Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В розділі 1 “Огляд літератури і задачі досліджень” проаналізовано стан вивчення елементів технології вирощування культури вітчизняними і зарубіжними а...полностью>>
Астрономия->Реферат
До найбільш важливих біологічних процесів, які мають глобальну післядію для біосфери відносять фотосинтез і азотофіксацію. Від фіксації молекулярного ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Програма досліджень охоплювала широке коло питань. Вивчалася добова періодичність росту і розвитку як інтегрального продукційного процесу залежно від ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Експериментальні дослідження проводили протягом 1998-2 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва Уманської державної аграрної академії (УДАА), розта...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки

Тема даної дипломної роботи, яка присвячена дослідженню інвестиційного клімату України є надзвичайно актуальною. Під інвестиційним кліматом ми розуміємо стан правового, фінансового, соціально-економічного та суспільно-політичного середовища в межах держави, яке зумовлює ту чи іншу ступінь привабливості для інвестицій.

Інвестиційний клімат в сучасній Україні є все ще незадовільний, а тому управління інвестиційними процесами в країні є надзвичайно складним, бо інвестиційна діяльність в умовах кризи є слабкою; інвестиційна політика - нестабільною, що пов'язане з законодавчою базою, податковою політикою тощо; інвестиційна співпраця - назріваючою, а інвестиційний менеджмент - інерційним.

В наш час переважають негативні оцінки сучасного інвестиційного клімату України фахівцями, науковцями, працівниками управління різних ієрархічних рівнів. Це вимагає глибокого наукового дослідження інвестиційного клімату, розробки та реалізації низки заходів з метою його поліпшення.

Протікання інвестиційних процесів, їх характер, інтенсивність та результативність, а також управління ними залежить від інвестиційного клімату, що сформувався в державі, тобто від стану правового, фінансового, соціально-економічного та суспільно-політичного середовища в її межах., яке зумовлює ту чи іншу ступінь привабливості для інвестицій.

Доки Україна не створить сприятливого інвестиційного клімату, тобто умов, за яких українські – й іноземні також – підприємці зможуть процвітати, Україна обділятиме саму себе, втрачаючи економічний ріст, робочі місця і доходи з податків, які можна було б збирати з таких підприємств. Український бізнес продовжуватиме діяти в тіні, з усіма викривленнями і втратами, що несе тіньова економіка для української господарської та фіскальної політики. А іноземний бізнес просто сторонитиметься України.

Список використаних джерел

Видання нормативного характеру:

 1. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 26 лют. 1997 р. № 120/97 - ВР // Голос України. - 1997. - 5 берез. – С.2.

 2. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та Бельгійсько-Люксембургським Економічним союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій: Прийнятий 26 лют. 1997 р. № 118/97 - ВР // Голос України. - 1997. - 5 берез. – С.2.

 3. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 25 груд. 1996 р. № 645/96 -ВР // Голос України. - 1997. - 10 січ. - С. 3.

 4. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 6 груд. 1996 // Голос України. - 1996. - 13 груд. - С. 2.

 5. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Чілі про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 лист. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 лист. - С. 10.

 6. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 листоп. - С. 10.

 7. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди мвж Україною та Угорською Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 лист. - С. 10.

 8. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Італійської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 листоп. - С. 10.

 9. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 листоп. - С. 10.

 10. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Грецької Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 листоп. - С. 10.

 11. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між Україною та урядом Швейцарською Конфедерацією про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 15 листоп. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 листоп. - С. 10.

 12. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Республіки Молдови про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 23 квіт. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 27 квіт. - С. 10.

 13. Україна. Закон. Про режим іноземного інвестування: Прийнятий 19 берез. 1996 р. № 93/96 - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.

 14. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій: Прийнятий 18 січ. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 24 січ. - С. 2.

 15. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Республіки Болгарія про взаємне сприяння та захист інвестицій: Прийнятий 20 жовт. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 жовт. - С. 2.

 16. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 20 жовт. 1996 р. // Голос України. - 1996. - 26 жовт. - С. 2.

 17. Україна. Закон. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (Декрет КМ України “Про режим іноземного інвестування”): Прийнятий 14 берез. 1995 р. // Голос України. - 1995. - 20 квіт. - С. 8.

 18. Україна. Закон. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності: (Декрет КМ України “Про режим іноземного інвестування”) Прийнятий 28 лют. 1995 р. // Голос України. - 1995. - 11 квіт. - С. 3.

 19. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 8 лют. 1995 р. // Голос України. - 1995. - 15 лют. - С. 2.

 20. Україна. Закон. Про ратифікацію Договору між Україною та США про заохочення та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 21 жовт. 1994 р. № 226 - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1994. - № 44. - Ст. 394.

