Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Техническое обслуживание ТО-2 (технический осмотр) выполняется высококвалифицированными слесарями в пунктах технического обслуживания Работы при произ...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
2 Надзор и обслуживание грузоподъемных кранов: обязанности ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, порядок проверки знаний об...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Сколько новых аккумуляторных батарей типа 6СТ-75 ЭМС можно одновременно зарядить от зарядного устройства мощностью 640 Вт и напряжением на выходе 80В,...полностью>>
Транспорт->Реферат
Царская Россия, позже многих других стран вступившая на путь капиталистического развития, Имела к 1860 г железнодорожную сеть протяженностью всего нем...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ:

«ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ФІЛІЇ «ТЕМП-АВТО» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО»

Рівне 2010

Вступ

Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки. Для реалізації необхідних ремонтних впливів у повному об’ємі потрібна наявність широкої гами технологічних засобів, оптимальної по номенклатурі і по своїх характеристиках.

В умовах ринкової економіки при роздержавленні і приватизації машинобудівних підприємств частина номенклатури обладнання виявилася незатребуваною по економічним та організаційно-технічний причинам, а випуск нових зразків, необхідних реорганізованим ремонтним підприємствам, дотепер не налагоджений.

У зв'язку з викладеним, у даний час дуже актуальним є проблема створення такої системи ТОРМА, що характеризувалася б науковою обґрунтованістю, оптимальністю й ефективністю використання при сформованому економічному укладі. Ця система може бути сформована при наявності класифікаційних груп об'єктів ремонту й однотипних ремонтно-технологічних процесів; мінімально потрібної номенклатури і раціональних параметрів рядів технологічного устаткування.

На ремонтно-обслуговуючих підприємствах намітилася й інша тенденція – сполучення випуску ремонтної і промислової продукції. Це не просте підсумовування обсягів робіт, а перехід на якісно нову організацію виробництва. Впровадження індустріальних методів істотно впливає на підвищення якості ремонту, дозволяє більш повно використовувати новітні досягнення науки.

Обов'язковою умовою фірмового ремонту та технічного обслуговування є використання технічної документації заводу-виготовлювача. Ця обставина дозволяє забезпечувати єдність технології виготовлення і високоякісного ремонту найбільш розповсюджених марок автомобілів та проведення операцій по їх ТО у відповідності до нормативної документації, що покращує експлуатаційні властивості автомобілів та підвищує безпеку руху.

Вітчизняний і закордонний досвід показує, що ремонт автомобілів необхідний для повного використання їхнього ресурсу. Існування ремонтного виробництва об'єктивно обумовлено, з одного боку, різною надійністю складових частин автомобіля, а з іншого боку – можливістю ефективно відновлювати їхні втрачені споживчі властивості.

Економічна доцільність ремонту підтверджується структурою витрат на його виконання. При виготовленні нових машин 70–80% витрат йде на придбання матеріалів і комплектуючих виробів, а при капітальному ремонті – тільки 20–30%.

В останні роки в зв'язку з впровадженням у виробничих організаціях та станціях технічного обслуговування агрегатно-вузлового методу при поточних ремонтах автомобілів і створенням відповідних обмінних фондів змінилася стратегія відновлення їх працездатності на ремонтних підприємствах. У результаті істотно скоротився повнокомплектний ремонт і значно збільшився обсяг спеціалізованого ремонту агрегатів і відновлення деталей, використовуваних для поповнення обмінних фондів.

На ремонтно-обслуговуючих підприємствах намітилася й інша тенденція – сполучення випуску ремонтної і промислової продукції. Це не просте підсумовування обсягів робіт, а перехід на якісно нову організацію виробництва. Впровадження індустріальних методів істотно впливає на підвищення якості ремонту, дозволяє більш повно використовувати новітні досягнення науки.

Разом з тим, продукція ремонтного виробництва значно менш однорідна, чим машинобудівного, границі припустимих відхилень ширше, потенційна надійність відремонтованого об'єкта залежить від сукупності великого числа перемінних факторів.

Відмітною рисою ремонтного виробництва в західних країнах є широке впровадження фірмового ремонту автомобілів і агрегатів. Ремонт здійснюється на ремонтних підприємствах фірм-виготовлювачів нових машин, самостійними фірмами-посередниками і невеликими вузько спеціалізованими ремонтними заводами.

Обов'язковою умовою фірмового ремонту та технічного обслуговування є використання технічної документації заводу-виготовлювача. Ця обставина дозволяє забезпечувати єдність технології виготовлення і високоякісного ремонту найбільш розповсюджених марок автомобілів.

Застосування нового механізованого технологічного обладнання та впровадження нових технологій в процесі ремонту автомобілів в цілому та їх агрегатів дозволяє знизити витрати на ремонт та зробити продукцію ремонтного виробництва конкурентоспроможною в умовах ринкової економіки.

Метою даного дипломного проекту є розширення сфери діяльності станції технічного обслуговування філії «ТЕМП-АВТО» Відкритого Акціонерного Товариства «Рівне-АВТО» шляхом організації централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів, використовуючи ремонтно-обслуговуючу та виробничу базу даного підприємства.

1. Організаційно-розрахункова частина

1.1 Загальні відомості про філіал «Темп-Авто»

Проектом передбачається реконструкція в існуючих об'ємах будівлі СТО ВАТ «Рівне-Авто» по вул. Відінській, 9-а в м. Рівне під центр по обслуговуванню автомобілів української автомобільної корпорації «УкрАвто». Проектований центр надасть можливість розширити та якісно вдосконалити Рівненську мережу станцій сервісного обслуговування автомобілів, перейти на найновіші технології та обладнання, підвищити якість продукції та послуг.

