Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Реферат
Анализируя процесс общения, мы на каждом шагу убеждаемся, что общение — это коммуникация, т.е. обмен мнениями, переживаниями, соображениями, настроени...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Тепловой насос, устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой температурой (чаще всего — окружающей среды) к теплоприёмнику с вы...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Съем информации с использованием радиозакладок является одним из наиболее распространенных способов негласного получения информации. Радиозакладка - м...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
В результате выполненной роботы, формируется электронный документ в формате DjVu который, в последствии, должен быть занесён в электронную библиотеку....полностью>>

Главная > Лабораторная работа >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конфігурування протоколу RIP v.2

Мета: Навчитися конфігурувати дистанційно – векторний протокол RIP v.2, виявляти та виправляти несправності у його роботі.

Задачі поставлені у лабораторній роботі виконуються в два етапи

1. На віртуальному емуляторі Packet Tracer 4.1.

2. На лабораторному макеті мережі на базі маршрутизаторів Cisco 2801

Порядок виконання роботи.

 1. Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями.

 2. Відновити створену в лабораторній роботі №1 конфігурацію мережі.

 3. Видалити статичні маршрути.

 4. Сконфігурувати протокол RIP v.2 на маршрутизаторах.

 5. На одному з маршрутизаторів сконфігурувати протокол RIP v.1.

 6. Протестувати створену конфігурацію.

 7. Виявити і виправити помилки під час роботи мережі.

 8. Пункти 2-7 виконати для створення конфігурації мережі на лабораторному макеті.

 9. Закінчити роботу, підготувати і здати звіт.

Теоретичні відомості

Для виконання завдань поставлених у даній лабораторній роботі скористаємось теоретичними відомостями приведеними вище у пунктах 1.3, 2.1.

Протокол Ripv2 є протоколом динамічної маршрутизації, який конфігурується шляхом вказівки імені протоколу маршрутизації (RIP версія 2) з подальшим призначенням IP-адресів мереж без вказівки значень для підмереж. Основні команди, використовувані для конфігурації протоколу Ripv2 на маршрутизаторі Cisco.

Для включення протоколу динамічної маршрутизації необхідно виконати описані нижче дії.

 • Вибрати протокол маршрутизації, такий, наприклад, як Ripv2.

 • Призначити IP-адреса мереж без вказівки значень для підмереж.

 • Призначити на інтерфейсах адреси мереж і підмереж, а також відповідні маски.

Для обміну інформацією з іншими маршрутизаторами в протоколі Ripv2 використовується багатоадресна розсилка. Значення метрики для маршрутів допомагають маршрутизатору знаходити якнайкращі маршрути до мереж або підмереж.

Процес маршрутизації починається виконанням команди router. Команда network викликає виконання маршрутизатором наступних трьох функцій:

 • з інтерфейсу розсилаються багатоадресні повідомлення про оновлення маршрутів;

 • повідомлення оновлень обробляються, якщо вони поступають на цей же інтерфейс;

 • анонсується підмережа, безпосередньо приєднана до даного інтерфейсу.

Виконання команди network потрібне для того, щоб процес маршрутизації визначив, які інтерфейси братимуть участь у відправці і отриманні оновлень маршрутизації. Команда network запускає протокол маршрутизації на всіх інтерфейсах, які має даний маршрутизатор в конкретній мережі. Команда network також дозволяє маршрутизатору анонсувати цю мережу.

Сумісне виконання команд router rip і version 2 задає протокол Ripv2 як протокол маршрутизації, а команда network задає приєднану мережу, що бере участь в процесі маршрутизації.

Конфігурація для маршрутизатора включає наступні команди:

 • router rip - задає RIP як протокол маршрутизації;

 • version 2 -задає використання версії 2 протоколи RIP;

 • network 172.16.0.0 -задає безпосередньо приєднану мережу;

 • network 10.0.0.0 - задає безпосередньо приєднану мережу.

В таблиці 4.2.1 і 4.2.2 наведені опис команд show iproute i debug ip rip, що будуть використовуватись під час виконання даної лабораторної роботи і усіх наступних.

