Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Бизнес-план
Ресторан «Изабелла» – предприятие общественного питания, предназначенное для организации отдыха потребителей. Основным видом деятельности является изг...полностью>>
Экономика->Реферат
Монополия и конкуренция — явления рыночного хозяйства, благодаря которым обеспечивается саморазвитие экономической системы. Вместе с тем, их взаимодей...полностью>>
Экономика->Реферат
Вопрос собственности - это, пожалуй, один из главных вопросов, определяющих существование и пути развития человеческого общества. От того, как и кем, ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
1. Аванесова Т.И. Диагностика кризисного состояния предприятия: Методические указания к курсовой работе для студентов специальности 080503.65 «Антикри...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання на курсову роботу

 1. Варіант завдання №10.

 2. Назва цеху: механічний.

Розміри цеху: 30 х 18 х 9.

 1. Перелік обладнання і його технічних характеристик:

п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

2

1

3

3

5,5

0,72

0,725

2.2

0.18

2,2

1,5

1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815

Σ=(5,5∙3)+(0,72∙4)+(0,725∙3)+(2,2∙2)+(0,18∙2)+(2,2∙1)+(1,5∙3)+(1,5∙3)+(3,7∙4)+

+(1,5∙3)+(1,5∙3)+ (8∙3)+ (5,5∙3)= 101,815кВт

Сумарна потужність встановленого обладнання складає 101,815 кВт.

1 Вступ

Загальна інформація

ВАТ «Черкаський приладобудівний завод»

Черкаський приладобудівний завод заснований в 1981 році, як завод для серійного виробництва спецтехніки, радіотехніки і електротехнічного направлення, (до 1989 року являвся філіалом Московського НВО «Імпульс» Міністерства Оборонної Промисловості СРСР).

Завод розміщений в обласному центрі м. Черкаси на магістральній вулиці 30 років Перемоги 5/1 на відстані 170 км від столиці України вниз по річці Дніпро.

В 1992 році було завершено будівництво 1 черги заводу, загальною площею виробничих та допоміжних приміщень 91331 кв. м на планову кількість працюючих – 6250 чоловік, на земельній ділянці 26,19 га.

З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите Акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод», згідно наказу ФДМУ м. Київ №10-АТ від 11.09.98 року. На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно випроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення,товарів широкого вжитку.

В 1998 році було проведена приватизація заводу, з часткою державної власності – 99,46%.

Підприємство володіє акредитованою контрольно-випробувальною станцією та атестованою заводською лабораторією. Випробувальна лабораторія оснащена різноманітним обладнанням для проведення кваліфікаційних, типових та періодичних випробувань до дії транспортування, вібрації, удару, зниженого тиску,клімату та дощу

На підприємстві, за час існування, були освоєні і серійно вироблялися високотехнологічні науково місткі вироби спеціального призначення

У 1990 році на підприємстві вперше було впроваджено у виробництво електродвигуни перемінного струму потужністю 250 Вт.

З цього періоду створено новий напрямок виробничої діяльності заводу – електродвигуни та вироби з їх застосуванням. Розпочато серійний випуск асинхронних двигунів конденсаторного типу КД60-2/45Р.

В 1996 році впроваджені у серійне виробництво електро веретена із застосуванням 3-х фазних асинхронних двигунів власного виробництва. Ці вироби застосовуються на заводах по виготовленню хімічних волокон.

Починаючи з 1998 року по теперішній час на підприємстві виготовляють електродвигуни постійного струму напругою живлення 12В, 24В. Ці електродвигуни застосовуються в автомобільній та тракторній промисловості.

На базі електродвигунів постійного струму створено в 2000 році власний обігрівач салону автомобілів «Газель», «Соболь» тепловою потужністю 6,5 кВт.

Автомобільна тематика набула значного розширення з 2002 року.

В ці роки також розроблялися та ставилися на серійне виробництво і нові двигуни змінного струму напругою живлення 220 В.

В 2003 році конструкторською службою заводу були розроблені нові конкурентоспроможні вироби, що дали можливість підприємству вийти на зарубіжні ринки Германії та Америки.

Фонд оплати праці на плановий 2006 рік збільшився на 2,4% порівняно з попереднім 2005 роком, в зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва на 21%.

На 2007 рік провели такі заходи по поліпшеню ринків збуту продукції ВАТ «ЧПЗ»:

 • відкритий сайт ВАТ «ЧПЗ» в інтернеті;

 • пророблялися питання по додатковому відкриттю ділерської мережі по містам України та Росії;

 • проводиться робота з організації реклами заводської продукції у засобах масової інформації та участь в торгівельно-промислових виставках;

 • створення рекламо носіїв ВАТ «ЧПЗ», буклети.

