Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Контрольная работа
По общему признанию, коммуникации имеют огромное значение для успеха деятельности предприятий и представляют одну из сложных проблем менеджмента. По с...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Существуют две различные точки зрения на то, как следует вести организациям в отношении с их общественной средой, чтобы считаться социально ответствен...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Тема представленной курсовой работы «Предмет и содержание управления персоналом» видится мне как нельзя актуальной, тем более что потребность в высоко...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
"Башнефть" Компания была создана на основе башкирских нефтехимических Комплексное предприятие (Bashneftekhimkombinat) в 1946 году. В 1975 году она был...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота на тему :

Діагностична модель служби управління персоналом

Барков Іван

Вибирається служба управління персоналом “Manager”. Юридична форма - Товариство. Форма власності - приватна. Характер виробництва - виробництво послуг. Наше підприємство займається наступними видами діяльності: Розробка комплексних рекламних компаній, пошук робочих місць,проведення презентацій, навчання кадрів. Підприємство з точки зору технології є малосерійним. Дане підприємство використовує наступні види ресурсів:

Матеріальні (Обладнання, транспорт, енергоносії, витратні матеріали, )

Інформаційні (Про клієнта, про конкурентів, про ціни на послуги, про появу нових послуг в цій сфері діяльності, ринок труда)

Трудові (Персонал фірми)

Фінансові ( Рахунок в банку, кредит)

Необхідна чисельність управлінського персоналу є наступною:

4 топ-менеджера

11 менеджерів середньої ланки

Загальна чисельність працюючих - 95 чоловік.

Принципи розподілу праці: на основі функціональної і професійної приналежності.

При представленні підприємства як систему доводиться розглядати, спочатку технічну і соціальну частини окремо.

Технічна система нашої організації включає в себе: обладнання, капітал, будівля, транспорт, джерела інформації.

Соціальна система представлена персоналом фірми, всією безліччю соціальних відносин, комунікацій, як між клієнтом і персоналом, так і досвідом в спілкуванні.

Взаємодії соціальною і матеріально-речовинною системами відбувається на основі внутрішніх потреб організації, направлених на рішення поставлених задач.

Спроба проаналізувати зовнішні чинники впливу на організацію виглядає таким чином:

Чинники впливу.

Стан економіки

Політична обстановка

Міжнародні події

Екологічні чинники

НТП

Соціокультурні чинники

Кліматичні

Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників на які організація зобов'язана реагувати, а так само рівень мінливості кожного чинника. На наш погляд складність зовнішньої середи не високий, тому що число чинників зовнішньої середи відносно не велике і їх варіативність можна приблизно прогнозувати.

Рухливість середи - це швидкість з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Ми вважаємо, що як і складність, рухливість зовнішньої середи нашої фірми невисока. Одні з найбільш динамічних чинників, які ми розглядаємо є НТП і конкуренти.

Конкуренти - цей чинник один з найбільш динамічно що міняються, але швидкість його зміни (рухливість) не настільки висока, що б надавати на нашу організацію глобальний вплив.

НТП - Швидкість зміни НТП примушує більшість структур нашої організації стежити і адекватно реагувати на новинки що з'являються внаслідок прогресу.

Невизначеність зовнішньої середи - низька, тому що ми маємо всього лише три чинники невизначеність яких відносна висока і перераховується в порядку збільшення невизначеності. Це:

Клієнти.

Конкуренти.

Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи - це рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інший чинник. Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи, нашої організації, низька тому, що лише два чинники зовнішньої середи можуть вплинути серйозний чином на всі інші чинники і відповідно на діяльність фірми. Це:

Група економічних чинників

Група політичних чинників.

6. Опис системи контролю в даній фірмі виглядає таким чином:

Створена системи планування співробітниками своєї роботи на тиждень, в письмовому вигляді і надання звіту керівництву.

Контролюється своєчасне виконання працівниками поставлених задач.

Мотивування працівників і стимулювання їх діяльності ведеться по нижчеприведений схемі:

Преміювання працівників виробничих відділів у разі виконання отриманого завдання дострокове, при відповідній завданню якості.

При вдалому проходженні замовлення преміювання всіх співробітників що брали участь в роботі над замовленням.

Матеріальне покарання за порушення виробничої дисципліни.

Матеріальне покарання співробітників виробничих відділів за неякісне або невчасне виконання дорученої роботи.

Матеріальне покарання (аж до звільнення) за халатне відношення до власної роботи.

Введення матеріальної відповідальності за псування мат. цінностей що належать фірмі. Характеристики що пред'являються до персоналу, приводяться в даній таблиці:

Планові

Непланові

- Професіоналізм

- Професіоналізм

- Нестандартність мислення

- Комунікабельність

- Відповідальність

- Відповідальність

- Здатність працювати в колективі

- Виконавливість

- Цілеспрямованість

Стилі керівництва.

Середня ланка менеджерів має ліберальний стиль управління, вища ж ланка - демократичний стиль управління.

Лідерскі якості.

У середньої ланки менеджерів лідерскі якості повинні бути яскраво виражені, особливо у виробничій сфері: вони повинні уміти організувати навколо себе колектив. У вищої ланки менеджерів - не обов'язково. Але обов'язкова упевненість в собі.

