Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
У каждого человека есть тот или иной характер, разнообразные способности, каждый носит в себе множество простых и сложных ролей. Наконец, у каждого че...полностью>>
Психология->Реферат
Всем хорошо известно, что психическое развитие во многом определяется здоровьем, к сожалению констатируется тот факт, что дети, как правило, имеют ряд...полностью>>
Психология->Реферат
Психология как наука обладает особыми качествами, которые отличают ее от других дисциплин. Как систему проверенных знаний психологию знают немногие, а...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Искусство подготовки и построение деловой беседы – это неотъемлемая часть специалистов, которые работают с типом «человек-человек». Деловая беседа под...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Психологи і педагоги про взаємини вчителів, учнів і батьків

1.1 Значимість сімейного виховання

1.2 Фізіологічні і психологічні особливості дітей 6-8 років

1.3 Допомога вчителя і батьків адаптації дітей до школи

Розділ 2. Робота класного керівника з родиною і її особливості в початкових класах

Розділ 3. Дослідження взаємин вчителів, учнів і батьків

3.1 Аналіз дослідження діяльності вчителів

3.2 Аналіз анкетування батьків

Висновки і рекомендації

Список використаної літератури

Вступ

Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань зв'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу життя дитини, вступ його у світ знань, нових прав і обов'язків, складних і різноманітних відносин з дорослими й однолітками.

Щороку першого вересня разом з тисячами першокласників думкою всідаються за парти їхні батьки, вихователі і вчителі. Дорослі тримають своєрідний іспит – саме зараз, за шкільним порогом виявлять себе плоди їхньої виховної роботи.

"Основна мета реформованого виховання і навчання – самостійна і творча особистість, що вже в школі може максимально розкрити свої здібності" (9, 87).

Педагоги виділяють наступні інституції навчання, виховання і розвитку особистості: родина, система освіти, група і культурні установи (преса, церква і т.д.). Серед вихователів основні: батьки, педагоги, керівники. (10, 53,73)

Однак не можна забувати, що виховання починається в родині. Як пише великий російський педагог В. Сухомлинський: "У родині закладаються корені, з яких виростають потім і квіти, і плоди. На моральному здоров'ї родини будується педагогічна мудрість школи". (33, 16)

Важливість взаємин школи і родини акцентується у всіх документах і методичних виданнях, призначених для школи (у загальних програмах, у законі освіти і т.д.), а також у працях відомих педагогів. Школа у виховному відношенні повинна бути не ким іншим, як охоронницею сімейного вогнища. У такий спосіб учитель повинний бути довіреною і надійною особистістю, і свою виховну діяльність погодити із сімейним вихованням, що батьки дають своїм дітям.

Отже, школа і родина повинні бути взаємозалежні. У початкових класах зв'язок школи з родиною (батьками) здійснює вчитель. Спільна робота вчителя-вихователя і батьків починається на першому році навчання дітей у школі. Для дитини, що вперше переступила поріг школи, співдружність вчителя і батьків – одне з найважливіших умов його цілісного розвитку, тому що особистість школяра не може формуватися тільки в школі і тільки в родині. Він виховується одночасно й у школі, і в родині.

Актуальність дослідження. Учитель є сполучною ланкою між школою і родиною, особливо це відноситься до вчителя початкової школи, де він один виконує не тільки навчальну, але і виховну функції. Спілкування вчителя з батьками учнів впливає на процес формування особистості дитини, на процес навчання. Однак слід зазначити, що дане спілкування має ряд особливостей на кожному ступені навчання. Вони залежать від багатьох факторів. Вивченню цих факторів, що впливають на особливості роботи вчителя з батьками на перших ступінях навчання, і присвячена дана робота.

Ціль роботи – з'ясування особливостей роботи вчителя з батьками учнів початкових класів.

Для досягнення цієї мети були висунуті наступні задачі:

1. Вивчення психологічної і педагогічної літератури по даній темі.

2. Знайомство з практичною роботою вчителя.

3. Підготовка анкет для опитування вчителів і батьків.

4. Анкетне й усне опитування вчителів і батьків.

5. Статистична обробка анкетних даних.

При рішенні поставлених задач застосовувалися наступні методи:

1. Вивчення педагогічної і психологічної літератури.

2. Знайомство з досвідом роботи вчителя.

3. Анкетне й усне опитування вчителів і батьків.

4. Якісна і кількісна обробка результатів анкети й опитування.

Структура роботи.

Робота складається з наступних частин: вступ, трьох частин, висновків і рекомендацій, і списку літератури.

Розділ 1. Психологи і педагоги про взаємини вчителів, учнів і батьків

1.1 Значимість сімейного виховання

"Родина – основна інстанція в житті дитини. Вона надає йому безпеку, опіку і виховання. Тут розвиваються тривалі взаємини дітей з батьками й іншими членами родини. Тут дитина довідується, що таке сімейні норми і цінності, що у свою чергу відбивають культуру рідних місць, Батьківщини, краю або групи жителів", – таке визначення родині дає німецький фахівець з дитячої психології і психіатрії У. Міелке (15, 27).

