Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Финансовый анализ, чаще всего в прикладном аспекте, понимают как процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой деятельн...полностью>>
Финансы->Реферат
Органы местного самоуправления должны иметь право на достаточную для осуществления своих функций и полномочий экономическую и финансовую базу. Так, в ...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных операций организации сопровождается движением денежных средств – их поступлением и расходованием. ...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и адекватно отражает состояние исследуемого процесса, а все...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Аналітична робота щодо з дисципліни

«Фінансові системи зарубіжних країн»:

" Фінансова система Республіки Кіпр"

Виконав:

студент ІV курсу, 17 групи

факультету МЕіМ

денної форми навчання

Плахотін А.Г.

Київ 2010

План

Вступ

 1. Загальна характеристика економічної ситуації на Кіпрі

 2. Податкова система

 3. Банківська система

Вступ

Кіпр є країною з ринковою економікою, в якій домінує сектор послуг, на частку якого припадає майже чотири п'ятих від ВВП. Туризм, фінансові послуги і нерухомість є найбільш важливими секторами. Нерівномірні темпи зростання за останнє десятиріччя відображають залежність економіки країни від туризму, який часто коливається з політичною нестабільністю в регіоні та економічних умов у Західній Європі. Тим не менше, економіка зростала на швидкості набагато вище середнього показника по ЄС з 2000 року. Кіпр приєдналася до Європейського механізму валютних курсів (МВК-2) у травні 2005 року і ввела євро як національну валюту з 1 січня 2008 року. Активну програму економії в попередні роки, спрямовану на шляху до євро, допомогли перетворити високий бюджетний дефіцит (6,3% в 2003) в профіцит в 1,2% в 2008 році, і зниження інфляції до 4,7%. Це процвітання опинилося під тиском в 2009 році, коли будівництво і туризм сповільнилося в особі скорочення зовнішнього попиту, що викликано триваючим глобальною фінансовою кризою. Крім того, дефіцит бюджету знаходиться на підйомі і досягнв 4,4% від ВВП, що є порушенням бюджетного дефіциту ЄС критерії не більше 3% від ВВП. У відповідь на погіршення фінансового становища країни, Нікосія є перспективним для здійснення заходів щодо скорочення витрат на стан виплати заробітної плати, припинення ухилення від сплати податків, та реконструкції соціальних допомог.

 1. Загальна характеристика економічної ситуації на Кіпрі

Кіпрська економіка одна з тих, що найбільш швидко розвиваються в Європі і, якщо грамотно вкладати в неї гроші, Кіпр може принести стабільний високий дохід. З 2008 року кіпрський фунт офіційно замінений на євро, однак у банках обмінювати паперові гроші Кіпр буде продовжувати аж до 2017 року. Немає причин турбуватися за розміщені в банках фінанси. Кіпр в 2009 році порадував тим, що його банки увійшли в число світових лідерів. Це було непросто, адже досліджувалися фінансові інститути 123 країн світу.

Економічна ефективність будь-якої держави визначається, насамперед, об'ємом валового продукту на душу населення; рівнем інфляції, безробіття; розвитком інноваційних технологій; стійкістю до можливих світових економічних криз.

Основні макроекономічні показники:

ВВП (за паритетом купівельної спроможності):

$ 22750 млн (2009 рік)

Місце країни в світі: 117

$ 23,1 млрд. (2008 р.)

$ 22,3 млрд. (2007 р.)

Примітка: дані в 2009 доларів США

ВВП (офіційний курс):

23,6 млрд. доларів (2009 рік)

ВВП - реальний темп зростання:

-1,5% (2009 р.)

Місце країни в світі: 143

3,6% (2008 р.)

5,1% (2007 р.)

ВВП - на душу населення (ПКС):

$ 21,000 (2009 рік)

Місце країни в світі: 60

$ 21 700 (2008 р.)

$ 21 300 (2007 р.)

