Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
В условиях перехода на рыночные отношения деятельность различных субъектов хозяйствования сопровождается разного рода рисками. В связи с этим, принцип...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банк ─ юридическое лицо, которое имеет исключительное право на основании лицензии Национального банка Украины осуществлять следующие операции: привлеч...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Рыночная стоимость обыкновенных акций компании АВ составляет $800 , привилегированные акции составляют $300 , а общий заемный капитал - $500 . Стоимос...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Проблема привлечения свободных денежных средств населения – одна из наиболее актуальных сегодня, которая должна опираться на интересы вкладчиков, чтоб...полностью>>

Главная > Реферат >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВА РОСОТА

з дисципліни „маркетинг” на тему:

„Оцінка конкурентоспроможності ПП фірма „КВІЛТ””

ПЛАН

Вступ.

1. Конкурентоспроможність фірми.

1.1. Поняття та показники конкурентоспроможності

підприємства.

1.2. Обґрунтування та вибір факторів конкурентних

переваг підприємства.

1.3.Оцінювання рівня конкурентних переваг та

конкурентоспроможності підприємства.

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

2.1. Покупці і конкуренти ПП фірми „КВІЛТ”.

2.2. Аналіз конкурентоспроможності ПП фірми

„КВІЛТ”.

2.3. Аналіз конкурентоспроможності українського

підприємства на світовому ринку.

3. Рекомендації по покращенню конкурентоспроможності

підприємства.

Висновки.

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................4

1. Конкурентоспроможність фірми..................................7

1.1. Поняття та показники конкурентоспроможності

підприємства.....................................................7

1.2. Обґрунтування та вибір факторів конкурентних

переваг підприємства......................................11

1.3.Оцінювання рівня конкурентних переваг та

конкурентоспроможності підприємства..............15

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства...........20

2.1. Покупці і конкуренти ПП фірми „КВІЛТ”...........20

2.2. Аналіз конкурентоспроможності ПП фірми

„КВІЛТ”..........................................................21

2.3. Аналіз конкурентоспроможності українського

підприємства на світовому ринку.......................22

3. Рекомендації по покращенню конкурентоспроможності

підприємства...........................................................25

Висновки....................................................................26

Список використаної літератури...................................28

ВСТУП

Однією з рушійних сил підприємництва є конкуренція. Існують різноманітні форми та методи конкурентної боротьби, які по-різному впливають на підприємницьку діяльність і конкурентоспроможність фірми. Конкуренція відіграє важливу роль як рушійна сила розвитку економічної системи капіталізму, змушує підприємців мобілізовувати всю енергію і здібності для підвищення конкурентоспроможності своїх підприємств.

Конкурентоспроможність багато в чому залежить від ступеню орієнтованості підприємства на маркетинг, від здатності вірно оцінити тенденції зміни кон’юнктури ринку. Маркетингова діяльність є основою раціональної цінової, товарної, збутової, комунікативної політики підприємств.

Характеристика підприємства на матеріалах якого виконана робота.

1. Назва підприємства: Приватне Підприємство фірма „КВІЛТ”.

2. Підприємство засновано 5 лютого 1998 року.

3. Засновником підприємства є Киринчук В.В.

4. Юридична адреса підприємства Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Вербіж, вулиця Дружби, 16.

5. Підприємство є юридичною особою, заснованого у формі приватного підприємства в складі райспоживспілки і має самостійний баланс,

розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, круглу печатку,

кутовий штамп зі своєю назвою та символікою. Господарська діяльність підприємства базується на принципах господарського розрахунку та діє за принципом самоуправління і самофінансування згідно чинного законодавства України, забезпечує самостійність фінансування витрат на розвиток та удосконалення його діяльності, на матеріальне стимулювання працівників

підприємства з прибутку.

6. Предметом діяльності підприємства є:

6.1. Ведення сільськогосподарського підсобного господарства, виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції.

6.2. Здійснення заготівель в юридичних осіб від населення за готівку та безготівкового розрахунку сільськогосподарської продукції і сировини, продовольчих товарів та продуктів переробки сільгосппродукції, тваринницької продукції, дикоростучої продукції, грибів, лікарсько-технічної, пушно-хутрової і вторинної сировини та матеріалів.

