Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Химия->Реферат
Их волновая природа установлена в 1912 г. немецкими физиками М.Лауэ, В.Фридрихом и П.Книппингом, открывшими явление дифракции рентгеновских лучей на а...полностью>>
Химия->Реферат
1 — печь; 2 — реактор; 3 — теплообменники; 4 — холодильник; 5 — газосепаратор высокого давления; 6 — абсорбер для моноэтаноламиновой очистки циркулиру...полностью>>
Химия->Реферат
Вода выступает необходимым показателем существования всех живых организмов на Земле. Окажись вы в пустыне под ее беспощадно палящим солнцем, вы будите...полностью>>
Химия->Реферат
Ионное состояние более выгодно, оно характеризуется более меньшей внутренней энергией. Это заметно при получение металлов из руд и их коррозии. Поглощ...полностью>>

Главная > Лабораторная работа >Химия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила роботи та техніка безпеки в аудиторії органічної хімії. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова

Мета: 1. Познайомити студентів з технікою безпеки при роботі з органічними речовинами.

2. Розкрити поняття “хімічна будова” органічних сполук, звернути увагу на взаємний вплив атомів в молекулі.

Завдання для самопідготовки

 1. Правила техніки безпеки під час роботи з органічними речовинами.

 2. Що таке органічні сполуки?

 3. Відмінності та взаємозв’язок між органічними і неорганічними речовинами.

 4. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Привести приклади до кожного з положень теорії хімічної будови О.М. Бутлерова.

 5. Як теорія хімічної будови пояснює явище ізомерії?

 6. Що називається ізомерами? Вміти писати ізомери гексану, гептану, октану.

 7. Поняття про взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин.

 8. Значення теорії хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлерова.

Література
 1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.с.6-8.

 2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.с. 4-11.

 3. А.А.Петров, Х.В.Бальян, А.Г. Трощенко. Органическая химия. –М.: Высшая школа, 1981. с.7-11.

Лабораторне заняття № 2

Тема: Ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Мета:Закріпити знання про насичені вуглеводні, про ізомерію насичених вуглеводнів. Навчити писати ізомери насичених вуглеводнів, називати їх згідно номенклатури ІЮПАК

Хід заняття

 1. Теоретичні питання теми:

 1. Які речовини називаються насиченими вуглеводнями. Навести приклади.

 2. Ізомерія насичених вуглеводнів. Правила написання ізомерів.

 3. Просторова ізомерія насичених вуглеводнів.

 4. Номенклатура насичених вуглеводнів. Привести приклади.

Завдання для самопідготовки

 1. Вивчити визначення, які речовини називаються вуглеводнями; насиченими вуглеводнями. Навести приклади.

 2. Дайте означення ізомерів.

 3. У чому полягає причина ізомерії?

 4. Напишіть та назвіть за науковою номенклатурою ІЮПАК ізомери октану.

 5. Чи є індивідуальними сполуками: а) ізомери; б) конформери? Відповідь поясніть.

  1. Контрольна робота

  2. Література:

 1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.с.33-38.

 2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.с. 35-41.

 3. А.А.Петров, Х.В.Бальян, А.Г. Трощенко. Органическая химия. –М.: Высшая школа, 1981. с.51-54.

Лабораторне заняття № 3

Тема: Одержання і хімічні властивості метану і гексану

Мета:Навчитися добувати метан; проводити досліди на підтвердження фізичних та хімічних властивостей метану, гексану, монтувати найпростіші прилади для добування газів. Звернути увагу на техніку безпеки при роботі з метаном

Хід заняття

 1. Теоретичні питання теми:

 1. Що називають насиченими вуглеводнями?

 2. Гомологічний ряд, радикали.

 3. Фізичні властивості метану, гексану.

 4. Хімічні властивості метану (хлорування, окиснення, сульфування, нітрування).

 5. Добування метану.

 6. Хімічні властивості гексану.

