Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики становятся особенно актуальными вопросы рациональной и эффективной организации процессов управления и контроля за движен...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В настоящее время существенно выросла проблема учета, анализа и контроля затрат на предприятиях, т е проблема управления затратами Вопрос управления з...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
С переходом экономики нашей страны на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятий, а также их экономическая и юридическая ответственно...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Важной частью имущества предприятия являются его оборотные средства Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основным производств...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 2. Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «Галант» за 2007-2009 рр.

№з/п

Показник

За 2007 рік

За 2008 рік

За 2009 рік

Абсолютне відхилення

Лінійне

Базове

1

Темп приросту активів, %

1,90

2,12

-0,19

-2,31

-2,09

2

Темп приросту власного капіталу, %

7,50

8,42

39,56

31,14

32,06

3

Темп приросту виручки від реалізації, %

3,20

5,07

11,56

6,49

8,36

4

Дохід від реалізації, тис. грн

657,72

691,08

771,00

79,92

113,28

5

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн

548,10

575,90

642,50

66,60

94,40

6

Кількість персоналу, чол..

11,00

11,00

11,00

0,00

0,00

7

Фонд оплати праці, тис. грн

97,02

98,54

101,31

2,77

4,29

8

Продуктивність праці на 1 особу, тис. грн\чол

59,79

62,83

70,09

7,27

10,30

9

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

10,20

7,90

1220,55

1212,65

1210,35

10

Фондовіддача

0,02

0,01

1,90

1,89

1,88

11

Середні залишок оборотних коштів, тис. грн

33,70

47,10

68,20

21,10

34,50

12

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

12,83

9,56

7,83

-1,73

-5,00

13

Середньорічна вартість активів, тис. грн

2463,90

2490,00

2513,75

23,75

49,85

14

Власний капітал, тис. грн

1489,10

1551,80

1933,85

382,05

444,75

15

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

432,50

450,50

534,00

83,50

101,50

16

Прямі матеріальні витрати, тис. грн

299,88

309,96

373,79

63,83

73,91

17

Частка прямих матеріальних витрат в собівартості

0,69

0,69

0,70

0,01

0,01

18

Витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн

0,79

0,78

0,83

0,05

0,04

19

Валовий дохід, тис. грн

1096,20

1151,80

1315,20

163,40

219,00

20

Прибуток, тис. грн

115,60

125,40

138,70

13,30

23,10

Таблиця 3 Аналіз показників ринкової стійкості ВАТ «Галант» за 2007-2009 рр.

№з\п

Коефіцієнт

Період

Абсолютне відхилення

2007

2008

2009

Лінійне

Базове

1.

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,60

0,64

0,90

0,3

0,3

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

0,40

0,36

0,10

-0,3

-0,3

3.

Плече фінансового важеля

0,65

0,56

0,11

-0,4

-0,5

Таблиця 4. Аналіз динаміки фінансового кредиту в 2008 році

Вид кредиту

На поч.року

На кін року

Відхилення

абсолютне

Відхилення відносне, %

Довгострокові кредити банків

38

38

0

0

Короткострокові кредити банків

200

162

-38

-19

Загальна сума кредитів

238

200

-38

-16

Таблиця 5 Аналіз фінансових результатів ВАТ «Галант» за 2007-2009 рр.

Показник

За даними звітності , тис.грн.

Абсол. відхил

Відносне відхил.%

2007

2008

2009

Лінійне

Базове

Лінійне

Базове

Дохід

657,72

691,08

771

79,9

113,3

111,6

117,2

Непрямі податки

109,62

115,18

128,5

13,3

18,9

111,6

117,2

Чистий дохід

548,1

575,9

642,5

66,6

94,4

111,6

117,2

Інші звичайні доходи

0

0

30,2

30,2

30,2

Разом чисті доходи

548,1

575,9

672,7

96,8

124,6

116,8

122,7

Матеріальні витрати

299,9

310,0

373,8

63,8

73,9

120,6

124,6

Витрати на оплату праці

70,1

71,2

73,2

2,0

3,1

102,8

104,4

Відрахування на соціальні заходи

26,9

27,3

28,1

0,8

1,2

102,8

104,4

Амортизація

4,2

4,6

20,1

15,5

15,9

437,0

478,6

Інші операційні витрати

5,8

7,2

2,6

-4,6

-3,2

36,1

44,8

Інші звичайні витрати

0

0

1,5

1,5

1,5

Податок на прибуток

25,6

30,2

34,7

4,5

9,1

114,9

135,5

Разом витрати

432,5

450,5

534

83,5

101,5

118,5

123,5

Чистий прибуток

115,6

125,4

138,7

13,3

23,1

110,6

120,0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПЛАН Вступ. 1.Власний капітал підприємства: структура, формування і використання. 1.1.Сутність і класифікація капіталу підприємства ... величину резервного капіталу в балансі підприємства має надзвичайне значення для зовн ...
 2. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  ... 5. Капітал підприємства та його ефективне використання 1. Поняття капіталу підприємства 2. Відтворення та кругообіг капіталу 3. Економічна сутність виробничих фондів підприємства ...
 3. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... значення долі позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства ... роботі викладені теоретична сутність і проблеми вивчення капіталу підприємства, його аналіз та шляхи оптимізац ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики як: Капітал підприємства є основним чинником ... року склало значення 0.23. Таблиця 21 Розрахунки середньозваженої вартості власного капіталу підприємства «Дельта ...
 5. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ння капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства. 1. Сутність фінансового капіталу підприємства та ... істотне значення має початковий, або стартовий, капітал. Початковий фінансовий капітал підприємства необхі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016489028930664