Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Отчет о прохождении практики
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Місцеві електричні травми:

 • електричні опіки (під дією електричного струму);

 • електричні знаки (плями блідо-жовтого кольору);

 • металізація поверхні шкіри (попадання розплавлених частинок металу електричної дуги на шкіру);

 • електрофтальмія (опік слизистої оболонки очей).

Електротравми умовно діляться на місцеві і загальні. До загальних травм відносять електричний удар, при якому процес збудження різних груп м'язів може привести до судом, зупинки дихання і серцевої діяльності. До місцевих травм відносять опіки, металізацію шкіри, механічні пошкодження, електричні знаки. Металізація шкіри пов'язана з проникненням в неї найдрібніших частинок металу при його розплавленні під впливом електричної дуги. Електричні знаки виникають на шкірі. Це ущільнені ділянки сірого або блідо-жовтого кольору, вони безболісні і швидко проходять. Можливо пошкодження рогової оболонки унаслідок електричної дуги, що особливо небезпечно.

Результат поразки людини електрострумом залежить від багатьох чинників:

- сили струму;

- часу проходження його через організм;

- характеристики струму (змінний струм або постійний);

- шляхи струму в тілі людини;

- від наявності в приміщенні струмопровідних підлоги і пилу;

- підвищеної вологості і температури.

Струм, що проходить через тіло людини, залежить від напруги дотику, під яким опинився потерпілий і сумарного електричного опору, в який входить опір тіла людини. Величина опору тіла визначається в основному опором рогового шару шкіри і складає при сухої шкіри і відсутності пошкоджень сотні тисяч Ом. При високій напрузі і значному часі протікання струму через тіло опір шкіри падає ще швидше і сприяє важчим наслідкам поразки струмом.

На опір організму дії електричного струму впливає фізичний і психічний стан людини. Нездоров'я, стомлення, голод, сп'яніння, емоційне збудження призводить до зниження опору.

Характер дії струму на людину залежить від сили і роду струму. Для змінного струму частотою 50 Гц, напругою 220 В і шляху струму «рука-нога» сила струму 0,6 - 1,5 мА є відчутною, з'являється легке тремтіння пальців. При силі струму 2 - 2,5 мА виникають больові відчуття, а при 5 - 7мА – судоми в руках; 20 - 25 мА – це невідпускаючий струм, людина не може самостійно відірвати руки від електродів, спостерігаються сильні болі і судоми, утруднене дихання, а при 50 - 80 мА – параліч дихання; при 90 - 100 мА р на протязі 2-3 сек. наступає фібриляція серця і параліч дихання.

Змінний струм небезпечніший, ніж постійний, проте при високій напрузі (більше 500 В) небезпечнішим стає постійний струм. Зі всіх можливих шляхів струму через тіло людини (голова-рука, голова-нога, рука-рука, нога-рука, нога-нога), найбільш небезпечний той, при якому вражається головний мозок, серце і легені.

Гранично-припустимою напругою дотику і силою струму є: для змінного струму 50 Гц, напруга зіткнення 2 В, а сили струму – 0,3 мА; для струму частотою 400 Гц відповідно – 2 В і 0,4 мА; для постійного струму – 8 В і 1,0 мА (ці дані приведені для тривалості дії не більше 10 хвилин в добу).

Електромагнітне поле

Джерело виникнення — промислові установки, радіотехнічні об'єкти, медична апаратура і т.д.

У гігієнічній практиці їх відносять до неіонізуючих випромінювань.

Тривала дія на людину електромагнітних полів промислової частоти (50 Гц) приводить до розладів, які суб'єктивно виражаються скаргами на головний біль в скроневій і потиличній областях, млявість, розлад сну, зниження пам'яті, підвищену дратівливість, порушенню ритму серцевих скорочень.

Електромагнітне поле великої інтенсивності приводить до перегріву тканин, впливає на органи зір і органи статевої сфери. ЕМП помірної інтенсивності приводить до порушення діяльності центральної нервової і серцево-судинної системи, порушує біологічні процеси в тканинах і клітках. ЕМП малої інтенсивності приводить до підвищення стомлюваності, головним болям і випадання волосся.

Тому необхідно обмежити час перебування людини в зоні дії електромагнітних полів, що створюються струмами промислової частоти вище 400 кв.

Іонізуюче випромінювання

Іонізуюче випромінювання – випромінювання, взаємодія якого з середовищем приводить до виникнення іонізації.

Первинна біологічна дія іонізуючих випромінювань виникає в молекулах тканини і живих клітин, потім відбувається порушення функцій всього організму

Найбільш радіочутливими органами є: кістковий мозок, статева сфера, селезінка

Основну частину опромінювання населення земної кулі одержує від природних джерел радіації. Впродовж всієї історії існування Землі різні види випромінювання падають на поверхню Землі з космосу і поступають від радіоактивних речовин, що знаходяться в земній корі.

Людина піддається опромінюванню двома способами. Радіоактивні речовини можуть знаходитися поза організмом і опромінювати його зовні; в цьому випадку говорять про зовнішнє опромінювання. Ще вони можуть опинитися в повітрі, яким дихає людина, в їжі або у воді і потрапити всередину організму. Такий спосіб опромінювання називають внутрішнім.

Опромінюванню від природних джерел радіації піддається будь-який житель Землі, проте одні з них одержують більші дози, ніж інші. Це залежить, зокрема, від того, де вони живуть.

