Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Портальный кран – грузоподъёмная машина циклического действия с возвратно – поступательным движением грузозахватного органа; служит для подъёма и пере...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
При становлении рыночных отношений должна произойти оптимизация эффективности производственной деятельности любых ремонтно-обслуживающих предприятий Э...полностью>>
Транспорт->Лабораторная работа
Конструктивно тормоза делятся на радиальные (колодочные и ленточные) и осевые (дисковые и конусные) Они могут быть управляемыми и автоматического дейс...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В даній курсовій роботі розглянуто будову, основні складові та принцип дії трансмісії ВАЗ-2104 її ремонту, технічного обслуговування та діагностики Та...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 4,2 - Ціни за ремонт та технічне обслуговування автомобіля

Послуга

Ціна, гри

Заміна зчеплення

600

Заміна ведучого диску зчеплення

115 "^

Заміна ведомого диску зчеплення

60

Заміна картера зчеплення

275

Заміна муфти вижимного підшипника

12

Заміна накладок ведомого диску зчеплення

15

Заміна головного циліндру зчеплення

40

Заміна робочого циліндру зчеплення

15

Заміна шланга приводу зчеплення

12

Заміна тросу приводу зчеплення

8

Адреси підприємств на яких можливо придбати деталі.

І. " Укравтозапчастини " м. Вінниця вул. Мичурина 56.

2. Магазин " Кар Мен " м. Вінниця вул. 1 Травня 59.

3. Фірма "ВГШНТЕР" м. Вінниця вул. 1 Травня, 60.

4. ВІННИЦЯАВТОТРАНС м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 23.

5. ВІСТ АС, ВКФ м. Вінниця вул. 50-річчя Перемоги 35, 3-й поверх.

6. ВТН, ППм. Вінниця вул. 600-річчя 25.

7. ФІРМА ДРІАДА, м. Вінниця вул. Максимовича, 35.

8. ФІРМА КАПІТАН м. Вінниця вул. І. Богуна 92.

9. КОЙТАКТ ВО м. Вінниця вул. Чехова 7.

10.АВТОМАГАЗИН "ЛАДА" м. Вінниця вул. 600-річчя 36. 11 .ЛОРД ПП м. Вінниця просп. Юності 14 а. 12. Авторинок "ВінАвто".

4. Охорона праці

При експлуатації автомобіля потрібно дотримуватись елементарних вимог по техніці безпеки та охорони навколишнього середовища, оскільки автомобіль являється потенційним забруднювачем середовища. Отже для використання автомобіля з найменшим впливом на навколишнє середовище та завдання меншої шкоди людині потрібно виконувати вимоги Охорони праці, виробничої санітарії та заходів з екології навколишнього середовища.

Під охороною праці розуміють систему законодавчих актів і відповідних їм заходів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатність трудящих.

Систему організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають виробничий травматизм, називають технікою безпеки.

Систему організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають захворюваність працюючих, називають виробничою санітарією.

При технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів необхідно приймати міри проти їхнього самостійного переміщення. Забороняється технічне обслуговування і ремонт автомобілів із працюючим двигуном (крім випадків регулювання двигуна).

Підйомно-транспортне устаткування повинне бути в справному стані і використовуватися тільки по своєму прямому призначенню. До роботи з цим устаткуванням допускаються обличчя, що пройшли відповідну підготовку й інструктаж.

Під час розбирання і зборки вузлів і агрегатів необхідно застосовувати спеціальні знімачі і ключі.

Забороняється захаращувати деталями і вузлами проходи між робочими місцями, а також збирається велика кількість деталей на місцях розбирання.

Підвищену небезпеку представляють операції зняття й установки пружин, оскільки в них накопичена значна енергія. Ці операції необхідно виконувати на стендах чи за допомогою пристосувань, що забезпечують безпечну роботу.

Гідравлічні і пневматичні пристрої повинні бути постачені запобіжними і пропускними клапанами. Робочий інструмент повинний знаходитися в справному стані.