ВВП - за секторами економіки:

сільське господарство: 2,1%

промисловість: 18,7%

Послуги: 79,3% (2009 р.)

Робоча сила:

403000 (2009 рік)

Місце країни в світі: 158

Робоча сила - за професіями:

сільське господарство: 8,5%

промисловість: 20,5%

послуг: 71% (2006 р.)

Рівень безробіття:

5,3% (2009 р.)

Місце країни в світі: 49

3,6% (2008 р.)

Бюджет:

доходи:: $ 9518 млн

витрати: $ 10950 млн (2009 рік)

Державний борг:

56,2% від ВВП (2009 рік)

Місце країни в світі: 38

48,4% від ВВП (2008 р.)

Рівень інфляції (споживчі ціни):

0,4% (2009 р.)

Місце країни в світі: 36

4,7% (2008 р.)

Центральний банк ставки дисконтування:

1,75% (на 31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 116

3% (31 грудня 2008 року)

Комерційний банк основна ставка кредитування:

7,49% (31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 125

7,19% (31 грудня 2008 р.)

Фонди грошової маси:

$ 53460000000 (31 грудня 2009 року)

$ 58220000000 (31 грудня 2008 р.)

Фонди внутрішнього кредиту:

$ 101 200 000 000 (31 грудня 2009)

Місце країни в світі: 48

$ 80680000000 (31 грудня 2008 р.)

Ринкова вартість публічно торгованих акцій:

$ Н. А. (31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 71

$ 7955 млн (на 31 грудня 2008 року)

$ 29480000000 (31 грудня 2007 року)

Сільське господарство - продукція:

цитрусові, овочі, ячмінь, виноград, оливки, овочі, птиця, свинина, баранина, молочні продукти, сир

Галузі:

туризм, продукти харчування та напоїв, цемент і гіпс, судноремонт та модернізація, текстильна, легка хімічнм промисловість, вироби з металу, дерева, паперу, каменю, глини та продукти

Темпи зростання промислового виробництва:

-5,6% (2009 р.)

Місце країни в світі: 118

Сальдо рахунку поточних операцій:

- $ 1915 млн (2009 рік)

Місце країни в світі: 149

- $ 4349 млн (2008 р.)

Експорт:

$ 2065 млн (2009 рік)

Місце країни в світі: 127

$ 2,13 млрд. (2008 р.)

Експорт - товари:

цитрусові, картопля, фармацевтична, цементна, одяг

Експорт - партнери:

Греція 23,83%, у Німеччина 9,2%, Великобританія 8,78% (2009)

Імпорт:

$ 7973 млн (2009 рік)

Місце країни в світі: 95

$ 11060 млн (2008 р.)

Імпорт - товари:

споживчих товарів, нафтопродуктів і мастильних матеріалів, напівфабрикатів, машин, транспортних засобів та устаткування

Імпорт - партнери:

Греція 20,18%, 10,67% Італія, Великобританія 8,95%, Німеччина 8,79%, 6,99% Ізраїль, Китай 5,52%, 4,85% Нідерланди, Франція 4,01% (2009)

Резерви іноземної валюти і золота:

$ 1289 млн (31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 124

$ 1003 млн (31 грудня 2008 р.)

Борг - зовнішні:

$ Н. А. (31 грудня 2009 року)

$ 32610000000 (31 грудня 2008 р.)

Фонд прямих іноземних інвестицій - на дому:

$ 26610000000 (31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 62

$ 20710000000 (31 грудня 2008 р.)

Фонд прямих іноземних інвестицій - за кордоном:

$ 15790000000 (31 грудня 2009 року)

Місце країни в світі: 42

$ 10490000000 (31 грудня 2008 р.)

Роль малого бізнесу в економіці Кіпру

Існує безліч методів і способів впливу на досягнення зростання економіки і раціональне використання ресурсів країни. Одним із сегментів, що робить істотний вплив на економічний розвиток в цілому є малий бізнес.

