Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Отчет по практике
ООО Симферопольская кондитерская фабрика имеет 50-летнюю историю, традиции качества, опытный персонал. На сегодняшний день с ассортименте фабрики боле...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Психологічні аспекти процесу сприйняття рекламного звернення пояснюють, як саме інформує й переконує реклама, що відбуваєть­ся, коли глядачу показують...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Сегодня заводы компании Nissan Motor Co, производящие автомобили, расположены в 16 странах, официальные продажи осуществляются в 190 странах мира. Nis...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Эти структурные элементы предприятия составляют внутреннюю – контролируемую и регулируемую среду. Так как служба маркетинга, согласно своим функционал...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН

ВСТУП 2

Розділ 1 Сутність та значення рекламної кампанії для маркетингової діяльності підприємства 4

1.1 Поняття та зміст рекламної кампанії продукту 4

1.2 Структура та мета рекламно кампанії та етапи її розробки 13

1.3 Вплив рекламної компанії на ефективність маркетингової діяльності підприємства 24

2 Аналіз основних показників діяльності підприємства ТОВ «Меркурій» 33

2.1 Характеристика підприємства 33

2.2 Особливості маркетингової діяльності підприємства Аналіз роботи підрозділів, характеристика організаційної структури 36

2.3 Фінансовий аналіз підприємства 44

2.4 Особливості розробки рекламної кампанії на ринку АЗС 53

Розділ 3 Проблеми розробки та реалізації рекламної кампанії товару на підприємстві ЧФ «Меркурій» 59

3.1 Маркетингові дослідження ринку АЗС та постановка мети рекламної кампанії 59

3.2 Реакція ринку на запровадження нового товару та її вплив на реалізацію рекламної кампанії 66

3.3 Фактори, що впливають на ефективне проведення рекламної кампанії 71

3.4 Розробка основних рекламних заходів та механізму їх реалізації для підприємства ЧФ «Меркурій» 75

ВИСНОВКИ 83

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86

ВСТУП

Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.

При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкої безперебійної реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Велика частина українських власників і керуючих підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції. Нерідко вони прибігають до них у крайніх випадках як до "швидкої допомоги" і чекають негайних позитивних результатів. Такий "кавалерійський" підхід важко назвати рекламою в сучасному змісті слова, і він навряд чи може принести очікувані "плоди" у виді збільшення збуту чи продукції послуг.

Іншим підходом служить розробка стратегій рекламної кампанії. Цей підхід дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами. Він дозволяє мінімізувати ризики пов'язані з непорозумінням споживача, він дозволяє підвищити ефективність реклами. Тобто розробка стратегії рекламної кампанії дає фірмі успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, навіть дозволяє успішніше конкурувати з іншими фірмами.

Якщо фірма розробляє стратегію рекламної кампанії, вона уникає багатьох помилок при її проведенні і робить таку рекламу, що спрямована на споживача більш точно, ніж необдумані і безглузді рекламні акції, що часом просто шкодять фірмі, наприклад знижуючи її імідж.

Закордонний досвід давно вже показав наскільки великий значення розробки рекламної компанії, як одного з засобу стимулювання продажів і створення іміджу фірми.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день реклама супроводжує практично всі товари, роботи або послуги. Саме з реклами споживач може довідатися про те, які послуги надає та або інша організація. Найчастіше реклама є основним критерієм вибору тієї або іншої фірми. Як би ми не ставилися до всюдисущої реклами, як би багато дорікань вона не викликала, все-таки доводиться визнати, що це одне із самих потужних джерел інформації. В "умілих руках" вона може послужити прекрасну службу.

Об’єктом дослідження є процес розробки рекламної кампанії як елемент маркетингової стратегії фірми а також сама рекламна кампанія, яка є основним засобом просування товару. Предметом дослідження є механізм розробки та реалізації рекламної кампанії як цілісного комплексну взаємопов’язаних заходів.

Метою даної роботи є аналіз теоретичного матеріалу щодо розробки рекламної кампанії та її впровадження а також безпосередня розробка рекламної кампанії для автомобіля марки ЗАЗ-110307-42.

