Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Отчет о прохождении практики
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Психічні стани, що стійко підвищують схильність до небезпеки:

 1. Стрес – психічна напруженість, що виникла в процесі діяльності реакції організму на зовнішні дії. Організм прагне пристосуватися до умов діяльності, що змінюються, подолати труднощі і небезпеки. Стрес є не тільки доцільною захисною реакцією людського організму, але і механізмом, сприяючим успіху трудової діяльності в умовах перешкод, труднощів і небезпек.

 2. Інтелектуальна напруга – напруга, викликана частим зверненням до інтелектуальних процесів при формуванні плану діяльності, обумовлене високою щільністю потоку проблемних ситуацій.

 3. Сенсорна напруга – напруга, викликана неоптимальними умовами діяльності сенсорних і перцептивних систем і що виникають у разі великих утруднень в сприйнятті необхідної інформації.

 4. Монотонія – напруга, викликана одноманітністю виконуваних дій, неможливістю перемикання уваги, підвищеними вимогами як до концентрації, так і до стійкості уваги.

 5. Політонія – напруга, викликана необхідністю частого перемикання уваги в різних і несподіваних напрямах.

 6. Емоційна напруга – напруга, викликана конфліктними ситуаціями, підвищеною вірогідністю виникнення аварійної ситуації, несподіванкою, або будь-якою тривалою напругою.

 7. Напруга очікування – напруга, викликана необхідністю підтримки готовності робочих функцій в умовах відсутності діяльності;

 8. Мотиваційна напруга - напруга, пов'язана з боротьбою мотивів, з вибором критеріїв для ухвалення правильного рішення.

 9. Стомлення – напруга, пов'язана з тимчасовим зниженням працездатності, викликаним тривалою роботою.

Учбове питання 3. Психологічні методи підвищення безпеки

У діях людини психологи виділяють три функціональні частини: мотиваційну, орієнтовну і старанну. Порушення в будь-якій з цих частин спричиняє за собою порушення дій в цілому.

Людина порушує вимоги безпеки з наступних причин:

 • по незнанню цих вимог;

 • по небажанню виконувати відомі йому вимоги безпеки;

 • у зв'язку з невмінням виконувати вимоги безпеки;

 • у зв'язку з неможливістю виконувати вимоги (з причин, не залежних від людини).

У психологічній класифікації причин виникнення небезпечних ситуацій і нещасних випадків можна виділити три класи:

 • Порушення мотиваційної частини дій. Виявляється в небажанні виконувати певні дії. Порушення може бути відносно постійним і тимчасовим.

 • Порушення орієнтовної частини дії. Виявляється в незнанні правил експлуатації технічних систем і норм безпеки праці, а також способів їх виконання.

 • Порушення виконавчої частини. Виявляється в невиконанні правил, унаслідок невідповідності психічних і фізичних можливостей людини вимогам роботи. Така невідповідність, як і у випадку з порушенням мотиваційної частини дій, може бути постійною і тимчасовою.

Ця класифікація надає реальну можливість відповідно до кожної групи причин виникнення небезпечних ситуацій і нещасних випадків призначити групу профілактичних заходів в кожній частині: мотиваційна частина - пропаганда і виховання; орієнтовна - навчання, відробіток навиків; старанна - профвідбір, медичне обстеження.

ТЕМА 6. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ЗАНЯТТЯ 6.1. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Учбове питання 1. Зовнішнє середовище існування і середовище існування життєдіяльності людини

Для правильного і якнайповнішого розуміння питань «Безпеки життєдіяльності» необхідно дану проблему розглядати в єдиній системі «людина – середовище існування».

Одним з найважливіших елементів системи «людина – середовище існування», яке породило людину, з якою людина постійно взаємодіє і не відокремимо від неї – є навколишнє нас природне середовище існування людини.

Саме в природному середовищі людина знайшла для себе місце додатку сил для задоволення своїх потреб. Тут же він зіткнувся і з небезпеками природного походження, а пізніше і небезпеками штучно створеними.

Під середовищем існування життєдіяльності людини розуміється те, що оточує людину в процесі його діяльності: виробництво, знаряддя виробництва, засоби праці, атрибути робочого місця, побут, відпочинок і т.п.

Середовище існування людини – це навколишнє нас природне середовище, в якому функціонує людина і створені їм системи.

Вся історія людства є процес розвитку взаємовідносин між людиною і природою, при якій відбувається взаємна зміна природи і самої людини.

Таким чином, логічно розглядати середовище, починаючи з елементу «навколишнє природне середовище».

У геологічній історії середовища існування людини – біосфері, перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо він зрозуміє це і не вживатиме свій розум і свою працю на самовинищення.

Історичний процес на наших очах корінним чином міняється. Вперше в історії людства інтереси народних мас – всіх і кожного – і свобода думки особи визначають життя людства, є мірилом його уявлень про справедливість. Людство, узяте в цілому, стає могутньою геологічною силою. Перед ним, перед його думкою і працею, стає питання про перебудову біосфери на користь вільно мислячого людства як єдиного цілого.

В.І. Вернадський писав:

 • «Виникнення людини в середовищі незаселеного було актом найбільшої важливості, одиничним в геологічної історії».

 • «Керуючись розумом, людина вживає всю речовину, що оточує його не тільки на побудову свого тіла, але і на потреби свого суспільного життя, середовища існування життєдіяльності людини».