Таблиця 4.2.1 Опис виведення таблиці маршрутів

Поле виводу

Опис

R або С

Ідентифікує джерело маршруту. Наприклад, літерою С позначаються маршрути до безпосередньо приєднаним мережам. Літерою R позначаються маршрути, отримані від іншого RIP-маршрутизатора

192.168.1.0

Позначає IP-адрес віддаленої мережі 10.2.2.0

120/1

Перше число в дужках є адміністративною відстанню джерела;

друге число - метрика для даного маршруту (наприклад, 1 перехід).

Via 10.1.1.2

Вказує адресу маршрутизатора наступного переходу до видаленої мережі

00:00:07

Вказує час, що пройшов з часу останнього оновлення маршруту у форматі Чч:мм:сс

Serial 2

Вказує інтерфейс, через який можна дістати доступ до даної конкретної мережі

Таблиця 4.2.2 Пояснення виводу по команді debug ip rip

Інформація, що виводиться

Опис

Rip:broadcasting general request on Ethernet0 as startup

Зміна типу інтерфейсу або ручне очищення інтерфейсу користувачем

Rip:bad version 128 from 160.89.80.43

Неправильно сформований пакет з адреси 160.89.80.43

Rip:received v2 update from 150.100.2.3 on SERIALO

Відображає версію RIP по якій проводить відправку повідомлень 150.100.2.3

Rip:sending vl update to 255.255.255.255 via SERIALO (150.100.2.2)

Указує на те, що на інтерфейсі SERIALO сконфігурований протокол Ripvl

Rip:ignoredvl packet from 150.100.2.2 (illegal version)

Указує на те, що протокол Ripvl на маршрутизаторі не сконфігурований

Rip:sending v2 update to 224.0.0.9 via Fastetherneto (150.100.3.1)

Указує на те, що протокол Ripv2 сконфігурований і розсилає повідомлення оновлення маршрутизації

Rip:build update entries 150.100.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tago

Указує на використання стандартних маршрутів і тегів маршрутів

Хід виконання роботи

Перед початком конфігурування протоколу RIP v.2 для усіх маршрутизаторів зауважимо, що в конфігураційні файли будуть внесені завідома невірні чи непослідовні дії. Що в подальшому дозволить ширше розглянути принцип виявлення помилок і порівняти роботу динамічного протоколу з статичними маршрутами.

 1. Ознайомившись з короткими теоретичними відомостями, перейдемо до виконання лабораторної роботи.

 2. Створити конфігурацію мережі згідно рис.

 1. Перевіримо налаштування маршрутизаторів і видалимо статичні маршрути.

Перед початком конфігурування перевіримо таблицю маршрутизації і видалимо статичні маршрути, маршрут по замовчуванню залишимо.

Приклад 4.2.1 Router1. Таблиця маршрутизації

Router1#show ip route

Codes: C-connected, S-static, I-IGRP, R-RIP, M-mobile, B-BGP

D-EIGRP, EX-EIGRP external, O-OSPF, IA-OSPF inter area

N1-OSPF NSSA external type 1, N2-OSPF NSSA external type 2

E1-OSPF external type 1, E2-OSPF external type 2, E - EGP

i-IS-IS, L1-IS-IS level-1, L2-IS-IS level-2, ia-IS-IS inter area

*-candidate default, U-per-user static route, o-ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

C 192.168.0.4 is directly connected, Serial0/2/1

C 192.168.0.8 is directly connected, Serial0/2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.0.10

S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.0.5

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2/1

Отже видаляєм мережі 192.168.2.0 і 192.168.3.0.

Приклад 4.2.2 Router1. Видалення статичних маршрутів з таблиці маршрутизації

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.5

Router1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.10

Router1(config)#^Z

4. Сконфігуруєм протокол RIP v.2 на маршрутизаторах.

Сконфігуруєм протокол RIP v.2 для маршрутизаторів Router1 та Router2.