Яка ж роль малого бізнесу в економіці? У чому відзнака малого бізнесу від великомасштабних підприємств?

У першу чергу - це мобільність, швидке прийняття рішень, здатність реагувати на коливання ринку та координація всіх сил компанії на зміну продукту, методів продажів, маркетингового плану, реорганізація структури компанії, зміна роду діяльності.

Роль малого бізнесу полягає в тому, що подібна здатність компаній до видозміни в бізнес процесах, перемикання капіталу з одного виду діяльності на інший, сприяє збереженню на ринку певної стабільності.

Економічна роль малого бізнесу полягає в першу чергу в створенні великої кількості робочих місць, як для висококваліфікованих співробітників, так і для студентів, пенсіонерів і групи населення з низьким рівнем освіти і кваліфікації. Саме на таких підприємствах студенти можуть отримати всі необхідні знання та досвід, розвиватися як фахівці.

Таким чином підприємства малого і середнього бізнесу зменшують відсоток безробіття, впливають на рівень доходів населення і формують середніх клас. У той же час не можна не оцінити роль малого бізнесу у розвитку інноваційних технологій, хоча основна маса спеціалізується на торгівлі.

Частина сегмента малого бізнесу вкладає кошти в науково-технічні винаходи, сприяючи піднесенню національної економіки у сфері високих технологій і науки. Роль малого та середнього бізнесу в державному бюджеті - це постійні відрахування до бюджету податків, так як малі організації справно платять за рахунками, на відміну від великих підприємств.

Крім того роль малого та середнього бізнесу - це підтримка спеціалізації і кооперації в різних галузях: дрібне і середнє виробництво, сфера обслуговування, які спеціалізуються на одному або декількох напрямках.

Розвиток конкуренції, вивчення споживчого попиту, вимог ринку, здатність заповнювати прогалини в асортименті, мінімізація і регулювання ціни товарів, зростання якості товарів і послуг, створення атмосфери підприємництва та економічних змагань за лідерство в галузі - всі ці складові, визначається роль малого бізнесу в економіці. На відміну від великих компаній, підприємства малого бізнесу страждають від недостатнього фінансування, некомпетентної роботи управлінського апарату, великих експлуатаційних витрат, високої конкуренції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податкова система Республіки Білорусь

  Топик >> Финансовые науки
  ... artificial persons. Сучасна податкова система Республіки Білорусь передбачає сплати податк ... Киргизстану, Югославія, Японія, Казахстан, Кіпр, Нідерланди, Єгипет, Росія, ... сфери застосування державного сектору фінансових операцій в системі казначейства ...
 2. Економіка Республіки Корея

  Реферат >> Астрономия
  ... ітику структурної перебудови економіки, пріоритетного розвитку машинобудування й хімічно ... 1961- 1962 pp. з оздоровлення фінансової системи держави. В цей період був ... нтернаціоналізацію економічної системи Республіки Корея з одночасним розширенням експорту й ...
 3. Фінанси та фінансова система

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... 1.1. Фінансова система та її ланки. 4.Фінансова система, її ланки та організаційна система. Фінансова система – ... розвитку та пріоритетних галузей економіки. 15). ... Республіки Крим, обласні, районі, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових ...
 4. Фінансова система США

  Реферат >> Финансовые науки
  ... системи. 1. Ланки фінансової системи США 1.1 Склад фінансової системи США Сучасна система державних фінансів складається з: • Фінансової системи федерації; • Фінансових ... бюджетних пріоритетів, ... отримала від республіканців ... національної економіки в цілому. ...
 5. Фінансова система України становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансы
  ... системи економіки держави. Розділ 2.Особливості функціонування фінансової системи України 2.1 Розвиток і становлення фінансової системи ... край тенденціям фінансової самостійності республіки і супроводжувалося рі ... На нашу думку, пріоритетними напрямками такої ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019369125366211