Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Українська національна символіка веде свій початок з Київської Русі. Українська етнічна символіка є своєрідним відображенням самобутності національної...полностью>>
Астрономия->Реферат
А вихователі нашого дитячого садка постійно дбають про розвиток у дошкільнят творчого мислення. Тож і для мене важливим є не нагромадження в пам’яті д...полностью>>
Астрономия->Реферат
Позашкільна педагогіка – це педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної с...полностью>>
Астрономия->Реферат
Тому для розвитку творчого мислення на уроках історії України в 10—11 класах я використовую урив­ки з поезій, висловлювання видатних людей. Це впли­ва...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота на тему:

Ухилення від сплати податків. Аналіз та оцінка оперативної системи.

ЗМІСТ

Вступ

3

Аналіз та оцінка оперативної ситуації. Інформаційно-аналітична робота

4-12

Ухилення від сплати податків за допомогою посередницьких структур в атомній енергетиці на ринку нафтопродуктів

13-14

Ухилення від сплати податків за допомогою благодійних фондів.

15-17

Ухилення від сплати податків шляхом використання вексельних розрахунків при поєднанні корисливих інтересів державних посадових осіб з інтересами представників тіньового бізнесу.

17-20

Оперативно-розшукові заходи по викриттю злочинної діяльності пов’язаної з ухиленням від сплати податків у фінансовій і банківській системах за допомогою посередницьких і фіктивних структур.

21-22

Практичні рекомендації органам податкової міліції по визнанню недійсними угод, укладених реально існуючими підприємствами з фіктивними фірмами.

23-30

Приклади

30-37

Висновок

38-42

Список використаної літератури

43

Вступ

На даний момент в органах Державної податкової служби України гостро стоїть питання, щодо ухилення від сплати податків з використанням фіктивних фірм, та іншими структурними організаціями. Саме актуальнисть даної теми дала поштовх, для написання мною даної курсової роботи.

Вивчаючи матеріали по даній темі, я звернувся до проведеного аналізу наявного в Генеральній прокуратурі України: Державної податкової адміністрації України інформації, свідчить про те, що у сфері економіки протягом тривалого часу функціонують стійки злочинні угрупування, які використовуючи рахунки псевдопідриємницьких, та інших структур, займаються відмиванням коштів, тобто переведенням їх у готівку, в тому числі іноземну валюту. Дані злочинні операції завдають значних збитків економічним інтересам держави у вигляді відтоку грошових коштів за межі України в іноземні банки і, як наслідок, недоотриманню бюджетних надходжень.

Реєструються вищезгадані структури, як правило, за дорученням, що видані на неіснуючих осіб, по втрачених або викрадених паспортах, з використанням підроблених печаток нотаріусів та органів державної реєстрації. Функціонують такі суб’єкти псевдопідриємницької діяльності короткий час, що не дає можливості встановити контроль за сплатою податків.

Близько до цих суб’єктів примикають різні посередницькі структури і благодійні фонди, які нерідко використовуються для махінацій з грошовими коштами.1

Як свідчить аналіз проведений нещодавно Державною податковою адміністрацією України діяльність фіктивних фірм, та посередницьких структур спрямована на те, щоб стало неможливим з боку державних легальних і правоохоронних органів контролю за грошовими і товарними потоками легальних суб’єктів підприємництва і, як наслідок, ухилення від оподаткування. 2

1. Аналіз та оцінка оперативної ситуації. Інформаційно-аналітична робота

Оперативний аналіз ситуації приховування реальних прибутків від оподаткування в Україні шляхом завищення собівартості продукції, робіт та послуг, реалізації контрабандних товарів, використання фіктивних фірм та банківської системи, здійснення іншої підприємницької діяльності в "тіньовій", тобто неврахованій сфері підприємництва, що уникає оподаткування, набули масового характеру і створили загрозу для економіки держави.

Залежність рівня "тіньового" обігу капіталу від національної податкової політики є реальною, і здійснюється цей обіг у процесі територіального обміну такими факторами виробництва, як праця та капітал. В Україні склалася ситуація, за якої розміри "тіньової" економіки перевищують 50 відсотків. Зростанню її обсягів, у тому числі й організованих форм злочинності, у нашій державі сприяють причини як соціально-економічного, так і правового характеру. Одна з них – високий рівень оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, загострення економічної кризи, високий рівень прихованого безробіття, зволікання з виплатою зарплат, пенсій тощо.

