Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Висновок На даній розрахунковій роботі було синтезовано цифровий апарат послідовного типу який при подачі імпульсів на вхід подає на виході двійковий ...полностью>>
Астрономия->Реферат
В Єгипті перший очний лікар. В Греції займався Гіппократ. Гален видав підручник “Будова ока”. XVI – XVIII ст. анатомію розвивали Візалій, Левенчун. Ке...полностью>>
Астрономия->Реферат
Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом науки і техніки, розв...полностью>>
Астрономия->Реферат
Наприклад, після виконання останього з наведених операторів у програмі program ....полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поліпшення інвестиційного клімату в Україні сприяло створенню нових робочих місць, що дозволило досягнути деякої стабілізації на ринку праці. Так, рівень зареєстрованого безробіття за липень знизився на 0,1 відсоткового пункту і становив 4,2% працездатного населення працездатного віку.

Найвищий рівень безробіття зберігався в Житомирській (7,8%), Рівненській та Сумській (по 7,0%), Чернігівській та Львівській (по 6,9%), Тернопільській (6,8%) областях, найнижчий - у містах Києві (0,8%), Севастополі ( 0,9%) та Одеській області (1,0%). Продовжує залишатися напружене становище на регіональних ринках праці. Найбільше навантаження на одне вакантне робоче місце спостерігалось у Львівській (80), Житомирській (56), Волинській (52), Рівненській (48), Тернопільській (46) та Закарпатській (42 особи) областях.

Нестабільна соціально-економічна ситуація в Україні негативно позначилася на природному прирості населення. Порівняно з І півріччям минулого року обсяг природного скорочення населення збільшився у 23 регіонах, і найбільше у Рівненській області (у 2,1 раза). Лише у Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях у І півріччі п.р. спостерігалося зменшення природного скорочення відповідно на 0,1%; 4,7; 7,6 та 50,7 відсотка. Інтенсивність природного скорочення при середньодержавному значенні 8,8% змінюється від 1,0% у Закарпатській області до 14,0% у Чернігівській. Крім останньої області, найвищим рівнем природного скорочення характеризуються Луганська, Сумська, Полтавська, Донецька і Кіровоградська області (понад 12,0% у кожній).

На жаль, інвестиційний клімат України ше не настільки сприятливий для створення робочих місць, а тому дуже багато українців шукають кращої долі в інших країнах світу. Серед регіонів додатне сальдо міграції відмічалося у Дніпропетровській, Івано-Фран­ківсь­кій, Полтавській областях, на території Севастопольської та Ки­їв­сь­­­кої міськрад. У реш­ті регіонів спостерігається міграційне скорочення населення, обсяг якого змінювався від 30 осіб у Чернігівській області до 2176 у Херсонській. За рахунок міграційного відпливу (як міждержавного, так і внутрішньодержавного) чисельність міського населення зменшилася на 33,6 тис. осіб, що становить 2,0 осіб на 1000 жителів [84].

Підсумовуючи сказане в розділі 2.3 необхідно наголосити, що у 2000 році відбулося поліпшення інвестиційного клімату в Україні, що позитивно відобразилося на соціально-економічній ситуації як в країні в цілому, так і в розрізі окремих регіонів, зокрема на розвитку промисловості, будівельного комплексу та інших видів економічної діяльності.

2.4. Роль прямих інвестицій зарубіжних країн в Україну і з України

у формуванні інвестиційного клімату в країні

Якщо капітальні вкладення в Україні всього по підприємствах і організаціях всіх форм власності і надалі скорочуються (в 1995 р. вони становили 15412 млн грн., в 1996 р. - 12370), то прямі іноземні інвестиції зростають.

Прямі іноземні інвестиції в Україну, згідно з даними Міністерства статистики України, становили на початок 1995 р. 483,5 млн $ США, на початок 1996 р. - 896,9 млн $ США, на початок 1997 р. - 1355,9 млн $ США. У порівнянні з іншими країнами світу це зовсім невисокі показники. В середньому на один адміністративний район прямі іноземні інвестиції становили, відповідно по названих вище датах, 0,99; 1,83 та 2,77 млн $ США. Величина названих показників говорить сама за себе і особливих коментарів не потребує. Найбільша кількість (395,2 млн $ США) і найбільша частка (29,2 %) іноземних інвестицій була спрямована у внутрішню торгівлю, на другому місці (166,6 млн $ США і 12,3 %) - харчова промисловість, на третьому (138,9 млн $ США і 10,2 %) - машинобудування і металообробка, на четвертому (74,7 млн $ США і 5,5 %) - охорона здоров'я (початок 1996 р.). Наведені дані є невтішними. Адже вкладання іноземних інвестицій у внутрішню торгівлю - це не що інше, як підготовка інфраструктури для реалізації імпортних товарів, які дуже часто є не тільки неякісними, але і перекривають можливості для виробницта аналогічних вітчизняних товарів. Вкладання інвестицій в харчову промисловість - це може і добре, але виходить, що і надалі більше як третина іноземних інвестицій, по-суті, просто проїдається.

