Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Внутрішнє вухо налічує 25 тис. кліток, що реагують на звук, – аналізаторів, тому їм сприймаються і розрізняються якнайтонші зміни висоти і частоти звуку.

У людини область слухових відчуттів тягнеться від 16 до 20000 герц (20 тисяч кГц). Для порівняння, у жаб верхня межа слуху – 10 кГц, у голуба – 12 кГц, у шимпанзе – 33 кГц, у собак – 100 кГц, а у кажанів – 175 кГц.

Характерними особливостями слухового аналізатора є:

 • здатність бути готовим до сприйняття інформації у будь-який момент часу;

 • здатність сприймати звуки в широкому діапазоні частот і вибирати необхідні;

 • здатність встановлювати місце розташування джерела звуку (фізика звукових коливань).

Гігієна слуху. У зовнішньому слуховому проході нагромаджується вушна сірка, на ній затримується пил і мікроорганізми, тому необхідно регулярно мити вуха теплою мильною водою; у жодному випадку не можна видаляти сірку твердими предметами.

Перевтома нервової системи і перенапруження слуху можуть викликати різкі звуки і шуми. Особливо шкідливо діє тривалий шум, при цьому наступає туговухість і навіть глухота. Сильний шум знижує продуктивність праці до 40-60%. Для боротьби з шумами у виробничих умовах застосовують облицювання стін і стель спеціальними матеріалами, що поглинають звук, індивідуальні протигаласливі навушники. Мотори і верстати встановлюють на фундаменти, які глушать шум від струсу механізмів.

ДОТИК

(ТАКТИЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ)

Поверхня шкіри людини у середньому складає біля 2 квадратних кілометрів. На шкіри розташовано 250 тисяч рецепторів холоду, 30 тисяч рецепторів тепла, 1 млн. больових, 0,5 млн. рецепторів тактильних та 3 млн. потових залоз.

Тактильний аналізатор дає сигнал про небезпеку, пов'язану з характером поверхні тіл, їх температурою, жорсткістю і є третім по значенню дистанційним аналізатором (близько 7% інформації мозку). Він сприймає відчуття, що виникають при дії на шкірну поверхню різних механічних стимулів (дотик, тиск).

Найбільш висока чутливість на дистальних частинах тіла (найбільш віддалених від осі тіла).

Тактильний аналізатор володіє високою здібністю до просторової локалізації. Характерна його особливість – швидкий розвиток адаптації, тобто зникнення відчуття дотику або тиску. Час адаптації для різних ділянок тіла коливається в межах від 2 до 20 секунд. Завдяки адаптації ми не відчуваємо дотику одягу.

Абсолютна чутливість коливається в межах від 50 міліграм до 10 г для різних ділянок шкіри. Зразкові пороги відчуття: для кінчиків пальців руки – 3 г/мм2, на тильній стороні пальця – 5 г/мм2, на тильній стороні кисті – 12 г/мм2, на животі – 26 г/мм2, на п'яті – 250 г/мм2.

Температурна чутливість захищає організм від перегріву і переохолодження. Вона властива організмам, що володіють постійною температурою тіла і обумовлюється роботою холодних і теплих терморецепторів. Температурна інформація зовнішнього середовища необхідна для діяльності механізму терморегуляції тіла. Поріг сприйняття тепла і холоду різний, наприклад, теплові крапки розрізняють різницю температури в 0,2°С, а точки холоду в 0,4°С. Час, необхідний для відчуття температури, складає приблизно 1 секунду. Температура шкіри нижча за внутрішню температуру тіла. На лобі вона складає – 34-35°С, на обличчі – 20-25°С, на животі – 34°С, на стопах – 25-27°С.

Больова чутливість сигналізує про небезпеку при дії будь-яких надмірно сильних подразників. Больові відчуття викликають оборонні рефлекси, зокрема, рефлекс видалення від подразника. Під впливом болю перебудовується робота всіх систем організму. Адаптація больових рецепторів незначна, що не дозволяє сильному болю зменшуватися. Звикнути до болю практично неможливо.