Правові причини, що сприяють дезінтеграції економічних процесів та детермінують "тінізацію" суспільно-економічних відносин за рівнем їх впливу на відтворення криміногенного "тіньового" потенціалу, умовно можна поділити на декілька груп,

До першого рівня загально-концептуальних чинників потрібно віднести:

правове регулювання реформ базується на економіко-правовому аналізі ситуації, що склалася, визначенні її причин і шляхів подолання.

До другого рівня загально-концептуальних чинників, які, з одного боку, є причиною і засобом поглиблення тінізації економіки, а з іншого – сприяють легалізації доходів, нажитих злочинним шляхом, потрібно віднести:

1) прийняття окремих нормативних актів, які прямо сприяють "тінізації" джерел накопичення капіталів злочинного походження;

2) встановлення надмірно високих податків;

Найбільш ефективним засобом залучення "тіньових" капіталів у легальний економічний обіг на макрорівні може бути оптимізація (у бік зниження) сукупних податкових платежів на рівні 30 – 34 відсотків.

За розрахунками французького економіста Лаффера, навіть цей рівень є гранично високим. При вищих податкових ставках, за так званою "кривою Лаффера", починається небезпечна зона. Навіть такий рівень оподаткування призводить до зниження бюджетних надходжень, оскільки виробнича діяльність падає, а всі види підприємств виштовхуються у "тіньовий" сектор економіки, що, відповідно, звужує базу оподаткування. (Між іншим, зараз сукупні податки в Україні складають близько 74 відсотків).

Потрібно відзначити, що недосконалість законодавства та інші наведені вище чинники дозволяють посадовим особам використовувати державні та службові повноваження з корисливою метою, створюючи сприятливі умови для шахрайства з фінансовими, енергетичними та сировинними ресурсами. Цьому сприяє також безкарність, що виникає в результаті зазначених вище причин, які зумовлюють проблеми в правовій практиці.

Якщо тільки одні криміногенні процеси піддати кримінологічному та логіко-стуктурному аналізу, взявши за основу статистику МВС України, то буде встановлено, що ці цифри є значно більшими. Але при таких темпах відтворення "тіньових" процесів навіть найточніші підрахунки ситуації не змінять.

Якщо всі наведені вище економічні, управлінські, нормотворчі, цивільно-, кримінально-, адміністративно-правові прорахунки піддати серйозній економіко-кримінологічній експертизі, то ми побачимо, що в основі руйнації того чи іншого напряму фінансово-господарської діяльності, тієї чи іншої галузі народного господарства лежить не тільки некомпетентність фахівців або їх політично-кон'юктурні ініціативи, а й корупційні та інші корисливі, тіньові інтереси, які набули характеру саморегулюючго відтворення.

Аналіз криміногенної ситуації в податковій сфері дає можливість зробити висновок про стійку тенденцію зростання числа злочинів, скоєних саме шляхом службової фальсифікації, підробки документів, виготовлення фіктивних печаток, використання загублених паспортів, підробки адреси та використання прізвищ інших осіб.

Аналіз практики реєстрації підприємств показує, що кількість сумлінних платників податків, які здають фінансові звіти в податкові органи, з року в рік зменшується, у той час, як кількість зареєстрованих підприємств постійно зростає.3

Аналіз використання офшорних зон підприємствами України

Аналіз порушених кримінальних справ, актів документальних перевірок, наявної оперативної інформації свідчить, що на даний час, внаслідок правової неврегульованності та недосконалості чинного законодавства, існуюча банківська система є головним інструментом та каналом приховування податків ділками “тіньової економіки”. Ними налагоджена індустрія створення мережі фіктивних підприємств, основною метою яких є обслуговування несумлінних легальних платників податків для укриття об'єктів оподаткування шляхом прийняття на себе їх податкових зобов'язань.4

Вибіркова перевірка використання векселів по погашенню заборгованості бюджетній сфері за газ показала, що в ряді випадків мали місце факти проведення взаєморозрахунків на суму, більшу, ніж фактична кредиторська заборгованість, тобто проведено приховане кредитування постачальників газу та інших задіяних структур.

Україна володіє потужним агропромисловим комплексом. На її території розташовано і працює 143 підприємства з виготовлення спирту та лікеро-горілчаних виробів державної форми власності та 99 – колективної (приватної). Основна частина спиртових підприємств розташована у таких областях: Вінницькій – 22, Харківській – 19, Тернопільській – 17 та Львівській – 17.

