Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Реферат
Жесткость — это неизменность его геометрических форм и размеров. По долговечности здания (сооружения) делят на четыре группы: к первой относятся здани...полностью>>
Строительство->Реферат
Перечислите и опишите все экзогенные процессы, которые могут встретиться в пределах рассматриваемого участка. Укажите условия, необходимые для возникн...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
В результате расчета определяются необходимые напряжения от предварительного обжатия арматуры и усилий натяжения арматуры , обеспечивающие поперечную ...полностью>>
Строительство->Реферат
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития...полностью>>

Главная > Лекция >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Виконання інженерних креслень

Мета: Розглянути основні вимоги до інженерних креслень. Види конструкторської документації.

План

 1. Основні вимоги до інженерних креслень.

 2. Формати, лінії, шрифти інженерних креслень.

 3. Креслення контурів технічних деталей.

 4. Проекційне креслення.

 5. Розрізи, матеріали.

Конструкторські документи для одноразового користування можуть виконуватися у вигляді ескізів. Ескізом називають креслення, виконане без застосування креслярського інструменту (від руки) і точного дотримання стандартного масштабу (у окомірному масштабі). При цьому повинна зберігатися пропорція в розмірах окремих елементів і всієї деталі в цілому. За змістом до ескізів пред'являються такі ж вимоги, що і до робочих креслень.

Ескізи виконують в наступних випадках: при розробці нової конструкції, при складанні робочого креслення вже наявної деталі, при необхідності виготовити деталь по самому ескізу.

Ескізи рекомендується виконувати від руки на листах клітчастого паперу стандартного формату, м'яким олівцем ТМ, М або 2М. Послідовність виконання ескізу багато в чому співпадає з послідовністю виконання робочого креслення деталі. Виконання ескізу включає наступні етапи:

підготовчий;

розміщення і викреслювання зображень;

нанесення розмірів і знаків шорсткості поверхонь деталей;

виконання необхідних написів і остаточне оформлення ескізу.

Потім приступають до вибору головного зображення деталі, враховуючи деякі вимоги конструктивного і технологічного порядку. Головне зображення повинне давати найбільшу інформацію про деталь. Визначають, які доцільно виконати розрізи або інші зображення, доповнюючі головне зображення. Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для передачі форм деталі.

Враховуючи складність деталі, її розміри і розміри листа паперу, вирішують питання про вибір приблизного масштабу зображення, щоб вдало скомпоновать робочу площу ескізу. Потім приступають до викреслювання зображення. Для цього перш за все намічають осьові і центрові лінії кожного зображення. Осьові і центрові лінії проводять з метою виявлення або геометричних осей і центрів, або проект-плоскостей симетрії деталі.

Відсутність осьових і центрових ліній утрудняє розуміння креслення, веде до пропуску необхідних розмірів, утрудняє розмітку деталей.

Потім наносять зовнішні контури кожного зображення (мал. 3.6.1, а) з конструктивними елементами (фаски, проточки і т. д.), тонкими лініями відзначають контури необхідних розрізів і перетинів. При цьому враховують, що зазвичай внутрішні поверхні паралельні зовнішнім поверхням деталі, осі кріпильних отворів найчастіше розташовуються симетрично щодо осей деталі або по вершинам правильних багатокутників; гострі кромки відлитих елементів повинні бути такими, що округляють; конструктивні ухили і конусности повинні бути відображені, не дивлячись на їх незначність.

Перевіривши виконані зображення, прибирають зайві лінії, виконують штрихування в розрізах і перетинах, обводять видимий контур зображень суцільною лінією (мал. 3.6.1, б).


На третьому етапі складання ескізу:

1. намічають розмірні бази і проводять виносні і розмірні лінії для габаритних розмірів, міжосьових і міжцентрових розмірів і їх відстаней до баз і для розмірів окремих елементів деталей (мал. 3.6.1, в);

2. обміряють деталь, зіставляють розміри, отримані обміром, з розмірами, рекомендованими таблицями розмірних рядів, і наносять на ескіз скоректовані, але близькі до зміряних розмірів. При цьому потрібно пам'ятати про розміри, що сполучаються, які можуть бути перевірені і уточнені по деталях, що сполучаються з даною поверхнею, в готовому виробі;

3. визначають шорсткості поверхонь деталі і наносять на ескіз її умовними позначеннями;

4. позначають розрізи, перетини, виносні елементи.

