Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Знания об окружающем мире каждый из нас приобретает в течение своей жизни различными способами Одни знания приходят к нам от других людей — через обще...полностью>>
Психология->Реферат
Ощущение восприятие мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности Чувственное наглядное познание предметов и явлени...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Восприятие движения и пространства Восприятие пространства - объектов, их взаимного расположения и расстояния между ними При таком виде восприятия час...полностью>>
Психология->Реферат
Процесс обучения в школе включает не только усвоение сложной системы знаний, становление многих учебных и интеллектуальных навыков, но также развитие ...полностью>>

Главная > Практическая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Соціально-психологічне дослідження ревнощів чоловiкiв

Вступ

« Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда

с нею умирает»

Ф. де Ларошфуко

«Терзання ревности – самые мучительные из человеческих

терзаний и к тому же менее всего внушающие « сочувствие

тому, кто их причиняет».

Ф. де Ларошфуко

Психологія кохання і ревнощів – це проблеми, які завжди викликали інтерес як у простих людей, так і в професійних психологів, тому що прояви ревнощів можуть бути виявлені в багатьох сферах людської діяльності.

Актуальність проблеми полягає у тому, що дослідження особливостей

ревнощів саме у чоловіків в психологічній літературі майже не згадується і тому науково-емпіричне дослідження ревнощів заповнює значні прогалини у науковому почутті ревнощів.

Об’єктом нашого дослідження є психологічні особливості почуття ревнощів, а предметом дослідження – соціально-психологічні та індивідуально-психологічні особливості почуття ревнощів у чоловіків.

Мета нашої роботи полягає у теоретичному, методологічному та емпірико-практичному вивченню проблеми почуття ревнощів у чоловіків.

У нашому дослідженні ми висуваємо три гіпотези:

1) гіпотеза теоретичного дослідження: чоловіки більше схильні до такого почуття, як ревність, і переживають його набагато важче аніж жінки.

2) гіпотеза методичного дослідження:

3) гіпотеза емпірико-практичного дослідження:

Відповідно до мети і гіпотез нашого дослідження ми визначаємо теоретичні, методичні й емпірико-практичні завдання нашої роботи:

 1. Дослідити Літературно-філософські підході до розуміння природи ревнощів

 2. Психологічні підходи до феноменології ревнощів.

 3. Типологічні погляди щодо природи ревнощів.

 4. Розробити експериментальну авторську анкету “Ревнощі" для дослідження почуття ревнощів у чоловіків.

 5. Розробити процедуру експертного оцінювання первинних даних соціально-психологічного дослідження почуття ревнощів у чоловіків ( на основі анкети "Ревнощі”.

Методі дослідження: тест “Чи ревниві ли Ви?”, авторська анкета “ревнощі”, технологія експертного аналізу даних анкети, спостереження, бесді, методи математико-статичного аналізу одержаних результатів ( обчислення середніх значень та кореляційний аналіз).

Контингент

Теоретичне значення дослідження почуття ревнощів у чоловіків полягає у встановлення деяких теоретичних уявлень відносно природи ревнощів чоловіків, а також у виявленні недостатньої глибини й повноти кола досліджень у цьому науковому напрямку досліджень. Важливим висновком теоретичного дослідження є також виявлення недостатності існуючих методик експериментального вивчення почуття ревнощів у чоловіків.

Практичне значення почуття ревнощів у чоловіків полягає у наступному:

По-перше, у виявленні багатьох емпіричних особливостей і закономірностей почуття ревнощів у чоловіків.

По-друге, у розробці авторської анкети “Ревнощі”, за допомогою якою ми здійснили багатопланове емпірико-практичне дослідження почуття ревнощів у чоловіків.

По-трете, у розробці процедури експертного оцінювання первинних даних соціально-психологічного дослідження з метою виявлення індивідуально-психологічних особливостей почуття ревнощів у чоловіків.

Наукова новизна дослідження полягає у встановленні недостатньої наукової вивченості почуття ревнощів у чоловіків та у розробці й апробації авторської анкети “ревнощі”.

  1. Науково-теоретичні підходи до розуміння та дослідження почуття ревнощів

 1. Літературно-філософські підході до розуміння природи ревнощів

 2. Психологічні підходи до феноменології ревнощів.

 3. Типологічні погляди щодо природи ревнощів.

Розділ І. Науково-теоретичні підходи до розуміння та дослідження почуття ревнощів

1. Літературно-філософські підходи до розуміння природи ревнощів.

Психологія кохання і ревнощів – це проблеми, які завжди викликали інтерес як у простих людей, так і в професійних психологів, тому що прояви ревнощів можуть бути виявлені в багатьох сферах людської діяльності. Ревнощі здатні зачіпати практично будь-які види людських ( і не тільки людських!) відносин. Тому є всі підстави говорити про ревнощі дитячої, професійної, спортивної творчої й т.д. але найбільш є ревнощі між статтями, котрі доставляють особливо тяжкі страждання.

Ревнощі є дуже тяжким щиросердечним станом людини, що накладає значний відбиток на напрям думок і поводження людини.

