Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Лабораторная работа
1 4 Отклонение опорной грани рейки от плоскостности не должно превышать 0,2 мм; допускается вместо отклонения от плоскостности измерять отклонение от ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В наследство от бывшего СССР России досталась сравнительно мощная инфраструктура автотранспорта с разветвленной системой планирования организации пере...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Валопровод состоит из отдельных валов, жестко соединенных между собой с достаточной точностью, образуя как бы единый гибкий вал, подшипники которого у...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Автомобильные дороги имеют важное стратегическое значение для экономики страны, так как автоперевозки являются наиболее быстрым и дешевым видом перево...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Анотація

Передмова

1 Техніко-економічне обґрунтування

2 Будова та принцип дії

3 Технічне обслуговування

3.1 Вибір технології та матеріалів

4 Охорона праці

4.1 Загальні вимоги по охороні праці та навколишньому середовищі

5 Додатки

Висновок

Список використаної літератури

АНОТАЦІЯ

Тема: Зчеплення автомобіля ВАЗ 2104.

Виконав: Петрань В.В. ВТК 2003.

Перевірив О.О. Ситніков.

У даній курсовій роботі розглянута будова, призначення та принцип дії зчеплення автомобіля ВАЗ 2104 з вказанням основних несправностей та методів їх усунення та рекомендації по технічному огляду зчеплення даного автомобіля.

Курсова робота містить розрахунки і правила по техніці безпеки при ремонті.

Курсова робота призначена для виконання навчального плану, а також при вивчені предметів: “Правила дорожнього руху”, “Будова і експлуатація автомобілів”, “Основи керування автомобілів”.

Theme: Coupling of the automobile the VAZ 2104.

Has executed: Petran V. V. VTK 2003.

Has checked up O.O.Sytnikov.

In the given course work the device, purpose (assignment) and a principle of action of coupling of the automobile the VAZ 2104 with the instruction (indication) of the basic malfunctions and methods of their elimination and the recommendation is considered at checkup of coupling of the given automobile.

Course work has calculations and rules under the safety precautions at repair.

Course work is intended for execution (performance) of the curriculum, and also as an additional material at the doctrine of subjects “Rules of road movement”, “the Device and operation of automobiles”, “Bases of management by the automobile ”.

ПЕРЕДМОВА

Автомобіль ВАЗ 2104 випускається Волжським автомобільним заводом

(ВАЗ) м. Тольяті (Куйбишевська обл.).Підприємство побудоване в 19667-1971р.р.

З 1971р головне ВО АвтоВАЗ випускає легкові автомобілі малого класу

Марки “Жигулі” (експортне найменування “Лада”), “Нива”.

На рубежі 10-ї та 11-ї п’ятирічки сімейство автомобілів ВАЗ поповнилось новими моделями ВАЗ 2105 та ВАЗ 2107. В кінці 11-ї п’ятирічки до них приєднався автомобіль ВАЗ 2104.

Ці нові моделі і модифікації на їх базі створили групу моделей, яка прийшла на зміну перших автомобілів Волзького автозаводу – автомобілів ВАЗ 2101, ВАЗ 2102 і ВАЗ 2103.

В сучасних умовах існує величезна кількість різних типів автомобілів, але усі вони мають у своєму складі однакові за призначенням системи.

В цій роботі описується зчеплення автомобіля ВАЗ 2104. Цей автомобіль досить популярний на даний час. Вин поєднує приємливу ціну, надійність і гарні експлуатаційні характеристики. Але розглядаючи цей автомобіль з боку ремонту та обслуговування він є досить складний в ремонті. В його обслуговуванні та ремонті вимагають великих професійних знань, вмінь та навичок.

Автомобілі ВАЗ представляють собою моделі, які уособлюють в собі хороші динамічні та економічні характеристики, що роблять його собівартість і можливий доступ до широкого кола споживачів.

Автомобіль ВАЗ 2104 – дев’ята модель заводу. Компоновка (розташування вузлів і агрегатів) автомобілів виконано по так званій класичній схемі. Двигун розташований спереду, ведучими являються задні колеса. Двигун максимально продвинутий вперед, що забезпечує оптимальне розподілення по осям, а відповідно стійкість автомобіля в дорозі. Салон розташовується в середині бази тобто в зоні найкращої плавності ходу. Що підвищує комфортабельність авто при експлуатації на дорогах з поганим покриттям. Кузов автомобіля цільнометалевий, несучої конструкції до якого кріпляться силовий агрегат та всі інші вузли і механізми автомобіля. В конструкції автомобілів враховані вимоги активної і пасивної безпеки.

