Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Медицина, здоровье->Реферат
Н Содержание: Подготовка к о...полностью>>
Медицина, здоровье->Реферат
и тотальной односторонней и двусторонней си...полностью>>
Медицина, здоровье->Реферат
Скотоводство является превалирующей отраслью животноводства. Это обусловлено тем, что крупный рогатый скот дает более 99 % молока и около 50 % говядин...полностью>>
Медицина, здоровье->Реферат
) содержат каротины, являющие предшественниками витамина А (провитаминами). Важнейшими из ни из которых в организме млекопитающих образуется витамин А...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Медицина, здоровье

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У разі синдромів Дауна, Клайнфельтера і Шерешевського-Тернера мова йде про хромосомні хвороби при яких хромосомні порушення є у всіх клітинах організму. Решта приведених порушень хромосом зустрічається лише в частині клітин, ураженої тканини.

Онкологічні хвороби відносяться до екогенетичної патології.(див.схему№1).

Генетичні фактори грають певну роль у виникненні пухлин. Експериментатори постійно мають справу з лабораторними тваринами різних ліній, в яких частота спонтанних ( природних ) пухлин суттєво варіює. Особливо чітко генетичні відмінності проявляються у мишей. Недаремно лінії цих тварин носять назву высоко- і низкораковых. Ці тварини проявляють різну активність до дії канцерогенних агентів.

Нагляди показали, що однояйцеві близнюки з однаковою спадковністю ( генотипом ) вдвічі частіше захворюють раком шлунку, молочної залози, кишечника і лейкозом, ніж двойнята з різними генотипами. Бувають випадки, коли рак виникає у декількох членів сім'ї, генетично зв'язаних між собою. Ще в минулому столітті французький лікар П.Брока описав сім'ю, в якій від раку загинули мати, чотири її дочки і вісім їх дітей. Англійський лікар У.Уїльямс лікував сім'ю, в якій три сестри, мати, тітка і бабуся з боку матері загинули від раку матки. Такі випадки «сімейного» раку трапляються і в наші часи, але дуже рідко.

Сучасна генетика внесла суттєвий вклад в розуміння взаємозв'язків спадковості і раку, однак багато сторін цієї складної проблеми ще не розв’язані. Припускається, що при спадковому раці клітини постійно містять гени мутантів, які здатні раптово викликати нові спадкові ознаки. При раку не пов'язаному із спадковістю, мутації спостерігаються рідко.

Таким чином, дані генетики досить безумовно вказати на те, що успадковується не сама хвороба, а гени, зумовлюючи схильність організму до виникнення раку. Як вказує онкогенетик Е.Е.Погосянц, розвиток захворювання завжди тісно пов'язаний з взаємодією генетичних і середовищних факторів. Тому, обговорюючи роль спадковості при раці, правильніше говорити не про те, чи грають генетичні фактори роль в його походженні, а про їх співвідношення з факторами навколишнього середовища.

Важливо з'ясувати, який з цих двох впливів головне. В разі спадкових пухлин нахил до них залежить від генетичних факторів, що передаються з покоління в покоління через статеві клітини. Але генетичні і середовищні фактори можуть діяти і безпосередньо на соматичні клітини, з яких побудовані тканини всіх організмів. Впливаючи на соматичні клітини ембріонів, ці фактори викликають природжені пухлини, які не успадковуються.

Спадкові пухлини – ретинобластома ( пухлина сітківки ока ), нейробластома ( пухлина нервової системи ), пухлина Вілмса

( нирки), а також передпухлинні захворювання – пігментна ксеродерма

( шкіри ) і інші зустрічаються надзвичайно рідко.

Частіше виникають так звані спадкові синдроми. Це захворювання людини, що характеризуються цілим комплексом хворобливих проявів; серед них можуть бути і пухлини. Як приклад можна вказати на синдром ламкості хромосом – захворювання, що виникає у дітей, для якого характерні лейкоз, пухлини мозочка і інші новоутворення.

Пухлини, що з'явилися у членів однієї сім'ї, - не обов'язково результат спадкових впливів. Вони можуть бути наслідком дії факторів навколишнього середовища ( спільні шкідливі звички, побутові канцерогенні впливи ) або випадковим збігом. Ніякої фатальної неминучості виникнення раку у родині не існує.

При неспадковому раку канцерогенні речовини викликають зміни, що ведуть до утворення пухлин, а при спадковому – підвищують ризик їх виникнення.

