Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
This article discusses the increase in illicit drug use by adolescents between the ages of 12 – 17. The topics discussed range form the types of drugs...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The mass of our giant galaxy is somewhere between 750 billion and one trillion solar masses. The diameter is estimated to be about 100, light years. T...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Now lets talk about the penalties of drinking and driving. The sentence for “refusing to give a breath sample” is usually higher than either of the “e...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Likewise, many tumours are clones, derived from one aberrant cell which no longer obeys the normal rules of growth control. The offspring of organisms...полностью>>

Главная > Тесты >Остальные работы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання.

Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України

Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. 
А 6 
Б 20 
В 13 
Г 16

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20

Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr. 
А 45 
Б 44 
В 43 
Г 42

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.25-29

Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.
А 1s22s2
Б 1s22s22p1 
В 1s22s22p2 
Г 1s22s22p3

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39

Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса ( формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80. 
А 22 
Б 23 
В 32 
Г 40

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20

Зміст завдання: який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва? 
А S, O, Cr 
Б S, Se, Cr 
В Cr, Se, Mo 
Г S, O, Te

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18-19.

Зміст завдання: Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ? 
А зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні 
Б валентність у вищих оксидів залишається сталою 
В посилюються металічні властивості 
Г збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

Зміст завдання: Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду ( хлороводню) утворюється за рахунок перекривання
А 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору 
Б 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору
В 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору
Г 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.49-50.

Зміст завдання: Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17. 
А ковалентний полярний 
Б йонний 
В ковалентний неполярний 
Г водневий

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.

Зміст завдання: Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є 
А Гідроген 
Б Літій 
В Алюміній 
Г Кальцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.

Зміст завдання: Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці 
А Na2CO3 
Б CH4 
В Al4C3 
Г CO

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.

Зміст завдання: хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це 
А H3SO3 
Б H2S 
В H3CО3 
Г HCl

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-110.

Зміст завдання: Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння 
А металічна 
Б йонна 
В атомна 
Г молекулярна

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.57

Зміст завдання: у харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками 
А 2 
Б 3 
В 4 
Г 5

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.97.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.26-27.

Зміст завдання: білкову природу мають 
1 шкіра
2 піт
3 волосся
4 гемоглобін
5 сльозова рідина
6 підшкірний жир

Варіанти відповіді: 
А 1,2,3 
Б 2,3,4 
В 1,3,4 
Г 4, 5,6

Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.

Зміст завдання: Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів
А HCl
Б NaOH
В CH3COOH
Г CH3COONa

Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.23-28.

Зміст завдання: Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі? 
А освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)
В мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)
Г добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-119.

Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень СО → Х→ Na2CO3
А NaOH 
Б СО2
В СaCO3
Г Ca(HCO3)2

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.123-125.

Зміст завдання: до якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?
А алкени
Б карбонові кислоти
В спирти
Г феноли

Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.5-14.

Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень СН4 → Х → CН3СOН
А СН2 = СН2
Б С2Н4
В С2Н2
Г C2Н5 ? OН

Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.149-151.

Зміст завдання: Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник
А S + Fe
Б S + Mg
В S + H3
Г S + O2

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.

Зміст завдання: Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:
1 сульфідна кислота
2 летка сполука Брому з Гідрогеном
3 натрій гідрогенсульфат
4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном
5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6 твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

Варіанти відповіді 
А 1,2,5 
Б 1,3,5 
В 2,4,5 
Г 4,5,6

Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.

Зміст завдання: Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин? 
А бензен 
Б метаналь 
В амоніак 
Г сульфур (VI) оксид

Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.55-58.

Зміст завдання: Як побрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?
А зменшити
Б збільшити
В спочатку збільшити, потім зменшити
Г спочатку зменшити, потім збільшити

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.142-145

Зміст завдання: Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану. 
1 гідрування
2 повне окиснення
3 заміщення
4 приєднання
5 ізомеризація
6 полімеризація

Варіанти відповіді: 
А 1,4 
Б 2,3 
В 4,5 
Г 5,6

Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.116-121.

