Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Компания была основана в 1942 году на базе эвакуированной из Москвы фабрики «Новая Заря» В 1970 году фабрика подверглась коренной реконструкции и моде...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Деньги — необычайно интересная сфера экономики Деньги представляют собой нечто гораздо большее, чем простой инструмент, облегчающий работу экономики И...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы хозяйствующих субъектов в любом государстве являются основой любого бюджета Различного вида налоги и отчисления аккумулируются в финансовой си...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
С 1 января 2005 года на территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 28.07.04 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Н...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

з дисципліни: “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Тема: „Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення”

ВСТУП

Характерною рисою сучасного економічного простору України є утворення багатоступінчастої моделі інвестиційної діяльності. Її структуризація та інституціоналізація з розмежуванням функцій, завдань між різними суб’єктами господарювання дає змогу відобразити ставлення різних типів людей до ризику і діяльності, пов’язаної з ним. Побудова цієї моделі та її застосування в системі державного управління є актуальним та важливим завданням сьогодення.

Для проведення ефективних економічних реформ Україна потребує значних капіталовкладень. “Основними кредиторами України залишалися до останнього часу міжнародні фінансові організації та уряди розвинутих країн. Так, міжнародний валютний фонд працює з українським урядом за трьома програмами:

 • програма трансформації економіки;

 • програма короткострокового фінансування, що спрямована на досягнення макроекономічної стабілізації;

 • програма розширеного фінансування.

Важливим джерелом необхідних ресурсів мають стати прямі іноземні інвестиції, обсяги яких ще недостатні.” [3 c 343 - 344].

Прямі іноземні інвестиції в Україну з Німеччини у 1996-2003 рр. склали:

1996 – 156.9 млн. дол. США

2000 – 228.5 ------“”-------

2002 – 250.2 ------“”-------

2003 – 312.1 ------“”-------. [1 c 240].

Прямі іноземні інвестиції в Україну за 1-е півріччя 2007 року склали 3.276 млрд. доларів США.

Для забезпечення стабільного економічного зростання більшість підприємств міста Миколаєва потребують значних інвестицій, які зможуть підтримати їх конкурентноспроможність завдяки впровадженню нових технологій та модернізації виробництва та інших нововведень.

Враховуючи обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, міськвиконком направив свою роботу на покращення інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій.

За даними статистики, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку м. Миколаєва становлять (в тис. дол. США).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Миколаєва.

№ з/п

Рік

Прямі іноземні інвестиції (в тис. дол. США):

1

1999

28795,0

2

2000

39354,0

3

2001

51030,8

4

2002

57667,7

5

2003

61251,2

6

2004

68146,8

7

2005

68861,75

В науковому та громадсько-політичному журналі при Київському університеті економіки та технологій транспорту «Економіст» за серпень 2006 р. Спецвипуск «Миколаїв інноваційний: стан, проблеми, перспективи» надруковано основні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаїв. Я їх доповнив даними по МКП «Миколаївводоканал» [2 c 20 - 21].

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. МИКОЛАЇВ

№ з/п

Показники

Од. виміру

2004

2005

2006

2006 в % до 2005

1

Всього працюючих

МКП „Миколаївводоканал”

чол.

1315

1251

1228

98.2

2

Фонд оплати праці - місто

млн.грн.

1125.1

1541.4

1673.5

108.6

МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

11063.9

12082.1

14733.5

122

3

Середн.місячна з/плата

грн.

673.1

875.0

950.0

108.6

МКП „Миколаївводоканал”

грн.

701

805

1000

124.2

4

Борг з/плати

т.грн.

13199.4

3200

0.0

х

МКП „Миколаївводоканал”

-

-

х

х

5

Обсяги реалізованих послуг

млн.грн

1130.0

1300.0

1573.0

х

МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

45396.2

45225.9

60260.1

133.2

6

Темп зростання (зниження) послуг

%

117.3

109.1

119.0

х

7

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

- у факт. цінах

млн.грн

1335.4

919.7

925.0

х

- у порівняних цінах у % до попереднього року

%

134.9

68.7

101.7

х

8

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

2645.3

181.0

182.2

100.6

9

Обсяг прямих іноз. інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

Млн. дол. США

68.1

7.4

79.1

102.2

10

Обсяг прямих іноз. Інвестицій з початку року

Млн. дол. США

8.309

8.5

10.2

120.0

Згідно з міжнародною методикою економічного аналізу, основною класифікаційною ознакою інвестицій є об’єкт вкладання коштів. За цим критерієм виділяють фінансові та реальні інвестиції”. [3 с 344).