Литовський педагог З. Баерюнас виховання в родині визначає як створення моральних, духовних, емоційних і інших основ особистості. Він вказує наступні педагогічні обов'язки батьків:

1. Охороняти дітей від поганих життєвих прикладів.

2. Навчання і виховання дітей.

3. Допомога батьків школі. (2, 287)

Діти учаться діям і вчинкам розуміючи діяльність і вчинки інших, слухаючи розмови і мову і самі діючи. Отже, вони наслідують інших зіставляючи себе з ними. Тут велике значення має особистий приклад батьків, їхній тон мови, висловлення, поводження. Тому спілкуючись з дітьми треба бути всебічним еталоном гарного приклада.

Методи сімейного виховання:

1. Повчання

2. Виховні бесіди

3. Розповідання казок і читання вголос

4. Завчання віршів напам'ять

5. Діючі методи (ігри, спільна праця, обов'язки по будинку, гігієнічні процедури і т.д.)

У родині використовуються різні методи визнання і заохочення: погладити, поцілувати, обійняти, підняти на руки і т.д. Діти утішаються в нещасті, у важку хвилину підтримуються, знаходиться мотив для захисту їхньої справедливості, а при помилках, шукаються способи для їхнього виправлення. При досягненнях у важкій діяльності, діти нагороджуються, але подарунки не даються за гарне поводження, за те, що людина зобов'язана робити. Нагороджувати можна і речами, і грошима.

У крайніх випадках застосовується покарання, але ніколи не використовується фізичне покарання. Побиття травмує дітей.

Застосовуються наступні покарання: незгода, заперечення, попередження. У деяких випадках застосовується ізолювання від братів і сестер.

Основна вимога до батьків – пізнай свою дитини!

Вибір і застосування методів батьківського виховання спираються на ряд загальних умов:

 1. Знання батьками своїх дітей, їх позитивних і негативних якостей: що читають, чим цікавляться, які доручення виконують, які труднощі випробують, які відношення з однокласниками і педагогами, що найбільше цінують у людях і т.п.

 2. Особистий досвід батьків, їхній авторитет, характер відносин у родині, прагнення виховувати особистим прикладом.

 3. Якщо батьки віддають перевагу спільної діяльності, то звичайно превалюють практичні методи.

 4. Педагогічна культура батьків впливає на вибір методів, засобів, форм виховання. (29, 220-221)

Білоруський педагог В.В. Чечет пише про те, що велике значення в становленні особистості має стиль сімейного виховання, прийняті в родині цінності. Він виділяє 3 стилі сімейного виховання:

  • демократично

  • авторитарний

  • попустичний

При демократичному стилі насамперед враховуються інтереси дитини. Стиль "згоди".

При авторитарному стилі батьками нав'язується своя думка дитині. Стиль "придушення".

При попустичному стилі дитина надається сам собі". (35, 110)

Однак І.П. Подласий стверджує, що родина може виступати в якості як позитивного, так і негативного фактора виховання. Позитивний вплив на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, крім найближчих для нього в родині людей – матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, не відноситься до дитини краще, не любить його так і не піклується стільки про нього. І разом з тим ніякий інший соціальний інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у вихованні дітей, скільки може зробити родина.

У нашому сучасному суспільстві усе помітніше стає криза родини, шляхи виходу з якої поки неясні. Криза виражається в тім, що родина усе гірше реалізує свою головну функцію – виховання дітей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... методи керування роботою дітей вчителем і батьками. Активність ... робота Вчитель зачитує запитання, школярі в зошиті записують відповідь. Яке твоє ім’я, по батьков ... йної роботи в масовому педагогічному досвіді роботи вчителів початкових класів, можливост ...
 2. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... початкових класів, батькам, студентам на визначені проблеми. Так, серед практичних порад Олени О. вчителям початкових клас ... -виховних ситуацій у системі роботи вчителів початкових класів. Узагальнити результати роботи в діаграмі. 9. Запропонувати творч ...
 3. Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... незадоволення, образи переноситься на вчителів, батьків, і вони звертаються до ... взаємозв’язку: вчитель — діти — батьки, спрямованого на створення ... роботи в початкових класах у масовому педагогічному досвіді нами було проведено анкетування вчителів початкової ...
 4. Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного вік

  Реферат >> Астрономия
  ... тньо-виховних цілей. ІІ.2. Форми роботи вчителя початкових класів із батьками. Висновки Список використаної літератури Додатки ... ітництва. ІІ.2. Форми роботи вчителя початкових класів із батьками. Сам характер позакласної роботи створює найсприятливіші умови ...
 5. Психолінгвістичні основи вивчення дієслова в початкових класах

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... вчителями початкових класів та студентами–практикантами під час проходження педагогічної практики в школі. Дипломна робота ... тільки схвалення зі сторони вчителів, батьків і друзів. Іноді ... домляються учневі дорослими – вчителем, батьками, а реально діюч ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017080307006836