Активна безпека автомобіля це сума факторів, що сприяє запобіганню аварій. До них відносяться: хороша стійкість і керованість, високі тягові якості, ефективне і стабільне уповільнення при гальмуванні, хороша оглядовість і комфортабельність, що забезпечує мінімальне стомлення водія. Автомобілі мають хорошу комфортабельність, що визначається легкістю і зручністю керування, формою, розмірами, розташуванням і м’якістю сидінь, забезпечують зручну посадку водія, ефективною вентиляцією кузова, хорошою оглядовістю з місця водія, малою шумністю в салоні, мінімальним впливом коливань і вібрацією кузова. Гальма автомобіля не втрачають ефективності після багатократного гальмування з високою швидкістю і забезпечує зберігання заданого по напрямку руху при різкому гальмуванні.

Пасивна безпека це сума факторів направлена на зменшення наслідків, якщо аварії все ж не вдалося уникнути. До них відносяться: забезпечення найменших деформацій при фронтальному і боковому ударі, а також перекиданні та ударі ззаду, ремені безпеки, безпечний руль і безпечне внутрішнє оздоблення кузова, що зменшує травмування водія і пасажирів, безпечність зовнішньої форми без виступаючих елементів, що при наїзді на пішохода або односторонньому зіткненні з іншим автомобілем та сприяє ковзанню, нормування пожежобезпечності автомобіля.

1 ТЕХНІКО -ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Зчеплення автомобіля слугує для короткочасного роз’єднання колінчастого вала двигуна з коробкою передач та плавного з’єднання їх, що потрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця.

На автомобілях ВАЗ 2107 встановлюється однодискове зчеплення з центральною пружиною. Воно на всіх моделях має майже однакову будову.

Але через комплектацію автомобілів ВАЗ двигунами різної потужності, їх зчеплення відрізняється характеристиками нажимної пружини, розмірами фрикційних накладок відомого диску, самим ведомим диском і кожухом зчеплення.

ВАЗ 2107 застосовується однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиною та гідравлічним приводом.

ВАЗ 2101 застосовується сухе, однодискове зчеплення, постійно замкнутого типу з центральною нажимною діафрагменною пружиною і гасником крутячих коливань на відомому диску та гідравлічним приводом.

ВАЗ 2109 застосовується сухе однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиною та механічним приводом.

ВАЗ 2121 застосовується однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиною і гасником крутячих коливань на відомому диску та гідравлічним приводом.

2 БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ

Зчеплення автомобіля слугує для короткочасного роз’єднання колінчастого вала двигуна з коробкою передач та плавного з’єднання їх, що потрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця.

Робота зчеплення заснована на використанні сил тертя, що виникають між поверхнями дисків. Диск зчеплення розділяються на ведучі і відомі. Ведучі диски зв'язані з маховиком і обертаються разом з ним. Відомий диск зв'язаний з ведучим валом коробки передач (Рисунок 1). Плавність включення досягається прослизанням дисків, коли їх друг до друга поступово притискають пружини.


Рисунок1- Схема дії зчеплення

До маховика, що є одночасно ведучим диском, прикріплений болтами кожух зчеплення з натискним ведучим диском (Рисунок 2). Нажимний диск приєднаний до кожуха зчеплення вилками важільців вимикання, обертається разом з ними і віджимається від кожуха до маховика. Між маховиком і натискним диском затиснутий відомий диск, маточина якого насаджена на шліцах ведучого валу коробки передач. Для збільшення сили тертя на відомому диску по обидва боки прикріплені фрикційні накладки з пресованої азбестової маси. Пружність пружин, що притискають диски, достатня для їхнього спільного обертання без прослизання при передачі моменту, що крутить, від двигуна до трансмісії.

Кожух зчеплення — штампований, з листової сталі. Усередині до нього привернуті три опорні вилки із шарнірно укріпленими на них важелями вимикання. На натискному диску є три припливи з отворами, у які вставлені пальці, що з'єднують зовнішні кінці важелів включення з диском. Таке кріплення натискного диску до кожуха зчеплення дозволяє дискові обертатися разом з кожухом і одночасно притискатися до маховика або відводитися від нього.