Виходячи з мети можна виокремити низку завдань:

 • аналіз сутності та етапів рекламної кампанії як механізму просування товару на ринок;

 • виявлення основних «слабких місць» в рекламних кампаніях та розробка розробка теоретичних засад їх подолання;

 • власне розробка та проектування рекламної кампанії для автомобіля марки ЗАЗ-110307-42;

 • розробка механізмів впровадження спроектованої рекламної кампанії.

Таким чином, рекламна компанія є комплексним маркетинговим інструментом, завдяки якому відбувається просування товару на ринок та формування іміджу як продукту так і підприємства.


Розділ 1 Сутність та значення рекламної кампанії для маркетингової діяльності підприємства


1.1 Поняття та зміст рекламної кампанії продукту

Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеях і починаннях (рекламна інформація), що призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес у фізичної, юридичної особи, ідеям і сприяти реалізації товарів, ідей.

Як правило, закордонні автори також широко трактують визначення реклами, але в основному, з погляду маркетингу. Відомий маркетолог Филип Котлер, професор маркетингу Північно-Західного університету США, дає наступне визначення реклами: "Реклама являє собою неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, із чітко зазначеним джерелом фінансування".

Широке визначення реклами, відбиваючи її сутність як різноманітного суспільного явища сучасності, не виключає її підрозділу на окремі види. Розглянемо маркетингову класифікацію реклами.

Деякі виробники користуються рекламою, щоб донести свій продукт до індивідуального споживача й впливати на нього відносно товарів для особистого вживання або товарів домашнього побуту. Вони домагаються нашої уваги й прихильності за допомогою телебачення, радіо, щоденних і щотижневих газет, споживчих журналів, а також рекламних щитів, реклами на транспорті, незліченних матеріалів прямої поштової реклами, каталогів, повітряних куль і безлічі інших носіїв. Іноді комерційні інтереси виробників змушують їх об'єднувати зусилля, щоб стимулювати використання їхнього товару або послуги індивідуальними споживачами. [7]

Ті ж товари, з якими кожний з нас часто зустрічається в рекламі, фігурують і в так званій рекламі на сферу торгівлі, адресованої роздрібному й оптовому торговцям. Прибігаючи до цього різновиду реклами, виробники прагнуть уваги тих, хто надалі корисний їм у реалізації їхньої продукції. Реклама на сферу торгівлі має на меті призвати запасати товар певної марки й стимулювати його збут. З іншого боку, деякі виробники пропонують свої товари роздрібному торговцеві, щоб той продавав їх під маркою магазина. Реклама на сферу торгівлі - це знаряддя передачі ідей і умов вищезгаданих і багатьох інших варіантів взаємин у ланцюжку "виробник--роздрібний торговець". Роздрібні торговці часто оцінюють ділові альтернативи з "бухгалтерської" точки зору й вимагають того ж самого від адресуємої їм реклами. Але виробників усе більше цікавить і реклама, що ставить перед собою завдання більше загального характеру.

Протягом декількох останніх десятиліть спостерігається значний ріст уваги виробників до налагодження відносин з різними групами громадськості. Діяльність по організації суспільної думки ("паблик рилейшнс") багатогранна, і їй важко дати коротке й всеосяжне визначення. От одне з них: "Паблик рилейшнс" - це мистецтво й суспільна наука, що аналізує тенденції розвитку, пророкує їхні наслідки, видає рекомендації керівникам організацій і служить посібником з перетворення в життя планованих програм, що відповідають інтересам як організації, так і громадськості". Сповіщальний потенціал реклами може стати ефективним знаряддям комунікації й сприяти здійсненню програм по "паблик рилейшнс" самих різних фірм. Виробникам доводиться брати до уваги численні групи людей, включаючи акціонерів, робітників, службовців, замовників, потенційних замовників, професійних педагогів, законодавців і рядових виборців. Всі вони, як і багато хто інші, виявляють цікавість до певних фірм і пов'язані з ними тим або іншим способом. Відношення до політики й практичних дій конкретних ділових інститутів з боку окремих особистостей і груп може впливати на страйки, зниження темпів роботи, прихильність споживачів, навчання молоді, господарське законодавство.