 1. Методика виконання дослідів

1) Одержання метану та вивчення його властивостей: відношення до бромної води та водного розчину перманганату калію, горіння / 4 / № 7 (А).

Реактиви: суміш для добування метану – ацетат калію або ацетат натрію (безводний, плавлений), натронне вапно свіжо приготовлене (1:2), перманганат калію (1%-й розчин); бромна вода, мило, гліцерин, аміак (25%-й розчин).

Обладнання: прилад для добування метану, фарфорова чашка; кристалізатор.

Хід роботи.

Підготовка до виконання досліду:

  1. Складаємо прилад згідно малюнку. Прилад перевіряємо на герметичність.

  2. Готуємо дві пробірки, в які попередньо наливаємо:

а) в одну – 1-2мл бромної води;

б) в другу – 1-2 мл 1% розчину перманганату калію.

Ставимо пробірки з налитими розчинами в штатив для пробірок.

Хід досліду

На аркуш паперу насипаємо 1 частину ацетату натрію і 2 частини натронного вапна, перемішуємо скляною паличкою і насипаємо у суху пробірку на ¼ її вмісту. Пробірку закриваємо пробкою з газовідвідною трубкою, закріплюємо у лапці штативу з невеликим нахилом у бік пробки. Це роблять для того, щоб пробірка не тріснула під час потрапляння на неї води, що може виділитися з недостатньо прожарених ацетату натрію і натронного вапна.

Кінець газовідвідної трубки підводимо під перевернуту догори дном пробірку з водою, яку вміщуємо у кристалізатор.

Спочатку прогріваємо у полум’ї спиртівки усю пробірку, а потім сильно нагріваємо суміш на дні пробірки. Нагріваючи, поступово переміщуємо полум’я так, щоб нагрілася вся суміш. Перш, ніж збирати метан у пробірку, перевіряємо, чи виділяється він. Для цього кінець газовідвідної трубки опускаємо в кристалізатор з водою і до бульбашок газу, що виділяються, підносимо запалений сірник. Якщо газ спалахує, то метан можна збирати у пробірку.

Метан пропускаємо через бромну воду протягом 10-15 секунд, а потім через розчин перманганату калію. Жодних змін у пробірках не спостерігається, реактиви не знебарвлюються.

В іншу пробірку збираємо метан над водою, виймаємо із кристалізатора, відразу закриваємо її. Відкриваємо пробірку, яку заповнили метаном, до отвору пробірки підносимо запалений сірник і одночасно наливаємо в неї воду з промивали або з іншої пробірки.

Спостерігаємо горіння метану голубим полум’ям.

Висновок. Метан – безбарвний газ, легший за повітря. Не знебарвлює бромну воду і розчин перманганату калію. Метан – насичений вуглеводень.

2) Властивості рідких насичених вуглеводнів

Реактиви: н-гексан або інші рідкі насичені вуглеводні, бром, бромна вода (насичений розчин); перманганат калію (1%-й розчин); сірчана кислота (концентрована); аміак (25%-й розчин).

Обладнання: електрична лампочка (200-300Вт) або фото лампа з матовим склом (500Вт); скляна паличка, мікро піпетка; синій лакмусовий папірець.

а) відношення рідких насичених вуглеводнів до бромної води та водного розчину перманганату калію: у дві пробірки наливають по 1мл н-гексану або іншого рідкого насиченого вуглеводню. Після цього до одної з них добавляють 0,5мл бромної води, а до іншої – 0,5мл 1%-ного розчину перманганату калію. Реакційні суміші в пробірках інтенсивно перемішують. Ніяких змін кольору розчинів у пробірках не спостерігається.

Бром і водний розчин перманганату калію не знебарвлюються. У пробірці з бромною водою гексан екстрагує бром із водного розчину. Тому верхній шар суміші, в якій міститься гексан, забарвлюється бромом.