 21. Україна. Закон. Про ратифікацію Угоди між урядом України і урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про заохочення та взаємний захист інвестицій: Прийнятий 21 жовт. 19994 р. № 225/94 - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1994. - № 44. - Ст. 393.

 22. Україна. Закон. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування”: прийнятий 2 лют. 1994 р. № 3915-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1994. - № 22. - Ст. 143.

 23. Україна. Закон. Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні: Прийнятий 17 груд. 1993 р. № 3744-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1994. - № 6. - Ст. 28.

 24. Україна. Закон. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України: Прийнятий 5 трав. 1993 р. № 3180-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1993. - № 26. - Ст. 277.

 25. Україна. Закон. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про іноземні інвестиції”: Прийнятий 14 жовт. 1992 р. № 2689-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 659.

 26. Україна. Закон. Про іноземні інвестиції: Прийнгятий 13 берез. 1992 р. № 2198 // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 26. - Ст. 357.

 27. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність”: Прийнятий 10 груд. 1991р. № 1955-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 138.

 28. Україна. Закон. Про інвестиційну діяльність: Прийнятий 18 верес. 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.

 29. Україна. Закон. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Прийнятий 10 верес. 1991 р. № 1540а-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 616.

 30. Україна. Верховна Рада. Про порядок введення в дію Закону України “Про режим іноземного інвестування” // Голос України. - 1996. - 25 квіт. - С. 6.

 31. Україна. Верховна Рада. Президія. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Указ... 30 серп. 1991 р. № 1455-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 44. - Ст. 583.

 32. Україна. Президент. Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні: Указ... 18 лип. 1996 р. № 576/96 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 20 лип. - С. 13.

 33. Україна. Президент. Про заходи щодо залучення інвестицій для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами: Указ... 17 черв. 1996 р. № 433/96 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 27 черв. - С. 5.

 34. Україна. Президент. Про утворення Урядової комісії з питань акціонуваннї я стратегічно важливих промислових підприємств із залученням іноземних інвестицій: Указ... 5 квіт. 1996 р. № 239/96 // Держ. вісн. України. - 1996.- № 3 - 4.- С. 244.

 35. Україна. Президент. Про консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ... 27 січ. 1996 р. № 90/96 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 1 лют. - С. 5.

 36. Україна. Президент. Про внесення зміни до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ... 18 листоп. 1995 р. № 1080 // Уряд. кур’єр. - 1995. -23 листоп. - С. 6.

 37. Україна. Президент. Про внесення змін і доповнень до Положення про інвестиційні Фонди та інвестиційні компанії: Указ... 28 берез. 1995 р. // Голос України. - 1995. - 4 квіт. - С. 11.

 38. Україна. Президент. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ... 19 лют. 1994 р. // Уряд. кур’єр. - № 31 - 32 (24 лют.) - С. 7.

 39. Україна. Президент. Про посилення правового захисту іноземних інвесторів: Розпорядження 4 трав. 1992 р. // Голос України. - 1992. - 9 трав. - С. 7.

 40. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Положення про порядок держ. реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора: Постанова... 30 січ. 1997 р. № 112 // Уряд. кур’єр. - 1997. - 20 лют. - С. 8.

 41. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Положення про порядок держ. реєстрації іноземних інвестицій: Постанова... 7 серп. 1996 р. № 928 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 13 жовт. - С. 6.

 42. Україна. Кабінет Міністрів. Про заходи щодо реалізації Заокну України “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”: Постанова... 31 берез. 1994 р. № 203 // Уряд. кур’єр. - 1994. - № 58 - 59. - С. 2.

 43. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Положення про Агенство міжнародного співробітництва та інвестицій: Постанова... 19 січ. 1994 р. № 16 // Зібр. постанов Уряду України. - 1994. - № 5. - Ст. 121.

 44. Україна. Кабінет Міністрів. Про створення Агенства міжнародного співробітництва та інвестицій: Постанова... 2 верес. 1993 р. № 695 // Зібр. постанов Уряду України. - 1994. - № 1. - Ст. 14.

 45. Україна. Кабінет Міністрів. Про режим іноземного інвестування: Декрет... 20 трав. 1993 р. № 55-93 // Зібр. постанов Уряду України. - 1993. - № 8. - Ст. 158.

 46. Тимчасовий порядок надання додаткових пільг іноземних інвесторам: Затв. Головою Агенства Міжнародного співробітництва та інвестицій 31 берез. 1994 р. // Уряд. кур’єр. - 1994. - № 58 - 59. - С. 3.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001816987991333