Але у зв'язку з відсутністю належного контролю за виробництвом і реалізацією алкогольної продукції останнім часом виникли негативні тенденції на алкогольному ринку України. Це призвело до значного зменшення обсягів виробництва алкогольних напоїв на державних підприємствах, неконтрольованого надходження в країну імпортної продукції, необлікованого виробництва фальсифікованої продукції, чисельних порушень законодавства, ухилення від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності та суттєвого зменшення надходження коштів до бюджету.

За даними аналізу звітності виробництво спирту етилового за 10 місяців 1997 року становить 19,2 млн. дол., з них реалізовано на експорт без сплати акцизного збору 4,4 млн. дол.

За повідомленням митних органів за цей період встановлено 511 випадків, коли спирт та алкогольні напої, відвантажені на експорт у кількості 1305,5 тис.дол., не перетнули митний кордон України.

Державними податковими адміністраціями за цей час виявлено 60 випадків порушень у реалізації спирту підприємствами-виробниками, пов'язаних з заниженням (приховуванням) акцизного збору на суму 37,1 млн. грн. За порушення вимог законодавства щодо сплати акцизного збору до суб'єктів підприємницької діяльності застосовано фінансових санкцій на суму 12,9 млн. грн.

Аналіз результатів роботи, проведеної Державною податковою адміністрацією України з виявлення шляхів надходження в Україну немаркованих алкогольних напоїв, дозволяє зробити висновок, що наявність пільги при відвантаженні спирту на експорт без сплати акцизного збору дає можливість окремим суб'єктам підприємницької діяльності отримувати невраховані обсяги спирту етилового для виробництва алкогольних напоїв на незареєстрованих виробничих потужностях та уникати сплати належних податків і платежів.

Аналіз реалізації спирту етилового, який використовується вітчизняними підприємствами для виробництва підакцизних товарів, свідчить про непоодинокі випадки його використання не за призначенням.

Як свідчить проведений аналіз досвіду країн Західної Європи і Росії, видеопіратство за своїми прибутками досягає доходів, що прирівнюються до доходів від продажу зброї і розповсюдження наркотиків. З однієї відеокасети, що записана і продана, отримується 100 % прибутку. Але піратський відеобізнес залишається практично непокараним.

Внаслідок великої прибутковості "піратського" бізнесу сформувалися стійкі злочинні угруповання, які поділили сфери впливу. Разом з тим, зазначена галузь не існує відокремлено, вона супроводжується скоєнням інших тяжких злочинів. У зв'язку з цим організовану частину "піратства" Економічна і Соціальна Рада ООН віднесла до одного з видів організованої злочинності.

За даними Міністерства культури України правами на прокат і розповсюдження кіновідеофільмів у кількості біля 2 млн. примірників на території України володіють 29 суб'єктів. Одночасно, за даними органів податкових адміністрацій права на тиражування, продаж і прокат касет мають біля 194 підприємств різних форм власності, які, у свою чергу, через пункти обміну і продажу, кіоски, палатки, магазини реалізують відеопродукцію населенню.

Зрозуміло, що комерційні структури звітують органам податкової адміністрації про мінімальні обсяги виробленої і реалізованої продукції з метою несплати податків, у першу чергу акцизного збору.

Про значні обсяги "тіньового" ринку відеопродукції свідчать результати операції "Відео", яка проводилася УІШ ДПА м. Києва з перевірки сплати податку на додану вартість, а також акцизного збору при реалізації відеокасет. Під час проведення операції було перевірено 175 суб'єктів підприємницкої діяльності, що займаються тиражуванням, прокатом та розповсюдженням відеофільмів. У ході перевірки було виявлено 138 порушень чинного законодавства щодо розповсюдження та прокату фільмів. Знайдено 6 складів, де зберігалися відео та аудіо касети без сплати акцизного збору на загальну суму 343 650 грн. Враховуючи, що середня ціна відеокасети 4,5 грн. – обіг з реалізації вказаної продукції складає 2,7 млн. грн. на місяць (за рік – 32,4 млн. грн.). Разом з тим, через офіційну звітність підприємств-розповсюджувачів проходить загальна сума біля 150 тис.грн., що складає 5-6 % від фактичної суми обігу.

Відеокасети збираються у "підпільних" цехах та реалізуються за готівку фірмам, що тиражують і продають відеофільми. Таким чином, підприємство (цех) має можливість ухилятися від сплати ПДВ і акцизного збору. За оперативними даними, щомісячний обсяг випуску контрафактних касет по Києву становить понад 225 тис. шт. на загальну суму 562 тис. грн., яка ніяк не оподатковується.