Зміст завдання: Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH = Al(OH)3?. 
А алюміній нітрат і калій гідроксид 
Б алюміній і вода 
В алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид 
Г алюміній оксид і калій гідроксид

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «

Зміст завдання: хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотоювідноситься до типу 
А обміну 
Б сполучення 
В розкладу 
Г заміщення

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.

Зміст завдання: Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником 
А Fe2O3 + Н2 →
Б FeО + СO →
В Fe + Cl2 
Г Fe(OH)2 + HCl →

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.

Зміст завдання:кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є 
А сахароза, вода 
Б карбон (ІV) оксид, вода 
В етанол, карбон (ІV) оксид 
Г етанол, вода

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-42.

Зміст завдання: Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції
А 2H3O(г.) ? 2H3(г.) + O2 (г.) 
Б CaCO3 (тв.) ? CaO(тв.) +CO2(г.) 
В N2 (г.) + 3H2 (г.) ? 2 NH3(г.) 
Г CO(г.) + H3O(г.) ? CO2(г.) + H3(г.)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.144-147.

Зміст завдання: Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень? 
1 гідроген пероксид
2 натрій карбонат
3 калій перманганат
4 калій сульфат
5 натрій нітрат
6 карбон(IV) оксид

Варіанти відповіді: 
А 1,2,3 
Б 1,3,5 
В 2,3,4 
Г 4,5,6

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.

Зміст завдання: Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини. 
А тринітрат целюлози 
Б нітрометан 
В тринітрат гліцеролу 
Г амінооцтова кислота

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.12-14

Зміст завдання: Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини? 
1 парниковий ефект
2 надлишок нітратів у грунті
3 фотохімічний смог
4 кислотні дощі
5 ерозія берегів
6 зростання електромагнітного випромінювання

Варіанти відповіді:
А 1,2,3 
Б 1,3,4 
В 3,4,5 
Г 4,5,6

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.88-92

Зміст завдання: полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище,є 
А крохмаль 
Б целюлоза 
В білок 
Г поліетилен

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.142.

Зміст завдання: Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ? гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння? 
А цинк 
Б олово
В нікель 
Г хром

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.108.

Зміст завдання: Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву 
А гальванопластика. 
Б гальваностегія. 
В оцинковування. 
Г нікелювання.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.105.

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах , та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів 
1 Молібден 
2 Арсен 
3 Манган 
4 Іод 

А …4s24p3 
Б …2s1
В …5s25p5 
Г …4s23d5 
Д …5s14d5 

(1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39.

Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами 
Рівняння реакції 
1 CuO+2HCl=CuCl2+H3O
2 2Na+2H3O=2NaOH+H3
3 Li2O+SO3=Li2SO4
4 C18H38 → C9H28 + C9H30 

Тип реакції А Заміщення
Б Сполучення
В Обміну
Г Розкладу
Д Дегідратація

(1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням . 
Хімічна формула 1 H3N(CH3)5COOH
2 C17H35COONa
3 NaF
4 KCl 

Застосування А Профілактика карієсу
Б Регуляція водно-сольового обміну
В Виготовлення мила
Г Профілактика інфікування ВІЛ
Д Виготовлення капронового волокна

(1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.

Зміст завдання: Установіть відповідність між кількістю речовини і масою 
Кількість речовини 
1 1,5 моль магній оксиду
2 0,5 моль кисню 
3 2 моль води 
4 5 моль кальцій карбонату 

Маса (г) 
А 16 
Б 60 
В 500 
Г 36 
Д 550

(1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.62.

Зміст завдання: Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.
Формула нітрату 
KNO3 
Cu(NO3)2 
AgNO3 
NН4NО3 


Продукти термічного розкладу 
А нітрит металічного елемента, кисень 
Б метал, нітроген(IV) оксид, кисень 
В оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень 
Г нітроген(I) оксид, вода 
Д нітроген(IІ) оксид, вода

(1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.72;60.

Зміст завдання: Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі. 
А СaCO3 
Б Сa(OH)2 
В Сa 
Г Сa(HCO3)2 

(Сa– Сa(OH)2 – СaCO3– Сa(HCO3)2)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.128-129.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. - К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.96.