Завершальний етап включає перевірку виконаних зображень, заповнення технічних вимог і основного запису на ескізі, а також таблиць, якщо вони необхідні (мал. 3.6.2).

Обмір деталі при виконанні її ескізу з натури виконується за допомогою різних інструментів, які вибирають залежно від величини і форми деталі, а також від необхідної точності визначення розмірів.

Перед початком виконання технічного малюнка вирішують питання про вибір найбільш ефективної системи наочного зображення.

Зокрема: аксінометрічне зображення;

ізометричне зображення;

прямокутна діметрія.

У машинобудівному кресленні для цієї мети найчастіше використовують прямокутну ізометрію. Це пояснюється тим, що контури фігур, розташованих в аксонометричних площинах, в ізометрії зазнають однакове спотворення, що забезпечує наочність зображення і порівняльну простоту її досягнення. Знаходить застосування і прямокутна діметрия.

На рис. 3.7.1, а приведений технічний малюнок прямокутного трикутника, розташованого в горизонтальній площині проекцій і виконаний в прямокутній изомерии, а на мал. 3.7.1, б — технічний малюнок прямокутного трикутника, розташованого у фронтальній площині проекцій і виконаного в прямокутній діметрии.

Рис. 3.7.1

Додаток 1. Класифікація конструкторських документів

Конструкторські документи за ЄСКД класифікують:

1. За стадіями розробки виробу:

1.1. Проектну конструкторську документацію:

 • Документи технічної пропозиції;

 • Документи ескізного проекту;

 • Документи технічного проекту;

1.2. Робочу конструкторську документацію;

 • Документи дослідного зразка;

 • Документи серійного (масового) виробництва.

2. За характером їх виконання і використання:

 • Оригінали;

 • Первинні;

 • Дублікати;

3. За видом документів по ГОСТ 2.102-68 (у дужках вказані їх коди):

3.1. Графічні документи:

 • Креслення деталі;

 • Складальне креслення (СК);

 • Креслення загального вигляду (ЗВ);

 • Теоретичне креслення (ТЧ);

 • Габаритне креслення (ГК);

 • Електромонтажне креслення (МЕ);

 • Монтажне креслення (МК);

 • Пакувальне креслення (ПК);

 • Схема (за ГОСТ 2.701-84);

 • Електронна модель деталі;

 • Електронна модель складальної одиниці (ЕСК);

 • Електронна структура виробу.

3.2. Текстові документи

 • Пояснювальна записка (ПЗ);

 • Таблиця (ТБ);

 • Розрахунок (РР);

 • Інструкція (І);

 • Технічні умови (ТУ);

 • Програма і методика випробувань (ПМ);

 • Експлуатаційні документи (за ГОСТ 2.601-2006);

 • Ремонтні документи (за ГОСТ 2.602-95);

 • Специфікація;

 • Відомість специфікацій (ВС);

 • Відомість посилальних документів (ВД);

 • Відомість покупних виробів (ВП);

 • Відомість дозволу застосування покупних виробів (ВЗ);

 • Відомість утримувачів оригіналів (УО);

 • Відомість технічної пропозиції (ПТ);

 • Відомість ескізного проекту (ЕП);

 • Відомість технічного проекту (ТП);

 • Відомість електронних документів (ВДЕ).

Усі текстові документи можуть бути виконані в електронній формі. Усі графічні документи можуть бути виконані в електронній формі як електронні креслення і(чи) як електронні моделі. Документи одного виду і найменування, незалежно від форми, є рівноправними і взаємозамінними.

Класифікація схем та основні положення ГОСТ 2.701-84

Найменування та код схем визначають їх видом і типом.

Найменування комбінованої схеми визначають комбінованими видами схем и типів схем.

Найменування об'єднаної схеми визначають видом схеми і об'єднаними типами схеми.

Код схеми повинен складатись з буквеної частини, що визначає вид схеми, та цифрової частини, визначаючої тип схеми.

