіка. – 1998. - № 4. – С.121 – 125.

 3. Балінс С. Права інвесторів потребують захисту: (Україна) // Юрид. вісн. України. - 1996. - 29 серп. - 4 верес. (№ 35). - С. 4.

 4. Благой С. Про методи захисту прав інвесторів // Право Україїни. - 1996. - №5. - С. 65 - 68.

 5. Василь Р. Все дороги ведут в Ялту: Там в октябре пройдет крупный инвестиционный форум // Всеукр. ведомости. - 1996. - 10 сент. - С. 5.

 6. Войцеховський В.Б. Параметри інвестування та темпи зростання економічного потенціалу промислових підприємств // Україна в ХХІ столітті: концеації та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей Vміжнародного конгресу українських економістів. Ч.І. - Львів, 2000.- С. 333 – 335.

 7. Грищенко Г. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України. - 1996. - № 7. - С. 27 - 31.

 8. Демський С. Іноземні і нвестиції - добре. А власне виробництво - важливе: Коментар. юрид. відділу редакції до Закону “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р. // Голос України. - 1996. - 25 квіт. - С. 7.

 9. До питання про захист прав інвесторів // Економіка України. - 1996. - № 6. - С. 88.

 10. Дроб’язко А. Соціально-політичний ризик інвестицій в економіку України // Вечірній Київ. - 1996. - 17 серп. - С. 3.

 11. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания // Фин. Украина. - 1997. - 18 февр. - С. 24.

 12. Закон України. “Про режим іноземного інвестування”: права інвесторів застережені, пільги обмежені // Галицькі контракти. - 1996. - № 20. - С 65 - 69.

 13. Ільченко В. ЮНІДОвський інвестиційний пакет у Вашингтоні // Уряд. кур’єр. - 1996. - 7 берез. - С. 8.

 14. Инвестиции в Украине / под ред. Вакарика С. - К., 1996. - 94 с.

 15. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання (наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції). Ч.І. – Чернівці, 1997.

 16. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання (наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції). Ч.ІІ. – Чернівці, 1997.

 17. Інвестори стомилися чекати // Україна і світ. - 1996. - 15 черв. - С. 8.

 18. Коннов С. Иностранные инвестиции на Украине уже не поощряются, но еще не запрещаются: (Закон Украины “О режиме иностр. инвестирования”) // Юрид. практика. - 1996. - № 9 - 10. - С. 11.

 19. Кушнір Ю. Український режим для іноземних інвесторів: (Закон України “Про режим іноземного інвестування”) // Галицькі контракти. - 1996. - № 33. - С. 34 - 35.

 20. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 2. – С. 74-78.

 21. Лях О. Загальні проблеми інвестування та можливості залучення капіталів у економіку України // Фінанаси України. - № 7. - С. 34 - 39.

 22. Майборода Т. Міжнародна конференція приватних інвесторів України //Фінанси України. - 1996. - № 5. - С. 23 - 27.

 23. Мар'єнко А.В. Інвестиційна модель економічного розвитку та проблеми її реалізації в Україні // Україна в ХХІ столітті: концеації та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей Vміжнародного конгресу українських економістів. Ч.І. - Львів, 2000.- С. 326 – 328.

 24. Мокій А. Основні напрями політики формування інвестиційного клімату в регіоні // Регіональна економіка. – 1999. - № 3. – С.31 – 38.

 25. Мусієнко В. Щодо законодавчих гарантій іноземних інвестицій // Право України. - 1997. - № 3. - С. 50 - 51.

 26. Косова О. Право собственности и иностранные инвестиции // Бизнес Информ. - 1996. - № 14. - С. 26 - 28.

 27. Недашківський М.М. Інвестиційний фонд регіонів України та джерела його формування // Фінанси України. – 2000. - № 2. – С. 79-85.

 28. Новак І.М. Прілритетні напрями розвитку інвестиційних процесів в Україні: комплексна оцінка та перспективи // Україна в ХХІ столітті: концеації та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей Vміжнародного конгресу українських економістів. Ч.І. - Львів, 2000.- С. 329 – 332.