Приклад порогу больової чутливості: шкіра живота – 20 г/мм2, кінчики пальців – 300 г/мм2.

НЮХ

Нюх – вид чутливості, направленої на сприйняття запахів. Нюх – дуже важливий сигналізатор небезпеки (дає близько 2% інформації мозку). На наявність загрозливих здоров'ю і життю речовин в повітрі організм реагує рефлекторним уповільненням дихання або його короткочасною зупинкою. Запахи можуть сигналізувати людині про порушення в технологічному процесі, наприклад, на появу запаху газу (для розпізнавання небезпечних газів, що не мають запаху, до ним додають спеціальні сильно пахучі речовини – одоранти).

Проте нюх володіє здатністю адаптуватися до умов середовища. Тому цей чинник треба враховувати при проектуванні газонебезпечних приміщень, встановлюючи в них автоматичні газосигналізатори, що реагують на підвищення концентрації шкідливих і вибухонебезпечних речовин в повітрі.

Нюх обумовлений роботою рецепторів нюхової сенсорної системи. У людини є 60 млн. нюхових кліток, які розташовуються в слизистій оболонці носових раковин на площі 5 см2. Чутливість нюхового аналізатора людини висока – 1 рецептор збуджується 1 молекулою пахучої речовини. У тварин кількість нюхових кліток набагато вище, для порівняння у собаки-вівчарки їх близько 200 млн. нюхових.

СМАКОВА ЧУТЛИВІСТЬ

Смакова чутливість дозволяє визначити присутність небезпечних і шкідливих домішок у воді і їжі, а також розрізняти смак (відчувати гірке, кисле, солодке, солоне). Смакові відчуття грають попереджувальну роль у області безпеки (близько 2% інформації мозку).

Рецептори смакового аналізатора несуть інформацію про характер концентрації речовин, що поступили в рот. Ці рецептори розташовані на язику, задній стінці глотки, м'якому небі, мигдалинах і носоглотці.

У різних людей абсолютні пороги смакової чутливості до різних речовин істотно розрізняються, аж до «смакової сліпоти». Крім того, смакові пороги залежать від стану організму.

Смаковий аналізатор в 10 тисяч разів грубіше за нюх, а індивідуальне сприйняття смаку може розрізнятися до 20%.

Смакові рецептори схильні до швидкого відмирання і новоутворення. З віком кількість смакових цибулин може зменшитися в 2-3 рази, що призводить до сильного зниження смакових відчуттів.

Потрапивши в екстремальну ситуацію можна скористатися рекомендацією йогів: пробуючи незнайому їжу, постарайтеся якомога довше тримати її в роті, поволі пережовуючи і прислухаючись до своїх відчуттів. Якщо з'явиться явне бажання проковтнути, тоді спробуйте ризикнути.

ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

ЗАНЯТТЯ 5.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Учбове питання 1. Психологія безпеки праці

Психологія безпеки праці є відносно мало вивченою областю наукового дослідження і практичного застосування і є одним з розділів психології праці.

Завдання психології безпеки праці – сприяти тому, щоб трудова діяльність легшала, безпечніше, доставляла більше радості, щоб людські відносини на підприємстві ставали більш гармонічними, а відношення до праці якомога свідомішим і активнішим.

Психологія праці вирішує цю загальну задачу специфічно, а саме – шляхом вивчення так званих психічних чинників. Під психічними чинниками розуміють психічні явища, регулюючі поведінку і діяльність людини: його увагу, відчуття, емоційне життя, мислення, волю і ін.

Ці явища добре відомі з практики, і грають важливу роль у формуванні відношення до праці, в підвищенні ефективності трудової діяльності. Усередині психології праці самостійно досліджуються проблеми безпеки праці. Психологія безпеки праці – це застосування психологічних знань у області безпеки праці. Як для психології праці взагалі, так і для психології безпеки праці, особливо, характерна необхідність співпраці з іншими науками, що діють в тій же області. Наприклад, з охороною праці, яка включає такий комплексний круг проблем, де поєднуються проблеми професійної підготовки, техніки, технології виробництва, охорони здоров'я і техніки безпеки. Застосування знань психології може привести до успіху лише тоді, коли вони органічно входять в єдину систему заходів щодо безпеки праці.