Далі описується процедура прийняття управлінського рішення на рівні топ-менеджерів нашої фірми.

Спосіб розробки рішення - мозговий штурм.

Щотижневі короткочасні планерки

Обов'язкові щомісячні зустрічі для розробки стратегічних планів фірми.

Внаслідок роботи по виробленню рішень ми отримуємо наступні види управлінських рішень: Накази і рекомендації.

Зміст

Наказів:

Чітко сформульоване рішення, розраховане на конкретний підрозділ, що підлягає обов'язковому виконанню.

Рекомендацій

Деяке управлінське рішення, направлене на конкретний підрозділ, рекомендаційного характеру, несуче в собі інформацію до роздуму і вироблене для поліпшення роботи установи.

8. Місія нашої організації складається в підвищенні рівня якості праці кадрів . Наша організація внаслідок своєї структурної побудови є одним з соціальних інститутів. Ми здійснюємо комунікаційну функцію в суспільстві, сприяючи підвищенню якості праці, що пропонується , а так само ми є роботодавцями, що саме по собі важливе.

Філософія організації.

Ми носії культури. А того які ми самі залежить те, що ми робимо. Тому співробітники фірми постійно (в міру можливості) повинні старатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку особистих культурних переваг. Необхідно бути ввічливим з всіма абсолютно. Працівники повинні добре виглядати, відповідно до рекомендацій стилістів фірми. У фірмі розроблені корпоративні стандарти на документообіг всередині організації. Керівництво розробляє програму по формуванню корпоративної лояльності. Наприклад спільне святкування різних дат, свят і Днів народжень. Керівництво повинне бути зразковим прикладом для своїх підлеглих. Керівництву необхідно з розумінням відноситься до помилок або недбалостей своїх підлеглих.

Наприклад, категорично не карати за спізнення на роботу, а попередити, можливо декілька разів. Фірма піклується про здоров'я своїх співробітників і тому періодично орендується спортивний зал для співробітників. На наш погляд вплив внутрішньої культури, спілкування всередині нашої фірми веде до поліпшення, а головне до прискорення виконання роботи. Завдяки неформальному відношенню до роботи і підтримки такого відношення, у співробітників повинно сформуватися уявлення про роботу над спільною справою, взаємодопомогу, взаємовиручку і злагодженість в роботі. Задоволення від роботи в колективі для кожного працівника принесе очевидні плоди і послужить позитивною стороною в розвитку і поточній роботі.

9. Щоб визначити стратегію нашої фірми треба визначити слабі і сильні її сторони.

Сильні сторони:

повний комплекс що надаються клієнту

високий творчий потенціал

професіоналізм

здатність швидкого реагування на появу нових технологій в сфері рекламного ринку і уміння творче використати новинки що з'являються в результаті Н.Т.П. на благо клієнтів.

Слабі сторони:

На початковому етапі існує проблема замін фахівців людьми фірми, це відбувається завдяки малій кількості колективу і пов'язане з економічними труднощами на етапі становлення організації. Отже доводиться наймати людей з поза.

Перспективні напрями:

вихід на регіони

розробка know-how

розширення переліку послуг

Можливі загрози у зовнішній середі:

зміна політичної ситуації в країні, і, як наслідок, порушення економічного балансу системи.

глобальний екологічний катаклізм

невиконання зобов'язань з боку клієнтів

несумлінна конкуренція

Декілька ефективних заходів щодо досягнення поставлених цілей.

бездоганне виконання своїх обов'язків працівниками фірми

створення позитивного образу фірми в очах громадськості

участь в суспільних акціях пов'язаних з шоу і рекламним бізнесом


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка технології процесу управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  ... 'язків; наприклад, виконання технічними службами своїх завдань по будівництву ... . Перераховані функції є елементами діагностичної моделі функціонування управління персоналом. Отже, управління персоналом включає в себе: 1) допомогу фірм ...
 2. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... агностичної діяльності, а недоліками «лінійного характеру» формалізації при побудові моделей. Модель ... навколишнього середовища), SA 8000 (управління персоналом), OHSAS 18000 (охорона праці ... йні аварійно-рятувальні служби або формування, а також позаштатн ...
 3. Моделі успішного фахівця: складові та напрями реалізації в умовах конкурентних відносин

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... випускника. Після повернення зі служби ці громадяни найчастіше в ... агностичні методики - тести (або субтести). Методи реалізації моделей ... нансів підприємств Управлінські (М) Управління фінансами (М) Управління персоналом (М) Управління фінансовими ризиками (М) ...
 4. Особливості психології управління

  Шпаргалка >> Психология
  ... управлінської праці); — психологічні основи управління персоналом; психологічні аспекти управління ... моделі її вирішення. Психологія управління як галузь психологічної науки Психологія управління ... іагностичних опитувальник ... підлеглими. Ці служби можуть істотним ...
 5. Організація маркетингового управління підприємством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... інки. Мал. 1.2. Модель маркетингової діяльності. Оск ... влях, розвиток технологій, управління персоналом і інфраструктура організац ... управління по ринках. Організація управління службою маркетингу ... , підписання договору; діагностичне обстеження - збір необх ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0025081634521484