Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
         Сейчас, цунами – это общепринятый международный научный термин, происходит он от японского слова, которое обозначает "большая волна, заливающ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В 1894 г Роббер Сесил, бывший премьер-министр Великобритании, в своем обращении к Британской ассоциации содействия научному прогрессу, перечисляя нере...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Кодекс законов о труде Российской Федерации регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качест...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Труд человека в современном автоматизированном и механизированном производстве представляет собой процесс взаимодействия человека, производственной ср...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

отримання інформації про слабкі місця системи.

Назва дерева відмов

Розробка блоку інформації, яка описує об'єм аналізу


Визначення верхньої події


Визначення системи і її меж


Розробка допусків і її меж


Представлення дерева відмов


Рис. 2.2. Загальні ознаки побудови дерева відмов

Побудову дерева відмов можна розбити на 5 етапів:

 1. Визначення верхньої події. Верхня подія дерева відмов є проміжною подією дерева відмов. Верхня подія - це:

  • небажана подія;

  • подія повинна бути конкретною (якщо вона загального характеру, то буде складно);

  • якщо дуже конкретним, то може загубитися інформація, корисна для аналізу;

  • необхідно задавати робочий стан компонентів, що входять в систему.

 2. Розробка блоку інформації, яка описує об'єм аналізу, включає:

 • визначення меж системи і визначення даних для аналізу;

 • експлуатаційну і проектну інформацію, дані з регламенту;

 • розрахунок регламентів, ремонту і технічного обслуговування.

  1. Визначення систем і їх меж:

   • може відрізнятися від поняття експлуатації;

   • якщо декілька систем виконують одну функцію безпеки, то треба представляти її як одну систему, тобто система представляється як набір елементів;

   • необхідно чітко визначити межі системи.

 1. Допуски і обмеження, які приймаються (оскільки немає повної інформації про всі явища):

  • основа для допусків повинна бути конкретною;

  • обмеження дозволяють визначити об'єм аналізу.

 2. Побудова дерева відмов - кінцевий етап аналізу:

 • крок за кроком визначаються недоліки системи;

 • позначення повинні бути зрозумілими;

 • при визначенні набору відмов, окремі відмови повинні відповідати ступеню допусків і обмежень, прийнятих раніше.

Опис дії якого-небудь шкідливого або небезпечного чинника

 1. Назвати і стисло охарактеризувати небажану подію, яка можлива як наслідок дії чинника.

 2. Назвати і стисло охарактеризувати початкову подію, яка може бути ініціатором дії шкідливого або небезпечного чинника.

 3. Назвати події, які можуть впливати на хід подій в час від початкової події до небажаної події.

 4. Зробити оцінку інтервалу часу від початкової події до небажаної події.

 5. Назвати чинники і обставини, які можуть впливати на хід подій за час від початкової події до небажаної події.

 6. Оцінити будь-яким чином зв'язок подій, чинників і обставин за час від початкової події до небажаної події.

 7. Назвати можливі заходи і способи, що запобігають дії шкідливого або небезпечного чинника.

 8. Назвати можливі заходи, що проводяться людиною в процесі і можливі помилки при цьому.

 9. Провести оцінку вірогідності приведених подій.

Основні положення і правила побудови дерева відмов (подій)

Основні принципи і етапи побудови дерева відмов розглянули перші 3 учбові питання. Зараз розглянемо їх конкретніше.

Основні правила:

 • при побудові дерева відмов використовується концепція швидкої відмови, тобто кожна подія представляється такою, яка відстоюється в даний момент;

 • спочатку звертається увага на необхідні і достатні причини виникнення верхньої події, потім причину цієї причини і так далі послідовно всі причини.

