Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Отчет о прохождении практики
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

- парниковий ефект – результат викидів в атмосферу діоксиду вуглецю, метану, оксиду азоту, озону, фреону;

- дощ кислотний – викиди сірчистого газу, оксиду азоту і з'єднання їх з вологою атмосфери;

- озонові дірки – викиди фреону, окислу хлору;

- смог – викиди оксиду азоту, озону, вуглеводнів.

ЛІТОСФЕРА – верхній, кам'яний, твердий шар Землі складається з осадових порід. Нижньою межею літосфери є поверхня Мохоровіча (на рівнинах – 30-40 км, в морях, океанах – 3-5 км, в горах – 50 км.)

Найбільш вагомою частиною літосфери є ґрунт і надра (корисні родовища). Ґрунт має для нас величезне значення, оскільки є джерелом отримання продуктів харчування людини, очищає природні і стічні води, а ґрунтово-рослинної покрив є регулятором водного балансу суші.

Корисні копалини споживаються всіма галузями промисловості, складаючи 75 % сировини: вугілля, газ, нафта, уран, чорні і кольорові метали, гіпс, пісковик, будівельний камінь, торф, підземні води.

Небезпеки для людини, викликані змінами в літосфері:

- зменшення площі земельних угідь в результаті ерозії ґрунту, засолення ґрунту, агресивних ґрунтових вод;

- деградація ґрунтів (зміни складу ґрунтів);

- прогин земної кори під містами і водосховищами;

- штучні землетруси.

ГІДРОСФЕРА – це водна оболонка Землі і займає 71% поверхні. Це води океанів, морів, річок, озер, боліт, гірських і полярних льодовиків, а також підземна, ґрунтова і атмосферна волога. Загальна кількість в рідкому, твердому і газоподібному стані складає 1,5 млрд. куб. км, 0,00 1 маси Землі, з них: 97% - вода морів і океанів, 2% – волога льодовиків і близько 1% - підземні і поверхневі води.

До глибини 200 м живуть зелені рослини за рахунок фотосинтезу, на глибині 1500 м фотосинтез слабкий, глибше рослинний світ відсутній.

Прісної води на Землі дуже мало – 0,35% від загальної кількості води і 1, 65% – в льодовиках.

У природі відбувається круговорот самоочищення води – це вічний рух, який забезпечує життя на Землі і оцінюється в 483000 куб. км в рік.

Вода – це своєрідний мінерал, який забезпечує життєдіяльність на Землі. Живі організми містять більше 60% води.

Втрата води на 10-20% призводить до загибелі. Вода впливає на основні геологічні процеси, визначає клімат, регулює ритм термодинамічних процесів.

 • Небезпеки для людини, викликані змінами в гідросфері:

- деградація водних об'єктів;

 • підвищення рівня ґрунтових вод;

 • забруднення поверхневих водотоків підземних вод;

 • зміна гідрологічного режиму вод;

 • підвищення і пониження рівня морів.

Б. ХАРАКТЕРІСТИКА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ

Щороку в Україні в побутовому середовищі гине більше 30000 чоловік, у сотень тисяч осіб погіршується здоров'я із-за зміни абіотичних властивостей навколишнього середовища.

Побутове середовище – позавиробниче соціальне життя, що включає, як задоволення матеріальних потреб людей в їжі, одязі, житлі, лікуванні і підтримці здоров'я, так і освоєнні людиною духовних благ, культури, спілкування, відпочинку – тобто устрій повсякденного життя.

Діяльність людини у сфері побуту вельми різноманітна, оскільки форми життєдіяльності людини також вельми різноманітні і охоплюють практичні, духовні і інтелектуальні процеси життя суспільства.

Види діяльності людини у сфері побуту: трудова, побутова, наукова, культурна, учбова, спортивна, ігрова і військова.