Між кожухом і натискним диском установлені пружини, місце установки яких визначається виступами на натискному диску і буртиками на кожусі зчеплення. Під пружини з боку натискного диска підкладені теплоізольовані прокладки, що охороняють їх від нагрівання за рахунок тепла, яке виділяється при роботі зчеплення. Відомий диск складається з маточини з внутрішніми шліцами і прикріпленого до неї тонкого сталевого диска з радіальними прорізами. До диску з двух сторін прикріплені фрикційні накладки, під одну з яких підкладені пружні сталеві пластини. Пружні пластини сприяють більш плавному включенню зчеплення.


Рисунок 3- Будова однодискового зчеплення

Виключають зчеплення відтягуванням натискного диску до кожуха зчеплення за допомогою механізму вимикання. Механізм вимикання зчеплення складається з педалі з поворотною пружиною, валику, важеля, тяги, вилка вимикання і муфти вимикання з упорним підшипником (див. Рисунок 3).

При натисканні на педаль зчеплення вилка перемішує муфту з упорним підшипником, підшипник натискає на внутрішні кінці важелів вимикання, зовнішні кінці їх відводяться назад і, стискаючи пружини, відтягають нажимний диск; відомий диск звільняється, і обертаючий момент від двигуна до коробки передач передаватися не буде. При відпусканні педалі зчеплення муфта повертається у вихідне положення, залишаючи необхідний зазор між підшипниками і важелями вимикання, — зчеплення включається.

На легкових і вантажних автомобілях найчастіше застосовується одно дискове зчеплення фрикційного типу (рисунок.4), яке складається з механізму й привода вимикання. Механізм зчеплення розміщений на маховику 1 двигуна, а привод – на не обертових деталях, установлених на рамі або кузові автомобіля.

Основні деталі механізму зчеплення: ведений диск 2, встановлений на шліци ведучого вала 8 коробки передач; натискний диск 3 з пружинами 4, розміщеними на кожусі 12 зчеплення, який жорстко прикріплений на маховику; відтискні важелі 11, установлені на кульових опорах на кожусі 12 і шарнірно з’єднані з натискним диском 3.

Привод вимикання зчеплення складається з муфти 10 із витиск ним підшипником, поворотної пружини 9, вилки 5, тяги 6 і педалі 7.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Технічне обслуговування гальмової системи автомобіля ВАЗ-2104-05

  Реферат >> Транспорт
  ... Технічне обслуговування гальмової системи автомобіля ВАЗ-2104-05 Зміст 1. Особливості конструкц ... кронштейна кріпиться разом з педаллю зчеплення до панелі передка кузова. У гі ... іпиться до пластини кронштейна педалей зчеплення і гальма на чотирьох шпильках 6 ( ...
 2. Трансмісія ВАЗ-2104

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... істю заклепок. На автомобілях ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 і ВАЗ-2107 установлюється зчеплення з вилкою вимикання ... Повна технічна характеристика автомобіля Загальна схема автомобіля ВАЗ 2104 Показники ВАЗ 2104 Загальні дані Кільк ...
 3. Гальмівна система ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... і деталей зчеплення та методи ... Автомобили « Жигули » моделей ВАЗ 2104, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ2107. Легковые автомобили ВАЗ ... : Конструкция и техническое обслуживание. 1985 г. 5.Каталог запасних деталів автомобіля ВАЗ ...
 4. Коробка зміни швидкостей ВАЗ 2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів 1–3–4–2 Трансмісія Зчеплення Одно дискове, сухе ... автомобіля або на стоянці. Коробка передач автомобіля ВАЗ ... ВАЗ 2109. В.А.В.А. Вершигора 1996 г. Автомобили ВАЗ 2104, ВАЗ 21043 ВАЗ 2107. Вершигора 1991 г. Автомобили «Нива» ВАЗ 2121. Легковые автомобили ВАЗ ...
 5. Рульове керування ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... 15 2105-3403072 Кожух ВАЗ-2104-07,21213 колонки рулевой ... автомобіля ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ ВАЗ 2107 Таблиця 5.1 Характеристика автомобіля Назва ВАЗ ... роботи циліндрів 1-3-4-2 Трансмісія Зчеплення Однодискове, сухе з центральною нажимною ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030009746551514