Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Происхождение метеоритов, наиболее распространена точка зрения, согласно которой метеориты представляют собой обломки малых планет. Огромное количеств...полностью>>
Астрономия->Реферат
Среднее расстояние Солнца от Земли равно 149,6*106 км, его диаметр в 109 раз больше земного, а объем в 1300 раз больше объема Земли. Так как масса Сол...полностью>>
Астрономия->Реферат
В своем, так сказать, классическом варианте теория тяготения была создана Ньютоном еще в XVII веке и до сих нор верно служит человечеству. Она вполне ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Дважды Юпитер сыграл важную роль в истории астрономии. Он стал первой планетой , у которой были открыты спутники . В 1610 г. Галилей , направив телеск...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Національний авіаційний університет

Факультет систем управління

Курсова робота

з дисципліни

Електротехніка і електромеханіка

Виконав:Денисенко О.М. Номер залікової книжки: 300282

ФСУ - 213

Спеціальність 7.092502:

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Київ 2001

1)Складаємо вхідні дані для свого варіанту:

E1, В

E2, В

Ψ1,град

Ψ2,град

R,Ом

L1, мГн

L2, мГн

C1, мкф

C2, мкф

K

120

100

590

-70

100

110

100

15

35

3


Для зручності виконання розрахунків спростимо електричну схему наступним чином та визначимо комплексні опори, що складаються з активних та реактивних складових.

;

Z1=

100-57.1428571428571i

Z2=

100

Z3=

100+50i

Z4=

-133.333333333333i

e1=

-77.1345-91.93i;

e2=

34.202-93.97i

Z5=

55i

2) Визначимо напрямок струмів у вітках схеми та розрахуємо їх методами: контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентних перетворювань.

Використовуючи метод контурних струмів, довільно обираємо напрям контурних струмів і струмів у кожній вітці. Далі розраховуємо власні та загальні опори контурів:

Z11=Z4+Z1; Z22=Z1+Z2+Z5; Z33= Z2+Z3; Z12=Z21=Z1; Z23=Z32=Z2;

Складаємо систему рівнянь за методом контурних струмів:


I11*Z11+I22*Z12 =e1;

I11*Z21+I22*Z22+I33*Z23=e2;

I22*Z32+I33*Z33=e2;

Систему розв’язуємо за правилом Крамера, для чого обчислюємо наступні визначники:

Визначаємо напрямок контурних струмів ,а потім і струми у їх вітках у відповідності з напрямками.

; ;

I11=I4; I22=I5; I33=I3; I1=I11+I22; I2=I22+I33;

Підставляючи відповідні значення, отримаємо:

I1=

0.4913-0.5465i

I2=

0.2544-0.3447i

I3=

-0.1679-0.5110i

I4=

6.8990E-002-0.7128i

I5=

0.4223+0.1663i


Δ=

2915476.1904-2828571.4285i

Δ1=

-1815062.3294-2273290.3842i

Δ2=

1701732.374268-709809.0968i

Δ3=

-1935005.2617-1014884.0699i


Для перевірки вірності розрахунків складемо рівняння балансу потужностей:

Sджер=E1*I4+E2*I2; Sспож=I12*Z1+I22*Z2+I32*Z3+I42*Z4+I52*Z5;

Sджер=

-94.5366157853344+12.9406945170768i

Sспож=

-94.5366157853343+12.9406945170765i

Обчислимо відносні похибки:

Після обчислень отримаємо:

1.05225E-13 %

2.31985E-12 %
Використовуючи метод вузлових потенціалів, необхідно один з вузлів електричної схеми заземлити, тобто прийняти його потенціал рівним нулю. Тоді кількість вузлів, потенціали яких необхідно визначити зменшується на одиницю, оскільки потенціал одного вузла вже відомий і дорівнює нулю. Якщо кількість вузлів в електричному ланцюгу дорівнює k, то необхідно скласти (k-1) рівнянь для визначення усіх необхідних потенціалів.

В нашому випадку приймемо потенціал третього вузла рівним 0 та запишемо систему рівнянь за першим законом Кірхгофа.

-I1+I4+I5=0; I1=(φ1- φ3)*g3= φ1*g3;

I2-I3-I5=0; I2=(φ3- φ2+E2)*g2=E2*g2- φ2*g2;

I3=(φ2- φ3)*g3= φ2*g3;

I4=(φ3- φ1+E1)*g4=E1*g4- φ1*g4;

I5=(φ2- φ1)*g5= φ2*g5- φ1*g5;

Після відповідних підстановок отримаємо наступну систему рівнянь:

φ1(g3+g4+g5)-φ2*g5=e1*g4;

1*g5+φ2(g2+g3+g5)=e2*g2;

Обчисливши, отримаємо наступні значення:

g1=

7.53846153846154E-003+4.30769230769231E-003i

g2=

1E-002

g3=

8E-003-4E-003i

g4=

7.50000000000002E-003i

g5=

-1.81818181818182E-002i

φ1=

17.9052811713808-82.7266518987844i

φ2=

8.75893429536352-59.4974499740023i

I1=

0.491339235471327-0.546501241575657i

I2=

0.254430800372034-0.344718121045885i

I3=

-0.167918325533101-0.511015336973472i

I4=

6.8990109566197E-002-0.712798457503243i

I5=

0.42234912590513+0.166297215927587i

Метод еквівалентних перетворень грунтується на тому, що складну конфігурацію електричного ланцюга змінюють на просту одноконтурну, а потім визначають струм за законом Ома. В нашому випадку доцільно перетворити всі паралельні з’єднання опорів та ЕРС на еквівалентні.

