Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Выбранная тема представляется мне весьма актуальной, так как правильный (оптимальный) выбор налоговой политики для банков является одним из залогов ус...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Управление денежными средствами имеет такое же значение, как и управление запасами и дебиторской задолженностью. Искусство управления текущими активам...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Аудит - элемент рыночных отношений. Как и любой другой элемент рынка, он появляется на свет, как только у какой-либо группы участников рынка возникает...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В условиях рыночных отношений основой стабильного положения любого предприятия является финансовая устойчивость, мерой которой служит его финансовое с...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

на тему:

Адміністративний арешт

активів платників

ПЛАН

1. Поняття арешту активів платників

2. Види арешту: повний або умовний арешт

3. Попереднє майнове забезпечення податкового боргу

4. Прийняття рішення про арешт активів

5. Виконавці рішення про арешт активів

6. Опис активів

7. Зупинення арешту активів платника податків

8. Оскарження рішення щодо арешту активів та обмеження застосування арешту активів

1. Поняття арешту активів платників

Арешт активів платника податків є виключним способом забезпечення його податкового боргу та застосовується у випадку коли внаслідок проведення оперативно-розшукових дій органами податкової міліції або митними органами є підстави для підозри посадових осіб платника податків в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) таким платником податків, і за такими підставами розпочато кримінальне провадження.

Арешт активів полягає у забороні вчиняти платником податку дії щодо своїх активів, які підлягають такому арешту. Арешт може бути накладеним на будь-які активи підприємства, а для фізичної особи - на будь-які її активи, крім тих, на яких не може бути накладено стягнення згідно з законодавством.

Арешт активів накладається виключно за рішенням суду (арбітражного суду).

2. Види арешту: повний або умовний арешт

Арешт активів може бути повним або умовним.

Повним арештом активів визнається виключна заборона платнику податків на розпорядження, володіння та користування його активами із їх вилученням або без такого. При вилученні активів ризик, пов"язаний з їх зберіганням, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.

Умовним арештом активів визнається обмеження права платника податків на розпорядження, володіння та користування його активами, що полягає в обов"язковому попередньому отриманні дозволу податкового органу на будь-яку операцію платника податків з такими активами.

3. Попереднє майнове забезпечення податкового боргу

За поданням відповідного органу податкової міліції керівник податкового органу може видати припис про застосування попереднього майнового забезпечення податкового боргу, який надсилається:

а) банкам, обслуговуючим платника податків з вимогою щодо тимчасового зупинення активних операцій з рахунків такого платника податків, крім операцій з:

погашення податкових зобов"язань та податкового боргу;

сплати боргу за рішенням суду (арбітражного суду), чи виконавчими документами;

сплати боргу за задоволеними претензіями в порядку доарбітражного врегулювання спорів;

б). платнику податків щодо тимчасової заборони відчуження його активів;

в) іншим особам, у тимчасовому розпорядженні або користуванні яких знаходяться активи такого платника податків, щодо тимчасової заборони їх відчуження.

Попереднє майнове забезпечення податкового боргу може бути також застосоване до підакцизних товарів, які виготовляються, зберігаються або реалізовуються з порушенням правил, визначених податковим законодавством або до інших товарів, які продаються у роздрібній торгівлі з порушенням її правил, встановлених законодавством. У цьому випадку службові особи органів податкової міліції мають право тимчасово затримувати такі товари з одночасним інформуванням керівника відповідного органу, який має прийняти рішення про попереднє майнове забезпечення боргу продавців таких товарів протягом першого робочого дня, наступного за днем отримання такої інформації.

4. Прийняття рішення про арешт активів

У день видання припису про застосування попереднього майнового забезпечення податкового боргу, керівник податкового органу зобов"язаний звернутися до суду (арбітражного суду) з поданням про призначення часу розгляду справи щодо доцільності арешту активів платника податків. Суд (арбітражний суд) зобов"язаний призначити час такого розгляду не пізніше 72 годин з моменту отримання звернення керівника податкового органу та невідкладно повідомити про це сторони спору.

Припис керівника податкового органу про застосування попереднього майнового забезпечення податкового боргу діє до прийняття відповідного рішення судом (арбітражним судом), але не пізніше закінчення 96 години з моменту його видання.

Суд (арбітражний суд) зобов"язаний на єдиному відкритому засіданні у присутності представників податкового органу та платника податків розглянути подання такого керівника податкового органу та прийняти рішення про його задоволення або відхилення, а при його задоволенні - також про накладення повного чи умовного арешту. Для прийняття рішення суд (арбітражний суд) оцінює доводи представника податкового органу щодо доцільності застосування арешту активів платника податків та можливі ризики самовільного відчуження таких активів, які перебувають під податковою заставою, а також заперечення представника такого платника податків. При цьому суд (арбітражний суд) не приймає рішення щодо конкретної суми податкового боргу.

У разі неявки представника платника податків на засідання суду (арбітражного суду) без поважних причин, рішення приймається у його відсутності. У разі коли представника платника податку затримано або заарештовано, у тому числі за підозрами у скоєнні іншого злочину, відповідний правоохоронний орган зобов"язаний забезпечити його явку або надати право на представлення його інтересів адвокатом на засіданні такого суду (арбітражного суду).