Види схем (в дужках їх позначення):

1. Електричні (Е);

2. Гідравлічні (Г);

3. Пневматичні (П);

4. Газові (крім пневматичних) (Г);

5. Кінематичні (К);

6. Вакуумні (В);

7. Оптичні (Л);

8. Енергетичні (Р);

9. Ділення (Е);

10. Комбіновані (С).

Типи схем (в дужках їх позначення, курсивом - для електричних схем енергетичних споруд):

1. Структурні (1);

2. Функціональні (2);

3. Принципові (повні) (3);

4. Сполучень (монтажні) (4);

5. Підключень (5);

6. Загальні (6);

7. Розміщення (7);

8. Об'єднані (0);

До схем або ж замість них у випадках, передбачених правилами виконання конкретних видів схем, випускають у вигляді незалежних документів таблиці, що містять відомості про розміщення приладів, з'єднань, місць під'єднання та іншу інформацію. Таким документам присвоюють код, що складається з букви Т і коду відповідної схеми. Наприклад, код таблиці сполучень до електричної схеми сполучень — ТЭ4.

Основні вимоги до виконання схем:

 • Номенклатура схем на виріб повинна визначатись в залежності від особливостей виробу (установки). Кількість типів схем на виріб (установки) повинна бути мінімальною, але в сукупності вони повинні містити дані в об'ємі, достатньому для проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту об'єкту. Між схемами одного комплекту конструкторської документації на виріб (установки) повинен бути встановлений однозначний зв'язок, який забезпечив би можливість швидкого знаходження одних і тих самих елементів на всіх схемах даного комплекту.

 • Формати листів схем вибирають у відповідності до вимог, встановленими в ГОСТ 2.301-68 та ГОСТ 2.004-79.

 • Схеми виконують без збереження масштабу, дійсне просторове розміщення складових частин виробу (установки) не враховують або враховують приблизно.

 • При проектуванні виробів, в які входять декілька різних пристроїв, на кожен пристрій рекомендується виконувати самостійну принципову схему. На пристроях, які можуть бути використані в інших виробах (установках) або самостійно, треба виконувати самостійні принципові схеми.

 • Перелік елементів поміщають на першому листі схеми або виконують вигляді самостійного документу. Перелік елементів оформлюють у вигляді таблиці, що заповнюється зверху донизу. Елементи в перелік записують групами в алфавітному порядку буквених позиційних позначень.

 • На схемах допускається розміщувати різні технічні дані, характер яких визначається призначенням схеми. Такі дані вказують або біля графічних позначень, або на вільному полі схеми.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Креслення – основа політехнічної освіти учнів

  Научная статья >> Педагогика
  ... дництва; формує в учнів елементи інженерно-технічних знань, допомагає їм зрозум ... нений без перервним— при виконанні креслень (крім виконання штрихових ліній). Основне завдання — ... глядають послідовність виконання креслень. Як відомо, виконання ескізів сприяє ...
 2. Інженерна графіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  ... технічних завдань в інженерній практиці. Вивчення інженерної графіки розвиває ... в техніці прийнятий безосний спосіб виконання креслень. Площини проекцій при цьому в ... будівлі; сільськогосподарські будівлі; інженерні споруди – мости, тунелі, естакади і ...
 3. ... і машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ів. Необмежені можливості для інженерної творчості представляються при виконанні складального креслення редуктора і загального виду ... ї знання по основах і особливостям плануванню і виконанню інженерних експериментів, що є найважливішою складовою ...
 4. Інженерний аналіз характеристик надійності машин та обладнання

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... «надійність». Інженерний аналіз характеристик надійност ... сполучення Розміри за креслення, мм Діаметр барабана ... контрольного інструментів для виконання операцій технологічного ... К.: УМК ВО, 1989. – 256 с. 3. Виконання та оформлення курсових і дипломних проект ...
 5. Технологічні комплекси для виробництва будівельних матеріалів

  Книга >> Строительство
  ... науково-технічної інформації, з виконання інженерних розрахунків і складання технічної ... параметрів і розрахунок машини. Виконання креслення загального вигляду машини (другий лист ... розрахунки на міцність. Виконання креслень складальних одиниць і деталей (трет ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019209384918213