Те, що раніше було прийнято називати "корпоративною", тобто престижної, рекламою, найчастіше виявлялося не більш ніж славослів'ям на адресу фірми. Однак в обстановці, що ускладнилася, 80-х років реклама "паблик рилейшнс" стала більше витонченою й складною. Якщо врахувати, приміром , постійний суспільний інтерес до таких питань, як охорона прав споживачів, охорона навколишнього середовища або раціональне природокористування, не доводиться дивуватися, що виробники стали прибігати до реклами, щоб оприлюднити свою точку зору по спірних питаннях і тим самим спробувати вплинути на суспільну думку й законодавство, і, звичайно ж, заслужити гарну репутацію. Вони звітують нам про системи виробничого контролю за якістю пропонованих ними товарів або послуг, про свої зусилля по відновленню або захисту повітряного й водного середовища, про свою турботу про повторне використання дефіцитними ресурсів, що стають. Робиться все це найчастіше за допомогою реклами. Таким чином, завдання, виконувані рекламою в сфері "паблик рілейшнс", різноманітні, але ціль, як правило, одна - сприятливо вплинути на одну або безліч аудиторій, з якими фірмі доводиться мати справа в суспільстві взаємозалежності, що підсилюється.

Цей різновид реклами, з якої ми рідко зіштовхуємося і яка переслідує інші ділові цілі. У цьому випадку мова йде про виробників, що адресують свою рекламу іншим підприємствам і організаціям із двома основними цілями:

 • щоб стимулювати закупівлі ними рекламованих товарів або послуг для власного безпосереднього використання;

 • щоб заохотити їх рекомендувати або пропонувати використання товару й/або послуги їхніми клієнтами.

Таку рекламу ми називаємо "рекламою орієнтованою на фахівців", і її дуже багато. В обох випадках виробники адресують рекламу окремим особам у їхній професійно-службовій ролі.

Крім широко використовуваної прямої поштової реклами, каналами поширення служать тисячі вузькоспеціалізованих видань, розрахованих на охоплення потрібного ринку, що споживає той або інший товар, ту або іншу послугу. Більша частина реклами на фахівців має сугубо технічний характер, що відповідає професійним інтересам і знанням відповідної аудиторії.

Залежно від цілей реклама підрозділяється на:

 1. імідж реклама;

 2. стимулююча реклама;

 3. реклама стабільності.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Реклама як форма комунікації

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... спричинити проблеми із законом та суспі ... визначену торгову марку; - Переключити ... автомобіля в стані сп’яніння. Як правило, місце і час для ... та виконавчі роботи, планування, розробку та реалізацію рекламних кампаній, а також окремих рекламних заходів. Рекламне ...
 2. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... Проблема ... та реалізації продукту, з рекламою та рекламними акціями для ... бензину для автомобіля, ... про розробку та реалізацію ... марка. Підприємство використовує товарну марку ... для проведення цільової реклами та контролю за ефективністю рекламних кампаній. Висновки та ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... «Макдональдс»), прокату автомобілів. В цьому ... розподіляється ... Перший сорт Марка А Марка Б ... фондів шляхом розробки та реалізації засобів щодо ... нах. Для останніх головна проблема - ... зації й управління рекламними кампаніями та окремими заходами рекламного ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... автомобіля; водій безпосередньо заці ... організації рекламної кампанії; ... для реалізації плану підприємства; у частині оперативного фінансового планування дає цінну інформацію для розробки ... П.Т. та ін. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку ...
 5. Організація діяльності й керування рекламним агентством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... іг під власною маркою (назвою) товару ... так біля й ... розробка та виготовлення ескізів, оригіналів-макетів; - розробка, виготовлення та реалізація рекламної та ... краще провести рекламну кампанію для того, ... показує автомобільні ... Народногосподарська проблема сво ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014910697937012