Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Світогосподарські зв'язки не можуть розвиватись без налагодженої системи валютних відносин Валютні відносини - це економічні відносини, які зв'язані з...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов с целью получения каких-либо (финансовы...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета осуществляются мероприятия по совершенствованию бюджетной классификации, плана счетов бюджетного у...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании статьи 11 Федерального...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.5 Оцінка ділової активності підприємства

Ділова активність підприємства проявляється в динамічності його розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

Ділову активність можна оцінити на якісному і кількісному рівні.

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники обіговості. Ці показники мають важливе значення для оцінки фінансового положення підприємства, оскільки швидкість обігу засобів спричиняє безпосередній вплив на платоспроможність фірми, а також може відображати підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми. Прискорення обороту коштів при інших рівних умовах відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

Використовують такі показники ділової активності підприємства.

Коефіцієнт обіговості активів – показує скільки отримано чистої виручки від реалізації на одиницю коштів, інвестованих в активи.

Позитивною є тенденція до збільшення цього показника.

Цей показник розраховується за формулою (2.32)

Коа =

чиста виручка від реалізації продукції / активи

=

(2.32)

=

2002

Коа

=

449,8 / 250,6 = 1,795

2003

Коа

=

545,2 / 255 = 2,138

2004

Коа

=

343,1 / 269,9 = 1,271

Фондовіддача – характеризує скільки виручки припадає на одиницю основних виробничих фондів.

Позитивною є тенденція до збільшення цього показника. Проте зберігається закономірність: чим вище фондовіддача, тим нижче витрати.

Цей показник розраховується за формулою (2.33)

Фо.ф. =

чиста виручка від реалізації продукції / основні виробничі фонди

=

(2.33)

=

2002

Фо.ф.

=

449,8 / 13,5 = 34,336

2003

Фо.ф.

=

545,2 / 12,7 = 42,761

2004

Фо.ф.

=

343,1 / 12,8 = 26,805

Коефіцієнт оборотності запасів – характеризує кількість оборотів коштів інвестованих у запаси.

Позитивною є тенденція до збільшення цього показника.

Цей показник розраховується за формулою (2.34)

Ко.з. =

собівартість реалізації /

середньорічна вартість запасів

=

(2.34)

=

2002

Ко.з.

=

358,8 / 0,5 * 50,2 = 6,43

2003

Ко.з.

=

431,5 / 0,5 * 61,4 = 4,76

2004

Ко.з.

=

275,3 / 0,5 * 119,7 = 2,3

Період одного обороту запасів (дн.) – характеризує період, протягом якого запаси трансформуються в кошти.

Позитивною є тенденція до зменшення цього показника, якщо це не перешкоджає нормальному процесу діяльності підприємства, не загрожує дефіцитом матеріальних ресурсів.

Цей показник розраховується за формулою (2.35)

Чз =

360 / Ко.з.

(2.35)

2002

Чз

=

360 / 6,43 = 55,98

2003

Чз

=

360 / 4,76 = 75,546

2004

Чз

=

360 / 2,3 = 156,527

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – характеризує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість.

Позитивною є тенденція до збільшення цього показника.

Цей показник розраховується за формулою (2.36)

Кд.з. =

чиста виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості

=

(2.36)

=

2002

Кд.з.

=

449,8 / 0,5 * 379,7 = 2,590

2003

Кд.з.

=

545,2 / 0,5 * 300,2 = 3,632

2004

Кд.з.

=

343,1 / 0,5 * 282 = 2,643

Період погашення дебіторської заборгованості (дн) – характеризує середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення.

Позитивною є тенденція до зменшення цього показника, в період інфляції, і навпаки, збільшення, якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації продукції.

Цей показник розраховується за формулою (2.37)

Чд.з =

360 / Чд.з

(2.37)

2002

Чд.з

=

360 / 2,59 = 138,9

2003

Чд.з

=

360 / 3,632 = 99,1

2004

Чд.з

=

360 / 2,643 = 136,1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує скільки оборотів потрібно підприємству для оплати наявної заборгованості.

Позитивною є тенденція до зменшення цього показника.

Цей показник розраховується за формулою (2.38)

Кк.з. =

собівартість реалізації / середньорічна вартість чистої кредиторської заборгованості

=

(2.38)

=

2002

Кк.з.

=

358,8 / 0,5 * 366,7 = 1,957

2003

Кк.з.

=

431,5 / 0,5 * 382,6 = 2,256

2004

Кк.з.

=

275,3 / 0,5 * 390,6 = 1,41Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022680759429932