Приклад 4.2.3 Router1. Конфігурування RIP v.2

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#version 2

Router1(config-router)#network 192.168.0.8

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

Router1(config-router)#network 192.168.0.4

Приклад 4.2.4 Router2. Конфігурування RIP v.2

Router2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router2(config)#router rip

Router2(config-router)#version 2

Router2(config-router)#network 192.168.2.0

Router2(config-router)#network 192.168.0.8

Router2(config-router)#network 192.168.0.12

5. На одному з маршрутизаторів сконфігуруєм протокол RIP v.1.

Для Router3 сконфігуруєм протокол RIP v.1.

Приклад 4.2.5 Router3. Конфігурування RIP v.1

Router3(config)#router rip

Router3(config-router)#network 192.168.0.12

Router1(config-router)#network 192.168.0.4

Router3(config-router)#network 192.168.3.0

6-7. Протестуємо створену конфігурацію та виправимо виявлені помилки.

Первіримо таблиці маршрутизації усіх сконфігурованих маршрутизаторів

Приклад 4.2.6 Виконання команди show ip route

Router1.

192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets

C 192.168.0.4 is directly connected, Serial0/2/1

C 192.168.0.8 is directly connected, Serial0/2/0

R 192.168.0.12 [120/1] via 192.168.0.10, 00:00:13, Serial0/2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.0.10, 00:00:13, Serial0/2/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2/1

Router2.

192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnets

R 192.168.0.4 [120/1] via 192.168.0.9, 00:00:23, Serial0/2/0

C 192.168.0.8 is directly connected, Serial0/2/0

C 192.168.0.12 is directly connected, Serial0/2/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.9, 00:00:23, Serial0/2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2/1

Router3.

192.168.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

C 192.168.0.4 is directly connected, Serial0/2/0

R 192.168.0.8 [120/1] via 192.168.0.13, 00:00:14, Serial0/2/1

[120/1] via 192.168.0.6, 00:00:07, Serial0/2/0

C 192.168.0.12 is directly connected, Serial0/2/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.6, 00:00:07, Serial0/2/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.0.13, 00:00:14, Serial0/2/1

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1

З виведених таблиць видно, що взаємодія протоколів відбувається некоректно. І полягає вона в тому, що потокол RIP v.2 не вносить в таблицю маршрутизації оновлень від протоколу RIP v.1. В зворотному напрямку оновлення відбувається.

Для відображення оновлень маршрутизації протоколу RIP по мірі їх отримання і відправки потрібно виконати команду debug ip rip.

Приклад 4.2.7 Виконання команди debug ip rip

Router2#debug ip rip

RIP protocol debugging is on

Router2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.2.1)

RIP: build update entries

192.168.0.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0

RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/2/0 (192.168.0.10)

RIP: build update entries

192.168.0.12/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/2/1 (192.168.0.13)

RIP: build update entries

192.168.0.4/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0

192.168.0.8/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0

192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

RIP: ignored v1 packet from 192.168.0.14 (illegal version)

RIP: received v2 update from 192.168.0.9 on Serial0/2/0

192.168.0.4/30 via 0.0.0.0 in 1 hops

192.168.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

Переконфігуруєм протокол RIP v.1на v.2 для маршрутизатора Router3. Перевіримо таблицю маршрутизації на Router2.

Приклад 4.2.8 Таблиця маршрутизації на Router2

Router2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

192.168.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

R 192.168.0.0 [120/1] via 192.168.0.14, 00:00:16, Serial0/2/1

R 192.168.0.4 [120/1] via 192.168.0.9, 00:00:27, Serial0/2/0

[120/1] via 192.168.0.14, 00:00:16, Serial0/2/1

C 192.168.0.8 is directly connected, Serial0/2/0

C 192.168.0.12 is directly connected, Serial0/2/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.9, 00:00:27, Serial0/2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.0.14, 00:00:16, Serial0/2/1

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2/1

З виведеної таблиці видно, що розсилка оновлень таблиць працює коректно.

