Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Життя і смерть - вічні теми духовної культури людства. Про неї міркували пророки й основоположники релігій, філософи і моралісти, діячі мистецтва і лі...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однією з провідних течій сучасної світової філософії, безперечно, є позитивна філософія, яка своїм джерелом має класичний позитивізм XIX ст., і в наш ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філосо-фії, що охоплює напружений, дуже яскра вий за своїми результатами, в...полностью>>
Астрономия->Реферат
Потреби людини є основою її інтересів. Категорія потреби охоплює більш широке коло явищ, ніж категорія інтересу. Потреби притаманні всім біологічним о...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти України

Киівський національний економічний університет

Кафедра маркетингу

Спеціальність “Маркетинг”

Випускна робота

Бакалавра з економіки

студента факультету маркетингу

Ільянок Костянтина Вікторовича

на тему “Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

на прикладі Інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"

Науковий керівник к.е.н., доцент В.П.Пилипчук

Допущена до захисту в ДЕК “ ” 1999 року

Завідувач кафедри (д.е.н., проф. А.Ф.Павленко)

Київ 1999

План:

Вступ…………………………………………………………………………3.

Розділ 1.Реклама в системі маркетингу……………………………..5

  1. Маркетингова сутність та класифікація реклами………………5

  2. Вибір форми реклами та методи обчислення величини рекламного бюджету…………………………………………………………..15

  3. Принципові основи розробки рекламної кампанії……………..27

Розділ 2. Маркетингова оцінка економічної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"……………………………33

2.1. Загальна характеристика бази практики (інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"), історія її створення, організаційна структура, види діяльності………………………………………………………………………34

2.2. Маркетингова оцінка економічної діяльності…………………………..43

2.3. Основні недоліки, перспективи та можливості подальшого розвитку маркетингової діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"………54

Розділ 3.Перспективи та шляхи вдосконалення рекламної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"………………62

Заключна частина (Висновки)……………………………………………77

Додатки……………………………………………………………………….79

Література……………………………………………………………..89

Вступ.

Реклама - это имя вещи.

Как хороший художник создаёт себе имя,

Так создаёт имя и вещь. Увидев на обложке журнала

"знаменитое " имя, останавливаются купить. Будь та же вещь

без фамилии на обложке, сотни рассеянных прошли бы мимо.

Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи…..

Конечно, реклама не исчерпывается объявлениями.

Объявления - простейший вид.

Реклама должна быть разнообразием, выдумкой.

Маяковский В.

Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників. На початкових етапах розвитку, коли залучення професійних послуг виявляється ще не по кишені, власнику або комерційному директору доводиться виконувати в мініатюрі всі функції, які у великих фірмах входять в обов'язки експертів і співробітників їх рекламних агентств. Йому доводиться бути контактором, розробником плану використання засобів реклами, фахівцем з розробки текстів, закупати художнє оформлення та місця в засобах друкарської реклами, бути контролером за виробництвом початкових матеріалів для реклами в пресі, фахівцем з прямої поштової реклами (Direct-Mail), керівником по оформленню, фахівцем в багатьох інших галузях. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одного боку люди потребують неї, навіть шукають її. Майже всі галузі народного господарства відчувають справжню потребу в оперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних по структурі і можливостям рекламних організацій. А з іншого боку, досить широко існує вельми скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають чимало мотивів і для гумору, і для скепсису. Але з самого початку важливо пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і конкретних дій, складового в своїй сукупності процесу реклами.

Реклама - це передусім форма масового напучення, і вступити в контакт з аудиторією їй допомагають засоби масової інформації. Ми як споживачі реклами, ймовірно, усвідомлюємо, що за рядом важливих ознак вона відрізняється від інших знайомих нам засобів комунікації. По-перше, рекламі властива повторюваність. Ми не тільки знов і знов бачимо рекламу одного і того ж рекламодавця, але і багато разів зустрічаємо одне і те ж оголошення. І це, звичайно, відповідає задуму рекламодавця. По-друге, ми сприймаємо рекламу в гостроконкурентному оточенні. І звичайно ж, більшість з них хоче, щоб ми щось зробили відносно конкретної марки товару або конкретного магазина. І нарешті, реклама сприймається як частина нашої повсякденної загальнодоступної культури.