Приміщення, у яких робітник повинний знаходитися під автомобілем, повинні бути обладнаними оглядовими канавами, естакадами з направляючими запобіжними ребордами або підйомниками.

Припливно-витяжна вентиляція повинна забезпечувати видалення виділюваних парів і газів і приплив свіжого повітря.

Робочі місця повинні бути забезпечені природним і штучним висвітленням, достатнім для безпеки виконання робіт.

Загальні вимоги по охороні праці :

 1. Встановити автомобіль в горизонтальне положення.

 2. Виключити ймовірність самовільного руху автомобіля.

 3. Виконуючи будь-які роботи біля автомобіля потрібно працювати лише у спецодязі.

 4. Двигун повинен бути охолодженим для запобігання опіків.

 5. Забороняється мити руки етиловим спиртом.

 6. При потраплянні шкідливих речовин на шкіру потрібно промити місце ураження великою кількістю проточної води.

На території підприємства повинні бути обладнані санітарно-побутові приміщення: гардеробні, душові, умивальники (з обов'язковою наявністю гарячої води при роботі з етилованим бензином).

5. Розрахунок силового балансу автомобіЛя

Дано:

H = 140м;

L = 1030 м;

Pyx на ІV- ій передачі;

Дорожнє покриття – сухий асфальт.

Рисунок 5.1. - Схема сил які діють на автомобіль.

Сила ваги визначається за формулою:

G = mg, ( 1 )

де m = 1400 кг - маса спорядженого автомобіля;

g = 9,8 - прискорення вільного падіння;

G= 1400 9,8 = 13720 (Н)

Крутизна підйому визначається за формулою:

I = Н / L 100%, ( 2 )

де Н = 140м - висота підйому;

L = 1030м - довжина підйому;

І = 140/1030 100%= 13,6%

Отже,

Pn = G i [Н]

Сила опору підйому ( 3 )

Pn = 13720 0,136 = 1865,92 ( Н )

Потужність яку необхідно затратити на подолання підйому:

Nn = G і v , ( 4 )

де v - середня швидкість, яка визначається як, максимальна

швидкість на ІV передачі ділена на 2, дорівнює 12,5 м/с.

Nп = 13720 0,136 12,5 = 2332,4 (Вт)

Сила опору кочення:

зчеплення автомобіль гідравлічний привід

Рк =f G, ( 5 )

де f- коефіцієнт опору кочення, який визначається за формулою:

f = f0 ( l + v/1500), ( 6 )

де f0 - коефіцієнт опору кочення, для мокрого ґрунту = 0,025

f = 0.035(1 + 12,5/1500) = 0.025

отже, Рк = 0,025 13720 = 345,8 ( Н )

Потужність яку необхідно витратити для подолання сили опору кочення:

Nк = f Gv, ( 7 )

Nк=0,0251372012,5 = 4322,5 ( Вт )

Cила опору повітря визначається за такою формулою :

Рпов = Кпов Fпов v2 , ( 8 )

де Кпов - коефіцієнт опору повітря;

Fпов - площа лобового опору автомобіля, яка визначається за формулою:

Fпов = 0,02 Ва На , ( 9 )

де Ва = 1800 ширина технічної лінії;

На = 1422 висота автомобіля;

Fпов= 0,02 1,8 1,422 = 0,051 ( м2 )

Рпов = 0,02 0,051 156,25 = 0,159 (Н)

Потужність необхідна для подолання опору повітря:

Nпов = Рпов V , ( 10 )

де Рпов - сила опору повітря;

V - швидкість руху автомобіля = 65 км/год;

Nпов = 0,159 18,05 = 2,87 (Вт)

Силовий баланс визначається за формулою:

Рт = Рn + Рпов + Ркоч , ( 11)

Рт = 1865,92 + 0,159 + 345,8 = 2211,9 (Н)

Nт = Nп + Nпов + Nкоч , ( 12 )

Nт = 2332,4 +2,87+4322,05 = 6657,32 (Вт)

Сила тяги визначається за формулою:

Pз = ( Мкр ікп ігп ) / R ђ ( 13 )

де Мкр - крутячий момент двигуна;

ікп - передаточне число коробки передач = 1;

ігп - передаточне число головної передачі = 3,9;

R - радіус колеса (м) = 0,327 ;

ђ - коефіцієнт корисної дії трансмісії = 0,92.