Слід розрізняти роль соматоклітинної і гаметної спадковості в розвитку пухлин. Під соматоклітинною спадковістю розуміють передачу соматичними клітинами сукупності їх ознак дочірнім клітинам. Під гаметною спадковістю розуміють передачу сукупності ознак організму через гамети його нащадкам. Роль соматоклітинної спадковості у виникненні і розвитку пухлин порівняно добре вивчена і обгрунтована. Достовірно доведено, що пухлина є хворобою генома соматичних клітин. Менш вивчена роль гаметної спадковості у виникненні і розвитку пухлин, хоча вона є предметом пильної уваги дослідників протягом багатьох років. До цих пір залишається дискусійним питання про можливість передачі по спадковості готової програми розвитку пухлин, а не схильності до них. (Погосянц Е.Е.,1991).

Ракові сім'ї.(Оливер, 1961).

Слід розрізняти ракові сім'ї ( з високою частотою раку ), спадково-обумовлені і пов'язані з контактом декількох членів сім'ї з одними і тими ж канцерогенними факторами в побуті і навколишньому середовищі. Ознаками ракових сімей першого типу є перехід пухлин з покоління в покоління в родоводах в поєднанні з більш високою частотою пухлин у пробандів ракових хворих, ніж у пробандів неракових хворих; ознакою ракових сімей другого типу є висока частота пухлин у декількох членів сім'ї лише в одному поколінні. По виду успадкованих пухлин можна виділити два варіанти спадково-обумовлених ракових сімей, що характеризуються:

а) розвитком одного якого-небудь виду пухлини;

б) розвитком набору різних видів пухлин.

Найбільш аргументована наявність спадково-обумовлених ракових сімей для слідуючих пухлин: ретинобластоми, пигментої ксеродерми, нейрофіброматозу, поліпозу товстого кишечника, лейкозу.

Ретінобластома – пухлина, що виникає з ретинобластів – попередників клітин сітчатки. В процесі нормального диференціювання вони перетворюються на фоторецепторні клітини (колби), нездібні, на відміну від ретинобластів, до малігнізації. Тому ретинобластома виникає лише у дітей, а не у дорослих. Пухлина може бути двосторонньою, іноді вона може поєднуватися з остеогенной саркомою або фібросаркомою. На її долю припадає близько 5% сліпоти і 1% смертей в дитячому віці. Тип успадкування – аутосомно-домінантний. Механізм розвитку ретинобластоми пов'язаний з делецієй антионкогена.

Поліпоз товстого кишечника –характеризується наявністю численних поліпів в товстій і прямій кишці. Перші прояви – звичайно, у другому десятиріччі життя; приблизно до 40-65 років поліпи, як правило, перетворюються на карциноми, що закінчуються часто смертю. Тип успадкування – атосомно-домінантний. Ген мутанта локалізується, в 5-й хромосомі.

Нейрофіброматоз ( хвороба Реклінгаузена ) – характеризується розвитком безлічі нейрофібром в центральній нервовій системі. Нейрофіброми іноді поєднуються з глиомой. Успадкування домінантно-аутосомний. Ген мутанта локалізується в 22-й або 4-й хромосомі.

Пігментна ксеродерма ( хвороба злоякісних ластовинок ) Ознаки хвороби починають виявлятися в ранньому дитинстві ( приблизно к 3-м рокам ). На шкірі ділянок тіла, що піддаються сонячному (УФ) опромінюванню ( обличчя, рук, спини ) виникають багаточисельні ластовинки, стійка еритема, пігментація, виразки, утворення рубців, епітеліальних бородавчастих розростань, які звичайно ( до 30 років ) піддаються малігнізації. Ризик захворювання раком при пігментній ксеродермі підвищений в 1000 разів. Успадкування по аутосомно-рецисивному типу. Механізм розвитку пігментної керодерми безпосередньо пов'язаний із зниженням активності системи репарації ДНК – недостатністю ендонуклеази, що січе пошкоджені УФ ділянки ДНК. Пігментну керодерму відносять до хвороб репарації ДНК.

Пухлини, зчеплені з хромосомними хворобами, що характеризуються зниженням активності систем репарації ДНК.

Висока частота пухлин при хворобах репарації ДНК є прямим наслідком зниження здатністі до виправлення ушкоджень ДНК і виникаючих внаслідок цього генних помилок, що веде до підвищення частоти спонтанних мутацій, чутливості клітин к ендо- і екзогенним канцерогенам і схильності до пухлин. Отже, цілком обгрунтовано твердження про зчеплення пухлин з хворобами репарації ДНК.

Основні види хвороб репарації ДНК:

Синдром Блума – характеризується: підвищенням частоти спонтанних хромосомних аберацій ( в 20-30 разів ); зниженням репарації ДНК; низькорослістю ( середній зріст у хворих чоловіків близько 150 см, у жінок – 145 см ); порушенням пігментації у вигляді плям кавового кольору на шкірі всього тіла; еритемою обличчя; иммунодепресієй; розвитком гострого лейкозу, лімфом, карциноми кишечника. Середній вік виникнення пухлин – 19 років. Успадкування аутосомно-рецисивне.