При побудові дерева відмов також необхідно враховувати і інші аспекти:

  1. На початку побудови дерева відмов повинні бути узгоджені: межі систем, логічні символи, індексація (кодування) подій, а також представлення помилок персоналу і відмов із загальних причин;

  2. Всі допуски, зроблені в процесі побудови дерева відмов, повинні бути відбиті в звітній документації разом з джерелами використаної проектної інформації. Таким чином, буде забезпечена узгодженість дій впродовж всього аналізу, а також можливість прослідкувати хід дослідження;

  3. Якщо система не моделюється в деталях і використовуються дані з надійності системного рівня, то подія відмов, що є загальним і для інших систем, повинна бути виділена і розглянута;

  4. Настійно рекомендується ще до початку аналізу встановлювати точні визначення меж системи. В ході аналізу необхідно дотримуватися встановлених меж;

  5. Важливо, щоб використовувалася стандартизована форма для кодування базисних подій в деревах відмов. Вибрана схема повинна бути сумісна з вибраним комп'ютерним кодом для аналізу систем і чітко ідентифікувати базисні події:

 • види відмов устаткування;

 • визначення вигляду і типу конкретного устаткування;

 • приналежність устаткування до конкретної системи.

  1. Дерева відмов повинні відображати всі можливі види відмов, які можуть вплинути на неготовність системи. Повинні враховуватися складові, причетні до виведення устаткування з ладу для випробування і технічного обслуговування. У необхідних випадках потрібно враховувати помилки персоналу, пов'язані з помилковими діями з приведення устаткування в робочий стан після випробувань і технічного обслуговування, а також помилковими діями в процесі аварії.

  2. У дерев відмов повинні знайти відображення наступні аспекти залежних відмов:

   • взаємозалежність вихідних подій і реакцій систем;

   • відмови загальних підтримуючих систем, що впливають більш ніж на одну фронтальну систему або елемент через функціональну залежність;

   • помилки персоналу, пов'язані із загальними операціями випробувань і технічного обслуговування;

   • загальні елементи фронтальних систем.

При виконанні моделювання треба визначити і описати всі функціональні і системні дерева відмов, охоплених в аварійних послідовностях (дерева подій). При побудові системних дерев відмов повинні бути враховані всі системи, що забезпечують роботу системи, та необхідні для виконання функцій безпеки.

У всіх випадках, де в імовірнісній моделі передбачається втручання персоналу, треба представити і описати дерево відмов для персоналу і всіх його дій (операції, на підставі яких вони побудовані). Ці події, пов'язані з відновленням функцій оператором, як і відмови із загальної причини, повинні бути доповнені в дерево відмов на завершальному етапі, в кінцевому результаті.

Розглянемо приклад побудови дерева відмов.

Для побудови дерева відмов приймаються умовні позначення елементів:

Базисні події

Базисна подія – базисна подія є дефектом – це

відмова устаткування, людська помилка. Круг позначає

що подія відмови не вимагає подальшої розробки;

Прямокутний базисний елемент – додатковий символ для

базисної події – події, яка містить в прямокутному

елементі короткий опис базисної події.


Неописана (нерозвинене) подія – позначає базисну подію

тобто фактично складніша подія, яка не була далі

розвинена логікою дерева відмов.

Елемент типу «будинок» - визначено подію, використовується, що б

позначати відмову, яку гарантовано завжди здійснюється або

ніколи не здійснюється.

Логічні елементи

«І» - всі входи (базисні події) повинні здійснюватися, щоб

подія відбулася.

«АБО» - означає, що подія матиме місце, якщо відбудеться

хоч би одна з подій або обидві.

Третя стадія: аналіз наслідків.

При аналізі наслідків використовуються дані, одержані на стадії попередньої оцінки небезпеки і на стадії виявлення послідовності небезпечних ситуацій.

З
а даними дерева відмов і набутого значення вірогідності можливих відмов можна побудувати гістограму частот для різних величин витоків (на прикладі ядерного реактора).

Рис 2. 3. Гістограма частот для різних величин витоків.

Якщо за даними гістограми побудувати криву, то ми одержимо граничну криву частоти аварійних витоків (крива Фармера). Вважається, що крива відокремлює верхню область неприпустимо великого ризику від області прийнятного ризику, розташованої нижче і лівіше кривій.

Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019619464874268