Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
1 Чистая (совершенная) конкуренция Это такое состояние рынка, когда большое количество фирм производят аналогичную продукцию, но ни размеры фирм, ни д...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
С произв силами связано понятие произв возможностей(это объемы производства отдельных благ, исходя из имеющихся ресурсов и производительных сил) Произ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
 Существуют различные представления об экономике В обыденном понимании экономика - это все народное хозяйство страны, все его отрасли и виды материаль...полностью>>
Экономика->Учебное пособие
Экономическая теория как фундаментальная наука, изучающая общие закономерности и принципы хозяйствования во взаимосвязи с этико-социальными процессами...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оцінка можливостей залучення інвестицій на підприємство та визначення їх ефективності на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»

Зміст

1 Використання методу чистої приведеної вартості

2 Визначення відносних критеріїв ефективності інвестиційних проектів

3 Вплив інфляції на оцінку критеріїв ефективності інвестиційних проектів

Література

1 Використання методу чистої приведеної вартості

Оцінюючи інвестиційні проекти, необхідно мати значний масив інформації: рівень запланованих інвестиційних витрат, прогнозовані частоту й розмір додатних потоків, прибутковість капіталу, платність, строк та інші умови залучення капіталу для реалізації проекту. Для обробки цієї інформації в розпорядженні керівників підприємства є інструменти, що дають можливість провести повноцінний аналіз і зробити правильний вибір.

Поширення набули такі методи, як визначення чистого приведеного доходу, внутрішньої норми дохідності, періоду окупності, використання рівня облікової доходності та індексу рентабельності. Але перелік методів не обмежується розглянутими: у конкретних умовах визначені критерії можна модернізувати, адаптувати, систематизувати інструменти та методи аналізу ефективності інвестиційних проектів.

На прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» ВАТ «СВЗ» проаналізуємо ефективність інвестиційних проектів в основні засоби.

Керівник механічного цеху ВАТ «СВЗ», у зв’язку зі зносом токарного станку СТ037, який використовується для обробки циліндрів, втулок, болтів, гайок для мінераловозів, думпкарів, цементовозів, ринкова вартість якого становить 11600 грн., сума нарахованого зносу 12500 грн., повинен зробити вибір з двох варіантів по відношенню до цього об’єкту:

1) Інвестувати кошти у модернізацію токарного станку СТ037 шляхом: заміни зношеного двигуна (з технічними характеристиками: модель – Д434, потужність – 8 кВт, напруга – 220 В) на новий двигун (модель – Д47, потужність – 15 кВт, напруга – 380 В) вартістю 30400 грн.; заміни зношених рухомих зубців на суму 2500 грн. Витрати з налагодження та оплати праці підрядників становлять 1163 грн. Загальна вартість витрат на модернізацію токарного станку становить 34063 грн. Ліквідаційна вартість станка становитиме 1800 грн. Цей проект має назву – Проект А.

2) Інвестувати кошти у придбання автоматичного токарного станку СТА023 з характеристиками двигуна: модель – АТ045, потужність – 18 кВт, напруга 380 В. Функціональні характеристики токарного станку: двигун з прямим приводом (автомат), автоматичне закріплення вузлів на тримачі, чотири режими енергозбереження, лазерна обробка деталей за допомогою вбудованої лазерної установки Л040. Загальна вартість токарного станку СТА023 становить 48800 грн. Ліквідаційна вартість станка після 5 років 6500 грн. Цей проект називається – Проект В. У випадку його реалізації, передбачається продаж зношеного токарного станку СТ037 за ринковою вартістю і направлення цих коштів до складу загального обсягу інвестицій на придбання токарного станку СТА023.

При виборі проекту керівником механічного цеху ВАТ «СВЗ» передбачається використання токарного станку протягом п’ятьох років при рівні прибутковості капіталу 22%.

У випадку модернізації, головною метою є забезпечення стабільного обсягу випуску продукції, витрат на її виробництво з метою отримання прибутку. При реалізації проекту з придбанням нового токарного станку, метою є збільшення обсягу виробництва високоякісної продукції з використанням ресурсозберігаючих технологій, що забезпечить зменшення витрат на виробництво і збільшить розміри чистого прибутку підприємства.