Нашим об’єктом дослідження є міське комунальне підприємство „Миколаївводоканал”.

Миколаїв одним з перших в Україні отримав пільговий кредит Європейського Інвестиційного банку на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення.

2 лютого 2010 року в Міністерстві житлово-комунального господарства України відбулося підписання Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та Державою Україна. В церемонії підписання угоди взяли участь міністр Олексій Кучеренко, начальник відділу енергетики Європейської монетарної системи та навколишнього середовища Східної Європи, Росії, Південного Кавказу та Центральної Азії Константін Сінадіно, Миколаївський міський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс.

Водопостачання та водовідведення в розмірі 15,54 млн. євро під гарантії уряду України, який надав згоду на таку позику. Цьому передувало рішення сесії Миколаївської міськради щодо згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП "Миколаївводоканал" для реалізації розробленого «Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».

Загальна вартість цього проекту становить 31,08 млн. ЕUR, з яких: кредит ЄІБ – 15,54 млн. ЕUR, співфінансування – 15,14 млн. Окрім того, комунальному підприємству надається грант від Європейської комісії в розмірі 3 млн. євро. Позика надається банком строком на 15 років з відстрочкою платежу на 3 роки. Відповідно до цієї угоди перші три роки МКП "Миколаївводоканал" сплачуватиме тільки відсотки за кредитом.

В межах проекту, розрахованого на використання матеріально-технічних ресурсів вітчизняних і зарубіжних виробників, передбачено капітальний ремонт окремих ділянок водопровідних і каналізаційних мереж, часткова реконструкція і модернізація очисних споруд каналізації, впровадження енергозберігаючих технологій, заміна устаткування лабораторій очисних споруд водопроводу, що загалом поліпшить технічний стан обладнання, підвищить якість очищення стічних вод, а також зменшить собівартість послуг.

Міністр Олексій Кучеренко вважає, що підписання цієї украй значимої угоди – ефективний результат роботи міської громади і безпосередньо голови Володимира Чайкита колективу «Миколаївводоканалу». Зі свого боку Міністерство намагається створити належні сприятливі умови для потенційних європейських інвесторів, а для українців – якісні послуги з водопостачання і водовідведення європейського рівня.

Костянтин Сінадіно уточнив, що підписана угода на інвестування «Миколаївводоканалу» - четверта у їхньому «українському пакеті». Він запевнив, що вкладені банком близько 465 млн. євро в український сектор за останні роки – досить пристойні гроші, які повинні забезпечити сталий розвиток житлово-комунального господарства. З іншого боку, загальна сума вкладених грошей банком у різні сектори країн Європейського Союзу, інших держав, передовсім в охорону природного навколишнього середовища, тільки за 2009 рік склав близько 79 млрд. євро. Отже, українцям є, над чим і, найперше, з ким працювати.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Напрямки залучення іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво

  Реферат >> Экономика
  ... набувають законодавчі гарантії для інвесторів. Закон про іноземні інвестиції гарантує захист їх від ... і митний режим 3) організаційно-правовий режим. Інвестиційний клі ... пільг іноземним інвесторам з огляду на обсяги іноземних інвестицій, види, форми й сфери ...
 2. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... правового регулювання державної влади. Власне це й є однією з основних гарант ... про валютні операції Порядок, види, форми і терміни подання ... 2 цього Закону “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” , виручка резидентів в іноземній валюті підлягає ...
 3. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... про вид майна, його кількість та вартість; - у графі 3 - форма здійснення іноземної інвестиції ... іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору. Розділ II. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Стаття 7. Правовий режим інвестиці ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... здійснення іноземних інвестицій. Якщо надалі спеціальним законодавством про іноземні інвестиції гарантії захисту іноземних інвестиц ... нцевому виді він здійснює в натурально-речовій формі. ... ноземним інвесторам ліберальний, стабільний, передбачений правовий режим ...
 5. Основні напрямки удосконалення діяльності ВАТ з іноземними інвестиціями "Курганський бройлер"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... є форми і методи податкового контролю, відповідальність за здійснення податкових правопорушень. Порядок числення ... . 2.3 Правове забезпечення діяльності ВАТ з іноземними інвестиціями «Курганський бройлер» Відкрите Акціонерне Товариство з іноземними інвестиц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028591156005859