6.3. Організація оптової та роздрібної торгівлі, мережі магазинів, пунктів громадського харчування як на території України так і за її межами, в тому числі валютних і комісійних магазинів, з метою обслуговування громадян України іноземних громадян, а також юридичних осіб;

6.4. Виробництво та реалізація товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;

6.5.Виробництво та реалізація будівельних матеріалів деревообробної продукції;

6.6. Виконання замовлень юридичних осіб та громадян, в тому числі іноземних, на підставі укладання з ними договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства;

6.7. Встановлення взаємовигідного співробітництва, громадських, соціально-культурних та інших зв’язків з державними, кооперативними, громадськими підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6.8. Поставка продукції, виконання робіт, надання послуг в кредит, надання фінансової допомоги на умовах, передбачених домовленістю сторін;

6.9. Інвестування розробок нових зразків і технологій для виробництва товарів народного споживання, виробництво цих товарів, а також виробів виробничо-технічного, навчального та наукового призначення, продукції народних промислів, створення програм інноваційного та цільового призначення, в тому числі колективного призначення – розробників нової техніки, технологій;

6.10. Здійснення бартерних операцій на території України та за її межами в порядку, встановленому законом.

6.11. Зовнішньо – економічна діяльність. Здійснення експортних та імпортних операцій;

6.12. Надання транспортних послуг з перевезення вантажів та пасажирів власним і орендованим транспортом та міжнародні перевезення;

7. Кількість працюючих: 36 осіб.

8. Органи управління. Управління підприємством здійснює засновник або директор, який наймається на контрактній основі. Директор здійснює керівництво підприємством і несе повну відповідальність за результати його діяльності у відповідності з діючим законодавством і контрактом.

9. Права трудового колективу і соціальні гарантії.

9.1. Трудовому колективу підприємства належить права на одержання заробітної плати з кінцевим результатом роботи у відповідності з кількістю і якістю затраченої праці.

9.2. Трудові відносини між засновником і працівниками підприємства регулюються законодавством про працю і контрактом.

9.3. Працівники підлягають обов’язковому соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань студентів з основ менеджменту, а також розвиток і оволодіння навичками самостійного вивчення комплексу питань з менеджменту.

Завдання курсової роботи полягає втому, щоб на основі знання дисципліни „маркетинг” та інших спеціальних дисциплін на конкретних практичних матеріалах за міч щем проходження практики проаналізувати практику маркетингу і запропонувати конкретні заходи її удосконалення.

Конкурентоспроможність підприємства

Поняття та показники конкурентоспроможності підприємства

Діяльність будь-якого господарюючого суб’єкта в умовах конкуренції зазнає двостороннього контролю: внутрішнього безпосереднього контролю в межах підприємства і зовнішнього опосередкованого контролю на ринку зі сторони конкурентів та споживачів. Друга форма контролю традиційно вважається об’єктивнішою, оскільки її результати обумовлюються конкурентними перевагами підприємства. Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної господарської діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.

Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг.

Отже, показник рівня конкурентоспроможності підприємства – це узагальнюючий показник життєздатності підприємства, його вміння ефективно використовувати свій виробничий, науково-технічний, трудовий, фінансовий потенціал. Цей показник відображає результати роботи всіх підрозділів, тобто стан внутрішнього середовища, а також здатність його реагування на зміну зовнішнього середовища. При цьому особливо важлива здатність підприємства оперативно і адекватно реагувати на зміну у поведінці споживачів, їхні смаків і переваг, тобто його здатність пропонувати ринку конкурентноспроможну продукцію.

Між рівнем конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможністю його виробника існує тісний взаємозв’язок. Конкурентоспроможність продукції є, з одного боку, необхідною умовою стійких конкурентних позицій підприємства, а з іншого – є наслідком високого рівня конкурентоспроможності самого товаровиробника.