;

Далі у відповідності з законом Ома для ділянки кола визначаємо напругу між вузлами, відносно яких здійснювалися еквівалентні перетворення:

Повертаючись до початкової схеми, знаходимо струми у вітках:

Після необхідних підстановок отримаємо:

Z14=

38.4125428711415-60.1665850073493i

Z23=

52.9411764705882+11.7647058823529i

E11=

-8.32375831263161-63.7032462484035i

E22=

29.1621560676638-45.7246664730696i

I=

0.422349125905131+0.166297215927586i

U13=

17.905281171381-82.7266518987844i

U32=

-8.7589342953638+59.4974499740021i

U21=

-9.14634687601723+23.2292019247822i

I1=

0.491339235471328-0.546501241575657i

I2=

0.254430800372031-0.344718121045887i

I3=

-0.167918325533098-0.511015336973472i

I4=

6.89901095661977E-002-0.71279845750i

I5=

0.422349125905131+0.166297215927586i

3) Для вітки електричного ланцюга, яка містить активний і реактивний опір, побудуємо графіки миттєвих значень струму, напруги, потужності від часу за один період. Миттєві значення струму, напруги, потужності визначаються за наступними формулами:

p=u*i;

При побудові графіків необхідно початкові фази перевести в радіани і визначити період коливань (w=500 рад/с) і крок за часом

Розрахуємо струм I1, вітка якого містить активний і реактивний опір.

Т

I1(abs)

0.012566

-0.8385

0.7349

t

i

0

-0.77287

0.001047

-0.3219

0.002094

0.215329

0.003142

0.694858

0.004189

0.9882

0.005236

1.016754

0.006283

0.77287

0.00733

0.321896

0.008378

-0.21533

0.009425

-0.69486

0.010472

-0.9882

0.011519

-1.01675

0.012566

-0.77287Побудуємо графік залежності миттєвої напруги від часу.

Т

U1(abs)

0.012566

-1.3576

84.64218

t

u

0

-116.992

0.001047

-88.6545

0.002094

-36.562

0.003142

25.32716

0.004189

80.42997

0.005236

113.9816

0.006283

116.992

0.00733

88.65447

0.008378

36.56204

0.009425

-25.3272

0.010472

-80.43

0.011519

-113.982

0.012566

-116.992


Побудуємо графік залежності миттєвої потужності від часу.

t

p

0

90.41964

0.001047

28.53755

0.002094

-7.87288

0.003142

17.59878

0.004189

79.48087

0.005236

115.8913

0.006283

90.41964

0.00733

28.53755

0.008378

-7.87288

0.009425

17.59878

0.010472

79.48087

0.011519

115.8913

0.012566

90.41964Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Електричні системи та мережі

  Книга >> Промышленность, производство
  ... ланцюгом електричної ... Методи розрахунку режимів електричних мереж Завдання розрахунків параметрів режимів ліній електропередачі й електричних мереж. Розрахункові схеми електричних ... розрахунку за даними початку чи кінця лінії, можливо з допущеннями, різними ...
 2. Розрахунок кіл трифазного струму та перехідних процесів у лінійних електричних колах

  Курсовая работа >> Физика
  ... ів у лінійних електричних колах Краматорськ Зміст 1. Розрахунок трифазних ланцюгів 1.1 Загальні положення 1.2 Розрахунок режимів роботи ... вимірюються в методі вимірювання двома ватметрами, визначення напружень між різними точками схеми ...
 3. Теорія електричних і електронних кіл

  Учебное пособие >> Физика
  ... класичного методу розрахунку складаються рівняння електромагнітного стану ланцюга по ... напівпровідників з різним типом електропровідності. Намалювати схему ... і: У попередніх лабораторних роботах розглядалися електричні ланцюги, геометричні розміри яких, а ...
 4. Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму

  Курсовая работа >> Физика
  ... . φ2 Ia/ 3 Розрахунок складних ланцюгів змінного струму символічним методом Електрична схема ланцюга й комплексна схема ... інної напруги u1, u2 і u3 c різними частотами (малюнок 11) Величини опор ...
 5. Створення програми розрахунку параметрів електричних машин за допомогою середовища Delphi

  Курсовая работа >> Информатика
  ... продукти, та опанувати методи та структури високого рі ... параметри магнітних ланцюгів асинхронного двигуна та ... літературу по розрахунку електричних машин. При розрахунку параметрів електричних машин деяк ... ютерів та з різними встановленими операційними системами, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014910697937012