Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
В центре внимания экономической науки находится современный кризис О нем размышляют теоретики и практики, представители различных научных направлений,...полностью>>
Экономика->Реферат
В рамках урбанистической традиции первой половины XX века сложился подход к изучению экономической жизни города и перспектив его развития, основанный ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Політичні форми, ідеологічні явища у суспільстві, виникаючи на грунті, підготовленому розвитком господарської діяльності людей, впливають на економічн...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Всі народи світу пройшли через первіснообщинний лад Виходячи з матеріалів, що служили для виготовлення знарядь праці, історію людства прийнято ділити ...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Облік цінних паперів

(рах. № 34 (клас 3); 62 (клас 6))

Перехід до ринкової економіки в Україні тісно пов'язаний з процесом реформування власності, супроводженням струк­турною перебудовою економіки, механізму сучасного підпри­ємства, формуванням розвиненої інфраструктури фінансового ринку, який би забезпечував вільний обіг коштів у формі цінних паперів.

Указом Президента України № 142/97 від 14 лютого 1997 р. затверджено Положення про державні комісії з цінних паперів і фондового ринку, яке значно розширює повноваження Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. У попередньому Положенні, затвердженому Указом Президента від 12 червня 1995 р., нараховувалося лише 2 пункти прав, а в новому їх — 26. Комісія стала державним органом, здатним здійснювати державне регулювання ринку цінних паперів, захищати права інвесторів, координувати діяльність державних органів з питань функці­онування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних. Це можливо шляхом визначення обов'язкових нормативів, призу­пинення на термін до одного року розміщення й обігу цінних паперів у разі порушення законодавства, звернення до суду і арбітражного суду, проведення перевірок і ревізії фінансо­во-господарської діяльності суб'єктів фондового ринку, накла­дання штрафних санкцій, іншими методами.

Види цінних паперів

Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником.

До цінних паперів належать акції, облігації, зобо­в'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, національні лотереї.

Цінні папери являють собою засвідчене право володін-йя грошовими документами, що визначає відносини між юридичною особою, що випустила ці документи від свого імені (емітент), та їх власником (покупцем), і передбачають як "Равило виплату доходів у вигляді дивидентів відповідно до внесеної суми на розвиток виробництва, а також передавання ''рошових прав іншим особам (схеми 7.1, 7.2, 7.3).
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційна діяльність підприємства на ринку цінних паперів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств; державні облігації України; облігац ... належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації; іпотечні сертифікати ...
 2. Ринок цінних паперів як елемент ринкової інфраструктури

  Реферат >> Финансы
  ... розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних. В економічн ... депозитарію корпоративних цінних паперів, вдосконалення обліку прав власності на цінні папери, запровадження міжнародних ... розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних. В економічн ...
 3. Ринок цінних паперів (7)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і обліку цінних паперів, що включає депозитарну діяльність (збереження цінних паперів, облік прав на цінні папери ... і цілі випуску державою цінних паперів Отже,у 2005 році державних цінних паперів (такими називають облігації, казначейськ ...
 4. Облік грошових засобів крикетних та розрахункових операцій Загальні положення заповнення касо

  Реферат >> Астрономия
  ... – контроль за використання фінансових ресурсів. 6. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування в виплата див ... грошових прав ін. особам. до цінних паперів належать акції, облігації, зобов’язання Державно ...
 5. Цінні папери як об єкти цивільних прав

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ринку цінних паперів (98.4%) (за виключенням державних цінних паперів та векселів) (решту цінних паперів складають облігац ... цінних паперів та систему депозитарного обліку. 2.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Велика кількість цінних паперів робить ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013711452484131