 • «Він міняє зовнішній вигляд, хімічний і мінеральний склад навколишнього середовища, свого житла, яким є вся земна поверхня».

 • «Немає на Землі куточків, недоступних для нього, немає меж можливому його розмноженню».

«Науковою думкою, державною організацією, керованою технікою і своїм життям – людина створює в середовищі існування нову біогенну силу».

«Теоретично ми не бачимо межі його можливостям, якщо враховуватимемо роботу покоління».

«Розум, його що відрізняє, зраджує людині дивовижні риси, глибоко змінює його дії на навколишнє середовище».

На сьогодні діяльність людини досягла глобальних масштабів дії на біосферу, змінюючи круговорот речовин, водний баланс планети, роблячи сильний вплив на ґрунти, рослинність і тваринний світ.

Біосферний процес на Землі ніколи не уривався. Не можна відходити від геологічного розуміння біосфери і відповідно геологічного значення людського розуму. Це вже абсолютно нове розуміння планетарної ролі людства, що управляє.

Людина – вершина космічної еволюції: «З появою на нашій планеті обдарованої розумом живої істоти, планета переходить в нову стадію своєї історії. Біосфера переходить в ноосферу».

Учбове питання 2. Характеристика природного, побутового і виробничого середовища існування людини

А. ХАРАКТЕРІСТИКА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Природне середовище – це природа і людина, що знаходяться в географічній оболонці Землі, взаємозв'язані і безперервно взаємодіючі в самих різних напрямах.

Географічна оболонка Землі складається з біосфери, що включає частково атмосферу, літосферу, гідросферу.

Всі ці сфери, проникаючи одна в іншу, взаємодіють один з одним і створюють зовнішню зовнішність Землі.

Головна властивість географічної оболонки - це постійний обмін речовиною і енергією не тільки між компонентами оболонок Землі, але і між оболонкою і зовнішнім світом (космосом).

Основні частини навколишнього нас природного середовища:

БІОСФЕРА - це область існування живої речовини або «сфера життя». Це історично стародавній шар організованої багатокомпонентної, саморегульованої структурної оболонки нашої планети Земля, що створений дією живої речовини (живих організмів і мікроорганізмів) і що визначив склад атмосфери, гідросфери, літосфери.

Верхньою межею біосфери є озоновий шар стратосфери, що визначає можливість життя (близько 35-40 км).

Нижня межа біосфери проходить в літосфері на глибині 4-5 км, в океані - на глибині 11 км.

Біосфера виступає як гігантський акумулятор і унікальний трансформатор променистої енергії Сонця, як джерела природних ресурсів Землі.

У результаті необхідно пам'ятати, що основне призначення біосфери полягає не в постачанні людини їжею, а підтримці планетарної рівноваги на Землі.

Небезпеки для людини, викликані змінами в біосфері:

Антропогенні аварії: аварії, зв'язані своїм діяльністю людини в середовищі існування, тобто в техносфері, в побуті (вибухи ГПС, руйнування від перевантажень снігу, вітрів, корозії металів, температурної деформації, блукаючих струмів).

Природні катаклізми: стихійні лиха.

Забруднення біосфери: фізичні, хімічні, біологічні. Їх небезпеці будуть дані в характеристиці атмосфери, літосфери і гідросфери як складових частин біосфери.

Академік В.І. Вернадський (1863-1945) писав: «Обличчя планети – біосфера – хімічно різко міняється людиною свідомо і головним чином несвідомо. Міняється людиною фізично і хімічно повітряна оболонка суші, все її природні води».

В цілях комплексного вивчення взаємовідносин людини і біосфери ЮНЕСКО розробила довготривалу програму «Людина і біосфера».

Сьогодні глобальним завданням людства є визначення і здійснення допустимих меж дії на біосферу з метою запобігання екологічній катастрофі.

Кінцева мета людини відносно біосфери – управління всіма найважливішими процесами, що відбуваються в екологічних системах, тобто перетворення біосфери в ноосферу – «сферу розуму», переплетення законів неживої і живої природи, суспільства і мислення – вищої стадії розвитку біосфери.

АТМОСФЕРА – (від грец. атмос – повітря) захисна оболонка Землі – є основою життя, визначає окислювальні процеси живої і неживої матерії, оберігає від різких добових перепадів температури (могли б досягти 150-200°С). Захищає від шкідливих сонячних і космічних випромінювань. Потужність її до 20 км. Має шарувату будову. Її склад:

Тропосфера – нижній, найбільш щільний шар повітря, заввишки 10-15 км., містить до 80% маси атмосфери, 80% водяної пари, 20,94% кисню, 78,09% азоту, 0,93% інертних газів, 0,003% діоксиду вуглецю.

Стратосфера – розташована над тропосферою до висоти 40 км. Має озоновий шар (О3), який поглинає велику частину ультрафіолетової радіації, затримує 20% інфрачервоного випромінювання Землі, чим зберігає тепло Землі і оберігає життя на Землі.

Іоносфера – до висоти 1300 км, має підвищену іонізацію молекул газу і захищає все живе від дії космічної радіації.

Екзосфера – до висоти 10000 км, характеризується розрядженою речовиною, близькою до міжпланетного простору.

Небезпеки для людини, викликані змінами в атмосфері:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016469955444336