Слід відмітити, що Україна залишиться і надалі в числі країн з високим рівнем попиту на іноземні інвестиції.

Агенство Міжнародного Співробітництва та інвестицій згідно з оцінками ефективності іноземних інвестицій поділило територію України (1997 р.) на 4 групи:

1. Території з дуже високою ефективністю іноземних інвестицій, тобто з ефективністю іноземних інвестицій на 35-40 % вищою, ніж середній рівень їх ефективності по Україні в цілому (м.Київ, м.Дніпропетровськ, Донецька, Запорізька, Одеська та Харківська області);

2. Території з високою ефективністю іноземних інвестицій (Львівська, Луганська, Черкаська, Київська області та Кримська автономія);

3. Території із середньою ефективністю іноземних інвестицій (Полтавська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області);

4. Території з низькою ефективністю іноземних інвестицій (всі інші області).

У І півріччі 2000р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 420,1 млн.дол.США прямих інвестицій, що на 58,6% більше, ніж у І півріччі 1999р., у тому числі з країн СНД та Балтії надійшло 5,3 млн.дол. (1,2% до загального обсягу), з інших країн світу - 414,8 млн.дол. (98,8%). Одночасно нерезидентами було вилучено капіталу на 80,2 млн. доларів.

Іноземні інвестиції вкладено в 7372 підприємства України. Майже три чверті усіх інвестицій здійснено у підприємства таких регіонів як: м.Київ - 1198,6 млн.дол., з них 430,1 млн.дол. (35,9%) - у внутрішню торгівлю, 175,9 млн.дол. (14,7%) - фінанси, кредит та страхування; Київська область - 302,2 млн.дол., з них 222,3 млн. дол. (73,6%) - у харчову промисловість; Донецька - 293,5 млн.дол., з них 115,7 млн.дол. (39,4%) - у чорну металургію, 52,5 млн.дол. (17,9%) - у харчову промисловість; Запорізька - 218,0 млн.дол., з них 162,4 млн.дол. (74,5%) - у машинобудування і металообробку (без промисловості медичної техніки); Полтавська - 211,1 млн.дол., з них 149,0 млн.дол. (70,6%) - у паливну промисловість; Одеська - 190,1 млн.дол., з них 36,6 млн.дол. (19,2%) - у внутрішню торгівлю, 30,3 млн.дол. (16,0%) - у транспорт, 24,0 млн.дол. (12,6%) - у харчову промисловість; Дніпропетровська - 184,3 млн.дол., з них 54,1 млн.дол. (29,3%) - у внутрішню торгівлю, 21,8 млн.дол. (11,8%) - у харчову промисловість.

Найбільші обсяги інвестицій здійснено з м.Севастополя - 46,1 млн.дол., Одеської області - 21,6 млн.дол., м.Києва - 7,4 млн.дол.США.

Нижче, в таблицях 4-7приводяться дані по регіональній структурі прямих інвестицій зарубіжних країн в Україну і по регіональній структурі прямих інвестицій зарубіжних країн з України.

Таблиця 4

Регіональна структура прямих інвестицій зарубіжних країн в Україну */

Інвестиції в Україну на 01.01.98, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.01.98, у % до загального обсягу

Інвестиції в Україну на 01.01.99, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.01.99, у % до загального обсягу

Інвестиції в Україну на 01.04.99, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.04.99, у % до загального обсягу

Інвестиції в Україну на 01.07.99, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.07.99, у % до загального обсягу

Інвестиції в Україну на 01.10.99, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.10.99, у % до загального обсягу

Інвестиції в Україну на 01.01.2000, тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.01.2000,у т.ч. підприємства, які випускають продукцію тис.дол. США

