Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
1 Предмет, задачи, принципы юридической психологии Являясь пограничной наукой между психологией и правоведением, юридическая психология остается психо...полностью>>
Психология->Реферат
В познании тайн природы, человека и всех видов его деятельности проявляется его психика Понимание закономерностей психики человека позволяет эффективн...полностью>>
Психология->Реферат
Межчеловеческое общение представляет собой, на первый взгляд, необъятную стихию взаимодействий, коммуникативный поток, достаточно сумбурный как по сод...полностью>>
Психология->Шпаргалка
В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известн...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І.

1.1 Історичні витоки кольротерапії

1.2 Наукове обґрунтування

1.3 Поняття та особливості стресу

1.4 Вплив кольору на психологічний та емоційний стан

1.5 Методи кольоротерапії

РОЗДІЛ ІІ.

2.1 Програма

2.2 Спосіб застосування методу «корекції»

2.3 Досвід застосування інформаційно-консультативної програми

Додаток № 1

Додаток № 2

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Багато хто з нас у дитинстві розважалися тим, що прикладали до очей кольорові скельця: ось синє скло - світ стає серйозним, суворим, сумним; жовте - мимоволі хочеться посміхнутися, все здається святковим, навіть якщо день похмурий. Несерйозне, безглузде заняття? Зовсім ні.

З часів І. Ньютона колір майже втратив свої магічні, ритуальні функції. Колись кольори вважалися, мало не божествами, але об'єктивна наука довела, що колір - лише суб'єктивне відчуття, що виникає при впливі на зоровий аналізатор електромагнітної хвилі певної довжини. Воно об'єктивно залежить від характеристик заломлення, відбивання та поглинання світлових хвиль тих середовищ і поверхонь предметів, які знаходяться між джерелом випромінювання і оком людини, а також у полі його зору. Суб'єктивно людина може кольору не відчувати або сприймати їх перекручено (дальтонізм). Об'єктивні аспекти колірного зору вивчаються фізичною оптикою, суб'єктивні - фізіологією та психологією колірного сприйняття.

Чи подобається людині який-небудь колір, що він думає про нього, які асоціації він у нього викликає, ні фізіологічну, ні, тим більше, фізичну оптику не цікавить, втім, як і психологію колірного сприйняття. Це аж ніяк не означає, що немає таких наук, для яких подібні питання представляли б інтерес. Однак для більшості з них вони є другорядними (етнографія, психологія емоцій, кольорознавство і т.д.).

Наука, для якої вони можуть вважатися основними, називається, може бути не зовсім вдало, психологією кольору. Її предметом є взаємозв'язки кольору і психіки. У сферу її інтересів входять вплив кольору на психічну діяльність людини, об'єктивація допомогою кольору психічних процесів і станів, колірна психодіагностика і т.д.

На сьогоднішній день колірна психологія - емпірична наука. Одним з головних перешкод на шляху створення наукової теорії взаємозв'язку кольору і психіки є недостатня ступінь систематизації та узагальнення накопичених фактів, що стосуються відносини колір-психіка. Тому мною була обрана тема курсової роботи, покликана систематизувати знання в області кольоротерапії: «Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії». стресовий стан кольоротерапія емоційний

РОЗДІЛ І.

1.1. Історичні витоки кольротерапії

Колір має величезний вплив на фізіологію й психіку людини. 80% інформації, яку сприймає наш мозок, надходить до нього через кольоровий зір. Третина мозку працює над переробкою букета кольорів і відтінків, які сприймає людина. Невідомо, чи знали такі нюанси стародавні цивілізації, але кольоротерапія в них була дуже розвинута.

У наскального живопису первісних народів найчастіше зустрічаються три кольори - білий, чорний і червоний, що дозволяє зробити висновок про особливу роль цих колорів у житті стародавніх людей. Як підкреслюють різні дослідники, переважання цих фарб не можна пояснити, наприклад, легкістю їх видобутку. Провідне значення цих трьох кольорів підтверджується вивченням магічних обрядів первісних народів сучасності, які живуть в Африці, Південній Америці і т.д. Особлива заслуга тут належить англійському етнографу В. Тернеру (1983), що зібрав великий фактичний матеріал по «кольорової класифікації» у первісних народів, зокрема, африканського племені Ндембу.

Спостереження за обрядами та ритуалами Ндембу, а також бесіди з членами племені, дозволили В. Тернеру докладно описати символічні значення трьох «основних» кольорів в житті первісної людини.