1.1.1 Генеральний план і благоустрій

Площа орендованої ВАТ «Рівне-Авто» земельної ділянки становить 0,8365 га. Передбачено додаткове виділення земельної ділянки загальною площею 0,2347 га для влаштування рекламних пілонів і стоянок гостьових автомобілів та автомобілів передпродажної підготовки на відстані 10 м від будівлі, що підлягає реконструкції.

Головним фасадом проектований центр обслуговування автомобілів зорієнтований на вул. С. Бандери. Заїзд на територію центру передбачено з існуючого проїзду, виїзд – на вул. С. Бандери. Ширина заїзду та виїзду – 5 м, радіуси заокруглень прийнято не менше 5,0 м. Навколо будівлі передбачено круговий проїзд шириною 3,5–5,0 м для пожежних автомобілів.

1.1.2 Архітектурно-планувальні та технологічні рішення

Реконструкції підлягає корпус №2 СТО ВАТ «Рівне-Авто» по вул. Відінській в м. Рівне. Об'ємно-планувальне рішення, склад і площі приміщень проектованого центру по обслуговуванню автомобілів прийнято відповідно до завдання на проектування, вимог замовника щодо корпоративного стилю та конструктивних особливостей існуючої будівлі СТО.

Існуюча одноповерхова будівля СТО в плані має форму прямокутника із розмірами 30x42 метри із одноповерховими добудовами різної площі та функціонального призначення. Передбачається демонтаж цих добудов та використання частини існуючих підвалів під приміщення інженерно-технічного призначення.

Проектом реконструкції передбачено необхідний набір приміщень для нормального функціонування центру: зал передпродажної підготовки, виробничі та складські приміщення, адміністративні, побутові та приміщення інженерно-технічного призначення. У виробничій зоні передбачено чотири пости ТО та ТР, два пости дообладнання, пост діагностики та тюнінг, що комплектуються необхідним технологічним обладнанням. В центральній частині даного приміщення ескізним проектом передбачено влаштування зенітних ліхтарів. Виробнича зона має зручні зв'язки із складом запчастин, побутовими та адміністративними приміщеннями. Проектом передбачається візуальний зв'язок між холом для очікування клієнтів і виробничою, складською зоною та столом замовлень. Також, на вимогу замовника, проектом передбачаються скляні перегородки між офісними приміщеннями, між приміщенням передпродажної підготовки та виробничою зоною.

Перелік приміщень корпусу №2 наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Перелік приміщень корпусу №2

Назва

Площа, м2

1

Тамбур

7,07

2

Приміщення передпродажної підготовки

522,46

3

Кабінет директора

11,27

4

Кабінет для клієнтів

4,49

5

Операційна каса

4,37

6

Коридор

11,49

7

Жіночий санвузол

3,30

8

Чоловічий санвузол

5,26

9

Гарантійна група

7,48

10

Серверна, приміщення інженерно-технічного працівника

6,96

11

Тамбур

2,83

12

Душева

4,84

13

Санвузол персоналу

6,06

14

Гардероб персоналу

18,44

15

Кімната персоналу

18,22

16

Кімната майстрів

12,54

17

Виробниче приміщення

412,97

18

Склад запчастин

70,75

19

Хол для очікування клієнтів

16,91

20

Стіл замовлень

34,76

21

Кімната охорони

7,72

22

Санвузол персоналу

4,21

23

Інструментальна

9,43

24

Щитова

2,90

25

Насосна

33,00

26

Вузол вводу

11,39

27

Вентиляційна

15,51

28

Тамбур

4,23

Характерний фірмовий дизайн використані при проектуванні фасадів – скляний тамбур, козирок головного входу із хромованими конструкціями, колонами та прозорим покриттям сотовим полікарбонатним пластиком, лінійна система засклення головного та частини бокових фасадів та оздоблення сріблястими алюмінієвими композитними панелями – створюють образ корпоративного центру, що пізнається відразу. Логотипи автомобільних бреднів та фірмові логотипи відображені на головному фасаді, на прапорах, світлових рекламних пілонах та щитах візуально заздалегідь попереджують про відкриття нового корпоративного центру.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Организация обслуживающих производств на предприятии

  Реферат >> Менеджмент
  ... ється система технічного обслуговування виробництва. Основними завданнями системи є: ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та ... ів та ін. Чітко діюча система централізованих перевезень вантажів на міждержавному, державному і регіональному ...
 2. Пасажирські перевезення

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... маршрутними ... технічну базу по його зберіганню, ремонту і обслуговуванню ... складу відкритого акціонерного товариства ... районних центрах та ... на маршрут, проводиться технічний огляд транспортних засобів. Контроль технічного ... аналізований пер ... проекті. У даному проекті ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... на кооперативні, акціонерні, орендні, фермерські господарства, на ... зованою ... з безпечного обслуговування обладнання пі ... на транспортному засобі або на його стоянці, на ... технічного завдання на його проектування, при розробці ескізного й робочого проекту ... на відкритому ...
 4. Туризм, як багатогранне суспільне явище: сутність, державне регулювання, види послуг

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  ... Зниженню темпів ... ”, “рада”, “центр”, “бюро”, “і ... на баз ... зований на ... складні маршрутні тури ... акціонерне товариство (відкрите ... проекту; 6) подання проекту на ... іщення транспортних засобів (автоінспекцією, ... технічного забезпечення та інших складових обслуговування). Ціна ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029230117797852