б) бромування рідких аланів на світлі: у суху пробірку наливають 1 мл
н-гексану або іншого рідкого насиченого вуглеводню і до нього мікро піпеткою добавляють одну краплю брому. Бром розчиняється в гексані і забарвлює його в бурий колір, який не зникає при стоянні реакційної суміші. Потім реакційну суміш у пробірці інтенсивно освітлюють електричною лампочкою. Спостерігається поступове знебарвлення брому і утворення бромоводню, який виявляють, вносячи в отвір пробірки пінцетом змочений водою синій лакмусовий папірець або скляну паличку, змочену концентрованим (25%-м) розчином аміаку (утворюється білий туман броміду амонію).

Отже, для насичених вуглеводнів характерними є реакції заміщення водню, які легко відбуваються на світлі.

III. Висновок заняття

  1. Домашнє завдання

V. Питання, винесені на самостійне опрацювання:

      1. Промислові методи синтезу насичених вуглеводнів.

      2. Фізичні властивості насичених вуглеводнів.

      3. Народногосподарське значення насичених вуглеводнів.

  1. Література:

   1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.с.10-14, 31-45.

   2. В.М.Найдан. Органічна хімія. Малий лабораторний практикум. – К.: Вища школа, 1994.с.19-20

Лабораторне заняття № 4

Тема: Насичені вуглеводні (Алкани)

Мета: На основі положень теорії хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлерова розглянути будову, взаємний вплив атомів в молекулі, хімічні властивості насичених вуглеводнів

 1. Теоретичні питання теми:

  1. Характеристика алканів, гомологічний ряд, радикали.

  2. Просторова будова алканів.

  3. Електронна будова алканів, sp3-гібридизація, σ-зв’язок.

  4. Методи добування насичених вуглеводнів.

  5. Фізичні властивості насичених вуглеводнів.

  6. Хімічні властивості насичених вуглеводнів.

  7. а) Механізм реакції атомарно-радикального заміщення.

  8. б) Реакції галогенування.

  9. в) Реакції нітрування, сульфування, окиснення, крекінгу.

  10. Взаємний вплив атомів в молекулі насичених вуглеводнів.

  11. Народно-господарське значення алканів.

 1. Контрольна робота

III Література:

 1. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992. с. 34 – 56

 2. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986. с. 31 – 45

 3. А.А.Петров, Х.В.Бальян, А.Г. Трощенко. Органическая химия. –М.: Высшая школа, 1981. с. 50 – 95

Лабораторне заняття № 5Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... ічної теорії ... організаціями всіх форм власності та громадянами правил техніч­ної експлуатації та ... правил обслуговування тварин, правил і норм техніки безпеки та ... аудитором (аудиторською орган ... організації роботи та функціонування системи індикації біологічних ...
 2. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... чною теор ... безпеку й самозбереження організму. Его контролює ід та ... і сполуки не ... чних і фізичних до біологічних і фізіологічних  ... роботи ... аудиторію ... будову досл ... право, техніка та ін. Фенотип (від гр. phaino – виявляю) – сукупність усіх ознак і властивостей орган ...
 3. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  ... і науково-технічної творчості. 3. Основні методи роботи з науково-технічною та патентною літературою. 4. Принципи організації роботи наукового ... . Економіка. Право. Праця Вільний Математика. Природничі науки. Прикладні науки. Медицина. Техніка Мистецтво ...
 4. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... Логіка та методи науково-педагогічних дослі ... роботи (знання теорій, законів, понять, фор­мул, властивостей сполук ... правил техніки безпеки; формування загальної і професійної екологічної ... роботи та ін. Диференціація навчання у вищій школі здійснюється за орган ...
 5. Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків

  Магистерская работа >> Маркетинг
  ... та технічних документів, стандартизація та уніфікація деталей, залучення типових технічних і технологічних ... правил, норм та ... чною будовою або механічною ... безпеки та ... аудиторії підприємства та ... організації чіткої роботи ... Маркетинговые исследования: теория, методология ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020370483398438