Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, пол...полностью>>
Педагогика->Шпаргалка
Воспитание как общественное явление — сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений в жизнь обще...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Наша страна многое растеряла за последние годы: светлое мазали черным, обманывали народ, унижали и распинали Россию. За последнее десятилетие мы практ...полностью>>
Педагогика->Реферат
забезпечує можливість самостійного розвитку дитини. Дитина вільно вибирає діяльність, яка відповідає її нахилам та інтересам. В рамках цієї діяльності...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема курсової роботи: Профілактика наркотичної залежності серед учнів, молоді у роботі соціального педагога

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Наркотична залежність – як проблема соціальної педагогіки

1.1.Аналіз наукових джерел з проблеми наркоманії

1.2 Особливості залежності від наркогенних речовин

1.3 Фактори, які впливають на початок уживання наркотиків серед молоді.

РОЗДІЛ 2. Профілактика наркотизму як соціальна технологія

2.1. Профілактика наркотизму як соціальна технологія

2.2 Особливості і тенденції підліткової і юнацької наркоманії

2.3. Впровадження профілактики наркозалежності

РОЗДІЛ 3. Робота соцального педагога з профілактики наркотичної залежності

3.1 Організація і проведення дослідження щодо проблем профілактики наркозалежності

3.2. Аналіз результатів соціологічного дослідження

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю членів суспільства, серед яких вагому частку займають неповнолітні.

Державна політика щодо соціально-правового захисту дітей спрямована на формування науково-теоретичних та методичних підходів до забезпечення повноцінного розвитку, захисту прав та інтересів підростаючого покоління, удосконалення нормативно-правової бази, поліпшення матеріально технічного становища суб’єктів соціально-педагогічної діяльності.

На сучасному етапі розвитку та становлення українського суспільства особливе занепокоєння викликають поширення наркоманії в молодіжному середовищі, зниження віку, з якого починають вживати наркотичні засоби та психотропні речовини, проникнення наркотиків до закладів освіти. Мають місце непоодинокі випадки виявлення фактів незаконного обігу наркотиків безпосередньо в навчальних закладах та на прилеглих до них територіях, затримання неповнолітніх у стані наркотичного сп’яніння, вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин у школах та вищих навчальних закладах. На сьогодні наркоманію зараховують до проблем соціальних. У виникненні адиктивної поведінки звинувачують і безробіття, і політичну нестабільність, і моральну розбещеність.

Отже, необхідною складовою роботи з профілактики наркоманії є своєчасне виявлення підлітків “групи ризику” та надання їм психолого-педагогічної допомоги. Для цього соціальні педагоги повинні мати достатній рівень поінформованості про причини виникнення потягу до наркотиків у підлітків і володіти відповідними соціально-психологічними техніками й методами профілактичної антинаркотичної роботи.

Процес становлення особистості дитини залежить від впливу різноманітних позитивних та негативних чинників. Уживання психоактивних речовин (далі – ПАР) у підлітковому середовищі негативно відображається на особистості: ускладнює якісне навчання, спортивну та трудову діяльність, деформує психіку, порушує соціальні зв’язки, знижує загальний інтелектуальний та духовний рівень.

За даними опитування, проведеного у 2010 році Центром здорового способу життя Державного інституту розвитку сім’ї та молоді, питома вага таких чинників ризику для здоров’я, як куріння, уживання алкоголю та вживання наркотиків для людей у віці від 10 до 22 років складають разом 44%.

Всеукраїнський характер проблеми відображається й на регіональному рівні.

За дослідженнями Центру «Соціальний моніторинг», у 2010 році питома вага споживачів ін’єкційних наркотиків вікової групи 13—18-річних вища за середній показник по Україні в таких містах, як Алчевськ Луганської області (34%), Луганськ (32%). Кожний п’ятий ін’єкційний наркоман належить до категорії учнів або студентів.

Уживання психоактивних речовин неповнолітніми в Україні набуло значного поширення та являє серйозну небезпеку для подальшого розвитку нашого суспільства, тому профілактика цього явища належить до найбільш пріоритетних соціально-педагогічних проблем.

У 1996 році Національна програма «Діти України» констатувала, що серед підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, венеричні захворювання, посилюється загроза епідемії СНІДу.

На жаль, через багато років ситуація в країні не змінилась: Міжгалузева Комплексна Програма «Здоров’я нації» на 2002—2011 роки відзначає неефективність державної політики щодо формування здорового способу життя, де профілактика вживання ПАР – це один з напрямків.

