Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики становятся особенно актуальными вопросы рациональной и эффективной организации процессов управления и контроля за движен...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В настоящее время существенно выросла проблема учета, анализа и контроля затрат на предприятиях, т е проблема управления затратами Вопрос управления з...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
С переходом экономики нашей страны на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятий, а также их экономическая и юридическая ответственно...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Важной частью имущества предприятия являются его оборотные средства Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основным производств...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз фінансових результатів ВАТ «Галант» показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 23,1 тис. грн., в т.ч. за останній рік на 13,3 тис. грн. і в 2008 році склав 138,7 тис. грн.

Характеристика основних показників використання затрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Таблиця 6. Динаміка показників ліквідності та платоспроможності

Назва показника

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Рекомендоване значення

1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал)

6269,4

5225,3

21883,5

>0, збільшення

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,803

0,06

1,19

>0,2

3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

2,875

1,572

3,970

>1

4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)

3,354

1,765

4,134

>2

5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів

0,710

0,592

0,078

Збільшення

6. Частка оборотних коштів в активах

0,670

0,633

0,795

-

7. Частка запасів в поточних активах

0,143

0,109

0,040

-

8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

4,916

3,959

18,93

>0,5

Логіка обчислення коефіцієнту поточної ліквідності (покриття) полягає в тому, що підприємство погашає поточні зобов'язання за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання, то підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче. Станом на кінець 2008 р. значення коефіцієнту становило приблизно 4, тобто на підприємстві на 1 гривню поточних зобов'язань припадало 4 гривні поточних активів.

Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Проте ці дані можна використовувати в міжгосподарських порівняннях.

Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру, так і динаміку окремих показників бухгалтерської форми. Ці види аналізу ціняться при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.

На основі проведеного горизонтального і вертикального аналізу ВАТ «ГАЛАНТ» можна зробити висновки (таблиця 7).

Таблиця 7. Аналіз структури та динаміки балансу ВАТ «ГАЛАНТ» за 2009р.

Показник

На початок року (тис. грн.)

На кінець року (тис .грн. )

Структурний аналіз на початок року (%)

Структурний аналіз на кінець року (%)

Зміни (%)

Відхилення

абсолютні (тис. грн.)

відносні (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВ

Грошові кошти

113

372

0,55

0,28

-0,27

259

229,2

Оборотні активи ВСЬОГО

11682

13825

57

10,5

-46,49

2143

18,34

в т.ч.: - Дебіторська заборгованість

2943

3532

14,36

2,68

-11,68

589

20,01

- Запаси ТМЦ

8739

10289

42,64

7,82

-34,82

1550

17,74

- Інші оборотні активи

0

0

0

0

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

16

12

0,08

0,01

-0,07

-4

-25

Основні засоби

8274

114852

40,37

87,27

49,9

106578

1288,11

Немат.активи, та інші необоротні активи

183

194

0,89

0,5

-0,75

11

6,01

БАЛАНС

20495

131605

100

100

0

111110

542,13

Дохід (виручка) від реалізації продукції

28130

41506

-

-

-

13376

47,55

ПАСИВ

Кредиторська заборгованість

2649

3243

12,93

2,46

-10,46

594

22,42

Короткості. кредити банків

361

408

1,76

0,31

-1,45

47

13,02

Інші короткострокострокові зобов’язання

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

0

0

0

Статутний капітал

2284

2284

11,14

1,74

-9,41

0

0

Резервний капітал

401

461

1,96

0.35

-1,61

60

14,96

Нерозподілений прибуток

892

815

4,35

0,62

-3,73

-77

-8,63

Інші постійні зобов’язання

31533

32583

67,86

94,52

26.66

1050

3,33

БАЛАНС

20495

131605

100

100

0

111110

542,13Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПЛАН Вступ. 1.Власний капітал підприємства: структура, формування і використання. 1.1.Сутність і класифікація капіталу підприємства ... величину резервного капіталу в балансі підприємства має надзвичайне значення для зовн ...
 2. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  ... 5. Капітал підприємства та його ефективне використання 1. Поняття капіталу підприємства 2. Відтворення та кругообіг капіталу 3. Економічна сутність виробничих фондів підприємства ...
 3. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... значення долі позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства ... роботі викладені теоретична сутність і проблеми вивчення капіталу підприємства, його аналіз та шляхи оптимізац ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики як: Капітал підприємства є основним чинником ... року склало значення 0.23. Таблиця 21 Розрахунки середньозваженої вартості власного капіталу підприємства «Дельта ...
 5. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ння капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства. 1. Сутність фінансового капіталу підприємства та ... істотне значення має початковий, або стартовий, капітал. Початковий фінансовий капітал підприємства необхі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017490386962891