У першій частині випускної дипломної роботи бакалавра розглянуто сутність реклами в системі маркетингу, класифіковано головні рекламні засоби, обгрунтований вибір різних форм реклами, а також розглянуті способи розробки рекламного бюджету фірми. Друга частина роботи присвячена аналізу маркетингової діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест". У третій частині розкриваються перспективи та шляхи вдосконалення рекламної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест", розроблена рекламна кампанія на 2000 рік.

Розділ 1 . Реклама в системі маркетингу.

1.1.Маркетингова сутність реклами.

Ринкова економіка, як показує досвід багатьох розвинених країн, не може функціонувати без інституту реклами. Реклама - внутрішньо властивий елемент ринку, один з найважливіших інструментів його розвитку. Реклама в ринковій економіці виконує безліч функцій. Саме тому у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі існує безліч формулювань терміну "реклама".

Під рекламою згідно з Законом України "Про рекламу" розуміється спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. З точки зору маркетингу, реклама це інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і почини, яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, до товарів, ідей і сприяти реалізації товарів, ідей і починів.

Зарубіжні автори дають декілька інші визначення реклами, але майже всі спеціалісти зазначають, що реклама як найважливіша складова частина маркетингової діяльності є своєрідним інформаційним виходом на потенційних споживачів, клієнтів і ділових партнерів.

Оцінювати стан рекламного ринку в Україні на даний момент вельми непросто. По-перше, ринок реклами став передбачуваним, по-друге, на ньому зараз працюють професіонали як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агентств. По-третє, розпочалося активне проникнення на український ринок реклами крупних зарубіжних рекламодавців. З початку ринкових перетворень різні сектори ринку реклами в Україні розвивалися нерівномірно. Найшвидше розпочався енергійний розвиток реклами в пресі (переважно в газетах). На телебаченні даний процес затягся на більш тривалий час, і досить енергійне освоєння телеефіру почалося з кінця 1992 року. Помітно "затрималося" на старті радіомовлення, але з 1993 року, з появою величезного числа всіляких, як правило, невеликих комерційних радіостанцій, настав справжній бум і в сфері радіореклами.

З'явилися і інші види реклами - зовнішня, сувенірна, Direct-Mail , реклама в глобальній інформаційній мережі Інтернет .

Маркетингова класифікація реклами .

Для розуміння реклами треба передусім розібратися в її найбільш істотних функціях. Однією з застав формування реального погляду на різноманітний рекламний ландшафт може стати постановка питань: хто користується рекламою, для обхвату яких аудиторій, за допомогою яких засобів і в яких цілях? На цьому рівні реклама поділяється на рекламу:

 • від імені виробників,

 • від імені роздрібних і оптових торговців,

 • від імені приватних осіб,

 • від імені уряду, суспільних інститутів і груп. (Більш докладний аналіз цих видів реклами представлено у додатку №1).

Розглянемо більш докладно перший різновид:

Реклама "на індивідуального споживача".

Деякі виробники користуються рекламою, щоб донести своє ставлення до індивідуального споживача і впливати на нього. Вони добиваються нашої уваги і прихильності за допомогою телебачення, радіо, щоденних і щотижневих газет, журналів, а також рекламних щитів, реклами на транспорті, незліченних матеріалів прямої поштової реклами, каталогів, повітряних куль і безлічі інших носіїв.

Інколи комерційні інтереси виробників примушують їх об'єднувати зусилля, щоб стимулювати використання їх товару або послуги індивідуальними споживачами.

Реклама "на сферу торгівлі".

Ті товари, з якими кожний з нас часто зустрічається в рекламі, фігурують і в так званій рекламі на сферу торгівлі, що адресована роздрібним і оптовим торговцям. Прибігаючи до цього різновиду реклами, виробники добиваються уваги тих, хто надалі корисний ним в реалізації їх продукції.