Рз = ( 318,313,9)/0,327 0,92 = 4137,9 (Н)

Крутний момент двигуна визначається за формулою

Мкр = 9,55(N/n) , ( 14 )

де N - потужність двигуна 150000 ( Вт );

n - кількість обертів колінчатого вала двигуна = 4500 об/хв.

Мкр = 9,55 ( 150000/4500 ) = 318,3 ( Н )

6.1 ПОВНА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ

Таблиця 7.2 - Основні технічні характеристики автомобіля ГАЗ-3110

Показники

Дані

Двигун

ЗМЗ-4062

Максимальна швидкість, км/год

175

Контрольна витрата палива (улітку, для справного автомобіля, після пробігу 5000 км, з частковою масою 2- чол), л/100 км: при швидкості 90 км/год при швидкості 1 20 км/год

8,8 11,8

Кількість місць (корисне навантаження)

5

Маса спорядженого автомобіля, кг

1400

Повна маса автомобіля, кг

1790

Припустима маса вантажу в багажнику (при навантаженні 5 чол), кг

50

Припустима маса встановленого на даху багажника з вантажем, кг

50

Припустима повна маса буксуемого причепа, не більш, кг: не обладнаного гальмами обладнаного гальмами

700 1300

Габаритні розміри автомобіля, мм: довжина ширина висота (без навантаження)

4885 1800 1476

Колісна база, мм

2800

Колія коліс: мм передніх задніх

1500 1444

Найменший дорожній просвіт, мм:

156

Найменший радіус повороту по колії переднього зовнішнього колеса, м

5,8

Вибіг автомобіля зі швидкістю 50 км/год,

500

Двигун ЗМЗ-4062

Тип - з упорскуванням палива

Число і розташування циліндрів ІМЙпвК

4 рядне

Діаметр циліндрів і хід поршня, мм ч ; ^ЗЧ| Ф» -ч

92x86

Робочий обсяг циліндрів, л ^^^Кі^^^^-

2,3

Ступінь стиску $1^$^ ~**ЩІ

9.5

Порядок роботи циліндрів ^^^^Ц^'

1-3-4-2

Максимальна потужність, квг (л. с.) чВШУ

150

Максимальний крутний момент, (кгс*м) ^ ~"~

21,0

Сорт бензину

АИ-93

Трансмісія

Зчеплення

Однодискове, сухе, з гідравлічним приводом вимикання

Коробки передач

Механічна, п'ятиступенева з синхронізаторами на всіх передачах або чотирьохступенева, з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу

Передаточні числа коробки передач

4-східчастої

5 -східчастої

1 передача

3,5

3,618

2 передача

2,26

2,188

3 передача

1,45

1,304

4 передача

1

1

5 передача

-

0,794

задній хід

3,54

3,28

Карданна передача

Двохвальна, із проміжною опорою

Задній міст

3 нероз'ємним картером

Головна передача

Конічна, гіпоідна, передаточне число - 3,9

Ходова частина

Передня підвіска

Незалежна, на важелях пружинами

з циліндричними

Задня підвіска

На подовжніх напівеліптичних ресорах

Амортизатори

Гідравлічні, телескопічні, двосторонньої дії

Колеса

Штамповані, дискові, 6

,5] х 15Н2

Шини

Радіальні, безкамерні, 195/65 К.15 9Ш

Рульове керування

Кермовий механізм

Глобоідний, передаточне число 19,1

Кермовий стовпчик

3 пристроєм проти викрадення

Кермове колесо

3 енергопоглинаючим елементом

Кузов

Триоб' ємний, металевий, несущої конструкції.

