Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие объективно становится основным звеном в ее реализации. Дело в том, что оно не только производит...полностью>>
Экономика->Реферат
Практически во всех национальных системах права в качестве основного субъекта рыночных отношений рассматривается фирма. В зависимости от цели деятельн...полностью>>
Экономика->Реферат
Актуальность темы. Современный период исторического развития ознаменован качественным обновлением международных отношений. В области гуманитарных отно...полностью>>
Экономика->Реферат
Нижегородская область является центром европейской части России, и по логистике она – регион №1 в РФ. В радиусе 1 тыс. км от Нижегородской области про...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 8. Найпоширеніші показники оцінки фінансового стану підприємства

Показник

Методологія розрахунку

Економічний зміст показника

Норматив-не значення

Показники оцінки майнового стану

1.

Сума наявних коштів

Підсумок балансу

Узагальнена вартісна оцінка активів (майнового потенціалу) підприємства

зростання

2.

Питома вага активної частини основних засобів

Частка вартості активної частини основних засобів у первинній їх вартості

Питома вага активної частини основних засобів

зростання

3.

Коефіцієнт зносу

Відношення суми зносу до первинної вартості основних засобів

Характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості

зменшення

4.

Коефіцієнт придатності

Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первинної вартості

Характеризує частку вартості основних засобів, що залишились до списання у наступних періодах

збільшення

5.

Коефіцієнт оновлення

Відношення вартості основних засобів, що надійшли за період, до їх вартості на кінець періоду

Відображає частину нових основних засобів у їх загальній вартості на кінець періоду

збільшення

Показники оцінки ліквідності і платоспроможності

1.

Величина власних оборотних коштів

Перевищення величини короткострокових активів над поточними зобов’язаннями підприємства

Характеризує ту частину власного капіталу, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства

> 0, збільшення

2.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Відношення величини грошових коштів до короткострокових пасивів

Показує, яку частину поточної заборгованості може покрити підприємство за рахунок наявних грошових коштів

> 0.2

3.

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

Різниця між оборотними активами і запасами, віднесена до короткострокових пасивів

Показує, яку частину поточної заборгованості може покрити підприємство за рахунок найліквідніших поточних активів

> 1

4.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)

Відношення оборотних активів до короткострокових пасивів

Дає загальну оцінку ліквідності, показуючи, в якій мірі поточні зобов’язання забезпечуються матеріальними оборотними коштами

> 2

Показник

Методологія розрахунку

Економічний зміст показника

Нормативне значення

5.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

Сума грошових коштів і поточних фінансових інвестицій, віднесена до величини власних оборотних коштів

Показує ту частину власних оборотних коштів, що знаходяться у формі грошових коштів і поточних фінансових інвестицій

збільшення

6.

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Величина власних оборотних коштів, віднесена до запасів

Характеризує ту частину вартості запасів, що покривається власними оборотними коштами

> 0.5

Показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність

1.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал, віднесений до валюти балансу

Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, що авансовані в його діяльність

> 0.5

2.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал, віднесений до валюти балансу

Показує частку обігових коштів у фінансуванні підприємства

< 0,5

3.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Співвідношення власного і позикового капіталу

Показує частку власного капіталу у позиковому

> 1

4.

Коефіцієнт заборгованості

Співвідношення позикового і власного капіталу

Показує, скільки грошових одиниць залучених коштів приходиться на одну одиницю власних коштів підприємства

< 1

5.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Відношення власних оборотних коштів до власного капіталу

Показує, яка частина власного капіталу використовується при фінансуванні поточної діяльності, а яка частина капіталізована

-

Показники ділової активності підприємства

1.

Коефіцієнт оборотності активів

Відношення виручки від реалізації до середнього підсумку балансу

Характеризує інтенсивність використання коштів підприємства

збільшення

2.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Відношення виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості

Показує, скільки разів на рік обертаються кошти, вкладені в розрахунки

збільшення

3.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації, віднесена до середньої кредиторської заборгованості

Відображає, скільки підприємству потрібно оборотів для сплати виставлених рахунків

збільшення

Показник

Методологія розрахунку

Економічний зміст показника

Нормативне значення

4.

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

Віднесення собівартості реалізованої продукції до середніх виробничих запасів

Показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу

збільшення

5.

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Чистий дохід, поділений на середню вартість основних фондів

Показує ефективність використання основних фондів підприємства

збільшення

6.

Коефіцієнт оборотності засобів

Чистий дохід, поділений на середню вартість оборотних активів

Показує ефективність використання оборотних фондів підприємства

збільшення

7.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Відношення обсягу реалізованої продукції до середньої величини власного капіталу

Відображає обсяг реалізованої продукції, що припадає на одиницю власного капіталу

_

8.

Тривалість обороту в днях

Відношення кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта оборотності

Показує швидкість обороту в днях активів або їх окремих елементів

зменшення

Показники прибутковості підприємства

1.

Коефіцієнт рентабельності активів

Відношення чистого прибутку до середньої величини активів

Відображає величину прибутку на кожну одиницю вкладених коштів

збільшення

2.

Коефіцієнти рентабельності реалізації

Відношення чистого (валового) прибутку до виручки від реалізації продукції

Відображає, скільки чистого (валового) прибутку міститься в грошовій одиниці реалізованої продукції

збільшення

3.

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності

Відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції

Показує співвідношення валового прибутку і витрат на виробництво продукції

збільшення

4.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Відношення чистого прибутку до середньої величини власного капіталу

Характеризує ефективність використання власного капіталу

збільшення

5.

Період окупності власного капіталу

Показник, обернений до попереднього

Показує, через скільки років авансований капітал повернеться власникамЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПЛАН Вступ. 1.Власний капітал підприємства: структура, формування і використання. 1.1.Сутність і класифікація капіталу підприємства ... величину резервного капіталу в балансі підприємства має надзвичайне значення для зовн ...
 2. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  ... 5. Капітал підприємства та його ефективне використання 1. Поняття капіталу підприємства 2. Відтворення та кругообіг капіталу 3. Економічна сутність виробничих фондів підприємства ...
 3. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... значення долі позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства ... роботі викладені теоретична сутність і проблеми вивчення капіталу підприємства, його аналіз та шляхи оптимізац ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики як: Капітал підприємства є основним чинником ... року склало значення 0.23. Таблиця 21 Розрахунки середньозваженої вартості власного капіталу підприємства «Дельта ...
 5. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ння капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства. 1. Сутність фінансового капіталу підприємства та ... істотне значення має початковий, або стартовий, капітал. Початковий фінансовий капітал підприємства необхі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028269290924072