Реклама на сферу торгівлі закликає запасати товар певної марки і стимулювати його збут. З іншого боку, деякі виробники пропонують свої товари роздрібному торговцеві, щоб той продавав їх під маркою магазина. Реклама на сферу торгівлі - це знаряддя передачі ідей і умов вищеназваних і багатьох інших варіантів взаємовідносин в ланцюжку " виробники -оптовик-роздрібний торговець".

Не дивно, що оголошення на сферу торгівлі часто містять набагато більше фактичної інформації, ніж оголошення, адресовані індивідуальному споживачеві. Оптовики, що піклуються про отримання прибутку, і роздрібні торговці часто оцінюють ділові альтернативи з "бухгалтерської" точки зору і вимагають того ж самого від реклами, що адресується ним. Але виробників все більше цікавить і реклама, що ставить перед собою задачі більш загального характеру.

Реклама " паблік рилейшнс " (престижна реклама).

Протягом кількох останніх десятиріч спостерігається значний ріст уваги виробників до налагодження відносин з різними групами громадськості. Діяльність по організації громадської думки ("паблік рилейшнс")-багатогранна, і їй важко дати коротке і всеосяжне визначення.

Ось одне з них: "Паблік рилейшнс" - це мистецтво і суспільна наука, яка аналізує тенденції розвитку, передбачає їх результати, видає рекомендації керівникам організацій і служить керівництвом по втіленню в життя програм, що плануються, і відповідають інтересам як організацій, так і громадськості". Вмовляючий потенціал реклами може стати ефективним знаряддям комунікації і сприяти здійсненню програм по " паблік рилейшнс " самих різних фірм.

Виробникам доводиться брати до уваги численні групи людей, включаючи акціонерів, робітників, службовців, замовників, потенційних замовників, професійних педагогів, законодавців і рядових виборців. Всі вони, як і багато хто інші, виявляють цікавість до певних фірм і пов'язані з ними тим або іншим образом. Ставлення до політики і практичних дій конкретних ділових інститутів з боку окремих осіб і груп може помітно впливати на страйки, зниження темпів роботи, прихильність споживачів, навчання молоді, господарське законодавство.

Якщо врахувати постійний громадський інтерес до таких питань, як охорона прав споживачів, охорона навколишнього середовища або раціональне природовикористання, не доводиться дивуватися, що виробники стали вдаватися до реклами, щоб поширити свою точку зору з спірних питань і тим самим спробувати вплинути на громадську думку і законодавство, і, звичайно ж, заслужити хорошу репутацію. Вони розповідають нам про системи виробничого контролю за якістю товарів, що пропонуються ними або послуг, про свої зусилля по відновленню або захисту повітряного і водного середовища, про свою турботу про повторне використання що стають дефіцитними ресурсів. Робиться все це часто за допомогою реклами. Таким чином, задачі, що виконуються рекламою в сфері "паблик рилейшнс", різноманітні, але мета, як правило, одна - сприятливо вплинути на одну або безліч аудиторій, з якими фірмі доводиться мати справу в суспільстві взаємозалежності, що посилюється.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... ізії організації системи маркетингової діяльності на підприємстві. Група маркетингових досліджень відповідає за планування, організацію, зб ...
 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... яльності” на тему: «Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємств ... рекламної діяльності. 8. Організація протокольних міроприємств та ... та в умовах найефективнішого використання всіх засобів виробництва На підприємстві не проводять планування ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... онує. Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві може бути визначений як конструкція організації, на основ ... щодо вдосконалення планування, організації й управління рекламними кампаніями та окремими заходами рекламного характеру. Служба ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... підприємствах. 2. Планування діяльності аграрних підприємств 2.1. Види планів, зміст та організація внутрішньогосподарського планування Система планування містить ...
 5. Проектування системи менеджменту на підприємстві (2)

  Реферат >> Менеджмент
  ... рішень та комунікацій; економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльност ... ічного планування, організація та реалізація контролю, заходи щодо мотивації праці, проектування комунікацій на підприємств ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014779567718506