Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Статья
В усіх економічних системах уряд перерозподіляє доходи населення для зменшення нерівності у їх розподілі та зменшення рівня бідності Масштаби цього пе...полностью>>
Финансовые науки->Статья
Протягом останніх років економіка аграрного сектора України зазнає глибокого реформування, характеризується підвищенням ділової активності товаровироб...полностью>>
Финансовые науки->Статья
Нині серед ключових завдань забезпечення належних темпів розвитку вітчизняної економіки постає необхідність вдосконалення податкової системи, яка могл...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансовая наука на протяжении длительного времени, включая начало ХХ в , изучала прежде всего такой элемент государственного хозяйства как налоги Име...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів – характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах; За допомогою цього показника є можливість забезпечення свободи фінансового маневру.

Позитивною є тенденція до збільшення.

Цей показник розраховується за формулою (2.15).

Мвок =

кошти / власні обігові кошти

=

(2.15)

=

2002

Мрк

=

5,5/ (1,5 –17,4) = -0,346

2003

Мрк

=

6,6 / (-0,5 – 16,6) = -0,386

2004

Мрк

=

3,7 / (6 –16,7) = -0,347

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів – характеризує наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування.

Позитивною є тенденція до збільшення.

Цей показник розраховується за формулою (2.16).

Кзап =

власні обігові кошти / запаси

=

(2.16)

=

2002

Кзап

=

(1,5 –17,4) / (0,5 + 49,7) = -0,317

2003

Кзап

=

(-0,5 – 16,6) / (4,5 +56,9) = -0,279

2004

Кзап

=

(6 –16,7) / (11,2 + 108,5) = -0,089

Коефіцієнт фінансової незалежності – характеризує можливість підприємства виконати зобов‘язання за рахунок власних активів; незалежність підприємства від позикових джерел.

Позитивною є тенденція до збільшення, має бути більшим, або дорівнювати 0,5.

Цей показник розраховується за формулою (2.17).

Кавт =

власний капітал / пасиви

=

(2.17)

=

2002

Кавт

=

1,5 / 250,6 = 0,006

2003

Кавт

=

-0,5 / 255 = -0,002

2004

Кавт

=

6 / 269,9 = 0,022

Коефіцієнт маневреності власного капіталу – характеризує частку власних обігових коштів у власному капіталі.

Позитивною є тенденція до збільшення, має бути більшим, або дорівнювати 0,1.

Цей показник розраховується за формулою (2.18).

Км =

власні обігові кошти / власний капітал

=

(2.18)

=

2002

Км

=

(1,5-17,4) / 1,5 = -10,6

2003

Км

=

(-0,5 – 16,6) / -0,5 = 34,2

2004

Км

=

(6 – 16,7) / 6 = -1,783

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу – характеризує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел.

Позитивною є тенденція до зменшення, критичне значення - менше, або дорівнювати 0,5.

Цей показник розраховується за формулою (2.20).

Кпк =

позиковий капітал / пасиви

=

(2.20)

=

2002

Кпк

=

(60 + 189,1) / 250 = 0,994

2003

Кпк

=

(59 + 196,5) / 255 = 1,002

2004

Кпк

=

(58,6 +205,3) / 269,6 = 0,978

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) – характеризує забезпеченність заборгованості власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Позитивною є тенденція до збільшення. Значення цього показника повинне бути більшим за 1.

Цей показник розраховується за формулою (2.21).

Кфс =

власні кошти / позикові кошти

=

(2.21)

=

2002

Кфс

=

1,5 / (60+189,1) = 0,006

2003

Кфс

=

-0,5 / (59 + 196,5) = -0,002

2004

Кфс

=

6 / (58,6 + 205,3) = 0,023

Показник фінансового лівериджу - характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Збільшення цього показника свідчить про підвищення фінансового ризику.

Позитивною є тенденція до зменшення, значення цього показника має бути меншим, або дорівнювати 0.25.

Цей показник розраховується за формулою (2.22).

Фл =

довгострокові зобов’язання / власні кошти

=

(2.22)

=

2002

Фл

=

60 / 1,5 = 40

2003

Фл

=

59 / -0,5 = -118

2004

Фл

=

58,6 / 6 = 9,67

Коефіцієнт фінансової стійкості – характеризує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі.

Позитивною є тенденція до збільшення. Значення цього показника має бути 0,85...0,9.

Цей показник розраховується за формулою (2.23).

Кф.стік =

власний капітал +

+ довгострокові зобов’язання / пасиви

=

(2.23)

=

2002

Кф.стік

=

(60 + 1,5) / 250,6 = 0,245

2003

Кф.стік

=

(59 - 0,5) / 255 = 0,229

2004

Кф.стік

=

(58,6 + 6) / 269,9 = 0,239Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019650459289551