Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальні властивості гормонів:

 1. Строга специфічність (тропність) фізіологічної дії.

 2. Висока біологічна активність: гормони надають свою фізіологічну дію в надзвичайно малих дозах.

 3. Дістантний характер дії: клітки - мішені розташовуються звичайно далеко від місця утворення гормону.

 4. Багато гормонів (стероїдні і похідні амінокислоти) не мають видової специфічності.

 5. Генералізованность дії.

 6. Пролонгованість дії.

Функції гормонів:

 1. Регуляція зростання, розвитку і диференціювання тканин і органів, що визначає фізичний, статевий і розумовий розвиток.

 2. Забезпечення адаптації організму до змінних умов існування.

 3. Забезпечення підтримки гомеостазу.

До ендокринних залоз відносяться гіпофіз, надниркові залози, білящитовидні залози, статеві залози (їх внутрішньо-секреторні елементи), щитовидна залоза, острівці підшлункової залози. Ендокринними функціями володіють вилочкова залоза і епіфіз. У взаємодії з нервовою системою ендокринні залози регулюють всі функції організму.

Епіфіз бере участь в регуляції зростання, обміну речовин, статевого дозрівання, в процесах пристосування організму до умов навколишнього середовища (зокрема, до зміни дня і ночі, інших ритмічних і циклічних процесів). Він функціонально пов'язаний з гіпоталамусом і через нього з іншими залозами внутрішньої секреції.

Гормонами гіпофіза є: тропні гормони, гормон зростання і вазопресії. Їх функція в регуляції фізіологічного гомеостазу організму. Під їх контролем знаходяться процеси нормального емоційної і фізіологічної відповіді на стрес.

Яєчники у жінок, яєчка у чоловіків залози внутрішньої секреції, виробляючі, відповідно, жіночі (естроген) і чоловічі (андрогени) статеві гормони.

Надниркові гормони секретують кортикостероїди, а також частково чоловічі і жіночі статеві гормони, мозковий шар  адреналін і норадреналін. Вони грають важливу роль в регуляції обміну речовин і в адаптації організму до несприятливих умов. Поразка надниркових залоз приводить до хвороб (хвороба Аддісона, недуга Іценко-Кушинга і ін.).

Щитовидна залоза. Залоза внутрішньої секреції. Розташована на шиї, у області горлових хрящів. Складається з двох доль і перешийка. Виробляє гормони тироксин, триіодтиронін, тіреокальцитонін, регулюючі зростання і зростання організму (диференціювання тканин, інтенсивність обміну речовин і ін.).

Захворювання ендокринної системи

Поразка щитовидної залози приводить до виникнення деяких хвороб (при підвищеній функції – тиреотоксикоз, при зниженій – мікседема; у деяких районах у зв'язку з браком йоду у воді і ґрунті поширений т.з. ендемічний зоб, тобто пов'язаний з певною місцевістю).

Основними причинами захворювань щитовидної залози є:

 • Дуже високий рівень гормонів щитовидної залози, або гіпертиреоз.

 • Дуже низький рівень гормонів щитовидної залози, або гіпотиреоз.

Нормальна робота щитовидної залози називається еутиреоз.

Учбове питання 2. Гомеостаз і адаптація як універсальні властивості людського організму

Кров, лімфа, тканинна, спинномозкова, плевральна, суглобова, і інші рідини утворюють внутрішнє середовище організму. Внутрішнє середовище відрізняється відносною постійністю свого складу і фізико-хімічних властивостей, що створює оптимальні умови для нормальної життєдіяльності кліток організму.

Вперше положення про постійність внутрішнього середовища організму сформулював більше 100 років тому фізіолог Клод Бернар. Він дійшов висновку, що «постійність внутрішнього середовища організму є умова незалежного існування», тобто життя, вільного від різких коливань зовнішнього середовища.

У 1929 р. Уолтер Кеннон ввів термін гомеостаз. В даний час під гомеостазом розуміють як динамічну постійність внутрішнього середовища організму, так і регулюючі механізми, які забезпечують цей стан. Головна роль в підтримці гомеостазу належить крові.

Гомеостаз – це універсальна властивість зберігати і підтримувати стабільність різних систем організму у відповідь на дію, що порушує цю стабільність. Ця відносна динамічна постійність складу і властивостей внутрішнього середовища і стійкість основних фізіологічних функцій організму. Будь-які фізіологічні, фізичні, хімічні або емоційні дії (температура повітря, атмосферний тиск, хвилювання, радість, печаль) можуть бути приводом для виходу організму із стану динамічної рівноваги. Автоматично, за допомогою гуморальних і нервових механізмів регуляції здійснюється саморегуляція фізіологічних функцій, що забезпечує підтримку життєдіяльності організму на постійному рівні.

Гомеостаз і адаптація – два кінцеві результати організуючих функціональні системи. Втручання зовнішніх чинників в стан гомеостазу приводить до адаптативної перебудови організму в результаті якої одна або декілька функціональних систем компенсують можливі порушення і відновлюють рівновагу. У безвихідних ситуаціях, коли подразник надмірно сильний, ефективна адаптація не формується і зберігається порушення гомеостазу. Стрес, що викликається цими порушеннями, досягає надзвичайної інтенсивності і тривалості, в такій ситуації можливий розвиток захворювань.

В процесі трудової діяльності людина розплачується за адаптацію до виробничих чинників. Розплата за ефективну працю або оптимальний результат трудової діяльності носить назву «ціна адаптації», причому нерідко розплата формується у вигляді перенапруження або тривалого зниження функціональної активності механізмів нервової регуляції як найлегше ранимих і відповідальних за постійність внутрішнього середовища.