Зміст завдання: Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою. 
А кальцій оксид 
Б барій оксид 
В магній оксид 
Г стронцій оксид

(магній оксид - кальцій оксид - стронцій оксид - барій оксид)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.8-9.

Зміст завдання: Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій. 
А Al+N2 →
Б С+H3 → 
В Al+O2 → 
Г Ca+S →

(Г, Б, В, А)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.96-101

Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел. 
А Se 
Б Ca 
В N 
Г Mn

(В, Б, Г, А)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.24.

Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.
А Mg 
Б Cu 
В Ag 
Г B

(Г, А, Б, В)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.109-111.

Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.
А C6H5OH
Б C2H3
В C6H6
Г C6H5Cl

(Б, В, Г, А)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.134-137.
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.143-149.

Зміст завдання: Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них 
А m(Сu) = 64 г 
Б m(O3)= 64 г 
В m(CuO) =64 
Г m(CH4) =64

(В, А, Б, Г)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62.

Зміст завдання: Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості 
А А-95 
Б А-92 
В А-98 
Г А-76

(Г, Б, А, В)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.161.

Зміст завдання: Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси. 
А пропан 
Б гексин 
В бутен 
Г пентин

(А, В, Б, Г)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С127-138.

Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень 
А C2H5OH 
Б C2H4 
В C6H6 
Г C2H3

(А, Б, Г, В)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С 153-154;
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29-30

Зміст завдання: Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

(30л)

Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109

Зміст завдання: Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:
P + CuSO4 + H3O = H3PO4 + Cu + H3SO4.
Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником

(5)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65.

Зміст завдання: Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині , для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.

(5%)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-75

Зміст завдання: У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти. 

(18 г)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62

Зміст завдання: Біогаз ? це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану ? 70% і карбон (ІV) оксиду ?30%.

(14м3)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.112-113.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109.

Зміст завдання: У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого

(80%)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45.
Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.352

Зміст завдання: Мідний купорос ? кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі 

(36%)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.63-64.

Зміст завдання: Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

(698 кДж)

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.132-133.

Зміст завдання: Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно.
Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі.

(31)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139-140.

Зміст завдання: Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами.

(9)

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36-38.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проблемі модифікації мікро- та нанодисперсних систем

  Дипломная работа >> Химия
  ... взаємодії між молекулами та частинками різної природи. 4.4.1 ІЧ-ФП спектри зразк ... полимеров с системой сопряженых связей // Теор. химия. – 1994. – Т.30, №3. – С. 111 ... ’10) Ukraine, L'viv, june, 6-9, – 2010 Anand J., Rao P. S., Palaniappan S., Sathyanarayana ...
 2. Реакції комплексоутворення

  Курсовая работа >> Химия
  ... атомів у молекулі відокремлюють різною формою дужок у такому порядку: [{()}]. ... ізомерів можна скористатися різною хімічною властивістю координованих ... Видавництво «Ранок», 2010 р. - 400с. 2. Глинка Н. Л. Общая химия. - Санкт-Петербург: Узд. «Химия», 1967 г. ...
 3. История как наука предмет изучения, функции, методы, принципы

  Реферат >> История
  ... подтверждённая версия датируется 7 февраля 2010. Данная версия страницы не проверялась ... химии Кафедра физической химии Кафедра органической химии Кафедра аналитической химии Кафедра коллоидной химии ... (также Февра́льская буржуа́зно-демократи́ческая револю́ция, ...
 4. Сутність екологічного менеджменту

  Дипломная работа >> Экология
  ... , рівень шумів у містах США до 2010 року збільшиться в порівнянн ... ільшення товщини скла, використання скла різної товщини для внутрішньої і зовн ... отходов пластмасс. Пер. с немецкого В.В. Михайлова. - Л.: Химия, 1987.- 175 с. 133. Экологическая альтернатива ...
 5. Економічне обгрунтування заходів щодо поліпшення виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ "Домосвіт"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... дією повітряних струменів. Використовуються волокна з різною температурою плавлення, а також бікомпонетні волокна ... попиту на вологі серветки до 2010 р. буде рости в середньому на ... . – 400 с. 39. Рынок ПВХ-профилей // Химия Украины – 2006. – №1 40. Савчук В.П. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016601085662842