Одним із надзвичайно важливих напрямків роботи соціального працівника сьогодні є популяризація серед дітей переваг здорового способу життя. Досить тривожним є факт, що з року в рік збільшується число неповнолітніх з різними видами наркогенної залежності. Широкомасштабна профілактична робота з підлітками, яка проводиться в Україні останнім часом, на жаль, не принесла відчутних результатів. Однією із причин цього є те, що в більшості випадків ця робота систематично не ведеться в загальноосвітніх закладах і, в основному, носить епізодичний характер. В останні роки в Україні почали впроваджуватися профілактичні програми за методом "рівний–рівному", ефективність яких перевірена в інших країнах. Реалізація їх в умовах школи, безперечно, не може відбутися без активної роботи в цьому напрямі соціального педагога, оскільки інформація, отримана в процесі соціальної діагностики, дасть йому можливість відібрати та підготувати потрібних для підлітків інструкторів–однолітків. Спільно з соціальним педагогом вони зможуть сформувати позитивне ставлення ровесників до здорового способу життя. Серед науковців, які досліджували цю проблему, Т.М. Титаренко, І.Д. Звєрєва, Г.М.Лактіонова, Афанасьев В.С., Гилинский Я.И., Рибакова Л. Н., Цеглин М. Г., Башкатов И.П., Пилипенко О.І., А.М. Панова, Е.И. Холостова.

На сьогодні багато вчених займаються розробкою питань профілактики наркоманії в Україні. Серед них: спеціалісти Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи (О. Коструб, О. Вінда, І. Сомовата та ін.), Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України (Н. Максимова, С. Толстоухова), Українського державного центру соціальних служб для молоді (З. Зайцева, Г. Рашковський та ін.), Українського інституту соціальних досліджень (О. Баларієва та О. Яременко), а також спеціалісти інститутів, університетів, організацій, установ, які займаються проблемами здорового способу життя в дітей, підлітків та молоді (Б. Лазаренко, І. Пінчук, А. Мазаєв та ін.).

Мета цієї роботи полягає в тому, щоб розглянути сучасні підходи до профілактичної роботи з підлітками охарактеризувати основні програми з профілактики наркотичної залежності. Соціально-педагогічна значущість проблеми зумовила вибір теми курсової роботи: «Профілактика наркотичної залежності учнів молоді в роботі соціального педагога».

Об’єкт дослідження - процес попередження наркотичної залежності серед підлітків .

Предмет дослідження - форми і методи профілактики наркозалежності.

Мета дослідження - визначити особливості застосування профілактичних методів у соціальній роботі.

Гіпотеза дослідження – профілактика наркотичної залежності серед підлітків можлива за таких умов:

 • соціально-педагогічна підтримка підлітків з наркозалежністю;

 • залучення учнів до колективного обговорення профілактики наркотичної залежності на матеріалі реальних життєвих ситуацій;

 • використання групових форм роботи з профілактики наркозалежності.

Для досягнення мети дослідження розв'язувалися такі завдання:

 1. проаналізувати проблему адиктивної поведінки;

 2. визначити умови та фактори, які впливають на розвиток адитивної поведінки,

 3. опрацювати соціальний досвід впровадження методів профілактики адиктивної поведінки.

Теоретичною основою дослідження є науковці, які працювали з питанням профілактики наркозалежності, серед них: спеціалісти Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи (О. Коструб, О. Вінда, І. Сомовата та ін.), Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України (Н. Максимова, С. Толстоухова), Українського державного центру соціальних служб для молоді (З. Зайцева, Г. Рашковський та ін.), Українського інституту соціальних досліджень (О. Баларієва та О. Яременко), а також спеціалісти інститутів, університетів, організацій, установ, які займаються проблемами здорового способу життя в дітей, підлітків та молоді (Б. Лазаренко, І. Пінчук, А. Мазаєв та ін.).

Для розв'язання поставлених у дослідженні завдань, перевірки сформульованої гіпотези використано комплекс взаємопов'язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження: опрацювання наукових джерел, методи порівняння, узагальнення, класифікації, дослідження передового досвіту, математична обробка результатів тощо.