Учбове питання 3. Поняття про імунітет людини

Еволюція формувала систему імунітету близько 500 млн. років. Цей шедевр природи захоплює нас красою гармонії і доцільністю. Наполеглива цікавість вчених різних спеціальностей розкрила перед нами закономірності її функціонування і створило в останні 110 років науку «Медична імунологія».

Логіка підказує, що система імунітету захищає нас від інфекційних агентів: бактерій, вірусів і простих, тобто захищає організм від всього чужорідного. Але, в той же час стало зрозумілим, що імунна система необхідна, в першу чергу, для захисту від свого, що став чужим. Річ у тому, що щодня в нашому організмі виникають мільйони кліток мутантів, які можуть стати джерелом смертельних пухлин.

Розрізняють специфічний захист, або імунітет, і неспецифічну резистентність організму. Остання на відміну від імунітету направлена на знищення будь-якого чужорідного агента.

Імунітет – це комплекс реакцій, направлених на підтримку гомеостазу при зустрічі організму з агентами, які розцінюються як чужорідні, незалежно від того, чи утворюються вони в самому організмі або поступають в нього ззовні.

Органи, що беруть участь в імунітеті, ділять на 4 групи:

 1. Центральні – тимус, або вилочкова залоза, і кістковий мозок.

 2. Периферичні, або вторинні, - лімфатичні вузли, селезінка, система лімфоепітеліальних утворень, розташованих в слизистих оболонках різних органів.

 1. Забар’єрні - ЦНС, сім'яники, очі, паренхіма тимуса і при вагітності – плід.

 2. Внутрішньобар'єрні – шкіра.

Імунна система є регулятором гомеостазу.

Слід звернути особливу увагу на те, що стреси, а також депресії пригноблюють імунітет, що супроводжується не тільки підвищеною сприйнятливістю до різних захворювань, але і створює сприятливі умови для розвитку злоякісних новоутворень.

Учбове питання 4. Поняття про здоров'я людини і здоров'я суспільства в цілому. Вплив науково-технічного прогресу на здоров'ї людини

Колись Сократ сказав, що «здоров'я – не все, але все без здоров'я – ніщо». Бути живим мало – треба бути живим і здоровим. Здоров'я як наукова проблема охоплює комплекс медико-біологічних, психологічних, соціальних, фізкультурно-оздоровчих і інших наук.

Найдорогоцінніший дар, який людина одержує від природи – здоров'я. Якою б здійсненою не була медицина, вона не може позбавити кожного від всіх хвороб. Людина сам творець свого здоров'я! Замість того щоб марити про «живу воду» і інші чудотворні еліксири, краще з раннього віку вести активний і здоровий спосіб життя, гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримувати правила особистої і суспільної гігієни – словом, добиватися розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я.

На думку ВІЗ, під здоров'ям розуміється відсутність виявлених розладів і захворювань (на індивідуальному рівні) або зниження рівнів смертності, захворюваності і інвалідності (на рівні, популяції) і підвищення рівня здоров'я, що відчувається.

Здоров'я – стан організму, при якому всі його функції і системи знаходяться в гармонійній взаємодії і динамічно урівноважені із зовнішнім середовищем.

Хоча поняття «здоров'я» і виключає хворобу, обидва ці стани можуть бути зв'язані порядперехідними стадіями. Такими стадіями служать окремі приховані слідчі хвороби, латентний період захворювання, стерті форми хвороби і ін. І, навпаки, бувають випадки, коли погане самопочуття випробовує людина, що не має ніяких об'єктивних порушень діяльності організму. У зв'язку з цим виникли поняття про суб'єктивне і об'єктивне здоров'я, а також термін «практично здоровий», яким позначають стан людини, коли хоч і спостерігаються патологічні зміни, але працездатність і самопочуття залишаються нормальними.

Стан здоров'я людини залежить від досконалості пристосовних механізмів організму, від того наскільки повно він пристосовується до умов середовища. Це в свою чергу визначається тренованістю організму, від того наскільки повно він пристосовується до умов середовища. Це в свою чергу визначається тренованістю організму, перенесеними у минулому захворюваннями, спадковими особливостями, а також соціальними чинниками.

Здоров'я суспільства слід розглядати як ресурс національної безпеки, засіб, що дозволяє людям жити благополучним, продуктивним і якісним життям. Характеристика стану здоров'я суспільства вимірюється комплексом соціально-демографічних показників: народжуваністю, смертністю, середньою тривалістю життя, захворюваністю, рівнем фізичного розвитку.

Вплив науково-технічного прогресу на здоров'ї людини

Важливою сферою взаємодії природних, технічних і суспільних наук є вивчення глобальних проблем сучасності. Перетворення наукового знання в період інтенсивного розвитку істотно міняються і міняють не тільки всю систему теоретичного і прикладного значення, але і місце самої науки в структурі продуктивних сил суспільства. Наукові зміни роблять визначальний вплив на здоров'ї і добробут людей, на їх життя і долі.

Для вирішення глобальних проблем людства потрібен системний підхід. Адже в медицині не існує «чисто» соціальних або природних проблем. Все в світі взаємопов'язано.

Наука розвивається в гармонії з гуманістичними ідеалами і цілями соціального прогресу. Наука для людини і про людину  ось саме дійсна гуманістична перспектива і оптимістичний ідеал, які відкриває науково-технічному прогресу антропологічна теорія.

Людина  єдина жива істота, яка стала свідома протиборствувати і цілеспрямовано підпорядковувати собі навколишню природу. Сучасна людина у пошуках нових сировинних і енергетичних ресурсів розширила масштаби вивчення і освоєння морів і океанів, високогірних районів і безводних пустель, стратосфери і космічного простору. У нових природних і виробничих умовах люди нерідко випробовують вплив незвичайних чинників навколишнього середовища, що надають несприятливу дію на їх загальний стан, самопочуття і працездатність.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019400119781494