Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Дипломная работа
Робота працівників торгівлі складна і об’єднує обслуговування покупців, різноманітні робочі операції щодо приймання товарів, їх сортування, зберігання...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Рынок состоит из покупателей, а покупатели отличаются друг от друга по самым разным параметрам Разным может быть все, потребности, географическое поло...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Предметом статистики как самостоятельной общественной науки является изучение количественной стороны массовых общественных явлений в неразрывной связи...полностью>>
Маркетинг->Задача
Для изучения опыта предпринимательской деятельности проведено выборочное обследование предпринимателей региона по стажу работы Результаты обследования...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат з реклами на тему:

Реклама її характеристика функції і види

Привабливість товару не дає достатніх гарантій щодо його продажу. Для цього потрібно поінформувати споживачів про його існування, переконати про його добру якість і схилити їх до закупівлі товару. Тому однією з важливих складових частин маркетингової стратегії є комунікаційна політика, чи комунікація фірми з ринком, яку часто ще називають промоцією.

Промоція – це сукупність дій і засобів, з допомогою яких фірма передає інформацію на ринок стосовну товару чи фірми, вивчає потреби споживачів, провокує їх до закупівлі і скеровує попит. Промоція повинна скоротити дистанцію між товаром, який пропонується і потенціальним споживачем, розширити знання споживачів про переваги товару, можливості його використання, місце закупівлі, цінностей, пов’язаних з його купівлею, порівняно з конкурентним товарами.

Розвиток реклами має давню історію, починаючи з інформації про гладіаторські бої та торгівлю товарами. Наступний етап розвитку реклами був етап торгівлею рабами, тваринами. Ще однією різновидністю реклами було виникнення тавра, яке ремісники проставляли на своїх товарах гончарства. В міру розголошення якості роботи ремісника, покупці намагались розшукати товар з його тавром.

Особливо стрімкого розвитку рекламна справа набула у США, що було зумовлено сукупністю чинників. По-перше, американська промисловість лідирувала у питаннях механізації виробничих галузей. По-друге, надлишок продукції та створення хороших шляхів переміщення товарів створили всі можливості доставки товарів і реклами у сільські райони. По-третє, введення у 1813 році обов’язкового початкового навчання підвищило рівень освіти громадян і сприяло зростанню кількості газет і журналів. Появу радіо та телебачення означала появу двох важливих засобів розповсюдження рекламних звернень.

Сьогодні рекламні агентства володіють сучасними засобами розповсюдження, такими як електронна пошта, Інтернет, аудіовізуальна, відео-телефонна система передачі рекламної інформації.

Реклама – це цілеспрямована передача інформації не особистого характеру, спрямована на покупця з метою просування інформації на ринку за відповідну плату.

Реклама – це дійовий інструмент у спробах підприємства модифікувати поведінку покупця, привернути їх увагу до товарів, створити позитивний образ фірми-виробника, показати значимість та корисність товару.

Реклама – це переконуючий засіб інформації про товар, фірму, комерційна пропаганда споживачів властивостей товарів і переваг властивостей товарів і переваг властивості фірми.

Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми неможливо. Однак споживача потрібно пред’явити інформацію, щоб переконати їх у перевагах товару фірми, позбавити недовір’я, сформувати і активізувати попит і створити психологічну підготовленість до проведення комерційних переговорів з купівлі продажу і придбання товарів.

Саме з цієї точки зору і розглядається реклама як один із головних компонентів комплексу маркетингових комунікацій.

Реклама сприяє реалізації товарів, процесу перетворення товару у гроші, породжує попит і ринок, управляє ринковим продажем.

В залежності від об’єкту рекламування відомими є два види реклами:

Реклама товару (товарна реклама);

Реклама з митою створення іміджу, престижу фірми (престижна реклама)

Головним завданням товарної реклами є формування і стимулювання збуту товарів. Товарна реклама здійснює пропаганду товару, інформує покупця про переваги якості, збуджує зацікавленість до товарів.