 29. Обсяг прямих іноземних інвестицій за 1995 рік: (по галузям) // Інформаційний бюлетень міністерства статистики України. - 1996. - № 1 - 2. - С. 16.

 30. Омельченко А. Законодавство про іноземні інвестиції в системі законодавства України // Право України. - 1996. - № 8. - С. 14 - 16.

 31. Омельченко А. Чи будуть у інвестора гарантії?: (Нове у законодавстві про іноземні інвестиції) // Юрид. вісн. України. - 1996. - 19 - 26 черв. - С. 13.

 32. Отченаш К.Г., Руденко В.Б. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 2. – С. 86-95.

 33. Панасюк Л. Знову про інвестиції // Хрещатик. - 1996. - 13 берез. - С. 3.

 34. Пересада А.А. Інвестиційній процес в Україні. - К.: Лібра, 1998. - 392с.

 35. Пинзеник В. “Если Украина на будет заботиться о собственном производстве, то с какой стати ее станут кредитовать?”: (Иностр. инвестиции в Украине) // Фин. Украина. - 1997. - № 1. - С. 4.

 36. Прокопенко Р.В. Проблеми залучення коштів в економіку України // Україна в ХХІ столітті: концеації та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей Vміжнародного конгресу українських економістів. Ч.І. - Львів, 2000.- С. 339 – 341.

 37. Ревчук Б. О наших позициях и их инвестициях: (Иностр. инвестиции) // Деловая Украина. - 1997. - № 17. - С. 4.

 38. Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.99.

 39. Святоцький О., Захарченко Т., Борисенко І. Окремі питання правового регулювання іноземних інвестицій // Право України. - 1997. - № 3. - С. 20 - 23.

 40. Стирський М.В. Макроекономічні умови здійснення інвестиційної діяльності // Фінанси України. – 1999. - № 12. – 115-120.

 41. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.

 42. Філіпенко А. Особливості розвитку іноземного інвестуваня в економіку України // Фін. України. - 1997. - № 2. - С. 79 - 82.

 43. Ив Дж. Ван Фросам. Украина глазами инвестора // Бизнес Информ. - 1996. - № 18. - С. 11.

 44. Четіжко Коли збиратимемо врожай на інвестиційному полі України?: (інвестиції в Україну) // Уряд. кур’єр. - 1997. - 20 берез. - С. 12.

 45. Четіжко В. Очікується поліпшення інвестиційного клімату: (Україна) // Уряд. кур’єр. - 1997. - 28 січ. - С. 4.

 46. Черевень В. Инвестиции нужны как воздух: Но какие и от кого? // Деловая Украина. - 1997. - № 6. - С. 2.

 47. Шпек Р. 1997 рік може стати роком інвестиційного буму, але для цього маємо ще попрацювати // Голос України. - 1997. - 14 січ. - С. 10.

 48. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.

Додатки

Додаток 1

Постанова

від 7 серпня 1996 р. N 926

Київ

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (93/96-ВР) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, що додається.

Прем'єр-міністр України П.Лазаренко

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 926

Положення

про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

1. Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій, що відповідають умовам, викладеним у пункті 2 статті 1 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (93/96-ВР), та здійснюються за видами і формами, передбаченими статтями 2 і 3 цього Закону.

2. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - органи державної реєстрації) після їх фактичного внесення.

3. Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

- інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками N 1 і 2 до цього положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

- документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

- документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування");

- документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.

4. Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, протягом трьох робочих днів, починаючи з цієї дати, розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.

Форма ведення журналу обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій встановлюється МЗЕЗторгом.

5. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера, який на усіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції, другий - надсилається поштовим відправленням Мінфіну в день здійснення реєстрації іноземної інвестиції, третій - залишається в органі, що здійснив її реєстрацію.

6. Реєстраційний номер інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції складається з:

- коду системи позначень адміністративно-територіальних одиниць (СПАТО), до яких належить регіон, де знаходиться орган державної реєстрації, що зареєстрував іноземну інвестицію;

- порядкового номера за видом іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 7 цього Положення;

- порядкового номера за формою внесеної іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 6 цього Положення;

- порядкового номера реєстрації іноземної інвестиції у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.

Складові частини реєстраційного номера відокремлюються одна від одної дефісом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015220642089844