Ндембу пов'язує ці кольори з трьома річками (сутностями) одного Бога, який ними представлений. Конкретні символічні значення кожного кольору (річки) такі:

БІЛИЙ

1. Благо, 2. Джерело сил і здоров'я; 3. Чистота, 4. Не бідність, 5. Сила; 6. Відсутність невдач, сліз, смерті; 7. Верховенство або влада, 8. Зустріч з духами предків; 9. Життя та здоров'я; 10. Зачаття або народження дитини; 11. Мисливська доблесть; 12. Щедрість, 13. Поминання духів предків; 14. Дружелюбність; 15. Поїдання їжі; 16. Розмноження; 17. Явність для ока (ясність, відкритість, доступність); 18. Змужніння чи дозрівання; 19. Обмивання; 20. Відсутність насмішок.

Серед наведених значень ми не виявляємо жодного негативного. У цілому, білий колір означає для Ндембу благо, добро, щастя, розвиток.

Це узагальнене значення білого універсально для всіх первісних народів, як давнини, так і сучасності. Білий для них - символ буття, світу, життя.

Біла фарба використовувалася в тих магічних ритуалах первісних людей, в яких вони апелювали до сил добра і життя або захищалися від впливу злих духів і божеств. Білий колір привертав добрих богів, і відлякував злих. Найбільш важливими з цих ритуалів були ритуали, присвячені народженню, ініціації, шлюбу і смерті.

Зупинимося докладніше на ролі білого в ритуалі похорону. Білий колір для древніх не мав негативних значень, і тим більше, не був символом смерті, траурним кольором. Який же сенс його використання в цьому ритуалі? Життя представлялося первісними людьми як послідовність народжень і смертей. Померлий член племені не вважався зниклим без сліду, остаточно пішли в небуття. Смерть розглядалася як трансформація, перехід у нову якість. Померлий, або втілювався у знову народженого члена племені, або ставав духом, божеством. Тому присутність білого на похоронах (розфарбовування небіжчика білою фарбою тощо) не носить негативного характеру, а вказує на «нове життя» померлого одноплемінника.

Білий колір використовували і як захисний засіб від пристріту і псування. Злі сили не могли завдати шкоди людині, тварині чи оселі, якщо вони були позначені білою фарбою, або мали амулети білого кольору.

Важливу роль грав білий і в ритуалі жертвопринесення. Добрим богам і духам прагнули приносити в жертву тварин білого кольору, або пофарбованих у біле.

Для первісних людей білий - не тільки наочно-чуттєвий символ, але і поняття, що виражає основні морально-етичні принципи поведінки. Так у ряді африканських народів до цих пір існує звичай присягатися своєю печінкою. Якщо той, хто дає клятву хоче підкреслити, що його наміри чесні і він не має ніяких злих намірів, то спеціально вказує на те, що у нього «біла печінка». Має сенс, тому, говорити про роль білого в поведінці первісних людей, як своєрідного критерію, за допомогою якого люди організовували свою поведінку. У цьому аспекті білий колір можна розглядати як психологічний знак - тобто засіб управління людини своїми психічними функціями і поведінкою. Як вказує В. Тернер (1983), у Ндембу є поняття «білої поведінки». Воно означало бути явним для одноплемінників, тобто - не усамітнюватися, не замислювати поганого і т.д., іншими словами, бути «чистим».

Які витоки символіки білого у первісних людей? В. Тернер вважає, що коріння символіки білого (втім, як і інших основних кольорів) слід шукати в психобіологічному досвіді людини. Незаперечний зв'язок білого кольору з двома найважливішими рідинами (тканинами) людського організму - насіннєвої і молочної, які вважалися найдавнішими людьми священними. Згадаймо, що Ндембу трактують білий в якості однієї з річок верховного божества. Насіннєва і молочна рідини лежать в основі життя людини, будучи тими началами, від яких первісна людина вела відлік свого існування і тому їх колір отримав значення блага, життя, здоров'я і т.п. Крім цього, білий - світло, день, коли людина найбільш активна і діяльна, коли вона сприймає навколишній ясно і чітко. Оптично, білий - еталон чистоти, протилежність хаосу та бруду і тому служить зразком чистоти думок і поведінки. Такі основні психобіологічні джерела символіки білого кольору, що дозволяють зрозуміти його магічне значення в житті первісної людини.

ЧОРНИЙ

Другим найважливішим кольором в житті первісних людей був чорний колір. Якщо білий означав світло, то чорний - морок, якщо білий - життя, то чорний - смерть, білий - чистота і порядок, чорний - бруд і хаос. Тим самим, чорний - антипод білого. Оптично, контраст білого і чорного найбільш сильний; також контрастні і символічні значення цих двох кольорів. Білий і чорний відносяться до дуальних символів і, як зазначає Керлот (1994), подібно до всіх дуальних формул мають безпосередній зв'язок з великим міфом про Близнюків. Члени дуальної пари (люди, тварини, рослини і т.д.) мають протилежне забарвлення, що відбиває протиставлення двох світів.