Головним завданням престижної реклами є представлення переваг фірми, її привабливих рис,

здоров’я до неї. Престижна реклама підкреслює турботу фірми-виробника про споживачів, навколишніх середовищ, підвищення благополуччя та добробуту населення, виготовлення якісних та унікальних товарів, формування у споживачів позитивної думки як про надійного партнера, солідного, високо професійного постачальника, намагається створити приємний образ фірми.

Розрізняють також рекламу пряму і приховану.

Пряма реклами здійснюється на комерційних умовах і указує рекламодавця, виконуючи без посередньо рекламну функцію щодо конкурентного товару або фірми.

Прихована реклама виконує функцію рекламування не прямо лінійно, а у приховані фірмі, не використовуючи прямих каналів розповсюдження рекламних засобів і не вказує рекламодавця наприклад, показ

Реклама вирішує такі завдання:

 • розповсюдження інформації про товар та фірму;

 • зворотній зв’язок з потенційними покупцями для повного інформування їх про товар;

 • активний вплив на прийняття рішень що до купівлі;

 • допомога працівникам служби збуту підчас переговорів з клієнтами;

 • переборювання недовір’я до товару і фірми збоку покупців;

 • підтримка позитивних емоцій у споживачів розповсюдження інформації про сервіс;

 • наглядний показ солідності фірми, виконуваних нею обов’язків;

 • розповідь про дослідження товарів у екстремальних умовах;

 • формування позитивного відношення громадськості до фірми її товарного виробництва.

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на озброєння підприємства у ринковому середовищі.

Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування: цілі у сфері збуту (отримання приросту обсягів продажу) та цілі комунікативного зв’язку (передавання ідей, формування іміджу, зміна споживацьких навиків, переваг тощо) реклама у сфері збуту направлена, як правило, на переконання, повідомлення про суб’єкта рекламування. Реклама у сфері комунікації виконує інформативну і пригадувальну функцію.

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів ( послуг, ідей ) та рекламу організацій. Кожна із цих видів реклами переслідує свої цілі.

Цілі реклами визначають специфіку підходів до розробки рекламних звернень.

В наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у процесі проведення рекламних заходів.

Най більш прийнятою є класифікація видів засобів рекламування, її негативних та позитивних сторін, яка показана в таблиці.

Одним із найбільш поширених видів реклами є реклама у процесі. Її поділяють на дві основні групи: рекламні оголошення і опублікування оглядово – рекламного характеру. Останні являють собою різноманітні статті, репортажі, огляди, які мають у собі пряму та другорядну рекламу.

На відміну від рекламу в пресі, розміщення відповідної інформації у друкованих виданнях не зв’язане з такими обмеженнями з точки зору місця розташування.

Метою друкованої реклами є детальне ознайомлення потенційних клієнтів з товарами, які вони можуть придбати у фірмі. Оформляючи друковані видання слід подбати про професійний дизайн, високоякісне відтворення ілюстрацій, високо якість друку та матеріалів (папір, фарба) все це викликає у потенційного клієнта зворотну реакцію – накопувати, навпаки відмовитися від купівлі друкована реклама є своєрідною візитною карткою, за якою сприймають фірму. Особливо це стосується

каталогів, буклетів і проспектів. Друкована реклама розповсюджується різноманітними шляхами. Це може бути розсилання через пошту, доставка без посередньо на підприємства, виставки та ярмарки.

Ефективним засобом для пред’явлення споживацьких товарів є зовнішня реклама. Вона розрахована на прийняття її широкими верствами населення.

До зовнішньої реклами відносяться рекламні афіші, плакати, полотна, елементи внутрішньо магазинної реклами ( вказівки, цінники і т. д.), спеціальний одяг обслуговуючого персоналу, рекламу на транспорті, електронні табло. Важливу функцією зовнішньої реклами є підкріплення і доповнення реклами, яка розповсюджується через інші засоби рекламування основними вимогами для цього виду реклами є такі:

 • зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі;

 • вона має привертати увагу;

 • вона повинна бути лаконічною;

 • вона має легко читатися;

 • вона повинна бути зрозумілою.