Слово «ревнощі» уживається для позначення досить різнорідних, але в той же час тісно, що переплітаються переживань. У тлумачному словнику Ушакова Д.Н. ревнощі визначаються, по-перше, як жагуча недовірливість, болісний сумнів у чийсь вірності, у любові, у повній відданості; по-друге, як страх чужого успіху, побоювання, що інший зробить краще, болісне бажання безроздільно володіти чим-небудь; нарешті, по-третє, як ретельність, старанність, запопадливість.

Звертання до теми ревнощів звичайно викликає трагічні асоціації, воскрешаючи в пам'яті галерею образів убивць-ревнивців: Отелло Шекспіра, Алеко (« Цигани» А.С. Пушкіна), Рогожин (« Ідіот» Ф.М. Достоєвського), Хосе (« Кармен», опера Ж.Бізе). Але злочину на ґрунті ревнощів - це лише фінал довгий і болісний шлях, коли змучений стражданнями ревнивець, по влучному вираженню одного вченого, віддає перевагу жахливому кінцю нескінченному жаху. Набагато частіше цей жахливий кінець не наступає й людина так і залишається у владі нескінченного жаху - під гнітом постійних або періодичних тяжких сумнівів, невір'я, нав'язливих подань.

Ревнощі - це колись особиста трагедія. Але її учасники - ті, хто ревнує, ті, кого ревнують, ті, до кого ревнують, і ті, які не залишаються байдужими до що відбувається, - всі вони члени суспільства. І їхні взаємини, їхній настрій і переживання не можуть не робити впливу на середовище, до якого ці люди належать, не можуть не наносити збитку загальному психологічному клімату, якому ми все надаємо таке велике значення.

Природу ревнощів описували Спіноза, який вважав, що ревнощі - це протилежна сторона кохання і Кант, який бачив в ревнощах елементи заздрощів і прояв темпераменту.

Із чого ж складаються ревнощі? Франсуа Ларошфуко ще в ХVІІІ столітті стверджував, що в них тільки одна частка любові й дев'яносто дев'ять часток самолюбства. Ф. де Ларошфуко говорив: « Великі історичні діяння, що засліплюють нас своїм блиском і трактуючи політиками як наслідок великих задумів, найчастіше є планом гри, примх і страстей. Так, війна між Августином і Антонієм, що пояснюють їх че6столюбивим бажанням панувати над світом, була можливо викликана просто на просто ревнощами». Також він говорив про ревнощі між статтю: « Муки ревнощів - самі болісні з людських страждань і до того ж що найменше вселяють «співчуття тому, хто їх заподіює»; « Ревнощі завжди народжується разом з любов'ю, але не завжди з нею вмирають», навіть після розриву відносин між чоловіком і жінкою або між друзями ми можемо спостерігати за тим, як одна зі сторін ревнує до тих, хто приходить у життя їх любимих після них, навіть якщо вони більше не люблять.

Оноре де Бальзак півтора століття потому говорив: « Ревнощі в чоловіків складається з егоїзму, доведеного до чортиків, із самолюбства, захопленого зненацька, і роздратованого марнославства». Парадокс полягає в тому, що нерідко в родині ревнує саме той із чоловіка чи жінки, що сам найбільшою мірою схильний до порушення подружньої вірності.

Також цю точку зору підтримував Чернишевський. Він проповідував про волю людських почуттів і боровся проти влади ревнощів у людських відносинах. У самого нього була вільна любов і вільна вірність дружині. Чернишевський насмілився повстати проти ревнощів, настільки пов'язаною з любов'ю еротичною. Він завжди вважав ревнощі самим огидним почуттям, рабським, що поневолюють. Ревнощі не поєднані з волею людини. У ревнощах є інстинкт власності й панування, але в стані приниження. Він вважав, що потрібно визнавати право любові й заперечувати право « ревнощів, переставши них ідеалізувати».

Вважається, що ревнощі пов'язані з любов'ю, але як? - от у чому питання. Блаженний Августин багато століть назад проголосив тезу: « Хто не ревнує, той не любить», зв'язавши любов і ревнощі воєдино, і люди прийняли на віру це положення й стали керуватися ним у житті. У збірниках мудрих філософів існує інше по характеру висловлювання невідомого автора, воно звучить так: « Не тоді людина ревнує, коли любить, а коли хоче бути любимим». Професор Шевельов И. говорив, що ревнощі - це виворіт любові, чорна підкладка її білої мантії», а С. Буфлер висловлювався ще жорсткіше: « Ревнощі сестра любові, подібному як диявол - брат ангелові». Ревнощі бувають різні, в одному випадку вони викликають розуміння й схвалення з боку навколишніх, в іншому - презирство. Вільгейм Райх у книзі « Сексуальна революція» писав про ревнощі: « Біль, що виникає від знання про те, що любимий партнер обіймає іншого, цілком природна. Ці природні ревнощі необхідно строго відрізняти від ревнощів власника».

2. Психологічні підходи до феноменології ревнощів.

Багато російських релігійних філософів прирівнювали ревнощі до таких гріхів як гордість і заздрощі. Але найбільш точне пояснення даного феномену, на наш погляд здійснили представники глибинної психології.