Рівень радіації в деяких місцях земної кулі, там, де залягають особливо радіоактивні породи, виявляється значно вище за середній, а в інших місцях – відповідно нижчий. Доза опромінювання залежить також від способу життя людей.

Застосування деяких будівельних матеріалів, використання газу для приготування їжі, відкритих вугільних жаровень, герметизація приміщень і навіть польоти на літаках все це збільшує рівень опромінювання за рахунок природних джерел радіації.

Земні джерела радіації в сумі відповідальні за велику частину опромінювання, якому піддається людина за рахунок природної радіації. В середньому вони забезпечують більше 5/6 ефективної річної еквівалентної дози, одержуваної населенням, в основному унаслідок внутрішнього опромінювання. Решту частини вносять космічні промені, головним чином шляхом зовнішнього опромінювання.

У цьому розділі ми розглянемо спочатку дані про зовнішнє опромінювання від джерел космічного і земного походженні. Потім зупинимося на внутрішньому опромінюванні, причому особливу увагу приділимо радону - радіоактивному газу, який вносить найбільший внесок в середню дозу опромінювання населення зі всіх джерел природної радіації. Нарешті, в ній будуть розглянуті деякі сторони діяльності людини, зокрема використання вугілля і добрив, які сприяють витяганню радіоактивних речовин із земної кори і збільшують рівень опромінювання людей від природних джерел радіації.

В результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в тканинах можуть відбуватися складні фізичні, хімічні і біохімічні процеси.

Дія альфа-, бета- і гамма-променів на живі організми виявляється по-різному, але всі вони іонізують речовину. Радіаційна небезпека альфа-, бета-випромінювання велика тільки поблизу джерела або при попаданні радіоактивного елементу всередину організму. Найнебезпечніше для живих організмів гамма-випромінювання із-за їх високої проникаючої здатності.

На нашій планеті існує природний радіаційний фон, який дає природне опромінювання всіх жителів землі.

Усереднена доза опроміненості кожного жителя планети природним фоном, тобто гамма-променями земного походження, складає 15 мікрорентген в годину.

ТЕМА 9. БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ І ТЕРОРИЗМУ

ЗАНЯТТЯ 9.1. БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ І ТЕРОРИЗМУ

Учбове питання 1. Безпека в ситуаціях криміногенного характеру

1. Організована злочинність.

Напрям основних видів промислу організованої злочинності:

 • незаконний оборот наркотиків;

 • незаконний оборот зброї;

 • розкрадання радіоактивних матеріалів;

 • фальшивомонетниця;

 • відмивання злочинних доходів;

 • викрадання автомобілів;

 • розкрадання і контрабанда предметів мистецтва;

 • рекет і шантаж з метою здирства грошових коштів і ін.

У широкому сенсі під організованою злочинністю слід розуміти особливу протиправну діяльність злочинних організацій, наперед плануючих стратегію і тактику неодноразового скоєння злочинів, що мають усередині себе чітке розділення ролей, свого роду спеціалізацію.

Загальними ознаками, по яких можна визначити, що ми маємо справу з організованою злочинною групою, є:

 • стійкість, тобто об'єднання осіб для занять злочинною діяльністю в перебігу більш - менш тривалого періоду, а не для скоєння одного або декількох злочинів;

 • планування злочинної діяльності (загальнокримінальної, господарсько-посадової або інтегрованої, тобто змішаної із задіюванням для досягнення своїх злочинних намірів державних структур);

 • наявність ієрархічної структури, як мінімум двоступінчатої – організатор і виконавці.

А що ж є злочинними групами з високим ступенем організованості? Під злочинним об'єднанням прийнято розуміти стійке, ієрархічно структуроване об'єднання злочинних груп, що мають корумповані зв'язки з представниками державного апарату і систематично реалізовані плани здійснення організованих злочинів. Для цих співтовариств характерна корисливо-насильницька спрямованість. Основною сферою їх діяльності є рекет і незаконний бізнес, а насильство звичайно застосовується до конкурентів, а також членів об'єднання, що допустили зраду, і рідко відносно сторонніх осіб, що не виконують вимоги об'єднання.

У діяльності злочинних співтовариств важливе місце займає організаційна робота, оскільки вони прагнуть до тривалого існування, до встановлення монополії на конкретні види злочинної діяльності на певній території. Ця робота припускає:

- вербування нових членів;

- включення дрібних, розрізнених груп в свій склад;

- підтримку дисципліни, конспірації і корумпованих зв'язків.

Найбільш могутніми злочинними організованими співтовариствами є сіцілійська "мафія", американська "коза ностра", японська "якудза", колумбійська наркомафія, тріади Південно-східної Азії.

На чолі їх, як правило, знаходяться лідери, що не здійснюють безпосередньо злочинів, а що виконують організаторські і ідеологічні функції. Це представники загальнокримінальних елементів (професійні злочинці – «злодії в законі» і крупні представники «білокомірцевої» злочинності, бізнесмени, працівники державних структур).

Далі за ієрархією йдуть, так звані, групи забезпечення і безпеки. Корисні для злочинної організації особи складають групу безпеки. Це юристи, економісти, журналісти, лікарі і звичайно ж державні службовці.

Виконавці злочинів (злодії, кілери, шахраї і ін.) представляють нижню ланку злочинної організації.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012249946594238