Комп’ютерна реклама – це реклама майбутнього. Прикладом цього виду є Інтернет, популярність якого швидко зростає, особливо в останні роки. Інтерес до нього почали проявляти не лише рекламні агентства, які напряму пов’язані з електронним бізнесом, але й виробники масових товарів. Про суттєвий стрибок у розвитку Інтернет – реклами свідчить все зростаючий обсяг ринку сітьової реклами, який на кінець 2000 року в Україні оцінується в 300 тис. дол., а за останній рік його зростання склало 600 відсотків.

Основним недоліком реклами в Інтернеті є невелика аудиторія користувачів, особливо на вітчизняному ринку.

В світі постійно відбувається вдосконалення агентного обслуговування, утворилась мережа рекламних агентств.

Великі рекламні агентства обслуговують клієнтів загальнонаціонального та міжнародного масштабів, мають у своїх штатних розписах сотні спеціалістів з різних галузей рекламної діяльності: купівля засобів реклами, послуг для друку, художнього оформлення, підготовки рекламних текстів, виробництва друкованої реклами, реклами у пресі, виробництва теле-, радіо-, аудіо-, відео реклами, зовнішньої реклами зв’язок з громадськістю публік.

Великі рекламні агентства зорганізовані і будують свою діяльність по-різному в залежності від особливостей клієнтів і переваг власного керівництва. Здебільшого-це два основних відділи: відділ замовлень та відділ творчих працівників.

Творча група складається з: розробника ідей глядацького втілення рекламного задуму (візуалізатор), спеціаліста-текстовика і копірайтерів (помічників-текстовиків), які працюють з цільовим сегментом рекламних споживачів.

Результативною рекламу вважають тоді, коли її запам’ятала половина осіб, які з нею ознайомлювалися. Достатнім економічний ефект реклами вважають, якщо більше 7% осіб, які запам’ятали рекламу, стали споживачами рекламованого товару.

Реклама була і надалі залишається основним носієм розповсюдження інформації про товар, фірму, ринкові можливості суб’єктів ринкової конкуренції та головним чинником налагодження комунікативних зв’язків виробників, продавців та споживачів у системі маркетингу...

Література:

 1. Азарян Е. М. Международный маркетинг. – К Иси МО Украины; НВФ ”Студцентр”, 1998.

 2. Амблер Т. Практичеський маркетинг: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.

 3. Балабанов Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и комерцыия. – М.: Экономика, 1990.

 4. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. Вузів. – Донецьк,2002.

 5. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997.

 6. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – Київ: Лібра,1998.

 7. Тринько Р. І. Методика економічних досліджень. – Львів: Українські технології, 1999.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Влияние телевизионной рекламы на потребителя

  Реферат >> Маркетинг
  ... на положит восприятие телевизионной рекламы Приложения Реклама ее характеристика функции и виды Привлекательность товара не дает ...
 2. Функции и виды торговых посредников

  Реферат >> Экономика
  ... коммерческой деятельности. Тема: Функции и виды торговых посредников Подготовил: ... Комиссионеры: исследование рынка; осуществление рекламы, технического обслуживания изделий; защита ... товара: неудовлетворительные технические характеристики; низкое качество; ...
 3. Политическая реклама в российской предвыборной кампании

  Закон >> Политология
  ... решения 3 задач : 1)Рассмотреть возникновение рекламы; 2)Изучить функции и виды политической рекламы; 3)Изучить избирательные кампании 1989 ... . К основным понятиям политической рекламы относятся также характеристики кандидата, качество кандидата, внешняя ...
 4. Реклама на телевидени

  Реферат >> Экономика
  ... парфюмерии. Некоторые рекламодатели дают свои рекламы в виде телеобъявлений или рекламных заставок. В отличие ... характеристика товара в. объеме, необходимом, чтобы радиослушатель заинтересовался предложением. Реклама выполнит свою функцию успешно ...
 5. Реклама как вид маркетинговой коммуникации в журналистике

  Реферат >> Маркетинг
  ... В те времена в функции рекламиста входила покупка свободных площадей ... В практике используется еще большее количество видов рекламы. К ним относятся: — престижная ... реклама дает ложные, не соответствующие действительности сведения о важнейших характеристиках ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012731552124023