РОЗДІЛ 1. НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ – ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1 Аналіз наукових джерел з проблеми наркоманії

Вживання наркотичних засобів створює проблему в суспільному житті та здоров’ї особистості, в наукових дослідженнях вчених її розглядають у сукупності трьох взаємопов’язаних критеріїв: медичного, правового та соціального.

Відомо, що залежність організму від уживання наркотичних засобів має загальні особливості, які полягають у подібності проходження стадій звикання. Учені виділяють такі етапи розвитку наркотичної залежності: етап перших спроб, етап пошукового полінаркотизму, етап вибору переважаючої речовини, етап групової психічної залежності.

Важливо також відзначити чинники, що сприяють переходу наркотичної залежності у хворобу :

 • соціальні (доступність речовини для підлітка, “мода” на неї, вплив групи однолітків, до якої належить підліток);

 • психологічні (тип акцентуації характеру підлітка, психопатії, привабливість нових відчуттів і переживань);

 • біологічні (міра початкової толерантності, ускладнена спадковість, природа речовини, якою зловживають).

Умовно можна виділити чотири основних групи факторів, які сприяють розвитку наркотичної залежності:

1. Моральна незрілість особистості: негативне ставлення до навчання, відсутність соціально узгодженої активності та соціально значущих установок, вузьке коло й нестійкість інтересів, відсутність захоплень і духовних запитів.

2. Несприятливе мікросередовище: неповна сім’я, сильна зайнятість батьків, спотворені сімейні стосунки, що приводять до неправильного засвоєння соціальних ролей, неправильне виховання.

3. Індивідуально-біологічні особливості особистості: спадкова обтяженість у відношенні психологічних захворювань і алкоголізму, важкі соматичні захворювання в ранньому дитинстві, органічні ураження мозку.

4. Індивідуально-психологічні особливості, нервово-психічні аномалії особистості: низький опір емоційному навантаженню, підвищена тривожність, імпульсивність, схильність до ризикованої поведінки, недостатня соціальна адаптація.

Таким чином, наркотичні засоби, починаючи з цигарок, алкогольних напоїв і завершуючи найнебезпечнішими: кокаїном, героїном, є дуже небезпечними для здоров’я людини, особливо для організму підлітка. Адже хронічне отруєння організму наркотиками призводить до старіння, інвалідності, а то й смерті. Чим молодша людина, тим більш небезпечна дія наркотиків.

За визначенням ВООЗ (1952 р.), "наркоманія" — це стан періодичної чи хронічної інтоксикації, шкідливої для людини та суспільства, викликаної вживанням наркотику (природного чи штучного походження) .

Наркоманія – це захворювання, що виникає в разі систематичного вживання речовин, включених до списку наркотиків, проявляється в психічній та фізичній залежності від них.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

  Курсовая работа >> Социология
  ... із споживанням наркотичних речовин. Нав ... Робота соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму. Серед молодих ... залежність, ефективна профілактика/за редакцією Ярмоленко О.О.- К,2005.-С.34 1 Клименко О.В., Гориленко О.С. Соціальна профілактика ...
 2. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  ... профілактики поширення серед учнів наркогенних речовин, соціальному педагогу доц ... інформація про наркотичне лихо і сумнівний ... опит і соціальний експеримент, що розділяються в залежності від ... соціальнопедагогічної роботи з різним контингентом дітей та молод ...
 3. Виховна, соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику

  Научная статья >> Педагогика
  ... чином, не залежних від них факторів ризику. Серед цих фактор ... соціально-педагогічної взаємодії для забезпечення роботи з учнями «групи ризику» Соціально-педагогічна взаємодія з профілактики ... соціальної допомоги та (або) реабілітації; · Вживають наркотичні ...
 4. Соціальна реабілітація інвалідів. Курс лекцій

  Конспект >> Социология
  ... альних соціальних служб. Тема 7: Соціальна реабілітація молодих інвалідів План Основні завдання у робот ... соціальної ізоляції; проблеми професіоналів: медики (профілактика та підтримка здоров’я), педагоги ... ічною алкогольною або наркотичною залежністю, має ...
 5. Соціальна робота як професія права та функціональні обов'язки соціального працівника

  Курсовая работа >> Социология
  ... соціальна робота тісно пов'язана із соціальним захистом і соціальною педагогікою. Тому її часто розглядають як комплекс соціально ... соціальних програм із профілактики негативних явищ у молод ... наркотичних ... соціальної сфери Однією з основних серед ... лковиту залежність ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014588832855225