Атаксія – Синдром Луі-Бар – характеризується: підвищенням частоти спонтанних хромосомних абераций в 2 рази, індукованих γ-опромінюванням, приблизно в 5 разів; зниженням репарциї ДНК при пошкодженні іонізуючою радіацією; зустрічаються транслокациї довгого плеча 14-й хромосоми. Клони лімфоцитів з такою транслокациєй є, імовірно, попередниками лейкозних клітин.

Наголошується недорозвинення тімуса і тімусозалежних зон лімфоїдних органів в поєднанні з прогресуючою атаксією ( порушенням координації рухів ) походженням з мозочка, приєднується анімія, мимовільні рухи типу хореотетозов, відстає інтелектуальний розвиток. Часто розвивається лімфолейкоз, лімфоми. Хворі гинуть часто у віці 12-15 років.

Анемія Фанконі або пантитопенія – характеризується: підвищенням спонтанних ( в 20-40 разів ) і індукованих УФ і рентгенівським промінням ( в 4-7 разів ) хромосомних абберацій; зниженні здібності до усунення поперечних зшивань, що виникають при дії променевих і хімічних мутагенів; тотальна аплазія кісткового мозку, яка веде до анемії, лейкопенії, тромбоцитопенії; схильності до кишкових кровотеч, мікроцефалії, статевому недорозвиненню, серцевій недостатності, нефропатії. Частий розвиток у хворих лейкозу, аденоми і карциноми печінки, плоскоклітинного раку слизових оболонок і шкіри. Успадкування аутосомно-рецесивне.

Прогерія ( передчасне старіння ). Розрізняють прогерію дорослих ( синдром Вернера ) і дітей ( синдром Хатчинсона-Гилфорда ). Обидва види прогерії характеризуються ознаками раннього старіння: передчасним зморщенням шкіри, посивінням, випаданням волосся, розвитком катаракти. У хворих на синдром Вернера помітно знижується репарація ДНК; часто у них виникає фібро- і остеосаркоми, аденокарциноми молочних залоз. Для синдрому Хатчинсона-Гилфорда малігнізація менш характерна.

Пухлини, зчеплені з хромосомними хворобами, що характеризуються зміною числа деяких хромосом.

Синдром Клайнфельтера. Хворіють їм чоловіки. Статеві хромосоми – замість XY є XXY, число телець статевого хроматина – 1; зустрічається XXXY при цьому число тілець статевого хроматина – 2. Частота синдрому – 1:500 – 1:1000 новонароджених хлопчиків. Наголошується підвищена чутливість хромосом до мутагенів. Безпосередньою причиною синдрому є нерозходження статевих хромосом в мейозе. Клінічно для синдрому Клайнфельтера характерне: безплідність, пов'язана з азооспермією або олигоспермієй, подовжений тулуб, гінекомастія, артеріальна гіпертензія, варикозне розширення вен, іноді знижений інтелект, часте виникнення раку молочної залози ( ризик підвищений в 20-30 разів ). Описаний розвиток лейкозу.

Синдром Тернера – Шерешевського. Хворіють їм жінки. Статеві хромосоми замість XX є X0. Відсутнє тільце статевого хроматина. Частота розвитку в середньому 3 на 10 000 новонароджених дівчаток. Клінічно характерно: низькорослість, гипогонадізм, безплідність, шкіряні «криловидні» складки в області шийно-плечового відділу тулуба, коарктація аорти, часто – гострий лейкоз і рак ендометрія.

Синдром Дауна. Каріотип: є зайва – третя – 21-а хромосома; в 2% випадках – третя 21-а хромосома транслоцирована на одну з хромосом з групи D і G. Частота хвороби 1:700 новонароджених: різко підвищується із збільшенням віку матері, особливо після 30 років. Підвищена частота хромосомної аберації – спонтанних і инцукованних УФ,γ-променями і хімічними мутагенами. Знижена репарація пошкоджених ДНК, що викликаються УФ. Хвороба Дауна безпосередньо виникає в результаті порушення розходження хромосом в мейозе.Клинически характерно: низькорослість, розумове недорозвинення, аж до ідіотії ( недорозвинення лобових доль ), тип «монголоїдний» обличчя ( вузький розріз очей, широкі скули ), короткі пальці, змінена дерматогліфіка, звичайно безплідність, природжені вади серця, підвищена в 20 разів частота розвитку гострого і хронічного лейкозу.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0016279220581055