Для прикладу, наведемо найбільш важливі символічні значення чорного кольору для Ндембу (В. Тернер - 1983).

1. Зло, погані речі, 2. Відсутність удачі, чистоти; 3. Страждання, 4. Хвороби, 5. Знахарство і чаклунство; 6. Смерть (у тому числі і ритуальну); 7. Статевий потяг; 8. Ніч, темряву.

Чорний - антитеза білого, протилежна сторона життя. Все саме негативне в житті первісних людей висловлював чорний. Злі сили, ворожі людині, в уявленнях давніх мали чорний колір. На відміну від «білої» «чорна магія» апелює до сил зла, і приводить людину до загибелі і прокляття.

Найбільш важливі значення чорного - небуття, смерть, хаос, руйнування. Чорний колір використовується в магічних ритуалах, тема яких пов'язана зі смертю, закінченням або перериванням чого-небудь, втручанням у життя людини ворожих йому сил і т.п. Звідси стає зрозуміла роль чорного в ритуалі ініціації. Розфарбовування чорним кольором тіл, означало їх ритуальну смерть - закінчення попереднього етапу існування.

Чорний також використовувався для захисту від пристріту і псування, але зміст цього символічного захисту у порівнянні з білим інший. Якщо над білим зло, на думку первісної людини в принципі, не владне, то використання чорного означало, що його носій не володіє нічим, що могло б бути гідним заздрості. Виходячи з цього, на обличчя новонароджених наносили чорні точки, чорнили тварин, вдома (чорний наріжний камінь) і т.д.

Чорний вважався кольором злого чаклунства і знахарства. До «чорних магів» ставилися з острахом і ворожістю. На житла людей, підозрюваних у чаклунстві злом, наносили чорну фарбу. Вислів - «у нього чорна печінка» означає людину зі злими намірами.

Незважаючи на те, що все негативне в житті первісної людини символізувалося чорним, цей колір володів не тільки негативними значеннями, але й позитивними, тобто, на відміну від білого, був амбівалентним символом. Наприклад, у племен посушливих районів Африки чорний шанується як колір дощових хмар, а люди з особливо чорними волоссям вважаються красивими. Цікавий зв'язок чорного з статевим потягом. У Ндембу чорний вважається кольором, що збуджує статеву пристрасть, тому жінки цього племені спеціально чорнять свої статеві органи. У разі вдалого статевого акту в першу шлюбну ніч біля порога молодят розсипають чорний попіл.

Витоки символіки чорного також необхідно шукати в психобіологічному досвіді первісних людей. Чорний - це відсутність світла, ніч, коли активність людини знижена, і він не може добре орієнтуватися в навколишньому, стає беззахисним перед стихіями і хижаками. Чорний - відсутність свідомості, сон, подібний смерті, колір згарища і розпаду. Чорна ріка - річка смерті і забуття. Є.П. Блаватська (1888) і J.G. Frazer (1911) відзначали, що у первісних людей чорний символізує внутрішню чи підземну сферу світу, Приховане Джерело, з якого виходить первісна (чорна, окультна або несвідома) мудрість.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості стресових станів у дітей різного віку

  Курсовая работа >> Психология
  ... льш-меньш довготривалого зусилля для подолання труднощів. Проте іноді ... продовжувати дослідження особливостей стресових станів за допомогою застосування методик що дозволяють ... релаксації, покращенню самооцінки і подолання розчарування. Малювання понижує опір ...
 2. Саморегуляція психічних станів у працівників органів внутрішніх справ

  Дипломная работа >> Психология
  ... Попередження та подолання стресових станів, досягнення повноцінного відпочинку за короткий термін. ... з негативними психічними станами за допомогою сону, пасивний відпочинок, ... з негативними психічними станами за допомогою сону, пасивного відпочинку, ...
 3. Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості соціальних педагогів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... психокорекційні методи подолання стресових станів. Не менш важливе значення у подоланні стресових станів відіграє корекційна ... надання екстреної психологічної допомоги за будь-яких стресових станів важко переоцінити, оск ...
 4. Прояви стресу та успішні способи його подолання

  Курсовая работа >> Психология
  ... 2.2.4 Комплексні способи подолання стресу 1. Допомога іншим. Людина в стані стресу може звернутися за допомогою і підтримкою до ... євій ситуації. Такі особи можуть уникнути стресових станів та не завжди. При цьому ...
 5. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

  Дипломная работа >> Психология
  ... власного стану. Проте за рахунок того, що за допомогою виражених емоц ... полягає в подоланні негативного впливу темпераменту за допомогою формування позитивного ві ... за допомогою ШОВТП 100 шахтарів, потерпілих від стресових ситуацій досліджувалися за допомогою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0023119449615479