Небезпечні і шкідливі чинники побутового середовища, що впливають на людину

Побутове середовище розділяють на фізичне і соціальне. До фізичного середовища відносяться санітарно-гігієнічні умови житлових приміщень, показники мікроклімату (температура, вологість і рухливість повітря), освітленість, хімічний склад повітряного середовища, а також рівень шуму.

Соціальне середовище включає сім'ю, товаришів, друзів і їх взаємовідносини.

Фізичне і соціальне середовище до певної міри визначають рівень безпеки людини, в сучасних умовах ці показники піддалися істотному погіршенню.

Основними метеорологічними чинниками, що впливають на працездатність і безпеку життєдіяльності людини є температура, вологість, швидкість руху повітря. Оптимальні значення параметрів метеорологічних (мікрокліматичних) чинників забезпечують людині – оточення комфорт і створюють передумови для високого рівня його працездатності і безпека праці.

Організм людини здатний підтримувати постійну температуру тіла при достатньо широких коливаннях параметрів навколишнього його середовища.

Сильне тривале загальне перегрівання приводить, на тлі зростаючого занепаду сил, до великих утруднень у виконанні фізичної і розумової роботи.

При цьому страждають функції уваги, сповільнюється процес обдумування, подовжується час реакції. Виникають хворобливі симптоми задишки, перебої в роботі серця, шум у вухах, запаморочення.

Низька температура повітря також може привести до порушення термічної рівноваги організму. При пониженні температури тіла з'являється слабкість, зменшується спритність рук, збільшується вірогідність простудних захворювань, вірогідність травм. Санітарні норми в житлі створюють відчуття теплового комфорту при температурі біля +21°С, відносної вологості близько 60% і швидкості руху повітря не більше 0,2 м/с.

Не менш серйозну небезпеку для здоров'я людини представляє і домашнє повітря. За даними учених, що порівнюють повітря в квартирах із забрудненим міським повітрям, виявилось, що повітря в кімнатах в 4-6 разів брудніше і в 8-10 разів більш токсичне, чим зовнішнє.

Що отруює повітря в наших квартирах? Звичайно, свинцеві білила, лінолеум, пластики, килими з синтетичних волокон, поролонова оббивка крісел, диванів, пральні порошки. Проте більшу частку (70-80%) шкідливих речовин в повітря квартир приносять сучасні меблі. У деревостружкових плитах (основа меблів) міститься багато синтетичної склеювальної речовини. Крім того, полімери, фарби, лаки цих меблів через деструкцію забруднюють повітря токсичними хімічними сполуками.

Чим ми дихаємо поза квартирами?

У друкарському органі «Держава» від 29.01.04 р. експерт Донецького регіонального відділення академік технологічних наук І. Древіцька повідомляє: «Майже кожне друге місто області слід було б обнести колючим дротом і повісити табличку: «Не дихати! Небезпечно для життя!»

У Донецьку і Макіївці показники забруднення атмосфери оцінюються як середні. У Маріуполі – вище за середні, а в Горловці, Єнакієве, Константіновці – лічильники зашкалюють. Жителів станції Фенольна вже не врятують протигази. Лисичанськ, Рубіжне і Северодонецьк – дійсний «бермудський трикутник» - в повітрі витає вся таблиця Менделєєва. Газовий факел Авдєєвки за 2, 5 години міг би закип'ятити Кураховське водосховище. У Дружковці – найвищий рівень онкозахворювань. У Донбасі рак зустрічається частіше в п'ять разів, чим по Україні.

Причини тому: дуже висока щільність населення і суперконцентрація промислових підприємств (на 1/20 частині України доводиться 822 щонайпотужніших підприємства).

Ми часто говоримо «вода – це життя». У людині міститься 70-80% води, процес обміну речовин і енергії в живих організмах відбувається тільки за наявності води. Втрата 10-12% води позначається на стані організму: з'являється слабкість, спрага, тремтіння; втрата 20-25% від маси людини приводить до його смерті.