У всіх випадках коли суд (арбітражний суд) не задовольняє подання керівника податкового органу про тимчасове майнове забепечення суми боргу платника податків, центральний орган державної податкової служби зобов"язаний провести службове розслідування щодо мотивів видання керівником податкового органу припису про застосування попереднього майнового забезпечення податкового боргу та передати матеріали такого розслідування правоохоронним органам для визначення їх відповідності вимогам адміністративного та кримінального законодавства.

5. Виконавці рішення про арешт активів

Функції виконавця рішення суду (арбітражного суду) про арешт активів платника податків виконує податковий орган за місцем його розташування, який:

надсилає рішення суду (арбітражного суду) платнику податків та обслуговуючим його банкам про зупинення активних операцій з його рахунків, крім операцій з погашення податкових зобов"язань та податкового боргу, за виконавчими листами суду (арбітражного суду) чи за претензіями, задоволеними у порядку доарбітражного врегулювання спорів до моменту прийняття рішення суду (арбітражного суду);

організовує опис активів платника податків, видає йому припис про заборону відчуження активів, а також приписи третім особам, у тимчасовому розпорядженні або користуванні яких знаходяться активи такого платника податків, щодо заборони їх відчуження;

організовує вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із залишенням платнику податків їх копій, завірених посадовою особою податкового органу та його печаткою.

Виконання зазначених функцій може бути також покладено судом (арбітражним судом) на державного виконавця.

6. Опис активів

Опис активів платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих осіб. У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників, опис його активів здійснюється у присутності понятих осіб. По мірі необхідності, для проведення опису активів залучається оцінщик. Представникам платника податків, активи якого підлягають арешту, письмово роз"яснюються їх права та обов"язки.

Понятими особами не можуть бути працівники податкових органів або правоохоронних органів.

При проведенні опису активів платника податків особи, які його проводять, зобов"язані пред"явити посадовим особам такого платника податків або їх представникам відповідне рішення суду, а також документи, які засвідчують їх повноваження на проведення такого опису. За наслідками проведення опису активів платника податків складаєтся протокол, який має містити опис та перелік активів, що арештовуються, із зазначенням назви, кількості, мір ваги та індивідуальних ознак та, при присутності оцінщика, - звичайних цін. Усі активи, які підлягають опису, пред"являються посадовим особам платника податків або їх представникам та понятим особам, а при відсутності посадових осіб або їх представників - понятим особам, для візуального контролю.

Посадова особа, яка видала рішення про арешт активів платника податків, визначає порядок їх збреження та охорони.

Проведення арешту активів у період з 20 години до 9 години не припускається, за виключенням випадків, коли такий арешт є невідкладним у зв"язку з обставинами кримінальної справи.

7. Зупинення арешту активів платника податків

Зупинення арешту активів платника податків здійснюється у зв"язку з:

а). скасуванням рішення суду (арбітражного суду) щодо такого арешту;

б). погашенням податкового боргу платника податків;

в). ліквідацією платника податків, у тому числі через процедуру банкрутства;

г). наданням податковому органу належних доказів третьою особою про належність арештованих активів до об"єктів права власності такої третьої особи.

У випадку, визначеному підпунктом "г" цього пункту, рішення щодо звільнення з арешту активів, що належать третій особі, приймає виконавець судового рішення.

8. Оскарження рішення щодо арешту активів та обмеження застосування арешту активів

Рішення суду (арбітражного суду) щодо накладення арешту на активи платника податків може бути оскаржене у порядку, визначеному цим законом для оскарження або перегляду у порядку нагляду рішень судів (арбітражних судів) для оскарження сум нарахованих податкових зобов"язань або податкового боргу.

Арешт активів платника податків не застосовується, якщо:

а). сума податкового боргу платника податків не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б). сума податкового боргу платника податків дорівнює або є нижчою десяти відсотків балансової вартості його основних фондів усіх груп сукупно.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація і методика податкового контролю

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... ібно встановити (п.5.1.Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків, затвердженого наказом ДПАУ ... слід установити (п.5.2.Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків, затвердженого наказом ДПАУ ...
 2. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... яка передбачає: попередження порушення платником податків податкового законодавства за ... „незалежного аудиту” актами адміністративно-правового характеру одночасно із актами Аудиторської палати Укра ... вропи “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, ...
 3. Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового обов язку

  Закон >> Финансы
  ... фондами” зазначених норм дозволить платнику податків оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення ... ; б) прийняття рішення про адміністративний арешт активів платника податків – на строк дії такого арешту; 4. У разі наявності податкового ...
 4. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

  Реферат >> Финансовые науки
  ... йно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому ... призначення податкового керуючого, адміністративний арешт активів, продаж активів, що перебувають у ... вилученням). За умовного ж арешту платник повинен отримати попередній дозвіл ...
 5. Правовий статус та система Державної податкової адміністрації України

  Реферат >> Финансы
  ... у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту; проводити кіно -, фото - і звукофіксац ... ї діяльності платників податків. Якщо складений працівниками податкових адміністрацій акт задовольняє їх і є підставою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028660297393799