Інвестиції в Україну на 01.01.2000, у % до загального обсягу

В розрахунку на душу населення, дол.США

Україна

2063600,0

100,0

2810603,4

100,0

2815482,1

100,0

2935357,6

100,0

3122863,5

100,0

3270758,17

1785256,27

100,0

65,5

Автономна Республіка Крим

133400,0

6,5

128697,8

4,6

128543,6

4,5

128275,1

4,4

129232,4

4,1

132720,51

22495,92

4,1

62,7

Вінницька область

12500,0

0,6

12283,3

0,5

12042,2

0,4

12364,3

0,4

11985,8

0,4

12930,38

7747,72

0,4

7,1

Волинська область

22600,0

1,1

42285,6

1,5

43271,8

1,5

47525,4

1,6

43368,2

1,4

42634,45

28651,45

1,3

40,3

Дніпропетровська область

153800,0

7,5

172859,5

6,4

171803,9

6,1

170805,6

5,8

170810,5

5,5

176443,23

76087,78

5,4

47,5

Донецька область

111800,0

5,4

166154,1

6,0

167546,1

6,0

196402,3

6,7

204895,6

6,6

259438,88

183337,93

7,9

54,4

Житомирська область

38000,0

1,8

32000,0

1,1

30207,9

1,1

30012,7

1,0

29098,7

0,9

27923,52

27278,57

0,9

19,5

Закарпатська область

46700,0

2,3

64889,3

2,3

65437,6

2,3

66480,7

2,3

70396,3

2,3

73775,14

47590,01

2,3

57,5

Запорізька область

50000,0

2,4

229242,2

8,2

223905,6

8,0

215049,6

7,3

215331,4

6,9

214744,12

203210,17

6,6

107,1

Івано-Франківська область

24700,0

1,2

34464,8

1,2

32607,0

1,2

33121,2

1,1

34791,4

1,1

36884,73

31763,43

1,1

25,3

Київська область

203700,0

9,9

260070,3

9,3

261131,5

9,3

264222,9

9,0

267239,8

8,6

267584,44

239910,90

8,2

146,2

Кіровоградська область

12700,0

0,6

15390,4

0,6

15495,5

0,6

15639,0

0,5

16007,3

0,5

16685,55

6937,72

0,5

14,3

Луганська область

27900,0

1,4

28231,5

1,0

27945,6

1,0

27529,2

0,9

28673,8

0,9

28322,68

15859,77

0,9

10,7

Львівська область

72900,0

3,5

82665,9

3,0

92520,5

3,3

96774,5

3,3

110938,4

3,6

113142,57

52598,00

3,5

41,7

Миколаївська область

30800,0

1,5

31459,3

1,1

29522,5

1,0

30943,7

1,1

35526,1

1,1

36316,53

27876,30

1,1

27,9

Одеська область

126300,0

6,1

182679,3

6,6

170996,1

6,1

172866,1

5,9

173716,0

5,6

174222,34

49676,72

5,3

69,4

Полтавська область

37000,0

1,8

85741,8

3,1

87310,8

3,1

101919,7

3,5

206293,3

6,6

207903,17

202055,76

6,4

123,9

Рівненська область

31800,0

1,5

50997,6

1,8

51821,9

1,8

51701,7

1,8

51075,4

0,2

46239,98

29210,21

1,4

38,9

Сумська область

12900,0

0,6

20013,7

0,7

19910,2

0,7

19864,2

0,7

19864,6

0,6

31235,91

28149,77

1,0

23,4

Тернопільська область

20700,0

1,0

18159,3

0,6

17906,8

0,6

17906,9

0,6

19069,1

0,6

17258,74

14362,90

0,5

14,9

Харківська область

41500,0

2,0

51281,6

1,8

56261,9

2,0

62090,8

2,1

58929,7

1,9

74934,01

38382,69

2,3

25,2

Херсонська область

12100,0

0,6

16082,4

0,6

17458,0

0,6

17402,0

0,6

17253,9

0,6

25923,03

19565,09

0,8

21,2

Хмельницька область

11300,0

0,5

12350,0

0,4

12208,4

0,4

12568,9

0,4

13385,4

0,4

13881,50

11992,95

0,4

9,5

Черкаська область

134000,0

6,5

120886,0

4,3

117430,7

4,2

113091,7

3,9

109692,8

3,5

103760,05

97866,74

3,2

71,5

Чернівецька область

9100,0

0,4

10549,9

0,4

10380,2

0,4

10764,8

0,4

10702,3

0,3

8159,41

3522,14

0,2

8,7

Чернігівська область

31900,0

1,5

42414,0

1,5

42622,9

1,5

42627,7

1,5

46914,5

1,5

46808,98

44751,74

1,4

36,4

м.Київ

618000,0

29,9

863887,4

29,9

874019,9

31,0

942227,1

32,0

992175,4

31,8

1043174,84

273447,12

31,9

391,5

м.Севастополь

13800,0

0,7

13817,3

0,5

14133,2

0,5

14140,1

0,5

14455,6

0,5

16669,48

926,77

0,5

42,8

Підприємства, які звітують Держкомстату України

21700,0

1,1

21040,0

0,8

21040,0

0,7

21040,0

0,7

21040,0

0,7

21040,00

х

0,6

хЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001413106918335