Тип

Седан

Кількість дверей

4

Гальмові системи

Робоча гальмова система: передні гальмові механізми

Дискові, зі скобою, що плаває

задні гальмові механізми

Барабанні

привод

Гідравлічний двоконтурний з головним циліндром типу "тандем", датчиком аварійного падіння рівня гальмової рідини і регулятором тиску в системі задніх гальм

підсилювач

Вакуумний, діє на головний циліндр

Стояночна гальмівна система

Привід механічний. Діє на гальм робочої системи. Важіль передніми сидіннями

колодки задніх на підлозі між

Електроустаткування

Напруга бортової мережі

12 В, мінусові виводи приладів електроустаткування з'єднані з

корпусом

Акумуляторна батарея

Стандартна, ємністю не менш 55 А -ч.

Генератор для двигуна ЗМЗ-4062

9422.3701 чи 2502.3771

Висновок

При виконанні даної курсової роботи я детально ознайомився з будовою та принципом дії зчеплення автомобіля “Волга” ГАЗ - 3110.

Навчився визначати неполадки та методи їх усунення, виконувати технічне обслуговування зчеплення та дізнався про технології та матеріали, які використовують при виготовлені деталей зчеплення та методи відновлення деталей.

Вивчив правила яких необхідно обов’язково дотримуватись при виконанні технічного обслуговування, ремонту чи інших робіт біля автомобіля. А також навчився розраховувати силовий баланс автомобіля при різних умовах руху в залежності від погодних умов (покриття дороги, швидкості руху, передачі на якій здійснюється рух та місцевості).

Література

 1. К.А. Амаев, Е.З Маковская. Автомобили и мотоциклы. «Экономика» 1970

 2. А.М.Баклушкин, В.Б.Реутов. Руководство по ремонту, эксплуатации и ТО автомобиля “Волга” ГАЗ – 3110. Каталог деталей. “Колеско” Москва 2002.

 3. В.Ф.Кісліков, В.В. Лущик. Будова й експлуатація автомобілів. Підручник для учнів професійно-технічних закладів освіти. 2-ге видання, Київ “Либідь” 2000.

4. В.М. Кленіков, М.М.Ільїн. Підручник шофера І класу. 2-ге видання, Техніка, Київ, 1975.

 1. Інформація з мережі «Інтернет».

WWW: www.avtoal.ru/lord.htm (оригинальный прайс- лист)

WWW: GAS; Волга ГАЗ-3110#expl.htmЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система живлення ВАЗ-2121

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... я детально ознайомився з будовою та принципом дії зчеплення автомобіляВолга” ГАЗ - 3110. Навчився визначати неполадки ... маса автомобіля, кг 1550 Довжина автомобіля, мм 3720 Ширина автомобіля, мм 1680 Висота автомобіля ...
 2. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

  Реферат >> Транспорт
  ... та випускний клапани. У автомобіля ГАЗ-24 «Волга» газорозподільний механізм ... кришку коробки передач муфту вимикання зчеплення в зборі з підшипником; поставити й ... коробку передач; поставити вилку вимикання зчеплення; поставити деталі й агрегати двигуна ...
 3. Гальмівна система автомобіля ГАЗ-53

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... рекомендації по технічному огляду зчеплення даного автомобіля. Курсова робота містить розрахунки ... і її часткової відмови. Так, на автомобілі ГАЗ-24 "Волга" застосовують роздільник, який ...
 4. Гальмівна система ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ї відмови. Так, на автомобілі ГАЗ-24 “ Волга “ застосовують роздільник, який ... і використовують при виготовлені деталей зчеплення та методи відновлення деталей. ... нших робіт біля автомобіля. А також навчився розраховувати силовий баланс автомобіля при різних ...
 5. Технічне обслуговування допоміжного обладнання КамАЗ

  Реферат >> Транспорт
  ... річок Ками та Волги, близькість залізниц ... з виробництва малолітражних автомобілів «Ока». Перший автомобіль ( «Ока ... ра зійшов 1,8-мільйонний автмобіля (з початку виробництва 30 рок ... потужності пов'язаних зі зчеплення поставляється пневматична блокувальна ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019841194152832