Аналіз сучасних концепцій конкурентоспроможності доводить, що дана категорія щодо організації має принципові відмінності у порівнянні із конкурентоспроможністю продукції. Рівень конкурентоспроможності підприємства можна розглядати як характеристику підприємства протягом відносно тривалого періоду часу. Натомість рівень конкурентоспроможності продукції завжди оцінюється в конкретний часовий період стосовно конкретного ринку збуту.

Інша принципова відмінність зумовлюється тим, що пріоритет у проведенні оцінки рівня конкурентоспроможності продукції належить споживачу. Саме споживач, віддаючи перевагу при купівлі певному виду продукції, визначає обраний вид продукції найбільш конкурентноспроможним за певними критеріями. Оцінку ж конкурентоспроможності підприємства можуть проводить як безпосередньо споживачі, так і конкуренти, або партнери.

Окрім того, критерії визнання конкурентоспроможності підприємства та продукції є різні. Наприклад, критерієм оцінки конкурентоспроможності продукції розглядається ціна її придбання, натомість при оцінці конкурентоспроможності підприємства важливим є рівень витрат ресурсів або величина собівартості продукції.

Ступінь конкурентоспроможності галузі, до якої відноситься підприємство, і національної економіки в цілому, впливає на рівень конкурентоспроможності підприємства. Зокрема, якщо міжнародний рівень конкурентоспроможності національної економіки і галузі є низьким, то це обов’язково негативно позначиться на рівні конкурентоспроможності підприємства. Вплив ринку на конкурентоспроможність підприємства є суттєвим лише за умови обмеження монополізму і розвитку конкуренції. Раціональна конкурентна боротьба сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства можна виявити тільки серед групи підприємств, які належать до однієї галузі або випускають товари субститути, тобто конкурентоспроможність є поняттям відносним. Одне й те ж підприємство в межах внутрішнього ринку можна визнати конкурентноспроможним, а на світовому ринку або його сегменті – ні.

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексне поняття, яке включає такі аспекти:

 • спроможність підприємства продукувати конкурентноспроможну продукцію;

 • вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності;

 • наявність добре налагодженого організаційно-управлінського механізму, який спроможний виконати поставлені завдання;

 • орієнтацію діяльності організації на ринок і систематичну співпрацю із споживачами;

 • наявність конкурентної стратегії та тактики дій стосовно конкурентів;

 • високу професійну підготовку персоналу;

 • вмінні реагувати на зміни зовнішнього середовища.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... конкурентоспроможності продукції підприємства 1.1 Поняття та оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства 1.2 Поняття та оцінка конкурентоспроможност ... правило, конкурентоспроможним є підприємство (фірма), що ... продуктивності праці (ПП) Відображає ступі ...
 2. Вимірювання та забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції

  Курсовая работа >> Экономика
  ... оцінка якості 1.2 Підвищення якості 1.3 Оцінка конкурентоспроможності 1.4 Підвищення конкурентоспроможності 2 Розробка комерційної ідеї та оцінка ... на один виріб Пп визначається за ... міс це останньої роботи – фірма «Лукойл». Кравчука В.В., рік народження ...
 3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його продукції

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... тактики підприємства 3.1 Оцінка конкурентних можливостей підприємства 3.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції 3.3 SWOT– ... дослідження на прикладі ПП Корсун. Завданням роботи є ... і антимонопольні позови, якщо фірма подає до суду приватний антимонопольний ...
 4. Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту для студентів денної форми навчання

  Другое >> Экономическая теория
  ... і 2.4 Розрахунок ціни ПП (ІС, КМ) на тиражування 3 Оцінка конкурентоспроможності ПП (ІС, КМ) 4 Моделювання конкурентоспроможності розробленого ПП (ІС, КМ) та ... , що має фірма при виробництві вже освоєного ПП. Нижня межа ціни ...
 5. Нематеріальні ресурси підприємства формування й оцінка

  Курсовая работа >> Экономика
  ... нтелектуального потенціалу з метою створення конкурентоспроможних об'єктів інтелектуальної власності, ... підлягають амортизації), згідно з пп.5.4.2 ст.5 Закону України "Про ... з умовами договру, фірма понесла наступні витрати: грошова оцінка земельної ділянки - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019869804382324