При виборі інвестиційного проекту передбачається використання власних коштів, отриманих від погашення дебіторської заборгованості.

Грошові потоки по кожному з проектів, які одержить ВАТ «СВЗ» внаслідок реалізації продукції виготовленої при використанні відповідного станку, наведені в таблиці 1.1 і 1.2.

Чистий грошовий потік по кожному з інвестиційних проектів розраховується на основі запланованих обсягів виробництва, реалізації продукції, та запланованих витрат з використанням відповідного токарного станку.

Таблиця 1.1

План доходів і витрат за інвестиційним проектом А

Показники

Роки реалізації проекту

2006

2007

2008

2009

2010

1. Виручка від реалізації продукції, грн.

74896

76648

72358

78234

75398

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.:

67399

69048

64886

68882

66723

– матеріальні витрати, грн.

29544

30208

26808

27589

27771

– витрати на оплату праці, грн.

13060

15593

12291

16785

15828

– відрахування на соціальні заходи, грн.

6820

6979

6356

7071

6614

– амортизація основних засобів, грн.

6452

6452

6452

6452

6452

– інші витрати, грн.

11523

9816

12979

10985

10058

3. Прибуток від реалізації продукції, грн.

7497

7600

7472

9352

8675

4. Обов’язкові відрахування до бюджету, грн..

0

0

972

1365

1569

5. Чистий прибуток, грн.

7497

7600

6500

7987

7106

Таблиця 1.2

План доходів і витрат за інвестиційним проектом В

Показники

Роки реалізації проекту

2006

2007

2008

2009

2010

1. Виручка від реалізації продукції, грн.

100762

96785

94253

91044

87058

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.:

86456

86159

83156

80621

78053

– матеріальні витрати, грн.

37837

38270

33850

31866

30102

– витрати на оплату праці, грн.

17973

19271

15978

21821

20576

– відрахування на соціальні заходи, грн.

8866

9773

8263

9192

8598

– амортизація основних засобів, грн.

8460

8460

8460

8460

8460

– інші витрати, грн.

13320

10385

16605

9282

10317

3. Прибуток від реалізації продукції, грн.

14306

10626

11097

10423

9005

4. Обов’язкові відрахування до бюджету, грн.

0

0

2052

1893

1723

5. Чистий прибуток, грн.

14306

10626

9045

8530

7282

На основі інформації про плановий обсяг доходів і витрат за двома інвестиційними проектами розраховуємо чисті потоки за інвестиційними проектами, які являють собою суму чистого прибутку і амортизації на повне відновлення об’єкту основних засобів – токарного станку в таблиці 1.3.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства. В другому розділі роботи „Аналітична оцінка ефективност ... ресурсів; можливості застосування показників ефективності до управління різними ланками виробництва на підприємств ...
 2. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи її підвищення

  Реферат >> Финансы
  ... робота на тему: Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи її підвищення (на прикладі ВАТ «Сумський ... ії; загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та узгодження його із фінансовим планом підприємства; визначення критер ...
 3. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... – оцінка ефективності дивідендної політики підприємства ... дприємство, створене на підставі закону; воно може володіти майном та брати на ... нвестицій і інші фактори, що впливають на стан грошових залишків підприємства. Основне в цій оцінці - визначення можливих ...
 4. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... без залучення посередник ... на власному Інтернетсайті, як найбільш ефективному засобі реклами сучасності. Підприємство ... дприємства, визначення можливих ризиків та напрямів проведення інвестиц ... послуг Оцінка привабливості ринку 7,7 7,7 4,3 3,7 Оцінка конкурентних ...
 5. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дприємства (на прикладі ВАТ ... дприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2003 -2007 роках та оцінка фінансового стану і ефективност ... дприємство за початковою вартістю на визначену дату. На ... інвестиційні можливості. Формування підприє ... оборотними та залученими довгостроковими ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019621849060059