Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
При наданні допомоги необхідно вибрати правильне місце відносно учня під час виконання ним рухового завдання, своєчасно надати допомогу (підштовхнути,...полностью>>
Астрономия->Реферат
1. Другим видом пароутворення є кипіння. Кипінням називається процес пароутворення, який відбувається не тільки з вільної поверхні рідини, а і всереди...полностью>>
Астрономия->Реферат
М. І. Вавілов народився в Москві 26-го листопада 1887 року. Батько його був здатним комерційним діячем, що пройшов через важке дитинство. Він щиро люб...полностью>>
Астрономия->Реферат
Формування умінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в навички, об'єднання навичок в уміння вищого порядку — це тривалий, складний процес, усп...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті.

Організація безготівкових розрахунків сьогодні базується на таких принципах:

1. Кошти юридичних осіб підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого банком лiмiту та норм витрат з виручки, якi передбаченi дiючим порядком ведення касових операцiй у господарствi України.

2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

3. Кошти з рахунку підприємства списуються за розпорядженням його власника, за винятком випадків установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів. У випадках, передбачених чинним законодавством, з рахункiв пiдприємств здiйснюється безспiрне стягнення та безакцептне списання коштiв.

4. Пiдприємства самостiйно обирають форми розрахунків та закріплюють їх у своїх договорах та угодах між банками та ними. Банки можуть пропонувати своїм клієнтам застосовувати ту чи іншу форму розрахунків, враховуючи специфіку їх діяльності та виходячи із конкретних ситуацій, які можуть скластися в процесі розрахунків.

5. Підприємства мають право вибору банків для відкриття своїх рахунків. Банк на договiрнiй основi здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків.

6. Момент здійснення платежу має бути максимально наближений до відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг. При цьому, взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.

Загальний регламент організації безготівкових розрахунків, форм розрахунків, стандартів документів і документообороту передбачений Iнструкцією Національного банку України № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 02.08.1996 р. № 204. Ця Iнструкцiя розроблена згiдно із Законами України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про підприємства в Україні", iншими законодавчими актами України та нормативними документами Нацiонального банку України.

Iнструкція поширюється на підприємства, організації та установи всіх форм власності (далі-підприємства), на установи банків, суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи i фізичні особи, які здійснюють безготівкові розрахунки у національній валюті України в межах України.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... системи безготівкових розрахунків та способи їхньої організації Необхідною умовою ефективної організації у країні платіжного обороту між суб ...
 2. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

  Курсовая работа >> Экономика
  ... За такої ситуації порушуються принципи платіжного обігу. Як св ... органічно пов'язана з організацією бухгалтерського обліку. В сьогоднішніх умовах ... форми розрахунків припадало 85,1 % всього безготівкового платіжного обороту. В останні роки в практику розрахунків ...
 3. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

  Курсовая работа >> Финансы
  ... сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення ... правильна організація безготівкових розрахунків є важливою умовою забезпечення ... платіжного обороту, який у свою чергу, переважно здійснюється у безготівковій формі. Особливістю безготівкових ...
 4. Організація міжбанківських розрахунків

  Реферат >> Астрономия
  ... обороти за платіжними коштами, полегшити управління безготівковим оборо­том ... ів платні. Умови оплати визначаються угодами ... (дешифрування) електронного платіжного документа. Журнали ре ... 'язки, організація експлуатації) є продовженням принципів ор­ганізації СЕП. ...
 5. Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями. Правові форми організації безготівкових розрахунків у господарському оборот ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011279582977295