Проведений аналіз дає можливість стверджувати, що в Україні обсяги реалізації тільки відеокасет "піратського" походження нараховують більше 50 млн. доларів США і складають 90-95% від загальних обсягів вироблення і реалізації відеопродукції.

У галузі музичного бізнесу в Україні діють 30 великих фірм і біля 100 малих, які займаються, в основному, тиражуванням і розповсюдженням "піратських" аудіокасет.

За рік розповсюджується близько 60 млн. штук аудіокасет за середньою ціною дві гривні. "Піратство" складає в Україні за українським репертуаром – 30%, російським – 95%, музичними записами інших країн – 98%. У середньому воно складає 80%.

Таким чином, тільки по аудіокасетах, від виробництва і реалізації яких не отримуються податки, прибутки "тіньової" економіки складають в Україні 51,1 млн. дол. США.

Крім цього, на музичному ринку України за рік реалізується біля 8 млн. шт. компакт-дисків. Середня ціна "піратського" компакт-диска складає 7,5 грн. У цій сфері діяльності прибутки нараховують близько 54 млн. доларів США.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на музичному ринку України існує "тіньовий" оборот, який дорівнює 105 млн. доларів США.

Що стосується реалізації і розповсюдження програм для ПЕОМ, за даними корпорації "Майкрософт", яка виробляє біля 80 % світового програмного забезпечення, 35 % "Майкрософт" – продукту, який використовується у США, – викрадені копії. В Росії доля "піратських" копій досягає 97 %, в Україні – 96 % (приблизні збитки корпорації за минулий рік -15 млн. доларів США).

На підставі проведеного аналізу з великою вірогідністю можна стверджувати, що в Україні реалізується "піратських" програм для ПЕОМ на суму 50 млн. дол. США, відеопродукції – 50 млн. дол. США, книжкової продукції – біля 15 млн. дол. США.

Таким чином обсяг, "тіньового" ринку аудіо-відеопродукції, програмного забезпечення для ПЕОМ та книжкової продукції за мінімальними підзрахунками складає 220 млн. доларів США.

Великі платники податків і оподаткування фізичних осіб

У даний час в Україні зареєстровано та працює понад 630 тис. юридичних осіб, що здійснюють різного роду підприємницьку діяльність, отримують прибутки, з яких сплачують податки та обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів. Як свідчить аналіз формування Зведеного бюджету України, значна питома вага надходжень податків припадає на великих платників податків, яких в Україні понад 700, що у відсотковому відношенні складає біля 60% загального обсягу податкових надходжень.

Вивчення та аналіз актів документальних перевірок, порушених кримінальних справ, наявної оперативної інформації показує, що поруч зі значними перераховуваннями грошових коштів у вигляді належних податків та обов'язкових платежів підприємства з метою ухилення від сплати податків у повному обсязі шляхом фінансових махінацій приховують об'єкти оподаткування. Внаслідок цього державний бюджет не отримує значні надходження, що негативно впливає на економіку країни.5Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Моделі ухилення від сплати податків в Україні

  Реферат >> Государство и право
  ... дно з оцінками украї ... характер. Аналізу проблеми ухилень від сплати податків ... системи оподаткування . На думку О. Сторожука, ухилення від сплати податків в Україні процвіта ... в результаті проведення оперативно-розшукових заходів в ... .Інтернет сторінка ДПАУ www. ...
 2. Податки як засіб державного впливу на соціально економічний розвиток країни

  Курсовая работа >> Финансы
  ... оперативного та кваліфікованого розгляду скарг платників податків в податков ... масове ухилення від сплати податків, зборів та інших ... кількісна оцінка, що залежить від ... системи – це не тільки практична, а й велика наукова проблема. Вона потребує глибокого анал ...
 3. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... та сплати податків, розробці пропозицій щодо реформування системи податків. Задачі досліджень роботи : аналіз сучасної системи ... Грошова оцінка Грошова оцінка ... формування оперативної та статистично ... ів ухилення від сплати податків та зборів платниками податків ...
 4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... торгова націнка від Тов. ... договорами оперативної оренди (лізингу) та операції ... онуванням ПДВ. Аналіз теоретичних ... з ПДВ оцінюється ... ім перегляду системи податкових пільг ... 4.Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного ...
 5. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... оди, подальшу перспективу; аналіз та оцінка власних можливостей підпри ... залежить від оперативності реагування суб’єкта системи на ситуац ... сть за ухилення від участі в переговорах та порушення і ... та контроль за правильністю обчислення і сплати земельного податку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020790100097656