В результаті вище приведених дій ми маємо сконфігуровану мережу для Router1-3, а на маршрутизаторі Router0 залишилась конфігурація зроблена в лабораторній роботі №1. Перевіримо справність мережі, що використовує для маршрутизації протокол RIP v.2 та статичні маршрути. Використаємо команди ping та traceroute.

Приклад 4.2.9 Router1. Вивід по команді traceroute 192.168.4.2

Router1#traceroute 192.168.4.2

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.4.2

1 192.168.0.5 46 msec 18 msec 55 msec

2 192.168.0.1 105 msec 68 msec 67 msec

3 192.168.4.2 135 msec 148 msec 115 msec

Приклад 4.2.10 Router2. Вивід по команді ping 192.168.1.2

Router2#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 80/103/152 ms

Сконфігуровані у лабораторній роботі №1 маршрути по замовчуванню дають можливість відіслати інформацію до невідомих мереж. У нашому випадку це є мережа 192.168.4.0.

8. Виконуємо пункти 2-7 для створення конфігурації мережі на лабораторному макеті.

9. По закінченню роботи підготуєм і здамо звіт.

Дана лабораторна робота дозволяє нам зробити порівняння між роботою статичної і динамічної маршрутизації. Отже основною перевагою динамічної маршрутизації є пристосованість до зміни топології мережі. Після вірного налаштування протоколу динамічної маршрутизації, у нашому випадку це – RIP v.2, мережевий адміністратор звільняється від рутинної роботи, що існує при статичній маршрутизації, а зручний механізм усунення несправностей дозволяє підтримувати високу якість роботи мережі.

Контрольні питаня

 1. Які основні переваги протоколу RIP v.2 над RIP v.1?

 2. Яка адреса вказується під час розсилки оновлень маршрутів протоколом RIP v.2?

 3. Наведіть приклад маски підмережі, що є найбільш ефективною при використанні в каналах типу “крапка-крапка” розпреділеної мережі WAN?

 4. Який метод представляє колекцію ІР – адрес в одній ІР – адресі?

 5. В якій з двох версій протоколу RIP не міститься в повідомленнях оновлення інформації про маску підмережі?


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конфігурування протоколу OSPF

  Лабораторная работа >> Информатика, программирование
  Конфігурування протоколу OSPF Мета: Ознайомитися з протоколом маршрутизації OSPF, навчитися створювати конфігурацію цього протоколу та тестувати ... дорівнює 112. Особливістю конфігурування протоколу OSPF є використання оберненої маски під мереж ...
 2. Конфігурування протоколу EIGRP

  Лабораторная работа >> Информатика, программирование
  Конфігурування протоколу EIGRP Мета: Навчитися конфігурувати протокол EIGRP. Проестувати створену конфігурацю протоколу EIGRP. Задачі поставлен ... сконфігуровані маршрути. Перед початком конфігурування протоколу EIGRP перевіримо початкові настройки ...
 3. Конфігурування протоколу РРР. Налаштування аутентифікації РАР і СHAP

  Лабораторная работа >> Информатика, программирование
  Конфігурування протоколу РРР. Налаштування аутентифікації РАР і СHAP Мета роботи: Вивчити принципи конфігурування протоколу PPP ... ірити початковий статус маршрутизатора. Провести конфігурування протоколу РРР на комутаторах Cisco 2800 ...
 4. Конфігурування бездротового маршрутизатора Linksys WRT54GL

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  ... трафік у процесі передачі. У протоколі WEP для шифрування й розшифровки даних ... усіма пристроями, виберіть протокол TKIP. Для аутентификації довжина ... одному з наступних завдань. Завдання 3: Конфігурування опцій в закладці Setup бездротового маршрутизатора ...
 5. Початкова настройка маршрутизаторів. Конфігурування статичних маршрутів та маршрутів по замовчуванню

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  ... приведеними вище у пункті 1.1. Конфігурування статичних маршрутів виконується за ... упевнитися в активності інтерфейсу і канального протоколу. Перевірити правильність IP ... connected)- інтерфейс включений, канальний протокол активний; Serial0/0/0 is down, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011780261993408