Забруднення питної води часто приводить до поразки різних систем і органів людини. При вживанні води з високим вмістом кадмію може розвиватися нирковокам’яна хвороба, захворювання печінки, гіпертонія, злоякісні утворення. Вживання питної води, що містить марганець, може викликати у людини психічні розлади.

Перелік захворювань, які передаються через воду: паратіфи, дизентерія, інфекційний вірусний гепатит, туляремія, бруцельоз, лихоманка, холера і ін.

Основними джерелами забруднення є міські і промислові стічні води, води з сільськогосподарських полів, атмосферні води, що несуть маси забруднень промислового походження, що вимиваються з повітря, і т.д.

Наприклад, в Донецьку в місцях огорожі питної води перевищення по фенолах - в 27-50 разів, по нафтопродуктах – до 50 разів, по поверхнево активних речовинах - до 5 разів, по інфекційних бактеріях - до 163 разів.

Споживана жителям Донецьку «рідина» на 75% складається з «вод» відкритих джерел, а не з підземних водосховищ. Адже вода Сіверського Донця розбавлена промисловими стоками за рахунок скидань заводських стоків, каналізаційних аварій і підйому шахтних соляних вод.

Така «вода» нижче за течією ДМЗ навіть в люті морози не застигає. Вона не годиться навіть для поливання городів і миття полови (залишаються білі розлучення).

Природно, водопровідна вода – хлорується. Але хлор забійно впливає не тільки на паличку Коха, але також на людський організм.

Шум. Австрійські фахівці встановили, що тривалість життя людини із-за шуму в побутовому середовищі знижується на 10-12 років.

Більше 80% шуму в місті звичайно виходить від транспорту. У останні десятиліття шум в крупних містах України виріс в 12-15 разів. По санітарних нормах шум в житлових приміщеннях повинен бути вдень не більше 40 дБ, а вночі не більше 30дБ. Але в густонаселених районах шум нерідко досягає 120- 125 дБ.

Шум посилює емоційне навантаження. Кожен зайвий децибел приводить до втрати продуктивності праці на 1%, ризик втрати слуху збільшується на 1,5% і на 0,5% серцево-судинних розладів.

Для ліквідації шумового забруднення навколишнього середовища використовується шумозахист – установка звукоізолюючих кожухів на устаткуванні, глушників в компресорах, шумопоглинаючий асфальт, пристрої в квартирах, обернених на проїжджу частину вулиці, потрійних рам (подвійні рами гасять шум на 20 дБ, потрійні на 40 дБ).

На людину небезпечна дія надає невидиме, нечутне випромінювання.

Наші будинки побудовані з каменя, цеглини, бетону або дерева, в яких містяться різні по вигляду і кількості природні радіоактивні елементи.

Погана вентиляція, особливо в будинках з вікнами, що щільно закриваються, може збільшувати дозу опромінювання, обумовлену вдиханням радіоактивного газу радону, який утворюється при природному розпаді радію, що міститься в багатьох гірських породах і будівельних матеріалах, а також в ґрунті.

Люди, що користуються телевізором, додатково піддаються незначному опромінюванню (перегляд програм по 4 години в день дає річну дозу – 1,0 мбер).

Необхідно також зменшити дію сигаретного диму. Поєднання родона і сигаретного диму значно збільшує вірогідність ракових захворювань.

Шкідливу біологічну дію на людину в умовах побуту надають струми високої частоти, зокрема СВЧ. Основними їх джерелами є високовольтні лінії електропередач, електропідстанцій, антени радіо- і телепередавальні станцій, а також телевізори, мікрохвильові печі, комп'ютери, радіотелефони.

Встановлено, що при тривалій дії електромагнітного поля на людину у нього руйнується нервова система, знижується умовнорефлекторна діяльність, порушується робота серцево-судинної системи і обмін речовин в організмі (формується дистрофія і міокарді), печінці, спинному і головному мозку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011820793151855