Заходи по стабілізації виробництва та поліпшення фінансової діяльності на 2008 рік:

  1. зменшення матеріаломісткості і трудомісткості виробів;

  2. скорочення плати % за кредит;

  3. скорочення споживання електро-енергії та палива;

  4. економія за рахунок зменшення необов’язкових поїздок;

  5. зменшення витрат на відрядження;

  6. зменшення податків на землю;

  7. збільшення цін на продукцію;

  8. реалізація обладнання та приладів;

  9. здача в оренду на задіяних у виробництві площ;

  10. реалізація об’єктів нерухомості.

На підприємстві багато уваги завжди надавалося випуску товарів народного вжитку.

Основним досягненням заводу є те, що ми могли в складних умовах зберегти науково-технічний потенціал висококваліфікованих спеціалістів,виробничі потужності,які необхідні для випуску виробів оборонного призначення.

2 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній

2.1 Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується

Деталь «Втулка» виготовляється на НВК «Фотоприлад» в механічному цеху №3. Даний механічний цех в структурі підприємства займає основне місце, оскільки саме в ньому встановлено верстати з ЧПУ та інше модернізоване обладнання. В цеху встановлені автомати та координатні верстати.

Цей цех випускає деталі для машин військової промисловості. Режим роботи в цьому цеху – середній, оскільки запиленість в цеху мала, температура навколишнього середовища нормальна, а вихід з ладу верстатів може привести до порушення нормальної роботи цеху та скорочення випуску продукції не більш а ніж на 10%. Цех працює в дві зміни.

Характеристика цеху №5

Вміст у повітряному середовищі, мг/м3:

 • Вуглеводнів – 240;

 • Оксиду вуглецю СО2 – 115;

 • Звичайний пил – 12;

 • Кварцевмісний пил – 0,4;

 • Аерозоль (марганець) – 0,13;

Температура - 20ºС;

Відносна вологість повітря – 52%;

Швидкість руху повітря – 0,3м/с;

Шум – 78-90 дБ;

Освітлення – 250-270 лк.

До групи середнього режиму роботи входять електричні машини які працюють повторно-короткочасно або довгочасно, але не менше 50% календарного часу в році, режим роботи в мало запилених та відносно чистих з нормальною або трохи підвищеною температурою навколишнього середовища, а також машини вихід з ладу яких може призвести до порушення нормальної роботи цеху (агрегату) та скорочення випуску продукції не більше а ніж на 10%.

Перелік і характеристика обладнання, яке використовується в механічному цеху приводиться в Таблиці 1.

Таблиця 1 – Перелік обладнання цеху.

п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

2

1

3

3

5,5

0,72

0,725

2.2

0.18

2,2

1,5

1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815

Σ=(5,5∙3)+(0,72∙4)+(0,725∙3)+(2,2∙2)+(0,18∙2)+(2,2∙1)+(1,5∙3)+(1,5∙3)+(3,7∙4)+(1,5∙3)+(1,5∙3)+ (8∙3)+ (5,5∙3)= 101,815кВт

Сумарна потужність встановленого обладнання складає 101,815 кВт.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розрахунок енергозберігаючих заходів

  Дипломная работа >> Физика
  ... трубної системи на раму виконані з пазами. На фронтовій, задній і боковій частинах ... ємої одиниці рухомого складу, т; Таблиця 5.2 Деталі підлягаючі очистці ТР-3 ел-з ЧС ... депо. Був зроблений техніко економічний розрахунок усіх наведених вище заходів. Таким ...
 2. Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі Шпиндель

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... економічний розділ 7.1 Вибір та обґрунтування проектних рішень 7.2 Розрахунок калькуляції на виробництво детал ... отвору, без додаткових отворів, має паз для передачі крутного моменту зубчатому ... методами, хоча наявність різі, пазу та граней не сприяють цьому ...
 3. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ї роботи. Для низових ланок вони деталізовані, докладні і включають конкретні ... т, що підвищило якість обробки пазів і продуктивність праці в два ... розсуд керівництва підприємства. Економічний розрахунок показників ефективності пропонованого проекту показу ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Пазінетті, К. Фрімен. Різнобічні аспекти структурної перебудови в перехідних економ ... грає виявлення впливу деталізованих сфер виробничо ... перспективі, за попередніми розрахунками, слід було б частку ... -дослідний економічний інститут міністерства економіки та ...
 5. Дільниця виготовлення гачкових колекторів електродвигунів приводу підлоготерів

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  ... використанні методу протягування пазів колекторів бажано використовувати ... нормалізують деталі випускаючих електричних ... виробу зменшилась. 7.3. Розрахунок економічної ефективності ... чол. 7.3.4. Умовна річна економія і річний економічний ефект. Еум = (Сповз ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0074200630187988