Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Общеизвестно определение цивилизации, данное в свое время Чарльзом Дарвином: «цивилизацией считается уже та стадия существования сообщества человеческ...полностью>>
Экономика->Реферат
В сознании многих людей, живущих в нашей стране, еще существует стереотип относительно планирования. При слове планирование нередко возникают ассоциац...полностью>>
Экономика->Реферат
Исполнение бюджетов начинается после их утверждения в установленном порядке (для федерального бюджета – подписания Президентом РФ). В РФ устанавливает...полностью>>
Экономика->Реферат
Во всех странах с рыночной экономикой прибыль облагается налогом. Поэтому на практике принято выделять налогооблагаемую прибыль. Последняя представляе...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В табл.3.5 приведені результати розрахунку операційної діяльності підприємства на основі вхідних даних

Таблиця 3.5 – Результати операційної діяльності проекту ВАТ „Янцівський гранітний кар'єр”

Значення показників на t - кроку діяльності

п/п

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Т(лікв.)

Розрахунок валового доходу

1

Обсяг продажу, м2.

72 000

82 800

95 250

109 503

76 650

0

2

Розподіл продажу (експорт/ внутрішній),%/%

30/70

60/40

65/35

70/30

80/20

3

Ціна продажу грн./м2 (експорт/ внутрішня).

300/240

300/240

300/240

300/240

300/240

0

4

Виручка від продажу, тис. грн. (експортна/внутрішня)

6480/

12096

14904/

7948,8

18573,7/

8001

22995,6/

7884,2

18396/

3679,2

750

5

Чиста виручка від продажу з компен сацією різниць експорт - ПДВ, тис.грн.

17856

24508,8

28955,9

34164,9

25141,2

6

Умовна чиста виручка при 100% реалізації на Україні, тис.грн

14400

16560

19050

21900,6

18396

Розрахунок валових витрат (для оподаткування)

7

Змінні витрати на оплату праці, тис.грн.

-1926

-2370

-2915,7

-3589,8

-2685,7

0

8

Змінні витрати на оплату сировини та обробку граніту, тис.грн.

-8474,4

-9745,6

-11210,9

-12888,5

-9021,7

9

Постійні витрати, тис.грн.

-1444

-1517

-1593

-1672

-1756

60

10

Амортизація обладнання (фонд оплати повернення кредиту),тис. грн.

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

0

11

Відсотки по кредитах, тис.грн.

-1650

-1320

-990

-660

-330

0

Розрахунок балансового прибутку для оподаткування

12

Балансовий прибуток, тис.грн.

2861,6

8056,2

10746,3

13854,6

9847,8

690

13

Балансовий прибуток при реалізації без експорту, тис.грн.

-594,4

107,4

840,4

1590,3

3102,6

11

Податки на прибуток, грн.

-715,4

-2014,0

-2686,6

-3463,6

-2461,9

-172,5

12

Проектований чистий прибуток(для начислення % долі дивідендів),грн.

2146,2

6042,2

8059,7

10390,9

7385,8

517,5

Розрахунок чистого операційного доходу (+ фонд амортизації)

13

Чистий доход від операцій (чистий прибуток + амортизація), грн.

3646,2

7542,2

9559,7

11890,9

8885,8

517,5

За результатами розрахунків інвестиційної та операційної діяльностей підприємства (табл.3.4, 3.5) розраховуємо результати фінансової діяльності підприємства та грошові потоки(табл.3.6).

Таблиця 3.6 – Результати фінансової діяльності проекту ВАТ „Янцівський гранітний кар'єр”

п/п

Показники

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Т(лікв.)

Розрахунки динаміки капіталізованого власного капіталу

1

Інвестиції власного капіталу, тис.грн.

500

0

0

0

0

0

0

2

Чистий Прибуток до капіталізації, тис.грн.

0

2146,2

6042,2

8059,7

10390,9

7385,8

517,5

3

Виплата 25% дивідендів, тис.грн.

0

-536,5

-1510,5

-2014,9

-2597,7

-1846,4

4

Власний накопиче-ний капітал проекту з капіталізацією 75% прибутку, тис. грн.

500

2109,7

6641,4

12686,2

20479,4

26536,3

(з враху-ванням Тлікв)

Розрахунки динаміки запозичення та амортизаційного повернення коштів

6

Довгострокові кредити, тис.грн.

7500

0

0

0

0

0

0

7

Амортизація облад-нання (фонд оплати кредиту),тис.грн.

0

1500

1500

1500

1500

1500

0

8

Погашення заборгованості по кредитах, тис.грн.

0

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

0

Результати фінансової діяльності

10

Потік реальних грошей, грн.

500

1609,7

4531,7

6044,8

7793,2

6056,9 (з враху-ванням Тлікв)

В табл. 3.7- 3.9 наведені розрахунки в “електронних таблицях” EXCEL-2000 послідовними приближеннями значення ВНД – внутрішньої норми доход-ності, тобто такого значення % зміни вартості грошей у часі, яка дозволяє вирівняти дисконтовані інвестиції та чистий дисконтований доход підприємства, тобто ВНД – досягнута фактична рентабельність капіталу. За результатами наближень табл.3.8, 3.9 внутрішня норма дисконтування проекту розраховується як:

3.5 Прогноз удосконалення характеристик підприємства при впровадження інвестиційного проекту зовнішньоекономічної діяльності

На рис.3.7 наведений вихідний графік результатів дипломного дослідження доцільності та високої ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “Янцівський гранітний кар’єр”.

Рис.3.7 Результати позитивного впливу інвестиційного проекту на перехід від стагнаційної діяльності до прибуткової діяльності ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” з використанням всіх можливостей експортної зовнішньоекономічної діяльностіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... ійснення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. При здійсненні планування зовнішньоекономічної діяльності організації відбува ... і даних попереднього бюджетного періоду з обґрунтуванням пріоритетних напрямів скорочення чи ...
 2. Обґрунтування шляхів та методів удосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньо-економічної діяльності підприємств

  Дипломная работа >> Транспорт
  Обґрунтування шляхів та методів удосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств План 1. Вдосконалення діяльності ... підприємства та запобігання його банкрутству. Наведений тип стратегії притаманний ВАТ “ ...
 3. Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  Дипломная работа >> Экономика
  ... сучасному етапі 1.4 Розробка стратегії завоювання зовнішнього ринку для ВАТ "Дніпропетровський ... зовнішньоекономічної діяльності передбачає обґрунтування довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів [23]. Вихід підприємства на зовн ...
 4. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ ... -економічного обґрунтування. Так, Програма ... дтримки держави. Розробка зазначеного проекту Закону Украї ... та зовнішньоекономічної діяльності Бердичівського державного лісогосподарського підприємства за ...
 5. Маркетингова діяльність підприємства при виході на зовнішній ринок

  Реферат >> Менеджмент
  ... яльності на підприємстві Об'єктом розробки плану маркетингу цієї роботи є весь асортимент сирної продукції підприємства «ВАТ ... ї діяльності. 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства Аналіз експортно-імпортних операцій підприємства. Експортно ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017330646514893