Звернемося до основоположника глибинної психології – З.Фрейда. Як причини виникнення ревнощів, виходячи з основних методологічних принципів психоаналізу, можна виділити протидію двох основних інстинктів - інстинкту Життя і інстинкту Смерті. Чим сильніша прихильність до об'єкту своєї любові, тим, відповідно, велика і залежність від нього. Тому ревнощі виникають як у відповідь реакція на страх втрати об'єкту, з яким пов'язано отримання задоволення. Найбільший пік свого розвитку ревнощі одержують в Едіповій ситуації. Дуже часто спалахи ревнощів спостерігаються у маленьких хлопчиків і дівчаток але по відношенню до одного з батьків протилежної статі. Ситуація посилюється, якщо на любов одного з батьків претендує ще хто-небудь (в даному випадку йдеться про сиблінгів). Брати і сестри змагаються між собою за любов батьків, що, природно, засвоюється і інтроецируєтся як модель поведінки в аналогічній ситуації, яка може повторитися в дорослому житті. Наприклад, двоє аспірантів конкурують між собою за любов і визнання наукового керівника, кожного разу ревнуючи один одного, якщо перевага надана не йому.

Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивне утворення. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження. Прикладом реактивної освіти як форми прояву ревнощів є протилежний вираз відчуттів, думок, переживань. Замість обурення ревнивець демонструє покірність, упокорювання, жертовність. Закономірно виникає питання: "Якщо ревнощі виявляються за допомогою захисних механізмів, від чого ж захищається свідомість людини"? Швидше за все, від сексуальних ваблень, бажань, про яких, як писав Фрейд, суб'єкт не знає або не бажає знати. У свою чергу, ці бажання, є слідством (своєрідними повторами, відбитками) дитячих інцестуозних ваблень - так званими відголосками перекладу первинних процесів у вторинні (Фрейд), тобто варіантами незадоволених дитячих фантазій.

Радянський психоаналітик А. Б. Залкінд стверджував, що не повинно бути ревнощів взагалі. « Статеве любовне життя, побудоване на взаємоповазі, на рівності, на глибокій ідейній близькості, на взаємній довірі, не допускає неправди, підозри, ревнощів».

Цікаве трактування феноменології ревнощів можна зустріти в роботах неофрейдистів - А.Адлера і К.Хорні, які значну роль у формуванні і розвитку ревнощів відводили особливостям соціального середовища, в якій відбувалося виховання дитини. Спираючись на основні положення теорії індивідуальної психології А.Адлера, можна виділити як причини виникнення ревнощів комплекс неповноцінності і прагнення до переваги. Чим не впевненіше відчуває себе людина, тим більше він ревнивий. Причому, ревнощі можуть виявлятися не тільки по відношенню до партнера протилежної статі, але і до дітей, друзів, співробітників або підлеглих, домашніх тварин і т.д. В цьому випадку ревнивець перетворюється на справжнього тирана, який постійно вимагає уваги до своєї персони, бажає повністю контролювати захоплення, інтереси і навіть - думки оточуючих його близьких людей. "Зізнайся чесно, про що ти зараз думаєш?" - типове питання ревнивця у відповідь на підозри, що мучать його, щодо вірності партнера. Посиленню ревнощів значною мірою сприяє рівень соціального статусу індивіда.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

  Дипломная работа >> Психология
  ... конфліктів є також ревнощі. У чоловіків і жінок ревнощі мають різну спрямован ... економіки, фінансів, соціальної сфери держави. Дослідження психологів показують, що в ... у родині (як і будь-яке психологічне дослідження) не може абстрагуватися від тієї обставини, ...
 2. Психологічні фактори небезпеки

  Реферат >> Астрономия
  ... ); 3) втома (розрізняють фізіологічне та психологічне втомлення); 4) емоційні явища ( ... ї молоді. Згідно з результатами соціально-психологічних досліджень 27,2% дітей віком 10-17 ... івської любові, нерозділене кохання, ревнощі; - переживання, пов'язані із смертю ...
 3. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

  Курсовая работа >> Психология
  ... досліджень у галузі впливу соціального оточення на поведінку дітей в педагогіці і психолог ... яку вона використовує; соціально-психологічне відображення, соціальних відносин; сукупність ... пов'язана із проявом почуття ревнощів, ненависті, заздрощів, образи, ...
 4. Результати дослідження сімейних відносин

  Курсовая работа >> Психология
  ... кт дослідження – дитина з неповної сім'ї. Предмет дослідження – психокорекцій на та соціально-педагог ... з батьків, засмучення і печаль, ревнощі і образу. Проте наслідки ... : 1. Проводять у разі потреби психологічне обстеження дитини з метою визначення ходу ...
 5. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  ... розвитку. Клініко-психологічне дослідження як учнів цих спеціальних шкіл, так і ... так і називала „мама”), і виявляла ревнощі, якщо вожаті починали приділяти ... ів соціальної дезадаптації спрямована на формування соціального досвіду, підкріплення соціальної ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029330253601074