В процесі трудової діяльності встановлюється складний взаємозв'язок між відчуттями, які відображають дії зовнішнього середовища, і відчуттями, що виникають як наслідок внутрішніх процесів, зокрема в руховому апараті, і які часто не досягають ступеня свідомості.

Безпека значної частини трудових процесів залежить саме від точної, швидкої і правильної реакції робочого на певні явища, що виникають в ході трудового процесу. При цьому необхідно, щоб в його свідомості міцно були зафіксовані потрібні для такої ситуації знання і відпрацьовані відповідні навики. Вельми важливо також, щоб ці знання відкладалися в його пам'яті в максимально коротких формулюваннях, щоб час на роздум, зважування, відновлення знань в період між сприйняттям і дією було якомога коротше. Психологічний підхід до безпеки праці повинен виявлятися в створенні відповідних зв'язків між відчуттям і рухом.

Під час роботи людина постійно сприймає цілий ряд оточуючих його чинників, але в той же час предмет його уваги складають деякі, найбільш важливі моменти трудового процесу. У значній частині трудових процесів трудова діяльність складається з ряду строго послідовних прийомів і рухів. Відчуття, що виникають в результаті скорочення м'язів і рухливості суглобів, інформують про хід руху; руховий аналізатор управляє рухом, визначає його розмах, швидкість, напрям.

Для безпеки праці важливу роль грає встановлення взаємодії між руховим аналізатором і іншими органами чуття. Значна частина нещасних випадків пов'язана з неточністю м'язових відчуттів або недостатнім зоровим контролем за рухом. З погляду безпеки праці вельми важливо добитися від працівника, щоб він знав, в який момент і за якими об'єктами йому потрібно стежити з особливою ретельністю.

Психічні процеси, що управляють трудовою діяльністю:

Увага. Це концентрація свідомості на якому-небудь предметі або діяльності з одночасним відверненням від всього іншого.

Поняття уваги належить до найбільш важливих понять психології безпеки праці.

Увага пов'язана з свободою волі, у зв'язку з цим розрізняють довільну і мимовільну увагу.

Довільна увага – це свідома увага. Тут важливу роль грає друга сигнальна система. При цьому психічні процеси зосереджуються на таких об'єктах, які обумовлені відповідним завданням. Цей вид уваги вимагає силових зусиль і завжди направлено на сприйняття предметів і явищ з свідомо поставленою за мету. У діяльності працівника (оператора) основна роль належить активній увазі.

Мимовільна увага виникає без свідомого вольового зусилля під впливом зовнішніх подразників і триває до тих пір, поки вони діють. Таким подразником може бути сильний звук, яскраве світло і т.д. Це низька форма впливу, вона виникає за законом орієнтовного рефлексу і є загальною для людей і тварин. Пасивна увага працівника виникає при зміні шуму в добре знайомому працюючому механізмі.

Для безпеки праці у однаковій мірі важлива як пасивна, так і активна увага. Але безпосередньо для виконання роботи потрібна довільна увага.

Це означає, що психічна діяльність робочого повинна бути направлена на конкретне трудове завдання. Тобто, процеси, що відбуваються в нервовій системі, повинні концентруватися на нервових зв'язках, що забезпечують виконання трудової діяльності. Якщо в ході роботи виникнуть несподівані, сильні дії на робітника (наприклад, звукові або світлові), то мимоволі привернута ними увага може змінити спрямованість нервових процесів, діяльності психіки. А це, у свою чергу, може викликати тимчасове гальмування, своєрідні перешкоди у відповідних центрах нервової системи. У таких випадках легко може виникнути бездіяльність або неправильна дія, які можуть привести до нещасних випадків.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019400119781494